{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601209", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Agrarisch ondernemers moeten meer verantwoordelijkheid krijgen vindt Rabobank", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Agrarisch-ondernemers-moeten-meer-verantwoordelijkheid-krijgen-vindt-Rabobank-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601209, "identifier": "mediaitem_601209", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Agrarisch-ondernemers-moeten-meer-verantwoordelijkheid-krijgen-vindt-Rabobank-1.htm", "title": "Agrarisch ondernemers moeten meer verantwoordelijkheid krijgen vindt Rabobank", "lead": "Het huidige landbouwbeleid is te sturend, vindt de Rabobank. In plaats van een middelenbeleid, zou de overheid over moeten stappen op een doelenbeleid. Agrarisch ondernemers moeten zelf verantwoordelijk zijn en beloond worden voor die doelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/8/9/cid601209_shutterstock_214201597_tomaten_plukken.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Nederlandse land- en tuinbouw behoort tot de vitale sector van de economie, maar staat onder druk vanwege het beslag op de milieugebruiksruimte. Je kunt denken aan de uitstoot van ammoniak, fijnstof en de belasting van grond en oppervlaktewater door meststoffen en bestrijdingsmiddelen. De land- en tuinbouw is daarom onderhevig aan veranderingen die gestuurd worden door overheidsbeleid. Maar dat overheidsbeleid zou moeten veranderen, vindt de Rabobank. <\/p>

Nu is het beleid te vaak middelengestuurd met voorschriften zoals verplichte mestinjectie of verplichte energieschermen. Dat middelenbeleid loopt tegen grenzen aan en zou vervangen moeten worden door een doelenbeleid met bijvoorbeeld een ammoniakplafond. Ondernemers krijgen zelf de ruimte om middelen te kiezen om die doelen te halen. <\/p>

Landbouwvisie<\/h2>

In de landbouwvisie die de Rabobank <\/a>op woensdag 25 september publiceerde maakt de bank een verkenning naar de mogelijke ontwikkeling van de landbouw tot 2030. Op basis van vier ontwikkelscenario's komt de bank tot een visie waarin een doelgericht beleid centraal staat. Agrarisch ondernemers krijgen hierin meer verantwoordlelijkheid en worden beloond voor het halen van doelen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en waterberging. De meetbaarheid en inzichtelijkheid van milieuprestaties van bedrijven moeten vergroot worden, bijvoorbeeld met een duurzaamheidmatrix of biodiversiteitmonitor.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Milieugebruiksruimte<\/h2>

In de visie pleit de bank voor een scherpe keuze van de verdeling van de milieugebruiksruimte tussen de land- en tuinbouw en de rest van de economie. Ook tussen de agrarisch sectoren moet een gerichte verdeling komen. Voor elke sector moet er een toekomst zijn. Grondgebonden sectoren als akkerbouw en melkveehouderij maken de meeste aanspraak op de milieugebruiksruimte, aldus de bank. Want voor deze sectoren is het onmogelijk de effecten op het milieu tot nul terug te brengen. Niet-grondgebonden sectoren, zoals de intensieve veehouderij en de glastuinbouw, maken minder aanspraak op de milieugebruiksruimte. Deze sectoren hebben meer mogelijkheden om milieueffecten te verminderen.<\/p>" } , { "id": 18910512, "identifier": "element_18910512", "type": "text", "title": "Toekomstbestendige land- en tuinbouw in 2030", "url": "https://edepot.wur.nl/531405", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18910516, "identifier": "element_18910516", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Waardering voor jouw onderneming & kwaliteit van leven voor de maatschappij – Toekomstbestendige land- en tuinbouw in 2030<\/a>, Visie Rabobank september 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "De Kracht van glas. Hoe ziet het productassortiment voor de bedekte teelt er in 2050 in Nederland uit? <\/a>Essay Wageningen Economic Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Toekomst in de land- en tuinbouw in 2050: 3 scenario's<\/a>, artikel BNDR 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoe verduurzamen we onze landbouw? En welke rol hebben ondernemers en overheid? Jos Verstegen<\/a>, Wageningen Economic Research 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18910522, "identifier": "element_18910522", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendige landbouw sterker belonen<\/a>, YouTube Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 22 juli 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Agrariërs: houd grip en regie op vraagstuk milieugebruiksruimte<\/a>, Rabobank september 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18910526", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601094", "title": "GLB moet boeren uitdagen voor een toekomstbestendige landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/GLB-moet-boeren-uitdagen-voor-een-toekomstbestendige-landbouw-1.htm" }, "lead": "Het zou mooi zijn dat je de subsidie vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kunt gebruiken om boeren uit te dagen voor een andere manier van landbouw, zegt Alex Datema van Boerennatuur in een video van RVO. Het GLB moet bijdragen aan verduurzaming van de landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/f/b/cid601094_shutterstock_4537594_graan_harvest.jpg", "width": 800, "height": 530, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601059", "title": "Drie toekomstscenario's voor de landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Drie-toekomstscenarios-voor-de-landbouw-1.htm" }, "lead": "De landbouwsector staat voor grote uitdagingen. Voor de productie van voldoende voedsel zijn verschillende ontwikkelscenario’s mogelijk: Landbouw in voedselkringen met lokale producten of hoogefficiënte landbouw op basis van technologische ontwikkeling. Een toekomstverkenning laat zien wat er mogelijk is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/4/cid601059_shutterstock_58954621_tarwe_koren.jpg", "width": 808, "height": 584, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601150", "title": "Verduurzaming landbouw in EU met 'Farm to fork'-strategie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verduurzaming-landbouw-in-EU-met-Farm-to-fork-strategie-1.htm" }, "lead": "De Europese Commissie wil dat in 2030 het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gehalveerd is, het gebruik van meststoffen met 20% vermindert en dat 25% van de landbouwgrond gebruikt wordt voor biologische landbouw. Dat staat in de op 20 mei vastgestelde ‘Farm to Fork’-strategie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/d/7/cid601150_hanna-schwichtenberg-dWGIyfMCzO4-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }