{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601205", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Acht video's over aanpak maiswortelknobbelaaltje", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Acht-videos-over-aanpak-maiswortelknobbelaaltje-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601205, "identifier": "mediaitem_601205", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Acht-videos-over-aanpak-maiswortelknobbelaaltje-1.htm", "title": "Acht video's over aanpak maiswortelknobbelaaltje", "lead": "Een besmetting met het (bedriegelijk) maiswortelknobbelaaltje kan grote financiële gevolgen hebben voor de telers van diverse akkerbouwgewassen De aanpak ervan is lastig. Acht video's geven uitleg om deze aaltjes beter te kunnen beheersen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/a/e/cid601205_chitwoodii_onderzoek_still_YouTube.JPG", "width": 1393, "height": 934, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het maiswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi<\/em>) en het bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne fallax<\/em>) kunnen schade veroorzaken in diverse gewassen zoals aardappelen, peen, schorseneer, erwt, dahlia en gladiool. De vrijlevende aaltjes veroorzaken kleine knobbeltjes op de wortels en knollen van de gewassen, waardoor de kwaliteit aangetast wordt. Een besmetting kan grote financiële gevolgen hebben door gewasschade en afkeuring van partijen. Vanwege de quarantainestatus van deze aaltjes in de Europese Unie verliezen besmette pootgoedpartijen de pootgoedstatus.<\/p>

Video's<\/h2>

Omdat er bij telers nog relatief weinig kennis is over hoe je verspreiding van deze aaltjes kunt beperken of schade kunt voorkomen, is door Brancheorganisatie Akkerbouw in de periode van 2017 tot 2020 een Plan van Aanpak Melodoigyne chitwoodi / M. fallax (Mcf) uitgevoerd. Doel van dat pan was verdere verspreiding en ontwikkeling van de aaltjes te voorkomen en de continuïteit van de pootgoedteelt te borgen. De acht video's - die uitleg geven over de kenmerken, levenswijze en bestrijdingsmogelijkheden van de aaltjes - zijn het resultaat van dit plan. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

De video's geven inzicht en praktische tips om verspreiding te voorkomen. Verschillende onderwerpen komen aan bod zoals inundatie, het onder water zetten van land. Dit is een effectieve biologische bestrijdingsmethode. Video 1<\/a> en video 2 <\/a>gaan in op de kenmerken van de aaltjes en de noodzaak om de aaltjes aan te pakken. Video 3<\/a> geeft een overzicht van diverse maatregelen om de aaltjes te beheersen, zoals schoon uitgangsmateriaal, inpassing van niet-waardplanten in het bouwplan, juiste gewasvolgorde, bedrijfshygiëne en inzaai van resistente groenbemesters. <\/p>

Inundatie<\/h2>

Video 4<\/a> legt uit hoe telers de aaltjes kunnen opsporen Video 5<\/a> is een instructievideo met uitleg over het gebruik van NemaDecide en het aaltjesschema om schadelijke aaltjes te beheersen. Het telen van de juiste resistente groenbemesters komt aan bod in video 6<\/a>. Video 7<\/a> en video 8<\/a> gaan over inundatie als maatregel. Je krijgt een beeld wat inundatie is, waar het mogelijk is, tegen welke aaltjes het effectief is en wat de voorwaarden zijn voor een geslaagde inundatie. In video 8 komt akkerbouwer Frans van Dam uit Wieringerwerf aan het woord die al enkele jaren ervaring heeft met inunderen. Hij geeft aan wat belangrijk is voorafgaand aan inunderen. <\/p>" } , { "id": 18910375, "identifier": "element_18910375", "type": "text", "title": "Acht video's over aanpak maiswortelknobbelaaltje", "url": "https://edepot.wur.nl/518104", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Sitll YouTube)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18910379, "identifier": "element_18910379", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Alle video's<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Waarom Meloidogyne chitwoodi en fallax aanpakken?<\/a> video 1", "indentlevel": 1 }, { "item": "Kenmerken van de aaltjes Meloidogyne chitwoodi en fallax<\/a>, video 2", "indentlevel": 1 }, { "item": "Hoe kun je als teler Meloidogyne chitwoodi en fallax beheersen en bestrijden?<\/a>, video 3", "indentlevel": 1 }, { "item": "Bemonsteren, waarom en hoe? (aanpak Meloidogyne chitwoodi en fallax),<\/a> video 4", "indentlevel": 1 }, { "item": "Gebruik NemaDecide en aaltjesschema.nl bij aanpak Meloidogyne chitwoodi en fallax<\/a>, video 5", "indentlevel": 1 }, { "item": "Toepassen van groenbemesters bij aanpak Meloidogyne chitwoodi en fallax<\/a>, video 6", "indentlevel": 1 }, { "item": "Wat is inundatie en waar is het mogelijk? (aanpak Meloidogyne chitwoodi en fallax)<\/a>, video 7", "indentlevel": 1 }, { "item": "De praktijk: wat is belangrijk voorafgaand aan inunderen? (aanpak Meloidogyne chitwoodi/fallax)<\/a>, video 8", "indentlevel": 1 }, { "item": "Vestiging en verspreiding van het maïswortelknobbelaaltje binnen een perceel,<\/a> rapport HLB 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18910392, "identifier": "element_18910392", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Acht video's helpen telers bij beheersing chitwoodi <\/a> bericht Nieuwe Oogst", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aaltjesschema<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "(bedrieglijk) Maiswortelknobbelaaltje<\/a>, beeldenbank gewasbescherming Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18910397", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599109", "title": "Biologische grondontsmetting biedt perspectief", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biologische-grondontsmetting-biedt-perspectief-2.htm" }, "lead": "Aneareobe grondontsmetting, een biologische manier van grond ontsmetten, maakt een breed scala aan bodemziekten en -plagen beheersbaar. Het is een alternatief voor chemische grondontsmetting met metam-natrium.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2016-04-25T13:19+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_vollegrondsgroente", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596227", "title": "Grip op aaltjes", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Grip-op-aaltjes-1.htm" }, "lead": "De voor de landbouw schadelijke aaltjes zijn lastig te beheersen. Met de website aaltjesschema.nl kunnen telers grip krijgen op nematoden. Ze vinden er informatie over het herkennen en beheersen van aaltjes.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/9/2/cid596227_wortelknobbelaaltje-3.jpg", "width": 800, "height": 510, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-02-17T15:37+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T01:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_greenport", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595696", "title": "Biologische grondontsmetting werkt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biologische-grondontsmetting-werkt-1.htm" }, "lead": "In de strijd tegen wortellesieaaltje en verwelkingsziekte lijkt biologische grondontsmetting even goed te werken, of zelfs nog beter te werken dan chemische grondontsmetting. Vooral op zandgrond gaven proeven in laanbomen een goed resultaat te zien.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/8/9/cid595696_Capture2.JPG", "width": 901, "height": 601, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2014-07-02T12:02+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T15:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }