{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600980", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "3D-FoodPrinting tegen voedselverspilling", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/3D-FoodPrinting-tegen-voedselverspilling-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600980, "identifier": "mediaitem_600980", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/3D-FoodPrinting-tegen-voedselverspilling-1.htm", "title": "3D-FoodPrinting tegen voedselverspilling", "lead": "Wereldwijd wordt meer dan 30% van de voedselproductie verspild. Dat verspilde voedsel bestaat soms uit uitstekende grondstoffen waarvan je met hulp van een 3D-foodprinter hoogwaardige voedselproducten kunt maken. Het lectoraat Design Methoden in Food (HAS Hogeschool) werkt aan de ontwikkeling in het Food Waste Upcycling Project.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/b/1/cid600980_1024px-ChefJet_Candy_3D_Printer_%252816863367035%2529.jpg", "width": 794, "height": 575, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_voedselverspilling", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling", "gkn_lectoraat" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Terwijl bijna een miljard mensen iedere dag honger lijden, wordt wereldwijd meer dan 30% van de voedselproductie verspild. Dat is niet alleen wrang, het heeft ook ernstige gevolgen heeft voor de klimaatverandering. Het is niet zo dat de verspilde producten of reststromen waardeloos zijn. Integendeel, er wordt soms uitstekend voedsel verspild. Een deel van de restproducten vormen waardevolle grondstoffen of goede voedselingrediƫnten waarmee de Verspillingsfabriek<\/a> hoogwaardige voedselproducten maakt.<\/p>

3D-foodprinting<\/h2>

Toen HAS Hogeschool twee jaar geleden met 3D-printen van voedsel begon, vroeg Antien Zuidberg, lector Design Methoden in Food, zich af of je met die nieuwe technologie een maatschappelijk effect kunt bereiken. Zou je 3D-foodprinting in kunnen zetten tegen voedselverspilling? In samenwerking met de Verspillingsfabriek en het 3D-foodprintingbedrijf byFlow werd het Food Waste Upcycling Project<\/a> opgezet.<\/p>

In dat project wordt onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om voedselverspilling te upcyclen door het gebruik van de Focus 3D Food Printer. Kun je dat als een instrument gebruikt om reststromen aan voedselingrediƫnten om te toveren tot kant-en-klare producten en ze op deze manier een tweede leven te geven? In het project ontwikkelen studenten prototypes en bedrijfscases.<\/p>

Verbreed productaanbod<\/h2>

Het Food Waste Upcycling Project schept zo nieuwe mogelijkheden, plannen en hoop. De nieuwe 3D-foodprintingtechnologie stelt de Verspillingsfabriek in staat haar productaanbod te verbreden en haar productiemethoden te vernieuwen. En de toepassing van hun technologie brengt byFlow dichterbij het realiseren van hun bedrijfsvisie.<\/p>

(Bron foto: <\/em>Maurizio Pesce [<\/em>CC BY 2.0<\/em><\/a>], <\/em>via Wikimedia Commons<\/em><\/a> <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18903420, "identifier": "element_18903420", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Biomassa & voedsel : food for thought. appetite for action<\/a>: transitie-agenda circulaire economie 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Handboek hergebruik reststromen supermarkt : inhoudelijke bijdrage productie handboek op basis van de pilot van brood naar bier<\/a>, Wageningen University & Research 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18903424, "identifier": "element_18903424", "type": "text", "title": "Lectoraat Design Methoden in Food", "url": "", "html": "" } , { "id": 18903426, "identifier": "element_18903426", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Onderzoek upcycling voedselverspilling binnen Upcycling Food Waste Project<\/a>, HAS Hogeschool", "indentlevel": 0 }, { "item": "#thefutureoffood: What is the food industry doing to fight the world's dumbest problem?<\/a> by Flow, 16 januari 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voedselverspilling, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "De verspillingsfabriek<\/a>, website", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18903432", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599988", "title": "Naar een circulair voedselsysteem door inzet van reststromen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Naar-een-circulair-voedselsysteem-door-inzet-van-reststromen-1.htm" }, "lead": "We moeten reststoffen veel beter benutten, vindt Wagenings hoogleraar Toine Timmermans. Hij wil naar een duurzaam circulair systeem waarin grondstoffen zo goed mogelijk worden benut en afval niet bestaat. De hele keten van grond tot consument is daarbij betrokken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/b/cid599988_IZ6EVX_Copyright_Wim_van_Sambeek.jpg", "width": 862, "height": 485, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599936", "title": "Halvering van de voedselverspilling in 2030", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Halvering-van-de-voedselverspilling-in-2030-1.htm" }, "lead": "Het kabinet wil dat uiterlijk in 2030 de hoeveelheid voedsel die door huishoudens, bedrijven en in de horeca wordt weggegooid, halveren. Het op 20 maart geopende verspillingschap in een supermarkt in Wageningen is een eerste aanzet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/b/1/cid599936_shutterstock_46887058_afval_voeding.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-21T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }