{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601813", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Afnemend succes nestbescherming van weidevogels", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Afnemend-succes-nestbescherming-van-weidevogels-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601813, "identifier": "mediaitem_601813", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Afnemend-succes-nestbescherming-van-weidevogels-1.htm", "title": "Afnemend succes nestbescherming van weidevogels", "lead": "Het nestsucces van beschermde nesten van vogels die op de open grond broeden, zoals grutto, kievit en tureluur open boerenland is tussen 2012 en 2019 afgenomen van 60% tot ongeveer 40%, blijkt uit cijfers van het CBS.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/e/cid601813_eggs-4351468_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-29T16:27+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het broedsucces van met name de vogels van het open boerenland, zoals grutto, wulp, tureluur, kievit gaat de laatste jaren achteruit. Het nestucces van beschermde nesten  is tussen 2012 en 2019 afgenomen van 60% tot 40%. Het nestsucces van boerenerfvogels of vogels van het struweel ligt op ongeveer 80% en is sinds 2000 stabiel, meldt het CBS<\/a>. Het nestsucces is het percentage nesten dat minimaal een nestverlatend kuiken of vliegvlug jong voortbrengt. Bij een nestsucces van 100% brengen alle nesten minimaal een jong voort. <\/p>

Nestbescherming<\/h2>

Het CBS baseert zich op cijfers die verzameld zijn door Sovon Vogelonderzoek Nederland. Sinds 2000 wordt de ontwikkeling van het nestsucces gevolgd van zes soorten van het open boerenland (grutto, kievit, scholekster, slobeend, tureluur en wulp), en zes soorten erf- en struweelvogels (boerenzwaluw, spotvogel, ringmus, spreeuw, steenuil en torenvalk). Het nestsucces van die laatste groep blijft dus stabiel, maar dat van de vogels van het open boerenland neemt af, ondanks de nestbescherming. <\/p>

Nestbescherming vindt plaats om de nesten in een weiland of akker te beschermen. Zo kun je voorkomen dat ze vernield worden door maaiwerkzamaheden of bemestingswerkzaamheden. Die nestbescherming wordt het vaakst uitgevoerd bij nesten van scholeksters en kieviten (30% van de nesten). Bij grutto en tureluur liggen die percentages op 28 en 26%. <\/p>

Predatie<\/h2>

Er worden een paar verklaringen genoemd voor het feit dat - ondanks die nestbescherming - het nestsucces toch afneemt zoals verlies door predatie, verstoring of weersomstandigheden. Daarnaast kan ook voedselgebrek een rol spelen. De jongen van de boerenlandvogels zijn vrijwel allemaal afhankelijk van de beschikbaarheid van insecten. Door voedselgebrek verslechtert de conditie van jongen waardoor te weinig jongen overleven. <\/p>" } , { "id": 18928149, "identifier": "element_18928149", "type": "text", "title": "Bericht CBS over Nestsucces boerenlandvogels", "url": "https://edepot.wur.nl/546174", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: AlkeMade<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18928153, "identifier": "element_18928153", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Nestsucces broedvogels van open boerenland gedaald<\/a>, bericht CBS 26 april 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Boerenlandvogelbalans 2020<\/a>, Sovon 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nestsucces en kuikenoverleving van weidevogels in het Reitdiep en de Winsumermeeden in 202<\/a>0, Rapport Ecosensys & Jasja Dekker Dierecologie 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18928158, "identifier": "element_18928158", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Boerenlandvogels onder druk<\/a>, bericht CBS 26 april 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Trend van boerenlandvogels, 1915-2019<\/a>. Compendium voor de Leefomgeving april 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nestsucces van boerenlandvogels, 2000-2019<\/a> Compendium voor de Leefomgeving april 2021", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18928163, "identifier": "element_18928163", "type": "text", "title": "Portal Boerenlandvogels", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18928165", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601783", "title": "Terugblik kennisbijeenkomst 'Predatie bij weidevogels'", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Terugblik-kennisbijeenkomst-Predatie-bij-weidevogels-1.htm" }, "lead": "Op dinsdag 30 maart 2021 is de eerste online bijeenkomst georganiseerd over predatieproblematiek en elektrisch uitrasteren bij weidevogels. Met ruim 40 deelnemers vanuit de uitvoering en onderzoek en veel uitwisseling van ervaringen uit het veld was het een geslaagde bijeenkomst. Het kennisdossier over predatie bij weidevogels was hiervoor de aanleiding.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/5/d/cid601783_predatie.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-29T15:27+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600453", "title": "Predatoren zorgen voor afname aantal weidevogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Predatoren-zorgen-voor-afname-aantal-weidevogels-1.htm" }, "lead": "Tot de jaren negentig was er een toename van weidevogels als kievit, grutto, scholekster en tureluur. Nadat begin jaren negentig predatoren als vos, marter en roofvogels in aantal toenamen, zie je een teruggang in aantallen weidevogels. Die samenvallende ontwikkeling is opvallend, stelt onderzoeksjournalist Geesje Rotgers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/c/8/cid600453_fox-1164951_640.jpg", "width": 640, "height": 418, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600209", "title": "Gelderse weidevogels onder druk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gelderse-weidevogels-onder-druk-1.htm" }, "lead": "In Gelderland vind je weidevogels op diverse plaatsen: in de IJsselvallei, de Gelderse Vallei of in de polders langs de randmeren. Maar ook in Gelderland lopen de weidevogels in aantal terug.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/f/2/cid600209_animal-2819034_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-25T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_boerenlandvogels", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }