{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601712", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Aantal melkgeiten blijft groeien", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aantal-melkgeiten-blijft-groeien-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601712, "identifier": "mediaitem_601712", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aantal-melkgeiten-blijft-groeien-1.htm", "title": "Aantal melkgeiten blijft groeien", "lead": "Het aantal melkgeiten in Nederland blijft toenemen, meldt het CBS. In 2020 telde Nederland 476 duizend melkgeiten, 4% meer dan een jaar eerder. In Noord-Brabant en Gelderland vind je de meeste bedrijven met melkgeiten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/1/1/cid601712_WUR9489_NL_geiten_stal.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_geitenhouderij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Uit cijfers van de landbouwtelling van het CBS blijkt dat het aanal melkgeiten blijft goeien. Sinds 2000 is het aantal melkgeiten in Nederland bijna vervijfvoudigd, meldt het CBS<\/a>. In 2020 was het aantal melkgeiten gegroeid tot 476 duizend. Dat is 4% meer dan een jaar eerder. <\/p>

Schaalvergroting<\/h2>

Het aantal bedrijven groeit niet echt, maar door schaalvergroting neemt het aantal melkgeiten toe. Het gemiddeld aantal geiten per bedrijf is toegenomen van 117 in 2000 tot 837 in dit jaar. En als je kijkt naar bedrijven die zich volledig gespecialiseerd hebben op melkgeiten is het aantal geiten per bedrijf toegenomen van 313 in 2020 tot 1177 in 2020. Door schaalvergroeting is de hoeveelheid arbeid per melkgeit in twintig jaar tijd flink afgenomen (80% afname). In 2000 waren er 1,5 arbeidsjaareenheden per 100 melkgeiten, in 2020 was dit gedaald naar 0,3. <\/p>

Afname biologische melkgeiten<\/h2>

Het CBS heeft ook gekeken naar het aantal bedrijven met biologische melkgeiten. Dat aantal is het laatste jaar wat afgenomen. In 2020 waren er 71 bedrijven, een jaar eerder waren er nog 74. Het aantal biologische melkgeiten bedroeg in 2020 41570, 1,4% minder dan een jaar eerder toen er nog 42172 melkgeiten waren. <\/p>

De meeste bedrijven met melkgeiten vind je in Noord-Brabant (115) en Gelderland (110). In die twee provincies wordt ruim de helft van het aantal melkgeiten in ons land gehouden, aldus het CBS. <\/p>" } , { "id": 18925183, "identifier": "element_18925183", "type": "text", "title": "Informate CBS over aantal melkgeiten", "url": "https://edepot.wur.nl/535505", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: WUR Fred van Welie)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18925187, "identifier": "element_18925187", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Opnieuw stijging van het aantal melkgeiten in Nederland<\/a> Artikel CBS 20 november 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Jaaroverzicht Geitenmelkprijs 2019: € 64,86<\/a>, artikel Geitenhouder augustus 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vlaamse groei door Nederlandse stop<\/a>, artikel Geitenhouderij 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groot, groter, toekomstvisie<\/a>, artikel Geitenhouderij, augustus 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18925193, "identifier": "element_18925193", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Bedrijven, dieren en omvang - Geitenhouderij<\/a>, Agrimatie", "indentlevel": 0 }, { "item": "Melkgeiten<\/a>, 2000 - 2020, CBS", "indentlevel": 0 }, { "item": "Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau<\/a>, Statline CBS", "indentlevel": 0 }, { "item": "Melkgeitenstapel neemt verder toe<\/a>, Nieuwe Oogst 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verantwoorde ontwikkeling geitenhouderij, LTO", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18925200", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600125", "title": "Geitenhouders ervaren toenemende werkdruk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Geitenhouders-ervaren-toenemende-werkdruk-1.htm" }, "lead": "Veel geitenhouders ervaren een toenemende werkdruk door een groeiend aantal administratieve werkzaamheden. Maar de meeste uren op een melkgeitenbedrijf worden besteed aan het melken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/2/a/cid600125_shutterstock_193847945_geiten_boer_tablet.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600041", "title": "Markt moet groeiruimte geitenhouderij bepalen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Markt-moet-groeiruimte-geitenhouderij-bepalen-1.htm" }, "lead": "Er is een groeiende vraag naar geitenzuivel. Daarom vindt het platform melkgeitenhouderij dat de markt leidend moet zijn bij het bepalen van de groeiruimte. Daarnaast is maatschappelijke acceptatie belangrijk. Het aantal geiten steeg in 2018 naar een record van 588 duizend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/d/9/cid600041_goat-2240556_640.jpg", "width": 640, "height": 405, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599559", "title": "Gezonde geitenhouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gezonde-geitenhouderij-1.htm" }, "lead": "De geitenhouderij neemt in omvang toe. Geitenhouders werken aan arbeidsefficiëntie met hulp van slimme systemen. En met een welzijnsprotocol werkt de sector aan een gezonde geitenhouderij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/f/4/cid599559_147284272.jpg", "width": 800, "height": 581, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-11-17T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dierenwelzijnsweb", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596686", "title": "Geitenzuivel in de lift", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Geitenzuivel-in-de-lift-1.htm" }, "lead": "Het gaat goed met de Nederlandse geitenzuivel. Zowel het aantal geiten als de melkproductie per geit nam toe.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/0/cid596686_pixabay-geit-50290_1280.jpg", "width": 1280, "height": 862, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-07-09T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T02:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }