{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600520", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "19 tips voor watervriendelijke tuin", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/19-tips-voor-watervriendelijke-tuin-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600520, "identifier": "mediaitem_600520", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/19-tips-voor-watervriendelijke-tuin-1.htm", "title": "19 tips voor watervriendelijke tuin", "lead": "Tuinbezitters zijn onmisbaar bij het voorkomen van wateroverlast. Hoe meer groen, hoe beter de tuin. De oppervlakte van een tuin zou minimaal 60% groen moeten zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/4/9/cid600520_doelbeelden11007.jpg", "width": 600, "height": 450, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Door klimaatverandering zal het weer in ons land extremer worden. We krijgen vaker dagen met hoosbuien of langdurige regenval. Omdat het riool bij extreme regenval het water niet kan verwerken, neemt de kans op wateroverlast toe. Tuinbezitters zijn onmisbaar bij het voorkomen van wateroverlast, zo is te lezen in het 'Handboek voor de watervriendelijke tuin<\/a>'.<\/p>

Infobladen<\/h2>

In dat handboek, dat is uitgegeven door de 'Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling' zijn 19 infobladen met tips opgenomen. Zo kun je als tuinbezitter je tuin vergroenen door het verharde oppervlakte te verkleinen, een regenton te plaatsen of een regenwatervijver aan te leggen. Stadsbewoners kunnen een geveltuintje aanleggen of hun balkon vergroenen.<\/p>

Tuincoach<\/h2>

Tuinbezitters zullen soms aan de slag moeten omdat er gemeenten zijn die afvoer van regenwater via het riool willen verbieden. En steeds meer gemeentes en waterschappen stimuleren de aanleg van een watervriendelijke tuin. Ze voeren campagnes, geven subsidies of stellen tuincoaches aan. <\/p>

(Bron foto: doelbeelden.nl<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18889964, "identifier": "element_18889964", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Handboek voor de watervriendelijke tuin: 19 infobladen met tips<\/a>, Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "'Het klimaat verandert. Nu jouw tuin nog!'<\/a>, artikel H2O, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust<\/a>, Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO), 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18889969, "identifier": "element_18889969", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Operatie Steenbreek<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer aandacht voor klimaatverandering in de stad<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, juni 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Amsterdam regenbestendig<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, januari 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }