{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600652", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Antibioticareductie in pluimveehouderij met monitoringssysteem", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Antibioticareductie-in-pluimveehouderij-met-monitoringssysteem-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600652, "identifier": "mediaitem_600652", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Antibioticareductie-in-pluimveehouderij-met-monitoringssysteem-1.htm", "title": "Antibioticareductie in pluimveehouderij met monitoringssysteem", "lead": "Omdat antibioticaresistentie een bedreiging is voor de volksgezondheid, is het belangrijk om het gebruik van antibiotica te verminderen. In Vlaanderen gebruiken veehouders een antibioticamonitoringssysteem. Het helpt het gebruik te verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/7/cid600652_shutterstock_6511909_wit_kippen_scharrel_pluimvee_ei_stal.jpg", "width": 723, "height": 522, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT", "gkn_antibiotica" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_antibiotica" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In Vlaanderen is in een sectorconvenant met de overheid vastgelegd dat het antibioticagebruik in de diergeneeskunde in 2020 met 50% gedaald moet zijn ten opzichte van 2011. In 2017 was er een daling gerealiseerd van 25,9%, meldt vakblad Boer&Tuinder in het dossier 'Antibioticareductie bij vleeskuikens en moederdieren<\/a>'. \"Veel werk aan de winkel\", zo constateert het vakblad.<\/p>

Antibioticamonitoringssysteem<\/h2>

In het dossier gaat het blad daarom in op mogelijkheden om het antibioticagebruik te verminderen. Een goed hulpmiddel daarbij is het antibioticamonitoringssysteem AB Register. In 2017 werd de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) AB Register opgericht door de kwaliteitsborgingssystemen Belpork (varkens), Belplume (pluimvee) en IKM-Vlaanderen (melkvee). Met het monitoringssysteem wil de vzw het antibioticagebruik binnen de veehouderij in kaart brengen.<\/p>

Alle pluimveehouders die zijn aangesloten bij Belplume zijn verplicht dit antibioticamonitoringssysteem te gebruiken. Het systeem geeft inzicht in het antibioticagebruik per bedrijf. Bovendien is het een vergelijkingsbasis voor bedrijven onderling. Pluimveehouders krijgen een rapportage per e-mail. Aan de hand van die rapportages kan de veehouder met de dierenarts het antibioticagebruik op het bedrijf bespreken. Algemene maatregelen zoals bioveiligheid en bedrijsvoering worden dan ook onder loep genomen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan stalklimaat, ventilatie of vaccinatie.<\/p>

Preventie<\/h2>

In het dossier komen ook enkele pluimveehouders aan het woord, zoals John Debaene en Annelies Vanraes die in het West-Vlaamse Geluwe een bedrijf met 52.000 moederdieren hebben. Zij zijn zich bewust van de noodzaak van verantwoord antibioticagebruik. Ze gebruiken het alleen als het nodig is. Uit het artikel blijkt dat ze zich vooral richten op preventie: Zo is een goede kuikenkwaliteit en vaccinatie belangrijk. Ook besteden ze veel aandacht aan bioveiligheid. Iedereen die in de stal komt, moet eerst douchen en kleding en schoeisel van het bedrijf aantrekken.<\/p>

Daarnaast observeren ze de kippen elke dag. Aan afwijkend gedrag van de dieren kunnen ze vaak al afleiden dat er iets mis is. Bijvoorbeeld eten of drinken de kippen dan wat minder dan gewoonlijk. Indien nodig nemen ze dan maatregelen. Debaene besteedt veel aandacht aan het voer. Dat voer moet continu van goede kwaliteit zijn en mag niet te te veel van structuur veranderen. In het artikel worden verschillende tips genoemd om het te werken aan antibioticareductie. Een goede gezonde start met hoge kuikenkwaliteit is bijvoorbeeld een belangrijke tip voor antibioticareductie in de latere schakels.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18894649, "identifier": "element_18894649", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Dossier: Antibioticareductie bij vleeskuikens en moederdieren<\/a>, Boer&Tuinder maart 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2018<\/a>, Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen, Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa), 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bioveiligheid en monitoring, sleutels tot antibioticareductie<\/a>, artikel Management&techniek 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18894654, "identifier": "element_18894654", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Dossier Antibioticaresistentie, Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gezonde vleeskuikens, dossier Dierenwelzijnsweb", "indentlevel": 0 }, { "item": "AMCRA, Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren<\/a>, België", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18894659", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_595205", "title": "Gebruik antibiotica stabiliseert; relatie antibioticareductie en productie onderzocht", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Gebruik-antibiotica-stabiliseert-relatie-antibioticareductie-en-productie-onderzocht-1.htm" }, "lead": "De verkoop van antibiotica voor gebruik in de veehouderij in Nederland daalde van 2009 tot 2017 met bijna 64%. De afgelopen jaren daalt het gebruik nog licht en lijkt zich te stabiliseren. Uit onderzoek blijkt dat de antibioticareductie niet nadelig uitpakt voor productieresulaten en concurrentiepositie Nederlandse boeren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/f/4/cid595205_Trends%2520in%2520antibiotic%2520usage%2520per%2520species_Wageningen%2520Economic%2520Research_SDa_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-20T11:14+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-12T11:10+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergezondheid", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergezondheid", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_dier" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Diergezondheid, Antibioticagebruik", "target_audience_abstract": "Veehouder, Dierverzorger", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_600302", "title": "Antibioticareductie in de varkenshouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Antibioticareductie-in-de-varkenshouderij-1.htm" }, "lead": "Omdat veelvuldig gebruik van antibiotica een bedreiging voor de volksgezondheid kan zijn, is het van belang het gebruik te beperken. Bioveiligheid en monitoring zijn de sleutels voor antibioticareductie in de varkenshouderij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/1/cid600302_shutterstock_1021924_varken_biggen.jpg", "width": 800, "height": 481, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600458", "title": "Onderzoek naar besmettingsroutes van antibioticaresistente bacteriën", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderzoek-naar-besmettingsroutes-van-antibioticaresistente-bacterien-1.htm" }, "lead": "ESBL-producerende bacteriën die resistent zijn tegen veel antibiotica, komen steeds meer voor bij mens en dier. In het onderzoeksconsortium ESBLAT is onderzoek gedaan naar de oorzaak van de antibioticaresistentie en de besmettingskansen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/f/cid600458_web-shutterstock_45531214_bacterie_lab.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-06T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600309", "title": "Ter plekke antibioticaresistentie aantonen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ter-plekke-antibioticaresistentie-aantonen-1.htm" }, "lead": "Delftse studenten hebben een methode ontwikkeld om ter plekke antibioticaresistente bacteriën bij melkvee aan te tonen. Met die methode wonnen ze een internationale wedstrijd in de Verenigde Staten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/e/9/cid600309_178878126.jpg", "width": 1024, "height": 752, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-09T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergezondheid", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT", "gkn_udv" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "dww_productiedieren", "dww_melkvee", "dww_diergezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600123", "title": "Ontwikkeling in antibioticagebruik en resistentieontwikkeling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ontwikkeling-in-antibioticagebruik-en-resistentieontwikkeling-1.htm" }, "lead": "In een reeks van artikelen belicht Infectieziektenbulletin van het RIVM de ontwikkeling van antibiotica. De ontdekking van die middelen zorgden dat ziekteverwekkende bacteriën bestreden konden worden, maar antibioticaresistentie vormt nu een bedreiging voor de gezondheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/a/f/cid600123_shutterstock_4376938_schaap_vaccineren.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-31T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }