{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600689", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Afdekdoek in de strijd tegen Japanse duizendknoop", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Afdekdoek-in-de-strijd-tegen-Japanse-duizendknoop-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600689, "identifier": "mediaitem_600689", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Afdekdoek-in-de-strijd-tegen-Japanse-duizendknoop-1.htm", "title": "Afdekdoek in de strijd tegen Japanse duizendknoop", "lead": "Bestrijding van Japanse duizendknoop is lastig. Veel methoden leveren niet het gewenste resultaat. Maar uit een praktijkproef in Zeewolde blijkt dat twee jaar afdekken met waterdoorlatend doek goed werkt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/2/a/cid600689_800px-Fallopia_japonica_2018-05-22_2673.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Japanse duizendknoop wordt beschouwd als een invasieve exoot. De plant is schadelijk omdat hij door zijn grote groeikracht een negatief effect heeft op de biodiversiteit. Daarnaast kunnen de wortels zorgen voor schade aan verhardingen, rioleringen, funderingen, dijken en taluds van watergangen. <\/p>

Het gaat eigenlijk om drie soorten duizendknoop: de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica<\/em>), Sachalinse (F. sachalinensis<\/em>) en Boheemse duizendknoop (F. x Bohemica<\/em>). De soorten zijn in het begin van de 19e eeuw in Nederland als tuinplant geïntroduceerd en hebben zich de laatste decennia verspreid over het hele land.<\/p>

Praktijkproef<\/h2>

Bestrijding is lastig. Maar vakblad Stad + Groen meldt in het artikel 'Japanse duizendknoop laat zich inpakken<\/a>' dat afdekken met een waterdoorlatend doek goed lijkt te werken. In Zeewolde is in samenwerking met het bedrijf Rootbarrier op een perceel van zo'n 500 vierkante meter een praktijkproef uitgevoerd.<\/p>

Afdekken<\/h2>

Voordat je het doek over de planten legt, knip of maai je eerst de planten af. De bovenste tien centimeter grond wordt gefreesd, waarna het doek er overheen gelegd wordt. Bovenop dit doek komt nog een laag schone grond van zo'n 20 cm dik. De wortels onder het doek zullen wel weer uitlopen, maar door gebrek aan licht stopt het fotosyntheseproces. Na verloop van tijd zal de groeikracht in de wortels verloren gaan. Uit het artikel blijkt dat de wortels pas na twee jaar bruin en zacht worden. Die wortels zullen op den duur afgebroken worden.<\/p>

Andere methoden<\/h2>

Het afdekdoek lijkt goed te werken, maar je moet dan wel zorgen dat de naden goed afgedicht worden. En het is wat lastig op percelen met obstakels zoals bomen, elektriciteitshuisjes of bankjes. Mogelijk dat je de plant rond die obstakels met andere methoden aanpakt, zoals een heetwaterbehandeling of een zuigtechniek waarmee je wortels kunt wegzuigen.<\/p>

Na de ervaringen met de eerste praktijkproef in Zeewolde zijn er meer gemeenten die belangstelling hebben, zegt Bart van der Hart van het bedrijf Rootbarrier. Hij krijgt vragen van andere gemeenten. <\/p>

(Bron foto: <\/em>Salicyna [CC BY-SA 4.0<\/a>], from Wikimedia Commons<\/a><\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18895731, "identifier": "element_18895731", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Japanse duizendknoop laat zich inpakken: De haast ontembare plant vindt zijn meerdere in doek van Rootbarrier<\/a>, artikel Stad + Groen, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Harderwijk verdrinkt Japanse duizendknoop: Rigoureuze sanering moet uitbreidingswijk verlossen van Fallopia-woeker<\/a>, artikel Stad + Groen, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Praktijkproef bestrijding duizendknoop, Resultaten en kosteneffici├źntie van zeven bestrijdingsmethoden voor duizendknoop en varianten daarop<\/a>, rapport Probos, december 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer publicaties over Japanse duizendknoop<\/a>, zoekvraag Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18895737, "identifier": "element_18895737", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Burgerparticipatie in de strijd tegen Japanse duizendknoop<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, december 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Glyfosaatinjecteur voor Japanse duizendknoop<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, november 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Japanse duizendknoop bestrijden door maaien en uittrekken<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nieuw lesmateriaal over invasieve exoten<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, oktober 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }