{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600682", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "25 jaar Wateropleidingen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/25-jaar-Wateropleidingen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600682, "identifier": "mediaitem_600682", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/25-jaar-Wateropleidingen-1.htm", "title": "25 jaar Wateropleidingen", "lead": "Wateropleidingen is in 1994 opgericht door een aantal waterorganisaties. In 25 jaar heeft het instituut zich ontwikkeld tot de grootste opleider van de sector.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/c/2/cid600682_shutterstock_135767603_waterstand_overstroming.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In 1994 is de stichting Wateropleidingen<\/a> in Nieuwegein opgericht door een aantal waterorganisaties, zoals het Koninklijk Nederlands Waternetwerk, Vewin en KWR Waterresearch. Het instituut begon met zo'n twintig opleidingen en cursussen, maar inmiddels staan er meer dan honderd in de catalogus. Het belang van goed opgeleide professionals in de sector is groter dan ooit, zegt directeur Agnes Maenhout in een artikel in vakblad H2O<\/a>. De wateropgaven zijn complexer geworden.<\/p>

Waterpraktijk<\/h2>

Wateropleidingen biedt langere opleidingen en korte cursussen aan. Omdat de opleidingen van het instituut niet worden gesubsidieerd, werkt de stichting intensief samen met opdrachtgevers, docenten en cursisten. De opleidingen zijn een co-creatie van onderwijskundigen en professionals uit de sector, zegt Maenhout. Bovendien zijn alle docenten afkomstig uit de waterpraktijk: zij werken onder meer bij drinkwaterbedrijven, waterschappen en adviesbureaus, of zij zijn zelfstandig consultant.<\/p>

Leven lang leren<\/h2>

In het artikel benadrukt Maenhout het belang van het 'leven lang leren' in de sector. De startende waterprofessionals van nu hebben een werkzaam leven van meer dan veertig jaar voor de boeg. Tijdens deze periode zullen hun werkzaamheden veranderen, net zoals de eisen die aan hen worden gesteld. Dat betekent dat zij hun kennis en vaardigheden permanent moeten blijven ontwikkelen. <\/p>

Blended learning<\/h2>

Directeur Maenhout ziet voor de toekomst belangrijke opgaven. Het teveel aan water, het tekort aan water en de waterkwaliteit vragen een multidisciplinaire aanpak. Dat zul je ook zien in het opleidingsaanbod. Er zijn generalisten en specialisten nodig. En niet alleen inhoudelijk worden opleidingen aangepakt, maar ook de leervormen veranderen. Zo wordt er nu gebruik gemaakt van blended learning: een mengvorm van fysieke lesdagen en e-learning.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18895545, "identifier": "element_18895545", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " ‘Docenten komen uit de praktijk, dat is de kracht’ : wateropleidingen in 25 jaar grootste opleider watersector<\/a>, artikel H2O mei 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kenniscoaches, ervaringen met een nieuw fenomeen in de watersector<\/a>, artikel Water governance 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Inventarisatie kennisbehoefte waterkwaliteit : de rol en toepassing van watersysteemanalyses bij de Nederlandse waterbeheerders<\/a>, Stowa Rapport 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Opleiding Hogere Waterleidingtechniek na 25 jaar nog niet verouderd<\/a>, artikel H2O 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18895551, "identifier": "element_18895551", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Wateropleidingen<\/a>, website", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18895554", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_599597", "title": "Leerlingen Watermanagement ontwerpen groene waterzuivering voor Helicon MBO Velp", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Leerlingen-Watermanagement-ontwerpen-groene-waterzuivering-voor-Helicon-MBO-Velp-1.htm" }, "lead": "‘Ontwerp een groene waterzuivering’ was de opdracht die directeur Remco Valk van Helicon MBO Velp gaf aan 20 tweede jaars leerlingen van de opleiding Watermanagement. En zo gingen de leerlingen aan de slag.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/8/a/cid599597_presentatie%2520BWARE.jpg", "width": 500, "height": 374, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-12-13T16:55+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "GKN2IMPORT", "gkn_regioleren" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_regioleren" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }