{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600416", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Aandacht voor het Piétrain varken", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aandacht-voor-het-Pietrain-varken-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600416, "identifier": "mediaitem_600416", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aandacht-voor-het-Pietrain-varken-1.htm", "title": "Aandacht voor het Piétrain varken", "lead": "Het Piétrain varken is een populair ras in België. Het varken is gespierd en levert mager varkensvlees. In een reeks van vier artikelen gaat vakblad Management&Techniek in op dit populaire varkensras.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/f/f/cid600416_640px-Ferkel_Pietrain_beim_Saugen.JPG", "width": 640, "height": 415, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Pietrain is een gespierd bont varkensras dat tot 1950 gefokt werd in het Piétrain, een dorp in Waals Brabant. Het is nu een populair ras in België. Het ras levert met een karkasrendement van 83%, wat hoog is, veel vlees op. Het vlees is met een vetgehalte van 1,5% erg mager.<\/p>

Erkenning<\/h2>

In een reeks artikelen over het Heden en verleden van de Piétrain besteedt vakblad Management&Techniek aandacht aan dit varkensras. Zo is in het artikel 'Aan de wieg van de Piétrain<\/a>' te lezen dat de belangenorganisatie ARPP (Association Regionale pour la Promotion du Porc Piétrain) zou willen dat het ras erkend wordt als een van de traditionele producten van regionale afkomst.<\/p>

Fokkerij<\/h2>

In het artikel 'Het ras kiest de fokker<\/a>' gaat het vakblad in op de bijzondere kenmerken van het ras. Zo heeft het varken een zachtaardig karakter en is bespierd. Maar het ras is ook stressgevoelig en heeft minder optimale moedereigenschappen. Een fokker moet daarmee kunnen werken. De in 2015 opgerichte VPF (Vlaamse Piétrain Fokkerij) wil de fokkerij van het ras een boost geven door de genetica in kaart te brengen.<\/p>

Kwaliteit<\/h2>

In het artikel 'Alles begint bij een zeug van hoge kwaliteit<\/a>' deelt varkensfokker Bavo Vandebroeck zijn ervaringen met de fokkerij van Píétrain' varkens. Hij selecteert op kwaliteit. Zijn beren en sperma worden via VPF verkocht. In het vierde artikel 'Eten we Piétrain vandaag<\/a>' gaat het vakblad in op de kwaliteit en markt van het Piétrainvlees. <\/p>

(Bron foto: <\/em>4028mdk09 [CC BY-SA 3.0 <\/a>], via Wikimedia Commons<\/a><\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18887377, "identifier": "element_18887377", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Eten we Piétrain vandaag?<\/a> artikel Management&Techniek juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Alles begint bij een zeug van hoge kwaliteit<\/a>, artikel Management&Techniek, mei 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "\"Het ras kiest de fokker\"<\/a>, artikel Management&Techniek, mei 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": " Aan de wieg van de Piétrain<\/a>, artikel Management&Techniek, april 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ontstaan en evolutie van het Piétrain-ras deel 1<\/a>, publicatie Vlaamse Overheid, 2007", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ontstaan en evolutie van het Piétrain-ras deel 2<\/a>, publicatie Vlaamse Overheid, 2007", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18887385, "identifier": "element_18887385", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": " Nederlandse varkensrassen in de genenbank nu gedocumenteerd<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, oktober 2017", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }