{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600463", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "156 bijensoorten in Noord-Brabant", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/156-bijensoorten-in-Noord-Brabant-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600463, "identifier": "mediaitem_600463", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/156-bijensoorten-in-Noord-Brabant-1.htm", "title": "156 bijensoorten in Noord-Brabant", "lead": "In 2017 zijn in verschillende gebieden in Noord-Brabant 156 soorten wilde bijen aangetroffen. In totaal telden onderzoekers 75000 bijen. Sommige soorten zijn voor het eerst sinds jaren weer in Noord-Brabant aangetroffen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/5/2/cid600463_Web%252072%2520DPI-shutterstock_204376681_bijen_nectar.jpg", "width": 901, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bijen staan in de belangstelling omdat ze een belangrijke functie vervullen als bestuiver van diverse gewassen en wilde planten, maar ook omdat bijen onder druk staan. Het gaat niet goed met de bijen. Het gaat daarbij niet alleen om de honingbij maar ook om wilde bijen. Van de circa 360 wilde bijensoorten staat 50% op de Rode Lijst van bedreigde soorten.<\/p>

Natuurgebieden<\/h2>

Omdat de provincie Noord-Brabant wil weten hoe de bijenstand zich in de provincie ontwikkelt, hebben bijenonderzoekers van Ecologica en EIS Kenniscentrum Insecten in 2017 in een onderzoek uitgevoerd naar de stand van wilde bijen. Onderzoekers telden bijen in natuurgebieden zoals droge heide, droog schraalland en heischraal grasland, kruiden- en faunarijk grasland, en in bloemrijke wegbermen.<\/p>

Rode Lijstsoorten<\/h2>

In totaal vonden de onderzoekers in 2017 in 28 verschillende gebieden 156 verschillende bijensoorten, waarvan 42 Rode Lijstsoorten en 7 provinciaal prioritaire soorten, zo meldt het rapport 'Trends van wilde bijen in Noord-Brabant<\/a>'. Sommige van die soorten werden voor het eerst sinds vele jaren in Noord-Brabant aangetroffen. zoals de zilveren zandbij en de kortsprietgroefbij in droge heidegebieden of de gedrongen wespbij en de kleine bandgroefbij op schrale graslanden.<\/p>

Het onderzoek zal in 2019 en 2021 herhaald worden zodat onderzoekers ook iets kunnen zeggen over de ontwikkeling van de populaties wilde bijen. <\/p>

(Bron foto: Shutterstcok<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18888537, "identifier": "element_18888537", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Trends van wilde bijen in Noord-Brabant<\/a>, rapport Ecologica en EIS Kenniscentrum Insecten maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "De Nederlandse bijen (Hymenoptera: Apidae S.L.)<\/a> Naturalis 2012", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bedreigde en verdwenen bijen in Nederland (Apidae s.l.) : basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst<\/a>, Stichting European Invertebrate Survey 2003", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18888542, "identifier": "element_18888542", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Eerste provinciale bijenmonitoring succesvol van start in Noord-Brabant<\/a>, artikel Nature Today april 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zaai bloemen voor bijen<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet april 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer bijen in de stad<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet juni 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Handreiking voor bijenlandschap<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet mei 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }