{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600196", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Aanpak erfemissie bollenteelt", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aanpak-erfemissie-bollenteelt-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600196, "identifier": "mediaitem_600196", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aanpak-erfemissie-bollenteelt-1.htm", "title": "Aanpak erfemissie bollenteelt", "lead": "In het najaar van 2016 zetten de eerste groepen van bloembollentelers in het project 'Schoon erf, schone sloot' de stap om emissie van bestrijdingsmiddelen aan te pakken. Telers op de Zuid-Hollandse eilanden zien de voordelen: 'Je krijgt handvatten aangereikt'.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/2/0/cid600196_flowers-2729458_640.jpg", "width": 640, "height": 360, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-09T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bollentelers willen in het project 'Schoon erf, schone sloot<\/a>' de erfemissie van bestrijdingsmiddelen actief aanpakken. In 2016 zetten de eerste bollentelers als projectdeelnemers de stap om emissie terug te dringen. Het doel van branchevereniging KAVB, onderzoek- en adviesbureau CLM en de waterschappen - de initiatiefnemers van het project - is om in de periode 2016-2020 bij 450 bloembollentelers in Nederland de erfemissie van met tenminste 80% terug te dringen.<\/p>

Emissieroutes<\/h2>

Ondernemers worden tijdens het project bewust gemaakt van de belangrijkste emissieroutes op het bedrijf. Door metingen worden de emissieroutes in beeld gebracht. Door gerichte maatregelen te nemen kun je de emissies verminderen.<\/p>

Bolontsmetting<\/h2>

Het blijkt dat het merendeel van de erfemissie van bestrijdingsmiddelen ontstaat tijdens bolontsmetting. Bij het ontsmetten, transport of opslag van bollen kan het erf verontreinigd raken. Via een put op het erf kunnen de middelen vervolgens in het milieu komen. Daarom is het zinvol risicovolle handelingen uit te voeren in een ruimte waar je lekvloeistof kunt opvangen.<\/p>

Handvatten<\/h2>

Kweker Pieter Dogterom uit Achthuizen op Goeree-Overflakkee is een van de deelnemers aan het project. Hij vindt het project waardevol, zegt hij in het artikel 'Eilandbreed erfemissie verminderen<\/a>', omdat het je handvatten aanreikt. Vooral de metingen vindt hij belangrijk. Die maken duidelijk wat het effect is.<\/p>

Hij is al langer bezig met het verminderen van emissie. Het behoud van het middelenpakket voor de teelt is voor hem een belangrijke drijfveer. <\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18881843, "identifier": "element_18881843", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Eilandbreed erfemissie verminderen<\/a>, artikel Greenity, november 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Emissieroute: emissie-arm erf<\/a>, factsheet emissiebeperking bollenteelt", "indentlevel": 0 }, { "item": "Emissieroute: Ontsmetten en transport<\/a>, factsheet emissiebeperking bollenteelt", "indentlevel": 0 }, { "item": "Emissieroute Bollenteelt Spoelen<\/a>, factsheet emissiebeperking bollenteelt", "indentlevel": 0 }, { "item": "Werk voor behoud middelenpakket<\/a>, artikel Bloembollenvisie, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zo pak je de belangrijkste emissieroutes aan! Checklist voor het ontsmetten en planten van bloembollen<\/a>, Telen met toekomst, 2008", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18881851, "identifier": "element_18881851", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Erfemissiescan<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Project Schoon erf<\/a>, schone sloot, CLM", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lespakket emissiescan beschikbaar<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, juni 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Emissiebeperking, omdat het moet<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, juni 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Schoner water met de emissiescan<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, oktober 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }