{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601310", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Automatisch systeem voor ziekzoeken in tulpen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Automatisch-systeem-voor-ziekzoeken-in-tulpen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601310, "identifier": "mediaitem_601310", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Automatisch-systeem-voor-ziekzoeken-in-tulpen-1.htm", "title": "Automatisch systeem voor ziekzoeken in tulpen", "lead": "Om gezonde tulpenbollen te telen, moet je in het veld tulpen met virusbesmetting opsporen en weghalen. Ziekzoeken is tijdrovend mensenwerk. In het onderzoeksprogramma Bollenrevolutie wordt een automatisch systeem ontwikkeld dat in het veld virussen in tulpen kan herkennen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/b/6/cid601310_still_bollenrevolutie_youtube.JPG", "width": 1575, "height": 965, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-14T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Voor verduurzaming van de bollenteelt zou precisielandbouw een oplossing kunnen zijn, schrijft de KAVB - de brancheorganisatie voor bollentelers - in de visie 'Vitale teelt Bloembollen 2030<\/a>'. Technologische ontwikkelingen op gebied van vision, robotica, kunstmatige intelligentie en big data bieden mogelijkheden. In het vierjarig onderzoeksprogramma Bollenrevolutie 4.0 wordt daarom gewerkt aan een automatisch systeem voor ziekzoeken.<\/p>

Automatisch systeem<\/h2>

In de teelt van tulpenbollen vormen het tulpenmozaïekvirus (TBV) en het tulpenvirus X (TVX) een bedreiging die je alleen kunt voorkomen door zieke tulpen in het veld uit het gewas te halen. Dit ziekzoeken wordt gedaan door mensen, maar is tijdrovend en kostbaar. Een machine die zieke tulpen automatisch herkent en verwijdert zou het veel efficiënter kunnen doen. Daarom wordt binnen de PPS Bollenrevolutie 4.0 een automatisch systeem ontwikkeld met kleurencamera's die onder een machine afwijkingen kunnen waarnemen.<\/p>

In een filmpje<\/a> van dit onderzoeksprogramma vertellen onderzoekers en vertegenwoordigers van betrokken bedrijven hoe dit systeem ontwikkeld wordt. Vijftien kleurencamera's onder de machine maken beelden van de tulpen. Die verzamelde beelden worden geanalyseerd zodat software aangepast wordt dat herkenning steeds beter wordt. De aandacht is nu gericht op een goede herkenning van de ziekten. Een vervolgstap is de ontwikkeling van een machine die de planten niet alleen herkent, maar ook uit het gewas verwijdert.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Bollenrevolutie 4.0<\/a> is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V. en BKD. Economic Board Greenport Duin & Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering.<\/p>" } , { "id": 18913450, "identifier": "element_18913450", "type": "text", "title": "Filmpje op YouTube", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=k6nGEmWkPks", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Still Youtube)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18913454, "identifier": "element_18913454", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Onderzoeksprogramma Bollenrevolutie 4.0<\/a>, presentatie 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "In het spoor van Tesla en Google : bollenrevolutie 4.0 brengt nieuwe technologieën samen<\/a>, artikel Greenity februari 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vitale Teelt 2030 : visie van de bloembollensector<\/a>, augsutus 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18913459, "identifier": "element_18913459", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Project Bollenrevolutie 4.0,<\/a> Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Over Bollenrevolutie 4.0<\/a>, Precisietuinbouw", "indentlevel": 0 }, { "item": "Tulpenmozaïekvirus (TBV)<\/a>, Beeldenbank gewasbescherming Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Tulpenvirus X - TVX<\/a>, Beeldenbank gewasbescherming Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18913465", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600771", "title": "Duurzaamheid in de bloembollensector", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzaamheid-in-de-bloembollensector-1.htm" }, "lead": "De bloembollensector staat voor de grote uitdaging om duurzaamheid te verhogen en afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/0/2/cid600771_shutterstock_60620989_bloembollen.jpg", "width": 4153, "height": 2763, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_bloembollen", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_precisielandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600020", "title": "Opsporingsmethoden voor plantenziekten in beeld", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Opsporingsmethoden-voor-plantenziekten-in-beeld-1.htm" }, "lead": "Plantenziekten en -plagen zijn soms lastig te diagnosticeren, toch is dat belangrijk. Voor het op naam brengen van schimmels, bacteriën en virussen zijn geavanceerde technieken beschikbaar. Een poster brengt de diagnostische methoden in beeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/f/e/cid600020_shutterstock_3032853_microplate_onderzoek.jpg", "width": 798, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598889", "title": "Innovatie in Noord Holland Noord", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Innovatie-in-Noord-Holland-Noord-1.htm" }, "lead": "Er is een grote betrokkenheid van ondernemers bij innovatieve projecten in de Greenport Noord Holland Noord. Het project Agrivizier heeft op verschillende manieren bijgedragen aan het innovatieklimaat in de regio.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/9/4/cid598889_94013313.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-09-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport", "gkn_coe", "coe_greenports" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "coe_greenports", "gkn_coe", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_akkerbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_fruitteelt", "gkn_dier", "gkn_glastuinbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }