{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601523", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Alles over biologische voeding", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Alles-over-biologische-voeding-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601523, "identifier": "mediaitem_601523", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Alles-over-biologische-voeding-1.htm", "title": "Alles over biologische voeding", "lead": "Op de Vlaamse website ‘Alles over bio’ vind je achtergrondinformatie over biologische producten. Wat is biologisch? Hoe wordt het geproduceerd? Waarom is het gezond? En wat kun je er mee in de keuken?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/b/3/cid601523_Agrico_PDL_bloemenrand3.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Biologische producten zijn er in overvloed, meldt de Vlaamse website 'Alles over bio<\/a>'. De site geeft achtergrondinformatie over verschillende biologische producten zoals vlees, zuivel, groenten, fruit, dranken of vleesvervangers. <\/p>

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserij Marketing (VLAM) onderscheidt vijf pijlers voor biologisch, kortweg bio: Lekker puur, Goed voor het milieu, Gezond genieten, Vriendelijk voor dieren en 100% toekomst. Met lekker puur wordt bedoeld dat bij de teelt en productie alleen natuurlijke stoffen worden gebruikt. Daarom is bio ook goed voor het milieu want door met natuurlijke grondstoffen te werken, zorgen boeren voor meer veerkacht van het ecosysteem, aldus de site. <\/p>

De producenten van de bio-producten zetten in de hele productiecyclus in op gezondheid: gezondheid voor bodem, dieren, planten en mensen. Omdat bio inzet op een blijvend sterke bodem en rekening houdt met de draagkracht van de aarde, is het toekomstgericht. <\/p>

Biofiches<\/h2>

Op de site vind je een tiental biofiches: informatiebladen voor verschillende producten zoals groenten, fruit, aardappelen, vlees, vis, melk, kaas, brood, groente- en fruitsappen, bier, wijn, koffie en vleesvervangers. Elke biofiche geeft achtergrondinformatie over het product. Hoe wordt het geproduceerd? Wanneer is een product biologisch? Hoe kun je ze gebruiken? Je vindt er recepten, links naar meer achtergrondinformatie of video's van producenten. <\/p>" } , { "id": 18920344, "identifier": "element_18920344", "type": "text", "title": "Website Alles over bio", "url": "https://allesoverbio.be/", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Van 18 tot en met 22 januari 2021 wordt de <\/em>Biokennisweek<\/em><\/a> georganiseerd. Groen Kennisnet besteedt in deze week extra aandacht aan biologische landbouw, met elke dag een bericht over een specifiek onderwerp.<\/em><\/p>

(Bron foto: Patricia de Laet, VLAM)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18920349, "identifier": "element_18920349", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Alles over bio<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer vraag naar biologische melk dan Nederlands aanbod<\/a>, artikel Nieuwe Oogst 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bionext trendrapport 2018<\/a> Ontwikkelingen in de biologische sector", "indentlevel": 0 }, { "item": "Prijsvechter aan de slag met biologisch : marges maken bio aantrekkelijk voor alle supermarkten<\/a>, artikel Boer & tuinder 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18920355, "identifier": "element_18920355", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Biologische landbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18920359", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600628", "title": "Stijging in verkoop van voedsel met een duurzaamheidskeurmerk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stijging-in-verkoop-van-voedsel-met-een-duurzaamheidskeurmerk-1.htm" }, "lead": "Consumenten kopen steeds vaker voedsel met een duurzaamheidskenmerk. In 2018 zijn de bestedingen met 7% toegenomen ten opzichte van 2017. Een verklaring is dat er meer keurmerken op producten aanwezig zijn en dat duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt is voor consumenten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/3/6/cid600628_pod-shutterstock_318452192_verpakkingen_keurmerken_%255Bred%255D.jpg", "width": 1000, "height": 665, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600716", "title": "10% groei biologische landbouw in Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/10-groei-biologische-landbouw-in-Nederland-1.htm" }, "lead": "In 2018 is het areaal biologische landbouw in Nederland met 10% gegroeid van 60500 ha naar 66600 ha. De biologische akkerbouw is met een toename van 7% het sterkst gegroeid. Het aandeel biologische landbouw van de totale Nederlandse landbouwgrond blijft met 4% nog wel achter op het EU-gemiddelde van 7%.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/e/d/cid600716_shutterstock_284250092_koe_gras_NL.jpg", "width": 910, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601820", "title": "Prijs biologische producten dekt meestal de hogere productiekosten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Prijs-biologische-producten-dekt-meestal-de-hogere-productiekosten-1.htm" }, "lead": "Agrarisch ondernemers ontvangen voor biologische producten vaak een meerprijs, maar de productiekosten zijn ook hoger. In veel gevallen dekt die meerprijs de hogere kosten, maar niet voor melk, zo blijkt uit de Agro-Nutri Monitor 2020", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/9/7/cid601820_shutterstock_135089834_vrouw_markt.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }