{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601526", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Aandacht voor kopervoorziening in veevoer", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aandacht-voor-kopervoorziening-in-veevoer-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601526, "identifier": "mediaitem_601526", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aandacht-voor-kopervoorziening-in-veevoer-1.htm", "title": "Aandacht voor kopervoorziening in veevoer", "lead": "Koper is een essentieel mineraal voor melkvee. Het is nodig voor de bloed- en pigmentvorming en afweer. Een tekort kan tot gezondheidsproblemen leiden, maar een overschot kan voor vergiftigingsverschijnselen zorgen. De mineralenvoorziening vraagt aandacht van veehouders.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/f/a/cid601526_200272481-001.jpg", "width": 756, "height": 504, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Koper is een spoorelement waarvan dieren maar een beetje nodig hebben. Het is nodig voor de bloed- en pigmentvorming en voor afweer. In een artikel in Veehouderij en Veearts<\/a> zegt Dierenarts Sanne Carp-van Dijken van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) dat wanneer de mineralenvoorziening niet optimaal is, dieren te maken krijgen met een tekort of een overmaat. <\/p>

Kopergehalte <\/h2>

Bij een kopertekort zie je bij vee dat de weerstand wat minder wordt. Dieren worden gevoeliger voor infecties. Wanneer het tekort langer duurt, zie je dat het haar wat dor wordt. De vruchtbaarheid kan verminderen en er kan diarree optreden. Dieren kunnen ook een teveel binnenkrijgen van koper. Er kan een kopervergiftiging ontstaan met aantasting van lever, nieren en bloedcellen. <\/p>

Het is lastig te zien of een dier te weinig koper binnenkrijgt. Het kopergehalte in het bloed wordt heel constant gehouden. Door tankmelk te onderzoeken op de aanwezigheid van koper, kun je wel zien of er een dalende trend is binnen de veestapel. Als dat het geval is, loont het het bloed van een paar oudmelkte koeien te onderzoeken. Wanneer het kopergehalte bij een van die koeien onder de 10 komt, dan is het goed te kijken of de kopervoorziening wel voldoende is. <\/p>

Leverschade <\/h2>

Ook een te hoog kopergehalte is lastig te bepalen. Via bloedonderzoek kunt je kijken naar leverschade. Wanneer je bij meerder koeien in dezelfde lactatiefase leverschade constateert, dan heb je een aanwijzing voor een leverprobleem. Dat probleem kan veroorzaakt worden door verschillende oorzaken: leverbot, opname van Jacobskruiskruid of koperovermaat. Mocht er sprake zijn van koperovermaat, dan kun je dat aantonen door leverbiopten te nemen. <\/p>

Dierenarts Sanne Carp-van Dijken zegt in het artikel dat het gemiddelde kopergehalte in levers bij pathologie tussen 2004 en 2018 is toegenomen. Een groot aantal fabrikanten van diervoer heeft de kopervoorziening op melkveebedrijven inmiddels verlaagd. Het is belangrijk de mineralenvoorziening af te stemmen op basis van het rantsoen. Het is daarom van belang kuilvoer te analyseren op mineralen en spoorelementen. Op basis daarvan moet je berekenen of je goed zit met de mineralenvoorziening. <\/p>" } , { "id": 18920421, "identifier": "element_18920421", "type": "text", "title": "Artikel Kopervoorziening is maatwerk", "url": "https://edepot.wur.nl/520177", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18920424, "identifier": "element_18920424", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Kopervoorziening is maatwerk<\/a> Artikel Veehouder en veearts januari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "\"Koper; niet te weinig, maar zeker niet te veel : mineralen en sporenelementen bijvoeren<\/a> GD Herkauwer, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Koper en selenium vaak te krap gevoerd<\/a>, artikel Veehouder en veearts 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer aandacht voor mineralenvoorziening<\/a>, artikel V-focus 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18920429, "identifier": "element_18920429", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Melkveevoeding, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18920432", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600745", "title": "Koperintoxicatie bij koeien", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Koperintoxicatie-bij-koeien-1.htm" }, "lead": "Om kopertekorten bij koeien te voorkomen, wordt aan het voer koper toegevoegd. Maar een overmaat aan koper kan tot gezondheidsproblemen leiden. De laatste jaren zijn er meer gevallen van koperovermaat.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/0/9/cid600745_shutterstock_641393104_koeien_voer_stal.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598809", "title": "Mineralentekorten bij melkvee", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mineralentekorten-bij-melkvee-1.htm" }, "lead": "De mineralenvoorziening voor melkvee is soms te krap. Bij veel melkveehouders is vooral de voorziening van koper en selenium krap. Maar ook van andere mineralen zijn er soms tekorten. Een goede mineralenvoorziening begint met analyse van de graskuil.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/e/3/cid598809_106495549_thinkstock.jpg", "width": 3456, "height": 2304, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-09-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }