{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600525", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Aandacht voor voeren van kalveren", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aandacht-voor-voeren-van-kalveren-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600525, "identifier": "mediaitem_600525", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aandacht-voor-voeren-van-kalveren-1.htm", "title": "Aandacht voor voeren van kalveren", "lead": "Een pasgeboren kalf krijgt zo'n drie dagen biest. Daarna kun je overstappen op koemelk of kunstmelk en na verloop van tijd kun je het rantsoen aanvullen met ruwvoer of krachtvoer. De Gezondheidsdienst voor Dieren zet aandachtspunten op een rij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/d/4/cid600525_D46314E5-4981-4A5E-B62C7545DFEB257A.jpg", "width": 800, "height": 535, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-21T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Voor de opbouw van weerstand van het pasgeboren kalf is biest essentieel. De eerste drie dagen van hun leven krijgen kalveren biest. Daarna stap je over op ander voer waarbij je verschillende keuzes kunt maken. Je kunt kiezen uit kunstmelk of koemelk. Je kunt die melk aanbieden met een speenemmer, met een drinkautomaat of met een gewone emmer. In het artikel 'Goed voeren in de melkperiode loont<\/a>' worden een aantal aandachtspunten aangestipt.<\/p>

Kunstmelk<\/h2>

Kunstmelk heeft voordelen in vergelijking met koemelk, zo is te lezen in het artikel. De samenstelling is steeds hetzelfde en kunstmelk is vrij van kiemen zoals salmonella, paratbc en mycoplasma. Daarnaast bevat het - anders dan koemelk- voldoende mineralen en spoorelementen. Omdat kalveren een zuigbehoefte hebben ligt de keuze voor een speenemmer voor de hand. Regelmaat is belangrijk bij vrijwel alle keuzes: zorg dat de samenstelling gelijk blijft, dat je op vaste tijdstippen voert en blijft bij de keuze voor een speenemmer of drinkautomaat.<\/p>

Verspenen<\/h2>

Uiteraard moeten kalveren voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen. In het artikel wordt als goed voorbeeld een gift van maximaal 3,5 liter kunstmelk genoemd waarbij je 140 gram melkpoeder in 1 liter water oplost. Je verspeent kalveren op een leeftijd van maximaal 8 weken. De afbouw van de melkgift moet je wel geleidelijk doen, in ongeveer 14 dagen. Om kalveren vast te wennen aan ander voer, kun je vanaf de tweede levensweek beginnen met het geven van krachtvoer of ruwvoer.<\/p>

Eiwittekort<\/h2>

Dat die afbouw niet altijd goed gaat, vertelt voeradviseur Anne Vandelannoote in het artikel 'Speendip kalveren door tekort aan eiwit<\/a>'. Ze legt uit hoe het kan gebeuren dat kalveren een eiwittekort krijgen na het verspenen. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18890099, "identifier": "element_18890099", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Speendip kalveren door tekort aan eiwit: voerwijzer<\/a> , artikel VeeteeltVlees 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Goed voeren in de melkperiode loont: gezonde kalveren met goede weerstand<\/a>, artikel GD Herkauwer, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Handboek Melkveehouderij 2017/18<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18890104, "identifier": "element_18890104", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Jongvee<\/a>, Gezondheidsdienst voor Dieren (GD)", "indentlevel": 0 }, { "item": "Melkveevoeding, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Opfok jongvee sturen met data<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, december 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beter biestmanagement voor kalveren<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, september 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gezonde kalveren met het kalfvolgsysteem<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, mei 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }