{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600197", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Bedrijfshygiëne voor diergezondheid", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bedrijfshygiene-voor-diergezondheid-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600197, "identifier": "mediaitem_600197", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bedrijfshygiene-voor-diergezondheid-1.htm", "title": "Bedrijfshygiëne voor diergezondheid", "lead": "Het vleesveebedrijf van Jos Meesters is vrij van ziekten, en hij wil dat ook zo houden. Daarom hecht hij veel waarde aan bedrijfshygiëne. Bedrijfslaarzen zijn er verplicht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/2/7/cid600197_178878126.jpg", "width": 1024, "height": 752, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-07T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het bedrijf van vleesveehouder Jos Meesters in Zutendaal is vrij van ibr (Infectieuze Bovine rhinotracheïtis) bvd (Boviene virus diarree), para-tbc en neospora. Om de ziektevrije status te behouden heeft Meesters hygiëne hoog in het vaandel, schrijft vakblad VeeteeltVlees. Je mag niet zomaar zijn bedrijf betreden. Je moet door een hygiënesluis. Bedrijfslaarzen en een bedrijfsoverall zijn verplicht. En behalve de veearts en Meesters zelf mag niemand zijn dieren aanraken.<\/p>

Jonge veestapel<\/h2>

Het artikel<\/a> beschrijft het bedrijf van Meesters. Hij heeft 130 stuks vee en jaarlijks kalven 60 tot 70 koeien af. De meeste koeien kalven voor het eerst af op 24 maanden. De veehouder streeft een jonge veestapel na omdat dit beter is voor een hoge groei, de vruchtbaarheid en de kwaliteit van het vlees. Daarom doe hij de dieren weg op een maximale leeftijd van vijf jaar of na drie kalvingen.<\/p>

Thermometer<\/h2>

Omdat Meesters een groot belang hecht aan diergezondheid, worden de dieren op het bedrijf tien dagen na afkalven dagelijks op temperatuur gecontroleerd om mogelijke ontstekingen te ontdekken. Meesters heeft altijd een thermometer op zak. Bij de minste verdenking neemt hij de lichaamstemperatuur op. En vanaf 28 dagen na de keizersnede worden de dieren om de zes weken door de dierenarts gescand.<\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18881879, "identifier": "element_18881879", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": " De thermometer is Jos Meesters’ beste hulpje<\/a>, artikel VeeteeltVlees, oktober 2017", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18881882, "identifier": "element_18881882", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Gezonde vleeskalveren<\/a>, dossier Dierenwelzijnsweb", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voorkom paratuberculuse bij kalveren<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, mei 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kennisclips Gezonde veehouderij beschikbaar voor onderwijs en praktijk<\/a>, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, oktober 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }