{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600782", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "3000 hectare nieuwe natuur in 2018", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/3000-hectare-nieuwe-natuur-in-2018-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600782, "identifier": "mediaitem_600782", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/3000-hectare-nieuwe-natuur-in-2018-1.htm", "title": "3000 hectare nieuwe natuur in 2018", "lead": "Nederland heeft er vorig jaar ruim 3000 hectare nieuwe natuur bij gekregen. Hoewel de fauna in de natuurgebieden een licht herstel laat zien, gaat het met de biodiversiteit niet goed. Een nieuw ambitieplan moet zorgen dat het wat beter gaat met de kwetsbare natuur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/3/8/cid600782_nature-3341236_640.jpg", "width": 640, "height": 425, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Ons land kreeg er in 2018 3.029 hectare nieuw ingerichte natuur bij. Provincies kochten in 2018 bijna 1.718 hectare extra grond om als nieuwe natuur in te richten. Dat is iets meer dan voorgaande jaren meldt het de Vijfde Voortgangsrapportage Natuur<\/a> die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) op 2 oktober publiceerden.<\/p>

Natuurnetwerk Nederland<\/h2>

Op 1 januari 2019 bestond het Natuurnetwerk Nederland (NNN) uit 694.653 hectare natuur. Het streven is dat dit NNN in 2027 uit 735.910 ha bestaat. Dat betekent dat de provincies komende jaren nog zo'n 41.000 nieuwe natuur moeten toevoegen aan de natuurnetwerk.<\/p>

Afgelopen jaar kochten de provincies 1.1718 hectare extra grond om nieuwe natuur in te richten. Dat is wat meer dan voorgaande jaren. Maar het zal niet makkelijk worden de resterende hectares aan te kopen. De grondprijzen zijn hoog, er komt weinig grond vrij en meerdere partijen zijn geïnteresseerd. Daarom is samenwerking met ander sectoren nodig.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Natuurambitie<\/h2>

De investeringen in de natuur hebben effect, zo is te lezen in het rapport. In de natuurgebieden laat de fauna een licht herstel zien. Maar buiten de natuurgebieden staat de biodiversiteit nog sterk onder druk. Het huidige natuurbeleid kan de totale afname aan biodiversiteit niet tegenhouden. Daarom hebben het ministerie van LNV en de provincies besloten een nieuwe natuurambitie te formuleren: 'Nederland Natuurpositief<\/a>'.<\/p>

Die natuurambitie werd op 2 oktober tijdens de natuurtop gepresenteerd. Met die ambitie willen ministerie en provincies wat meer doen dan de opgaven uit het Natuurpact om een biodivers Natuurnetwerk Nederland (NNN) te realiseren. Het herstel van de natuur moet overal plaatsvinden: ook in de steden, op het platteland buiten de natuurgebieden en de grote wateren. Nederland moet zich meer richten op verbetering van de algemene condities voor deze noodzakelijke biodiversiteit. <\/p>

(Bron foto: MarjanNo<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18898168, "identifier": "element_18898168", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Vijfde voortgangsrapportage natuur<\/a>, rapport Ministerie LNV, IPO 2 oktober 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nederland Natuurpositief, Ambitiedocument voor een gezamenlijke aanpak in natuurbeleid<\/a> Ministerie LNV, IPO 1 oktober 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vierde Voortgangsrapportage Natuur, Natuur in Nederland Stand van zaken eind 2017 en ontwikkelingen in 2018<\/a>, Ministerie LNV, IPO 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Derde Voortgangsrapportage Natuur : Provinciaal natuurbeleid in uitvoering in 2016<\/a>, rapport IPO 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Tweede Voortgangsrapportage Natuur : natuurpact in uitvoering in 2015<\/a>, rapport IPO 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18898175, "identifier": "element_18898175", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Nederland Natuurpositief<\/a>, bericht rijksoverheid 2 oktober 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18898179", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599688", "title": "Natuurnetwerk ligt op schema", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurnetwerk-ligt-op-schema-1.htm" }, "lead": "De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk, zo blijkt uit de tweede voortgangsrapportage van het Natuurpact. Tot 2027 moeten de provincies nog ruim 50.000 hectare natuur, ofwel 8% van het Natuurnetwerk realiseren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/8/9/cid599688_natuurinrichting_jn.JPG", "width": 5152, "height": 3864, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-03-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596168", "title": "Natuurpact op schema", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurpact-op-schema-1.htm" }, "lead": "De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 25 procent van de opgave voor 2027 is gerealiseerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/2/a/cid596168_dwingelderveld_silo.JPG", "width": 800, "height": 524, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-10-22T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T01:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600944", "title": "Voortgangsrapportage natuur: licht herstel biodiversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voortgangsrapportage-natuur-licht-herstel-biodiversiteit-1.htm" }, "lead": "De investering in natuur heeft effect. Na enkele decennia van achteruitgang in biodiversiteit, is er nu een licht herstel, zo blijkt uit de Vierde Voortgangsrapportage Natuur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/2/cid600944_doelbeelden2658.jpg", "width": 600, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-10T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }