{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601662", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "40% van de agrarische bedrijven haalt inkomsten uit verbreding", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/40-van-de-agrarische-bedrijven-haalt-inkomsten-uit-verbreding-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601662, "identifier": "mediaitem_601662", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/40-van-de-agrarische-bedrijven-haalt-inkomsten-uit-verbreding-1.htm", "title": "40% van de agrarische bedrijven haalt inkomsten uit verbreding", "lead": "Steeds meer agrarische bedrijven hebben een aanvullende inkomstenbron uit nevenactiviteiten, blijkt uit cijfers van het CBS. Bij alle vormen van verbreding was de afgelopen vijf jaar een stijging te zien. Die stijging was het grootst bij bedrijven die duurzame energie produceren als nevenactiviteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/0/6/cid601662_IMG_5723.JPG", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_multifunctionele_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het aantal agrarische bedrijven dat een aanvullende inkomstenbron heeft is sinds 2016 van 14.000 gestegen tot 22.000 in 2020. Dat is een toename van 60% schrijft het CBS die die cijfers baseert op de Landbouwtelling. Uit het bericht van CBS<\/a> blijkt dat 42% van de bedrijven een of meer verbredingactiviteiten heeft ontplooid. Meer dan een derde van de bedrijven heeft meer dan een aanvullende inkomstenbron. Het aantal bedrijven dat zich toelegt op de productie van duurzame energie voor derden is het hardst gegroeid. In 2020 warden dat er 3500, ongeveer drie keer zoveel dan in 2016.<\/p>

Nevenactiviteiten<\/h2>

Er zijn verschillende nevenactiviteiten die agrarische bedrijven kunnen ontplooien: verkoop aan huis, zorglandbouw, productie van duurzame energie of natuur- en landschapsbeheer bijvoorbeeld. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer blijft in aantal de grootste verbredingsactiviteit, aldus het CBS, met 8200 bedrijven in 2020, 55% meer dan in 2016. 7200 bedrijven verkopen producten aan consumenten of levert direct aan horeca en detailhandel.<\/p>

Omzet<\/h2>

Niet alleen zijn er steeds meer bedrijven met nevenactiviteiten. Ook het aandeel in de omzet neemt toe. Zo haalde in 2020 19% van de bedrijven met verbreding meer dan de helft van de omzet uit die verbredingsactiviteiten. Vier jaar eerder was dat percentage nog 8%. In alle provincies zie je een toename van het aantal bedrijven met verbredingsactiviteiten, maar er zijn wel verschillen. Zo haalt in Friesland 10% van de bedrijven meer dan de helft van de omzet uit verbredingsactiviteiten, terwijl dat percentage in Noord- en Zuid-Holland 23% is. <\/p>

Verbredingsactiviteiten komen in alle economische grootteklassen van bedrijven voor. Maar het percentage bedrijven met het aandeel verbrede landbouw in de omzet van meer dan de helft is het grootst bij de bedrijven met de kleinste economische omvang (tussen € 3000 en  € 25000). <\/p>" } , { "id": 18923963, "identifier": "element_18923963", "type": "text", "title": "CBS-bericht over aanvullende inkomstenbronnen", "url": "https://edepot.wur.nl/537065", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: WUR Eddy Teenstra<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18923967, "identifier": "element_18923967", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Boeren vinden steeds vaker aanvullende inkomstenbron<\/a> Bericht Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 11 december 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "\"Verbreding geeft ons een extra inkomen\" : Pieter D'Hooghe is meer dan enkel melkveehouder<\/a>, artikel Boer & Tuinder 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "DOSSIER : verbreding in de land- en tuinbouw<\/a>, Management&Techniek 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Landbouwtelling<\/a>, uitleg over het onderzoek CBS", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18923973, "identifier": "element_18923973", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "1 op de 4 agrarische bedrijven met multifunctionele activiteiten<\/a>, Agrimatie, mei 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Landbouw; bedrijven met verbredingsactiviteiten<\/a> CBS", "indentlevel": 0 }, { "item": "Boer steeds vaker energieproducent,<\/a> bericht Nieuwe Oogst 11 december 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ruim vier op de tien boeren vult inkomsten aan met verbreding<\/a>, Veeteelt 11 december 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18923979", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599318", "title": "Boerenijs als tweede bedrijfstak", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boerenijs-als-tweede-bedrijfstak-1.htm" }, "lead": "Om extra inkomsten te genereren kunnen melkveehouders hun zuivel verwerken tot ijs. Om boerenijsbereiders te ondersteunen via cursussen werkt de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders samen met de Vereniging van Ambachtelijke IJsbereiders.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/d/7/cid599318_ice-2305159_640.jpg", "width": 640, "height": 359, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-09-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599429", "title": "Overleven in de melkveehouderij, vee afstoten of veranderen?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Overleven-in-de-melkveehouderij-vee-afstoten-of-veranderen-1.htm" }, "lead": "De gevolgen van het fosfaatreductieplan zorgt voor onzekerheid bij melkveehouders. Sommigen van hen hebben het roer omgegooid en zoeken het in verbreding. Ze starten een zorgboerderij, boerderijcamping of kaasmakerij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/5/c/cid599429_cow-1527925_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-03-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599707", "title": "Steeds meer verbreding in melkveehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Steeds-meer-verbreding-in-melkveehouderij-1.htm" }, "lead": "Het aantal melkveehouders dat op hun bedrijf een tweede tak ontwikkelt, blijft groeien. De verbrede landbouw professionaliseert, maar melkvee blijft de spil in de bedrijfsvoering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/4/5/cid599707_90262437.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-02-02T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }