{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600941", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Ander eetpatroon en duurzamere voedselproductie nodig", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ander-eetpatroon-en-duurzamere-voedselproductie-nodig-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600941, "identifier": "mediaitem_600941", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ander-eetpatroon-en-duurzamere-voedselproductie-nodig-1.htm", "title": "Ander eetpatroon en duurzamere voedselproductie nodig", "lead": "Een ander eetpatroon is noodzakelijk en doorslaggevend om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te kunnen voeden. Efficiënte voedselproductie en het verminderen van voedselverspilling spelen ook een rol.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-02-13T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_voedselverspilling", "gkn_plantaardige_bronnen", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie", "gkn_voedselzekerheid" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Een bekende uitdaging van deze tijd: hoe voeden we de groeiende wereldbevolking, die rond 2050 naar 10 miljard zal stijgen? Zonder de aarde verder uit te putten en het milieu zwaarder te belasten? Een ander eetpatroon is noodzakelijk en doorslaggevend, maar op meerdere vlakken valt een slag te slaan. <\/p>

Ander eetpatroon<\/h2>

De keuzes die we maken voor ons huidige voedselpatroon kunnen niet alleen gezonder, maar ook duurzamer, stellen onderzoekers in het tijdschrift The Lancet<\/a>. Om globale voedselpatronen te transformeren moet er minder suiker en rood vlees gegeten worden, en meer fruit, groente, noten en peulvruchten. Vooral de veehouderij staat bekend om haar zware milieulast. Om voldoende eiwitten, vitaminen en ijzer binnen te krijgen bieden peulvruchten een goed alternatief voor vlees. <\/p>

Efficiënter en duurzamer produceren<\/h2>

De voedselproductie moet efficienter en duurzamer om aan de groeiende vraag naar gezond voedsel te kunnen voldoen. De onderzoekers van het artikel<\/a> in The Lancet omschrijven hoe efficiënter gebruik van water en kunstmest de voedselproductie op duurzame wijze kan verhogen. Beleid om land- en watergebruik op duurzame wijze te intensifiseren is nodig voor een transformatie van ons voedselsysteem. De onderzoers benadrukken dan ook het belang van internationale akkoorden en het nastreven van Development Goals<\/a>. <\/p>

Minder voedselverspilling<\/h2>

Een belangrijke bijdrage om de wereldbevolking op een duurzame wijze te kunnen voeden is het reduceren van voedselverspilling. In de gehele voedselketen gaat wereldwijd een derde van het voedsel verloren door verlies of verspilling. Hier valt dus een grote slag te slaan. Echter, het voeden van de wereldbevloking is ook een politieke en economische uitdaging. Er is momenteel voldoende voedsel op aarde om alle monden te voeden, maar niet iedereen heeft hier toegang toe of de financiële middelen om voedsel te kunnen kopen. <\/p>

Wil je meer weten over voedselverspilling en een internationale aanpak voor dit probleem? Ga dan naar ons dossier over voedselverspilling. <\/p>

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18902438, "identifier": "element_18902438", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": "Voedselinnovaties in Nederland<\/a>, WUR 2016", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18902441, "identifier": "element_18902441", "type": "list", "title": "Dossiers", "url": "", "items": [ { "item": "Dossier Veranderend eetpatroon, Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier Plantaardige eiwitbronnen, Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier Eiwitbronnen, Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier Voedselverspilling, Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18902447, "identifier": "element_18902447", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Artikel uit The Lancet<\/a>, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "The EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18902451, "identifier": "element_18902451", "type": "list", "title": "Lesmateriaal", "url": "", "items": [{ "item": "Lesmateriaal Food bedrijven in transitie<\/a>, Wiki Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>

<\/p>" } , { "id": 18902454, "identifier": "element_18902454", "type": "text", "title": "Naar het portaal Voeding", "url": "", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }