{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601852", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Alternatieven voor oranje velden", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Alternatieven-voor-oranje-velden-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601852, "identifier": "mediaitem_601852", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Alternatieven-voor-oranje-velden-1.htm", "title": "Alternatieven voor oranje velden", "lead": "De inzet van glyfosaat is de makkelijkste oplossing om in het voorjaar de verplichte vanggewassen onder te werken. Maar de gele of oranje velden roepen soms veel reacties op. Er zijn alternatieven om vanggewassen onder te werken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/b/3/cid601852_geograph-1220009-by-Brian-Robert-Marshall.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:17+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Maïstelers op zand- en lössgrond zijn in Nederland verplicht vanggewassen als nateelt in te zaaien. Het doel is dat die vanggewassen overtollige nutriënten opnemen en zo voorkomen dat nitraten uitspoelen naar grond- of oppervlaktewater. Maar voordat je in het voorjaar met een volgende teelt kunt beginnen, moet je die vanggewassen wel onderwerken. Boeren zetten daarvoor vaak glyfosaat in. <\/p>

Glyfosaat<\/h2>

In de landbouw wordt glyfosaat als een veilig gewasbeschermingsmiddel beschouwd, maar tegelijkertijd is er veel maatschappelijke discussie over het middel. Met name de gele velden of oranje velden, die je ziet nadat vanggewassen bespoten zijn met glyfosaat, roepen soms heftige reacties op. 'Je kunt er de klok op gelijk zetten dat circa drie maanden na de 'zwartepietendiscussie' de discussie rondom de oranje velden van start gaat,' schrijft Niels van der Boom in maart 2019 in een column op Boerenbusiness<\/a>. Vakblad Grondig laat in een artikel<\/a> zien dat je die oranje akkers ook kunt voorkomen.<\/p>

De inzet van glyfosaat heeft inderdaad voordelen voor akkerbouwers, zo wordt duidelijk in het artikel. Je kunt daarna het vanggewas probleemloos onderwerken. Bovendien komt de vertering van de gewasresten dan snel opgang, zodat de beschikbare stikstof weer op tijd vrijkomt voor een vervolggewas. Het systeem van doodspuiten met glyfosaat, daarna mest uitrijden met de cultivator en daarna ploegen is nu eenmaal een goedkope en bedrijfszekere oplossing, zegt onderzoeker Hilfred Huiting in het artikel. <\/p>

Kerende grondbewerking<\/h2>

Maar er zijn ook alternatieve methoden. Je kunt vanggewassen op een mechanishe manier onderwerken, bijvoorbeeld met een kerende grondbewerking zoals ploegen. Maar dit mechanisch onderwerken vraagt veel aandacht. Je moet het op het juiste moment doen. Zeker in een nat voorjaar is het lastig. Soms is een extra bewerking nodig. Ook noemt het artikel de trage vertering van de gewasresten zodat stikstof pas in de zomer beschikbaar komt voor een vervolggewas. Voor maïs is dat soms te laat.<\/p>

Wil je het vanggewas helemaal mechanisch onderwerken, dan is het zaak op tijd te beginnen. Een alternatieve mogelijkheid is om heel vroeg in het voorjaar, in februari, de groei van het vanggewas te stoppen met een bespuiting van Roundup in een lage dosering (1,5 liter Roundup per hectare). Het kan dan nog wel een maand duren voordat het vanggewas geel begint te kleuren.<\/p>" } , { "id": 18929141, "identifier": "element_18929141", "type": "text", "title": "Vakbladartikel Voorkom oranje velden", "url": "https://edepot.wur.nl/516255", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Geograph.org.uk © Brian Robert Marshall<\/a> (cc-by-sa/2.0<\/a>) )<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18929144, "identifier": "element_18929144", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Voorkom oranje velden : Slim omgaan met het gebruik van glyfosaat<\/a>, artikel Grondig 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groenbemester in- of onderwerken<\/a>, artikel Landbouwmechanisatie 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ruimen vanggewas maïsteelt zonder glyfosaat,<\/a> Wageningen Plant Research 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18929148, "identifier": "element_18929148", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Dossier Glyfosaat<\/a>, Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gele velden<\/a>, LTO Noord", "indentlevel": 0 }, { "item": "Oranje velden funest voor biodiversiteit<\/a>, Vogelbescherming Nederland 8 april 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "De boer en het dilemma van de oranje velden<\/a>, Boerenbusiness 21 maart 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Oranje akkers voorlopig nog niet weg, omstreden middel glyfosaat blijkt moeilijk uit te banne<\/a>n, artikel Volkskrant 13 april 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lochemse loonwerkers en boeren werken groener<\/a>, YouTube april 2021", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18929155", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601473", "title": "Zorgen over giftigheid van pesticiden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zorgen-over-giftigheid-van-pesticiden-1.htm" }, "lead": "Er is een groeiende groep burgers die zich zorgen maakt over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Hoogleraar Violette Geissen vindt dat het toelatingsbeleid beter kan: meer gebaseerd op recent toxicologisch onderzoek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/6/cid601473_tractor-164359_1280.jpg", "width": 839, "height": 606, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601195", "title": "Vanggewassen mechanisch bestrijden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vanggewassen-mechanisch-bestrijden-1.htm" }, "lead": "Vanggewassen, groenbedekkende gewassen die je inzaait om stikstof vast te houden, moet je aan het einde van de teelt onderwerken. Vaak wordt daarbij een chemisch onkruidbestrijdingsmiddel ingezet. Maar je kunt ze ook mechanisch bestrijden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/e/b/cid601195_vlinderklepelmaaier.JPG", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600985", "title": "60% van land- en tuinbouwbedrijven gebruikt glyfosaat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/60-van-land-en-tuinbouwbedrijven-gebruikt-glyfosaat-1.htm" }, "lead": "In de land- en tuinbouw maakt glyfosaat gemiddeld ongeveer een kwart uit van het totale gebruik van herbiciden. Het geschatte gebruik van herbiciden bedroeg in 2016 ongeveer 2,4 miljoen kg werkzame stof. Iets minder dan 60% van de land- en tuinbouwbedrijven gebruikt glyfosaat", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/3/e/cid600985_pesticide-4089881_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-26T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600354", "title": "Onkruidbestrijding in landbouw is lastig zonder glyfosaat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onkruidbestrijding-in-landbouw-is-lastig-zonder-glyfosaat-1.htm" }, "lead": "Boeren maken voor de bestrijding van onkruiden dankbaar gebruik van glyfosaat, maar de toelating van de onkruidmiddel staat onder druk. Er zijn wel vervangende middelen of methoden beschikbaar, maar niet voor elke situatie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/5/0/cid600354_161003189.jpg", "width": 768, "height": 492, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-11T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599181", "title": "Glyfosaat, minder giftig dan je denkt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Glyfosaat-minder-giftig-dan-je-denkt-1.htm" }, "lead": "Glyfosaat, het meest gebruikte onkruidbestrijdingsmiddel, is minder giftig dan wel beweerd wordt. Discussie en besluitvorming wordt onderbouwd door selectieve keuze van bewijzen, schrijft magazine Vork.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/4/cid599181_shutterstock-pesticide_B8DC7C9DEC099420.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-10-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "gkn_vollegrondsgroente", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_akkerbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_greenport", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }