{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600487", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Aeroponics: telen in de nevel", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aeroponics-telen-in-de-nevel-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600487, "identifier": "mediaitem_600487", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aeroponics-telen-in-de-nevel-1.htm", "title": "Aeroponics: telen in de nevel", "lead": "Grondloos telen heeft al voordeel dat er minder kans op ziekte is en dat planten snel kunnen groeien. Een methode is aeroponics waarbij de plantenwortels in een nutriëntrijke mist groeien.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/3/e/cid600487_flower-3576620.jpg", "width": 2563, "height": 1898, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-22T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Omdat bij grondloos telen de nutriënten direct beschikbaar worden gesteld aan de planten, kunnen ze sneller groeien bij een kliener wortelvolume. Er is al veel ervaring met het hydroponics-systeem waarbij plantenwortels in het water hangen en zo voorzien worden van voedingsstoffen. Het Vlaamse Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) onderzocht de mogelijkheden van aeroponics. In dat systeem wordt een nutriëntrijke mist aan de plantenwortels toegediend.<\/p>

Proeven<\/h2>

In het artikel 'Telen zonder substraat, over aeroponics<\/a>' beschrijft vakblad Sierteelt en groenvoorziening de proeven die uitgevoerd zijn met stek van Camellia, Rhododendron en Azalea. Voor de proeven met met Camellia en Rhododendron is uitgegaan van geworteld stek die in een mandje met argexkorrels werd geplaatst. Bij Azelea werd uitgegaan van ongeworteld stek die in een aeroponic werd gehangen.<\/p>

Aanpassingen nodig<\/h2>

Uit het artikel blijkt dat de proeven met de Camellia- en Rododendron-stekken min of meer geslaagd zijn. Die stekken sloegen aan. De kwaliteit van de Camellia-stekken was goed, die van de Rhododendron-stekken was wat minder. De proef met de stekken van azalea was minder geslaagd: de beworteling is niet goed gelukt. Hier zijn nog veel aanpassingen nodig, aldus het vakblad. <\/p>

(Bron foto: Pixabay <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18889095, "identifier": "element_18889095", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Telen zonder substraat, over aeroponics<\/a>, artikel Sierteelt&Groenvoorziening, mei 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Proefprogramma Azalea en Rhododendron 2018<\/a>, artikel Sierteelt&Groenvoorziening, januari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Deskstudie Teelt de grond uit: een literatuurstudie over Teelt de grond uit systemen met een beschrijving van onderzoeksvragen voor verdere ontwikkeling<\/a>, rapport Praktijkonderzoek Plant & Omgeving WUR, 2011", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18889100, "identifier": "element_18889100", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Het nieuwe telen, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Tien jaar teelt de grond uit<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, juni 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Steeds meer teelt op water<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, oktober 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Teelt op water<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, september 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }