{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600647", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "40 jaar resistentieonderzoek in tomaat", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/40-jaar-resistentieonderzoek-in-tomaat-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600647, "identifier": "mediaitem_600647", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/40-jaar-resistentieonderzoek-in-tomaat-1.htm", "title": "40 jaar resistentieonderzoek in tomaat", "lead": "40 jaar onderzoek naar de resistentiemechanismen van tomatenplanten tegen de bladvlekkenziekte heeft veel opgeleverd, schrijft emeritus hoogleraar Pierre de Wit. Je kunt resistentiegenen aantonen op basis van specifieke eiwitten in het plantensap.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/5/4/cid600647_Bladvlekkenziekte_tomaat_%2528Cladosporium%2529_1.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenteteelt", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Emeritus hoogleraar Pierre de Wit heeft in Wageningen bijna 40 jaar onderzoek gedaan naar Cladosporium fulvum<\/em>, de veroorzaker van de bladvlekkenziekte van tomaat. De Wit was na zijn afstuderen in 1974 zeer geïnteresseerd in het onderzoek resistentiemechanismen van planten tegen ziekten, met name naar de genetische en biochemische basis van de gen-om-gen relatie. Hij kreeg een promotieplaats aangeboden en dook dieper in het onderzoek. In 2014 nam hij afscheid als hoogleraar. In een uitvoerig artikel in Gewasbescherming<\/a> gaat hij in op de resultaten van zijn onderzoek. <\/p>

Resistentie <\/h2>

Hij schrijft dat er veel onderzoek gedaan werd naar de werkingsmechanismen van fungiciden in de tijd dat hij zelf ook begon met onderzoeken. Het werd toen duidelijk dat schimmels vroeg of laat resistentie tegen die middelen ontwikkelen. Bovendien was na de publicatie van het boek Silent Spring' van Rachel Carson (1962) ook steeds duidelijker wat de schadelijke nevenwerkingen van chemische bestrijdingsmiddelen kunnen zijn. Het leek hem daarom interessanter onderzoek te doen naar de natuurlijke resistentie van planten tegen pathogenen. <\/p>

Hij besloot onderzoek te doen naar Cladosporium fulvum<\/em>, de veroorzaker van de bladvlekkenziekte. Hij koos hiervoor omdat er al tomatenrassen waren met resistentiegenen (Cf- genen) tegen deze ziekte, die door sommige stammen of fysio's van deze schimmel al weer doorbroken waren. Het ging hier om een zogenoemde gen-om-gen resistentie. De resistentie van de plant is gebaseerd op een gen, die door een gen in de schimmel doorbroken kan worden. Zou je resistentie op meerdere genen baseren, dan is de kans op het doorbreken van resistentie kleiner, is het idee.<\/p>

Immuunsysteem<\/h2>

Maar, zo schrijft De Wit, in die tijd was er nog weinig kennis over hoe die resistentiegenen eruit zagen. Hoe kunnen schimmels die resistentie doorbreken? Hij dook dieper in de materie. Uit zijn onderzoek werd duidelijk dat het immuunsysteem van de planten een belangrijke rol spelen. Ziekteverwekkers weten in sommige gevallen barrières van de plant te doorbreken waarbij eiwitten een belangrijke rol spelen. De productie van die eiwitten wordt gecodeerd door het avirulentie-gen (Avr) in de ziekteverwekker. En ook bij planten spelen eiwitten een belangrijke rol. Na een infectie herkent de plant de door de ziekteverwekker geïntroduceerde eiwitten of elicotors, waardoor een afweerreactie wordt geactiveerd. De plant produceert eiwitten of fytoalexinen die de ziekteverwekker tegen kunnen houden.<\/p>

Uit zijn onderzoek is gebleken dat de ziekteverwekker, gestuurd door specifieke avirulentie-genen, specifieke elicitors of Avr-eiwitten uitscheidt die wel door resistente planten worden herkend, maar niet door vatbare planten. Je kunt in het plantensap van tomatenplanten de verschillende Avr-eiwitten opsporen. Zo krijg je inzicht in de mogelijke resistentiegenen die in een plant aawezig zijn. De Wit schrijft dat het onderzoek zo een methode opleverde om nieuwe resistentiegenen in wilde planten op te sporen. <\/p>" } , { "id": 18894495, "identifier": "element_18894495", "type": "text", "title": "Download het artikel", "url": "https://edepot.wur.nl/503773", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Wageningen Universisty & Research<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18894499, "identifier": "element_18894499", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Veertig jaar onderzoek aan de bladvlekkenziekte van tomaat<\/a> artikel Gewasbescherming 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kunst- en vliegwerk : wisselwerkingen tussen virus, gastheer en vector<\/a>, Inaugurale rede Prof. dr. Monique M. van Oers Wageningen University 16 januari 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "Met hagel op aardappels schieten<\/a>, artikel Gewasbeschermign 2012", "indentlevel": 0 }, { "item": "Publicaties over Cladiosporum fulvum<\/a>, zoekvraag Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18894505, "identifier": "element_18894505", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Vatbaarheid voor en resistentie tegen ziekteverwekkers bij planten<\/a>, natuurinformatie Plantenziekten", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bladvlekkenziekte tomaat<\/a>, beeldenbank Gewasbescherming Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18894509, "identifier": "element_18894509", "type": "list", "title": "Kennisclips", "url": "", "items": [ { "item": " Resistentieveredeling - Veredeling gericht op resistentie<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Resistentieveredeling - Resistentieveredeling in de praktijk<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Resistentieveredeling - Stressfactoren en verschillende typen belagers<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Resistentieveredeling - Verdedigingsmechanismen<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Resistentieveredeling - Overerving van resistentie<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Resistentieveredeling - Voorbeeld tomaat<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18894517", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599430", "title": "Resistentie tegen bietenziekten en -plagen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Resistentie-tegen-bietenziekten-en-plagen-1.htm" }, "lead": "In bieten zitten erfelijke eigenschappen die er voor zorgen dat de planten resistentie vertonen tegen verschillende ziekten en plagen. Maar ook de bladschimmels kunnen resistent worden tegen fungiciden. Je zult daar in je bestrijdingsstrategie rekening mee moeten houden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/5/d/cid599430_backlit-1845796_640%25281%2529.jpg", "width": 960, "height": 541, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-11-03T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599403", "title": "Doorbraak in strijd tegen Phytophthora", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Doorbraak-in-strijd-tegen-Phytophthora-1.htm" }, "lead": "Er is een doorbraak in de strijd tegen Phytophthora, meldt het bedrijf Solynta. Het bedrijf heeft een manier gevonden om meervoudige resistentie in te bouwen in aardappelrassen. Vraag is of het ook blijft werken. Phytophthora heeft een dynamisch genoom.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/b/d/cid599403_shutterstock_105010166_aardappel_plant.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-08-21T12:16+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599544", "title": "Nieuwe aardappelrassen met resistentie tegen phytophthora", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-aardappelrassen-met-resistentie-tegen-phytophthora-1.htm" }, "lead": "Voor biologische aardappeltelers bieden nieuwe aardappelrassen met resistentie tegen phytophthora perspectief. Maar resistentie wordt makkelijk doorbroken. Daarom is waakzaamheid geboden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/0/b/cid599544_potatoes-1637280_640.jpg", "width": 640, "height": 425, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-06-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }