{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_608386", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Alternatieve vangstmethoden na verbod pulsvisserij: zijn waterstraaltjes de toekomst?", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Alternatieve-vangstmethoden-na-verbod-pulsvisserij-zijn-waterstraaltjes-de-toekomst-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 608386, "identifier": "mediaitem_608386", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Alternatieve-vangstmethoden-na-verbod-pulsvisserij-zijn-waterstraaltjes-de-toekomst-1.htm", "title": "Alternatieve vangstmethoden na verbod pulsvisserij: zijn waterstraaltjes de toekomst?", "lead": "Sinds 1 juli is pulsvisserij (ook wel pulskorvisserij) verboden. Deze methode, waarbij platvissen zoals schol en tong met stroompulsen van de zeebodem opgeschrikt worden zodat zij het net inzwemmen was punt van discussie. Al enige tijd zijn de Nederlandse vissers en wetenschappers bezig met een alternatief: vis vangen met behulp van waterstraaltjes. Het streven is naar zo min mogelijk milieuoverlast en dierenleed.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/f/1/cid608386_fishing-net-3700376_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-04T12:06+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Hoe deze nieuwe methode precies werkt? De platvissen die op de zeebodem zitten worden opnieuw opgeschrikt, maar met waterstralen. Dit gebeurt via een pijp met spuitkopjes, welke wordt aangedreven met een elektrische pomp. De platvis zwemt vervolgens rechtstreeks in het net.<\/p>

Verbod pulsvisserij<\/h2>

Voordat men ging pulsvissen werd er gebruik gemaakt van de boomkor. Hierbij sleepten netten met kettingen over de zeebodem. De kettingen woelden de bodem om en zo kwamen de vissen in de netten terecht. Echter werd ook het ecosysteem verstoord bij deze methode. Vissen met een pulskor moest de oplossing bieden; de bodemberoering werd aanzienlijk minder. Bovendien was er sprake van minder bijvangst en werd er een lager brandstofverbruik gemeten. De methode riep echter veel kritiek op van milieuorganisaties en leidde er uiteindelijk toe dat het Europees Parlement in 2019 besloot tot een gefaseerd verbod op pulsvisserij. Meer over pulsvisserij is te lezen in dit dossier<\/a> . Ondertussen moet er worden gezocht naar andere manieren van vissen, bijvoorbeeld het waterspraytuig.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Ontwikkeling waterspraytuig<\/h2>

Het waterspraytuig werd eind 2017 ontworpen door rederij Jaczon, met als doel een duurzaam vistuig om te platvis vangen, voornamelijk tong. De hedendaagse wensen van de maatschappij moesten er in terug komen: op een duurzame en natuurlijke wijze vis vangen. De rederij heeft vervolgens zelf enkele testen gedaan, wat er toe leidde dat er in 2019 een subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij werd ontvangen. Ook sloten onder andere Wageningen Marine Research en de Nederlandse Visserijbond zich aan bij dit project. De ontwikkelingen van het waterspraytuig zijn samengevat in een handige factsheet.<\/p>" } , { "id": 19387753, "identifier": "element_19387753", "type": "text", "title": "Factsheet Waterspraytuig", "url": "https://edepot.wur.nl/424473", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

Onderzoeksresultaten<\/h2>

Tijdens het onderzoek met het tuig zijn er onder andere 30 testreizen gedaan met een grote kotter. Er werd toen onder andere geƫxperimenteerd met het aanpassen van bijvoorbeeld de waterdruk, spuitrichtingen, diameter en het spuitgat. Ook is er gekeken op welk type visgrond het tuig goed werkt. In dit artikel in visserijnieuws<\/a> worden enkele voorlopige onderzoekresultaten gepresenteerd. De waterspray is ook vergeleken met het pulstuig. Dit leidde nog wel tot stof tot nadenken, maar de projectdeelnemers zien perspectief om de ontwikkeling door te zetten. <\/p>

<\/p>

Bron foto: Pixabay<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 19387757, "identifier": "element_19387757", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Factsheet Waterspraytuig<\/a>, Nederlandse Vissersbond 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ontwikkeltraject waterspraytuig krijgt vervolg: voorlopige onderzoeksresultaten<\/a>, Artikel Visserijnieuws, 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ontwerp waterspraywings <\/a>, Artikel Visserijnieuws, 2021", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "id": 19387762, "identifier": "element_19387762", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Dossier Pulsvisserij<\/a>, Wageningen University and Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wat is het waterspraytuig<\/a>, Nederlandse Vissersbond 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier Pulskor<\/a>, Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_19387767", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601338", "title": "Verbod pulsvisserij niet nodig", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verbod-pulsvisserij-niet-nodig-1.htm" }, "lead": "Het Europese verbod op de pulsvisserij van januari 2018 was niet nodig geweest, stellen wetenschappers. Zij stellen dat de pulskor een verantwoord alternatief is voor de traditionele boomkor.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/c/5/cid601338_boats-2928198_1280.jpg", "width": 1074, "height": 716, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601292", "title": "Perspectief voor kweek van zoetwaterkabeljauw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-kweek-van-zoetwaterkabeljauw-1.htm" }, "lead": "Zoetwaterkabeljauw werd in Belgiƫ al gekweekt voor herintroductie van de soort in de rivieren. Dankzij onderzoek en praktijkervaring blijkt de smakelijke soort ook geschikt voor de aquacultuur in de Benelux.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/b/b/cid601292_240.jpg", "width": 950, "height": 547, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601726", "title": "Naar een robuust Markermeer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Naar-een-robuust-Markermeer-1.htm" }, "lead": "Met een natuurlijker peilbeheer en meer moeraszones kan het Markermeer uitgroeien tot een gezonder functionerend meer. De aanleg van de Marker wadden is niet meer dan een begin.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/5/7/cid601726_water_nederland_shutterstock_211493293.jpg", "width": 899, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-01T06:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }