{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600512", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Afwegingen voor aanschaf zelfrijdende voermengwagen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Afwegingen-voor-aanschaf-zelfrijdende-voermengwagen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600512, "identifier": "mediaitem_600512", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Afwegingen-voor-aanschaf-zelfrijdende-voermengwagen-1.htm", "title": "Afwegingen voor aanschaf zelfrijdende voermengwagen", "lead": "Met een zelfrijdende voermengwagen kun je sneller voeren, is het idee. Maar dan moet de erflogistiek wel goed zijn. De kuil mag niet te hoog zijn. En je moet je werk goed plannen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/c/6/cid600512_shutterstock_641393104_koeien_voer_stal.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Met een zelfrijdende voermengwagen kun je met een machine verschillende handelingen uitvoeren. Je hoeft niet steeds in en uit de trekker, waardoor je tijd bespaart, is het idee. Bij veehouders is er een groeiende belangstelling voor die zelfrijders. Maar wil je echt tijd besparen, dan zijn er wel een aantal zaken waar je rekeningen mee moet houden. Vakblad Veehouderij Techniek zet een aantal aandachtspunten op een rij in het artikel 'Efficiënter voeren: erfindeling is allesbepalend<\/a>'.<\/p>

Erfindeling<\/h2>

Zo is de erfindeling een belangrijk aandachtspunt. De wendbaarheid van een zelfrijder is niet zo groot. Je moet dus voldoende manoeuvreerruimte hebben bij de kuil, sleufsilo of in de schuur. Ook de kwaliteit van de erfverharding doet er toe. Een kuil op onverharde bodem is een 'no-go-area' voor zelfrijders, aldus het vakblad.<\/p>

Aslast<\/h2>

Je moet rekening houden met de aslast. De maximale aslast voor landbouwwerktuigen voor de openbare weg is 11,5 ton. En ook de onderkelderde voergangen zijn vaak berekend op een aslast van 11,5 ton. Met een voermengwagen overschrijd je dat gewicht makkelijk. Door een extra as te monteren kun je de aslast verkleinen.<\/p>

Machinepark<\/h2>

Een andere overweging bij de aanschaf van een zelfrijder is het machinepark op het bedrijf. Gebruik je een een combinatie van trekker, voermengwagen en een shovel, dan kun je die trekker en shovel tijdens drukke perioden inzetten bij het oogsten of inkuilen. Voor een zelfrijder heb je geen extra trekker meer nodig. Je zult moeten afwegen of de aanschaf loont.<\/p>

Werkplanning<\/h2>

Een laatste aandacht is de werkplanning. Gewoonlijk doe je tussen het laden door nog wel wat andere klusjes: Je zet een baal hooi klaar voor de volgende dag of schuift het voer aan. Met een zelfrijder lukt dat niet. Je zult al het werk klaar moeten hebben voor je op een zelfrijder stapt.

De artikelen in Veehouderij Techniek zijn niet vrij toegankelijk. Om ze te kunnen lezen, kun je een gratis account op Veehouderij Technniek aanmaken. <\/em><\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18889768, "identifier": "element_18889768", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Efficiënter voeren: erfindeling is allesbepalend<\/a>, artikel Veehouderij Techniek, januari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Eén procent van veehouders voert automatisch<\/a>, artikel Veeteelt, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voeren op groei: minder werk, meer capaciteit - Meer animo voor zelfrijdende voermengwagens en automatisch voeren<\/a>, artikel Veeteelt, 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Samen een zelfrijder: aanschaf te overzien<\/a>, artikel Veehouderij Techniek, 2014", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18889773, "identifier": "element_18889773", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Voertechniek om efficiënter te voeren<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, april 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voor- en nadelen zelfrijdende voermengwagen<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, maart 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }