{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600233", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Afkalfproces in beeld", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Afkalfproces-in-beeld-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600233, "identifier": "mediaitem_600233", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Afkalfproces-in-beeld-1.htm", "title": "Afkalfproces in beeld", "lead": "Hoe zie je aan een koe dat die gaat afkalven? En wat moet je doen als het geboorteproces niet op gang komt? Dat zie je in twee webinars die geproduceerd zijn door het CIV Melkveehouderij en het Nationaal Veeteelt Museum.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/a/2/cid600233_geboorte_kalf_still_youtube.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-12T10:46+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De eerste webinar brengt het geboorteproces in beeld. Je ziet kenmerkende gedragsverschijnselen van een koe vlak voor het afkalven. Zo zondert de koe zich wat af. Je ziet bijvoorbeeld dat de banden van de koe zakken en het kruisbeen omhooggaat. En ongeveer een halve dag voordat een koe gaat kalveren, zakt ook de temperatuur. <\/p>

Verzorging<\/h2>

In de video wordt stil gestaan bij mogelijke complicaties. Zo kan een koe in stuitligging liggen, ligt een voorpoot niet naar voren of ligt de kop teruggeslagen. Aan de hand van dia's zie je wat je kunt doen. <\/p>

Het kan ook zijn dat de geboorte niet opschiet omdat de baarmoeder gedraaid is. Op dat moment moet je de dierenarts bellen. Het kan ook zijn dat het geboorteproces niet op gang komt of dat het kalf te groot is. Een keizersnee kan een oplossing zijn. Aansluitend besteedt de video nog aandacht voor de verzorging van kalf en koe nadat het kalf geboren is.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Abnormale kalveren<\/h2>

In een tweede video worden voorbeelden van abnormale kalveren bij geboorte getoond. Soms is er sprake van een constructiefout. Af en toe is een afwijking te wijten aan een erfelijke afwijking of infectie tijdens de dracht. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Deze video’s zijn tot stand zijn gekomen op initiatief van het CIV Melkveehouderij in samenwerking met het Nationaal Veeteelt Museum.

<\/p>

(Bron foto: Still YouTube <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18882764, "identifier": "element_18882764", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Geboorte van kalveren<\/a>, webinar CIV Melkveehouderij", "indentlevel": 0 }, { "item": "Abnormale kalveren bij de geboorte<\/a>, webinar CIV Melkveehouderij", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18882767, "identifier": "element_18882767", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Tips voor het afkalven<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Besteed aandacht aan koeien rond afkalfproces<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beste biest van eigen moeder<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet april 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }