{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601052", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Aandacht voor aaltjes", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aandacht-voor-aaltjes-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601052, "identifier": "mediaitem_601052", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aandacht-voor-aaltjes-1.htm", "title": "Aandacht voor aaltjes", "lead": "Beheersing of bestrijding van aaltjes begint met inzicht in de problematiek. Voor dat je weet hoe je een besmetting kunt voorkomen of hoe je aanwezige aaltjes het best kunt aanpakken, moet je weten wat er in de grond zit. Daarvoor moet je grondmonsters laten nemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/0/a/cid601052_shutterstock_861070_landbouw_veld.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_akkerbouw", "gkn_agri24", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Plantenparasitaire aaltjes in de grond kunnen een gewas beschadigen. Wanneer het aantal wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans<\/em>) niet al te hoog is, valt de schade wel mee. Het lastige is dat voor een aantal gewassen in verband met strenge exporteisen een nultolerantie geldt. Een voorbeeld hiervan is het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla<\/em>). Wil je aaltjes kunnen beheersen, dan moet je weten wat er in de bodem zit. Daarvoor is grondonderzoek nodig, schrijft vakblad Greenity in een artikel<\/a>.<\/p>

Grondonderzoek<\/h2>

Waar de aaltjes exact zitten, kun je niet met een paar monsters vaststellen. Wil je het goed doen, dan moet je elk perceel minimaal in vijf delen bemonsteren. Alleen zo krijg je inzicht in de plekken waar de echte besmetting zitten. En met aaltjesschema.nl<\/a> kan een teler precies zien welke teeltmaatregelen hij moet nemen.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Schone grond krijg je alleen door zwarte braak, inunderen of een aaltjesonderdrukkende groenbemester zoals Tagetes die het wortellesieaaltje onderdrukt. Een voordeel van die groenbemester is dat het ook een bijdrage levert aan een betere bodemgezondheid. En om de grond schoon te houden is het belangrijk dat je met een schone partij van het plantmateriaal werkt. Je kunt plantmateriaal ontsmetten door een warmwaterbehandeling of een CATT-behandeling (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) uit te voeren. <\/p>" } , { "id": 18905865, "identifier": "element_18905865", "type": "text", "title": "Artikel Weet waar de aaltjes zitten", "url": "https://edepot.wur.nl/520601", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18905869, "identifier": "element_18905869", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Weet waar de aaltjes zitten<\/a> Artikel Greenity januari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Actieplan Aaltjesbeheersing, Aaltjesmanagementin de akkerbouw<\/a> brochure Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) 2010", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bemonsteren op aaltjes : doe het met regelmaat<\/a>, brochure Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) 2007", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aaltjes; thema Gewasbescherming,<\/a> Biokas-onderzoek 2006", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18905875, "identifier": "element_18905875", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Aaltjesschema.nl<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aaltjes<\/a>, beeldenbank gewasbescherming Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18905879", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600338", "title": "Heetstook narcis in de praktijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Heetstook-narcis-in-de-praktijk-1.htm" }, "lead": "In narcisbollen kun je aaltjes bestrijden door de bollen een warmwaterbehandeling te geven, maar daarmee kun je ze ook besmetten met Fusarium. Heetstook is een alternatief. In praktijkonderzoek wordt die techniek nu geperfectioneerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/c/6/cid600338_daffodil-field-562990_1280.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-12T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600032", "title": "Alternatieven voor ontsmetting met gifgas", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Alternatieven-voor-ontsmetting-met-gifgas-1.htm" }, "lead": "Het is goed alternatieven te ontwikkelen voor gif in de tuinbouw, vertelt onderzoeker Jan Verschoor in een filmpje van Kennisonline. Hij laat zien hoe je met een nieuwe ontsmettingsmethode chrysanten voor de export tripsvrij kunt maken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/5/2/cid600032_catt_still_youtube.jpg", "width": 1337, "height": 897, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601205", "title": "Acht video's over aanpak maiswortelknobbelaaltje", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Acht-videos-over-aanpak-maiswortelknobbelaaltje-1.htm" }, "lead": "Een besmetting met het (bedriegelijk) maiswortelknobbelaaltje kan grote financiƫle gevolgen hebben voor de telers van diverse akkerbouwgewassen De aanpak ervan is lastig. Acht video's geven uitleg om deze aaltjes beter te kunnen beheersen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/a/e/cid601205_chitwoodii_onderzoek_still_YouTube.JPG", "width": 1393, "height": 934, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }