{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600180", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Aandacht voor diergezondheid tijdens weidegang", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aandacht-voor-diergezondheid-tijdens-weidegang-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600180, "identifier": "mediaitem_600180", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aandacht-voor-diergezondheid-tijdens-weidegang-1.htm", "title": "Aandacht voor diergezondheid tijdens weidegang", "lead": "Nadat je koeien een aantal jaren op stal hebt gelaten, vraagt het beginnen met weidegang de nodige aandacht van bijvoorbeeld de vitaminen- en mineralenvoorziening, kwaliteit van het drinkwater en wormbesmettingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/5/d/cid600180_Web%252072%2520DPI-shutterstock_12841192_koeien_grazen.jpg", "width": 800, "height": 535, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het zo maar de staldeuren openzetten is niet verstandig, schrijft de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in het artikel 'Weidegang en diergezondheid<\/a>'. Zo kunnen graslanden via organische mest besmet raken met paratbc of salmonella. Dat risico is groter wanneer je mest van andere bedrijven aanvoert. Daarom kun je zulke percelen beter niet voor beweiding gebruiken, of je gebruikt de eerste snede om in te kuilen.<\/p>

Vitaminen en mineralen<\/h2>

Een ander aandachtspunt is de mineralen en vitaminevoorziening. Door mineralentekorten kan de weerstand van koeien verminderen. Je zou een tekort kunnen voorkomen door bij te voeren met krachtvoer. Via tankmelkonderzoek<\/a> kun je inzicht krijgen in de jodium-, selenium- zink- en kopervoorziening. Ook is het raadzaam de kwaliteit van het drinkwater te meten. De GD biedt een drinkbakcheck<\/a> waarbij het water wordt onderzocht op bijvoorbeeld nitriet, natrium, ijzer, mangaan en andere parameters.<\/p>

Wormen<\/h2>

Bij beweiding kunnen koeien besmet raken met wormen zoals maagdarm- en longwormen. Wil je weerstand opbouwen tegen wormen, dan moet je beginnen bij jongvee. Om die weerstand op te bouwen is het belangrijk dat de kalveren in beperkte mate worden blootgesteld aan die wormen. Maar besmetting met leverbot moet je altijd voorkomen. Of er een besmetting is, kun je te weten komen door een jaarlijks onderzoek op antistoffen in de melk. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18881416, "identifier": "element_18881416", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Weidegang en diergezondheid<\/a>, artikel GD Herkauwer, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Koeien op de weide, vergeet dan zeker deze aandachtspunten niet!<\/a>, artikel Management&Techniek, april 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18881420, "identifier": "element_18881420", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Jongvee en weidegang<\/a>, Gezondheidsdienst voor Dieren", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aanpak worminfecties weidegang<\/a>, Gezondheidsdienst voor Dieren", "indentlevel": 0 }, { "item": "Mineralencheck<\/a>, Gezondheidsdienst voor Dieren", "indentlevel": 0 }, { "item": "Drinkbakcheck<\/a>, Gezondheidsdienst voor Dieren", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beweiding, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "720 uur weidegang, een uitdaging<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, december 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aandachtspunten bij weidegang<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, juli 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Weidegang voor 80% van de koeien haalbaar<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, oktober 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }