{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600537", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Aanpak watercrassula door afdekken soms succesvol", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aanpak-watercrassula-door-afdekken-soms-succesvol-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600537, "identifier": "mediaitem_600537", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aanpak-watercrassula-door-afdekken-soms-succesvol-1.htm", "title": "Aanpak watercrassula door afdekken soms succesvol", "lead": "Watercrassula, een invasieve exoot, zorgt steeds vaker voor problemen in natuurgebieden. Bestrijding blijkt lastig. Het afdekken met landbouwplastic - dat vaak wordt toegepast - leidt soms tot een succesvolle bestrijding.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/2/1/cid600537_6017389088_a82b4265a5_z.jpg", "width": 640, "height": 413, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-29T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Watercrassula (Crassula helmsii<\/em>), een vetplantje afkomstig uit Australiƫ heeft zich door de laatste decennia in Nederland gevestigd. De plant is in 1995 voor het eerst ontdekt in Noord Brabant. Sindsdien is deze invasieve exoot bezig aan een opmars. De snelle groei van de plant kan zeer dominant worden en kan de aanwezige inheemse flora verdringen. <\/p>

De soort blijkt zich vaak te vestigen op kale grond die ontstaat bij natuurinrichtingsprojecten. De bestrijding blijkt erg lastig. Vakblad Bos Natuur Landschap beschrijft in het artikel 'Bestrijding van watercrassula<\/a>' de verschillende bestrijdingsmethoden.<\/p>

Landbouwplastic<\/h2>

De meest toegepaste methode is het afdekken met landbouwplastic en een laag grond. Beheerders hebben die maatregel toegepast op besmette locaties op het Dwingelderveld, in Meijendel of op de Empese heide. Op de meeste locaties werd eerst de voedselrijke toplaag van de besmetting machinaal afgeplagd waarna het materiaal werd afgedekt. Maar die maatregel is niet altijd succesvol. Zo is de de bestrijding in het ven op de Empese heide niet goed gelukt, aldus het vakblad. Er zijn alweer nieuwe groeiplekken.<\/p>

Systeemaanpak<\/h2>

Beheerders proberen verschillende methoden uit. Zo is het in een ven bij Leenderheide gelukt de watercrassula te bestrijden door handmatig af te plaggen. Maar bij het Vossenbergven in Huis ter Heide, bij Tilburg, is tevergeefs gepoogd de plant te bestrijden met een systeemaanpak. Dat is een combinatie van maatregelen zoals draineren, plaggen, afdekken en het enten van inheemse soorten. <\/p>

Hopeloos is de situatie in het gebeid de Leemkuilen, bij Haaren in Noord-Brabant. De besmetting is er zodanig dat de meeste inheemse flora is verdrongen door watercrassula. De beheerder beschouwt de besmetting als onbeheersbaar en neemt geen bestrijdingsmaatregelen.<\/p>

Het vakblad concludeert dat het volledig bestrijden van watercrassula heel moeilijk is. Zoals met veel invasieve exoten geldt dat voorkomen beter is dan genezen. En wil je de besmetting succesvol aanpakken dan is een combinatie van methoden zinvol. <\/p>

(Bron Flickr foto: Ashley Basil<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18890432, "identifier": "element_18890432", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Bestrijding van watercrassula: een strijd voor beheerders<\/a>, artikel VBNL, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Infoblad veldwerkplaats: watercrassula<\/a>, VBNE, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verkenning bestrijdingsmaatregelen watercrassula (Crassula helmsii) in Wijchen<\/a>, Radboud Universiteit, afdeling Milieukunde, 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Praktijkadvies Watercrassula<\/a>, VBNE, 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kennisdocument Watercrassula<\/a>, Boute Ecologie & Water Advies, 2013", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer publicaties over watercrassula<\/a>, zoekvraag Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18890440, "identifier": "element_18890440", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Platform invasieve exoten<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verwijder exoten direct na ontdekking<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, november 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aanpak invasieve exoten in natuurgebieden<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, juli 2014", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }