{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601413", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Aangescherpte regels voor gewasbescherming buiten de landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aangescherpte-regels-voor-gewasbescherming-buiten-de-landbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601413, "identifier": "mediaitem_601413", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aangescherpte-regels-voor-gewasbescherming-buiten-de-landbouw-1.htm", "title": "Aangescherpte regels voor gewasbescherming buiten de landbouw", "lead": "Buiten de landbouw mogen professionele gebruikers geen chemische gewasbeschermingsmiddelen toepassen, maar er zijn een aantal uitzonderingen voor de openbare ruimte en grasvelden. Per 1 april zijn deze uitzonderingen aangescherpt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/d/cid601413_juan-gomez-uBqykD-ejsY-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-03T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het verbod op professioneel gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen geldt al sinds 31 maart 2016. Per 1 november 2017 is dit verbod aangescherpt en is het ook gaan gelden voor onverharde oppervlakten. Toch waren er uitzonderingen.<\/p>

Sportterreinen<\/h2>

Zo mochten groenvoorzieners, gemeenteambtenaren of beheerders nog wel onkruidbestrijdingsmiddelen toepassen waar het noodzakelijk is om de veiligheid te waarborgen, bijvoorbeeld op spoorbanen of op locaties waar draaiende motoren niet zijn toegestaan. Daarnaast was bestrijding van een bepaalde ziekte, plaag of onkruid toegestaan waar dat maatschappelijk of bedrijfsmatig nodig is. En er gold een uitzondering voor sportterreinen of recreatieterreinen omdat daarvoor nog onvoldoende niet-chemische mogelijkheden beschikbaar waren.<\/p>

Lijsten<\/h2>

Per 1 april 2020 zijn die uitzondering aangescherpt. De uitzondering geldt nu alleen voor een onkruid, schimmel of insecten, waarvoor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel momenteel onvermijdelijk is omdat een andere effectieve bestrijdingsmethode nog niet beschikbaar is. Er zijn nu lijsten met uitzonderingen opgesteld, die gepubliceerd zijn in de Staatscourant<\/a>. <\/p>

Zo mag je nu geen gewasbeschermingsmiddelen meer inzetten ter bestrijding van ambrosia, zuurbes, rimpelroos, dwergmispel, trosbosbes, esdoorn, grauwe, witte abeel, reuzenberenklauw, moeraslantaarn en de buxusmot. Voor sportvelden en golfbanen is er een overzichtslijst van onkruiden, keversoorten en schimmels waarvoor een uitzondering geldt. <\/p>

<\/p>

(Bron foto: juan gomez<\/a> via Unsplash<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18916440, "identifier": "element_18916440", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Bekendmaking uitzonderingen gewasbescherming openbare ruimte<\/a>, Onkruid vergaat 2 april 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gewasbeschermingsmiddelen gebruiken? Vanaf nu is het 'nee, tenzij',<\/a> artikel Greenkeeper april 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wijziging van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met aanpassing van de uitzonderingen op het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen<\/a>, Officiële bekendmaking 30 maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gebruik onkruidverdelgers verder aan banden<\/a>, Nieuws ministerie van Infrastructuur en Waterstaat", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gewasbescherming buiten de landbouw<\/a>. Informatie CTGB", "indentlevel": 0 }, { "item": "Toepassen gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw<\/a>, Informatie NVWA", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen<\/a>, informatie Rijksoverheid", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18916449", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600630", "title": "Buxusmotbestrijding mogelijk oorzaak mezensterfte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Buxusmotbestrijding-mogelijk-oorzaak-mezensterfte-1.htm" }, "lead": "In het voorjaar van 2018 bleek dat in stedelijke gebieden sterfte onder jonge kool- en pimpelmezen vaker dan normaal voorkwam. Uit onderzoek blijkt dat insecticiden tegen buxusmot een mogelijke oorzaak kan zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/0/b/cid600630_boxwood-borer-3664973_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600472", "title": "Glyfosaatinjecteur voor Japanse duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Glyfosaatinjecteur-voor-Japanse-duizendknoop-1.htm" }, "lead": "Een van de manieren om Japanse duizendknoop aan te pakken is de plant boven de grond te injecteren met glyfosaat. Om niet door de knieën te hoeven bij het injecteren, is er een weedinjector ontwikkeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/7/8/cid600472_Fallopia-japonica%2528Staude%2529.jpg", "width": 1024, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600497", "title": "Gewasbeschermingsmiddelen in bos- en natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gewasbeschermingsmiddelen-in-bos-en-natuur-1.htm" }, "lead": "Beheerders van bos- en natuurterreinen zetten in het verleden soms chemische bestrijdingsmiddelen in, bijvoorbeeld om het uitlopen van door iepziekte aangetaste iepen te voorkomen. Maar het gebruik in bos- en natuur is sterk beperkt. Er zijn enkele uitzonderingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/2/cid600497_flickr_maja_dumat_6805839518_11fedfc248_z.jpg", "width": 640, "height": 445, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }