{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601693", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Aanleg van een voedselbos kost tijd", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aanleg-van-een-voedselbos-kost-tijd-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601693, "identifier": "mediaitem_601693", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aanleg-van-een-voedselbos-kost-tijd-1.htm", "title": "Aanleg van een voedselbos kost tijd", "lead": "Dat de aanleg van een voedselbos tijd kost, blijkt uit de ervaringen van Jan de Vries uit Oude Bildtzijl. Hij was in 2015 een van de initiatiefnemers van het 'Voedselbos Ouwe Syl' die een plan maakte voor een voedselbos. In een artikel in Boomzorg vertelt hij over zijn ervaringen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/7/5/cid601693_bears-garlic-2223191_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In 2015 volgde Jan de Vries een opleiding over permacultuur bij Permacultuur School Nederland. Tijdens die opleiding kreeg hij de opdracht een jaar te werken aan een project. Het dropsbos in Oude Bildtzijl, in het noorden van Friesland, leek hem een mooi project voor zijn studie, schrijft vakblad Boomzorg in een artikel<\/a>. Hij maakte in eerste instantie zijn plannen op papier. Nadat hij contact opnam met Dorpsbelang, Landschapsbeheer Friesland en de gemeente het Bildt, bleek dat er wel belangstelling was voor zijn idee. Binnen de korste keren was er een team van twintig vrijwilligers en werd er een Stichting Voedselbos Ouwe-Syl<\/a> opgericht. <\/p>

Wet Natuurbescherming<\/h2>

Maar daarmee was het voedselbos - dat zo'n 1 hectare groot is - nog niet gerealiseerd. In het artikel vertelt De Vries waar hij tegen aan liep. Hoewel het bos eigendom was van Staatsbosbeheer, was de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud. Hij had dus te maken met meerdere partijen. Daarnaast moest hij contact opnemen met de provincie in verband met de aanvraag van ontheffingen voor de Wet Natuurbescherming. Omdat het een bos in het het buitengebied betreft, is hij volgens die wet gehouden aan herinplant wanneer er bomen gerooid moet worden. Bovendien moest hij inventariserend onderzoek uitvoeren naar aanwezigheid van beschermde soorten. <\/p>

Een volgende stap was de aanvraag van subsidies. Op basis van het projectplan is een financiƫle ondersteuning toegezegd door de provincie Friesland, van het dorpenfonds en van enkele kleinere stichtingen. <\/p>

Sociale cohesie<\/h2>

Omdat de stichting versterking van de sociale cohesie van het dorp en overdracht van kennis als doelen van het voedselbos ziet, is er contact gelegd met de basisischool. De jeugd wordt zo betrokken bij de aanleg van het voedselbos: bij de aanplant of bij het maken van nestkastjes en insectenhotels. De Van Beets Groengroep, die werkt met verschillende medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, ziet het voedselbos als een uitgelezen plek om er in mee te werken. <\/p>

In het voedselbos zijn in december 2020 - meer dan vijf jaar na het eerste initiatief - de eerste fruitbomen aangeplant, zo meldt de stichting op de eigen website<\/a>. en in maart werd een kar vol bessenstruiken geplant. <\/p>

'Dat de aanleg een paar jaar duurt, geeft niks,' zegt De Vries in het artikel in Boomzorg. ' Zo'n permacultuurproject leg je aan voor de komende honderd tot tweehonderd jaar, dus we hebben nog even,'<\/p>" } , { "id": 18924740, "identifier": "element_18924740", "type": "text", "title": "Artikel Voedselbos: niet alleen voor voedsel", "url": "https://edepot.wur.nl/544758", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Couleur<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18924744, "identifier": "element_18924744", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Voedselbos: niet alleen voor voedsel 'Als mens heb je eigenlijk niet zoveel nodig'<\/a> Artikel Boomzorg maart 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Functies en structuurelementen van Nederlandse voedselbossen<\/a> Scriptie Renetha Flipse, Aeres Hogeschool 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voedselbossen: een landbouwsysteem met veel potentie<\/a> artikel Landschap, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Van eenjarige landbouw naar het permanente voedselbos : permacultuurprincipes integreren ecosysteemdiensten in het landbouwbedrijf<\/a>, artikel Ekoland", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18924750, "identifier": "element_18924750", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Stichting Voedselbos Ouwe-Syl <\/a>", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18924753, "identifier": "element_18924753", "type": "text", "title": "Dossier Voedselbossen", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18924755", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601618", "title": "Handvatten voor aanleg voedselbos", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handvatten-voor-aanleg-voedselbos-1.htm" }, "lead": "Eetbaarheid, biodiversiteit of koolstofvastlegging; planten en bomen dienen verschillende doelen in voedselbossen. De websites van Plants For A Future en Voedsel uit het bos bieden handvatten bij de aanleg van jouw voedselbos.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/1/e/cid601618_233.jpg", "width": 950, "height": 712, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601300", "title": "Ontwikkelvragen voor voedselbossen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ontwikkelvragen-voor-voedselbossen-1.htm" }, "lead": "De belangstelling voor voedselbossen groeit, maar de oppervlakte is nog beperkt. Wil de ontwikkeling van voedselbossen van de grond komen, dan zijn er nog vragen te beantwoorden: over opbrengsten, economisch haalbare oogsten en verdienmodellen bijvoorbeeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/7/5/cid601300_bears-garlic-2437087_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600995", "title": "Voedselbos met invasieve exoten vormt risico", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voedselbos-met-invasieve-exoten-vormt-risico-1.htm" }, "lead": "Het aantal voedselbossen groeit sterk in Nederland. Maar er is ook een risico, zo blijkt uit een onderzoeksrapport. 20% van de gebruikte uitheemse plantensoorten vormen een mogelijk risico voor biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/7/5/cid600995_aronia-3975584_640.jpg", "width": 640, "height": 428, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601704", "title": "Structuur en functies van voedselbossen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Structuur-en-functies-van-voedselbossen-1.htm" }, "lead": "Mensen die een voedselbossen aanleggen, doen dat met verschillende doelen voor ogen: voor de voedselproductie, voor educatie of omdat ze bijdragen aan versterking van de biodiversiteit. De structuur van het het voedselbos wordt bepaald door de functie van zo'n bos, blijkt uit een studentenverslag.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/3/a/cid601704_bears-garlic-3315972_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }