{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601815", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "7 filmpjes over emissievrije en fossielvrije glastuinbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/7-filmpjes-over-emissievrije-en-fossielvrije-glastuinbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601815, "identifier": "mediaitem_601815", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/7-filmpjes-over-emissievrije-en-fossielvrije-glastuinbouw-1.htm", "title": "7 filmpjes over emissievrije en fossielvrije glastuinbouw", "lead": "Het demonstratie project KAS2030 laat zien dat er in de glastuinbouw veel mogelijk is op het gebeid van emissievrije en fossielvrije teelt. Zeven filmpjes en bijbehorende factsheets gaan in op verschillende teelten en thema’s.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/9/a/cid601815_149078749.jpg", "width": 1024, "height": 680, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Glastuinders willen hun energiegebruik terugdringen. Het streven is dat ze in 2030 het gebruik van fossiele energie zo ver mogelijk teruggebracht hebben dat er nagenoeg geen uitstoot van CO₂ meer plaatsvindt. Ook de emissie van watermineralen en residuen van gewasbeschermingsmiddelen moet tot nagenoeg nul teruggebracht zijn. In het demonstratieproject KAS2030, dat in 2019 in Bleiswijk in gebruik is genomen, doen onderzoekers ervaring op met de mogelijkheden van emissievrije teelten. <\/p>

Fossielvrij telen<\/h2>

In de anderhalf jaar dat het project loopt is duidelijk geworden dat er meer mogelijk is dan aanvankelijk werd gedacht. In zeven filmpjes en bijbehorende factsheets gaan Wageningse onderzoekers in op de mogelijkheden bij de teelt van vier gewassen: potanthurium, Freesia, Gerbera en aardbei en op drie thema's: gewasbescherming, water en nutriënten en fossielvrij telen.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Uit de informatie van het project blijkt dat een emissievrije en fossielvrije teelt mogelijk is door geen gas voor verwarming te gebruiken. Voor verwarming wordt een warmtepomp ingezet. Voor de benodigde elektriciteit wordt gebruik gemaakt van groene stroom. Drain- en condenswater wordt hergebruikt en gereguleerd en de gewasbescherming is zo veel mogelijk geïntegreerd, waar mogelijk met inzet van biologische methoden.<\/p>" } , { "id": 18928198, "identifier": "element_18928198", "type": "text", "title": "YouTube-playlist KAS2030", "url": "https://www.youtube.com/playlist?list=PLwBPfO4FyycQipvDedQVrkcZ9eVcO1P4F", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18928201, "identifier": "element_18928201", "type": "list", "title": "Filmpjes KAS2030", "url": "", "items": [ { "item": "Water en nutriënten<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gewasbescherming<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Fossielvrij telen<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Potanthurium<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Freesia<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gerbera<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aardbei<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18928209, "identifier": "element_18928209", "type": "list", "title": "Factsheets KAS2030", "url": "", "items": [ { "item": " Aardbei Fossielvrij en duurzaam<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gerbera Rich en Kimsey, Fossielvrij en duurzaam<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Potanthurium, Fossielvrij en duurzaam<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Freesia, Fossielvrij en duurzaam<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Energie<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Water 100% Recirculation<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18928216, "identifier": "element_18928216", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Project KAS2030: Duurzaam telen met toekomst<\/a>, Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "KAS 2030 YouTube playlist<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "KAS2030 in zeven videofilmpjes uitgelegd en toegelicht<\/a>, Nieuwsbericht Glastuinbouw Nederland januari 2021", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18928220", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601586", "title": "Het nieuwe telen: gas erop!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Het-nieuwe-telen-gas-erop-2.htm" }, "lead": "Telers moeten de mogelijkheden van het Nieuwe Telen beter leren kennen. Om dat te bereiken werken hbo- en mbo-studenten in learning communities samen met telers. Die samenwerking is een van de onderdelen van het SIA- en CoE Groen-project ‘Het Nieuwe Telen: Gas erop!’", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/3/a/cid601586_183445524.jpg", "width": 1024, "height": 575, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-25T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601299", "title": "Ontwerpen voor een ziekte- en plaagvrije kas", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ontwerpen-voor-een-ziekte-en-plaagvrije-kas-1.htm" }, "lead": "Preventie is belangrijk bij het ontwerp van een ziekte- en plaagvrije kas. Je kunt je richten op verschillende invalsroutes. Telers vinden het belangrijk de aandacht te richten op een invalsroute via uitgangs- en teeltmaterialen met een clean corridor. Hierbij wordt plantmateriaal langs detectie- en behandelelementen geleid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/4/cid601299_shutterstock_1141360_NL_kas_bloemen.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601377", "title": "Onmisbare applicaties voor energiebesparing in de glastuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onmisbare-applicaties-voor-energiebesparing-in-de-glastuinbouw-1.htm" }, "lead": "Fossiele energie wordt schaarser en duurder. De Nederlandse glastuinbouw heeft als doel minder afhankelijk te zijn van deze fossiele brandstoffen. Het programma 'Kas als energiebron' (KAE) houdt zich bezig met energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw. KAE doet dit samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/f/8/cid601377_Energiebesparing%2520shutterstock_102586739_NL_kas_licht.jpg", "width": 4013, "height": 3010, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601141", "title": "Klimaatneutrale glastuinbouw in 2040", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimaatneutrale-glastuinbouw-in-2040-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse tuinbouwsector wil klimaatneutraal werken in 2040. Vermindering van het energiegebruik is een van de belangrijkste maatregelen om de uitstoot van CO₂ te verminderen. In een emissiearme demonstratiekas wordt ervaring opgedaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/c/4/cid601141_165573733.jpg", "width": 1024, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }