{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601411", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "15 Maatregelen om water vast te houden", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/15-Maatregelen-om-water-vast-te-houden-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601411, "identifier": "mediaitem_601411", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/15-Maatregelen-om-water-vast-te-houden-1.htm", "title": "15 Maatregelen om water vast te houden", "lead": "Limburgers willen water beter laten infiltreren in de bodem om overlast door extreme regenval of droogte te beperken. Er zijn 15 verschillende maatregelen die je kunt nemen om water beter vast te houden op landbouwpercelen in het Limburgse heuvelland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/4/0/cid601411_shutterstock_1267292_landbouw_oogst.jpg", "width": 835, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Limburg heeft afgelopen jaren regelmatig overlast ervaren door extreem weer. Zo was er wateroverlast in mei 2018 door tal van hoosbuien. En in juni juni 2016 zorgden hoosbuien en hagel voor honderden miljoenen euro’s schade aan gewassen en gebouwen. De zomers 2018 en 2019 waren juist erg droog.<\/p>

Om die overlast te beperken willen de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB), Limburgse natuurbeheerders en het Waterschap Limburg maatregelen nemen zodat landbouwpercelen 10 millimeter extra water vasthouden. Daarvoor werken ze samen in het programma 'Water in balans<\/a>'.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

15 maatregelen<\/h2>

Samen met agrarisch ondernemers en adviseur en onderzoekers op de proefboerderijen Vredepeel en Wijnandsrade zijn verschillende maatregelen bedacht die werken tegen wateroverlast. De publicatie 'Water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg<\/a>' geeft een overzicht van 15 maatregelen die je kunt nemen.<\/p>

Zo kun je drempels maken tussen aardappelruggen die het water wat langer vasthouden. Op perceelsgrenzen kun je werken met greppels en dijken. Het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem is ook een manier om het waterdoorlatend en watervasthoudend vermogen van de grond te verbeteren, met name op de lössgronden. Je kunt ook werken met groenbemester. Verder kun je er voro kiezen op op risicopercelen kun je blijvend grasland in zaaien of tussen fruitbomen te werken met grasbanen.<\/p>

Elk van de 15 maatregelen wordt beschreven in een factsheet: Hoe werkt het? Is het effectief? Wat zijn de kosten? <\/p>" } , { "id": 18916389, "identifier": "element_18916389", "type": "text", "title": "Publicatie Water vasthouden op landbouwpercelen", "url": "https://edepot.wur.nl/521141", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18916393, "identifier": "element_18916393", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Water in Balans: aan de slag met wateroverlast!<\/a>, Waterschap Limburg", "indentlevel": 0 }, { "item": "Programma Water in balans<\/a>, LLTB", "indentlevel": 0 }, { "item": "Animatie Water in Balans<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Proeven met bufferen extra water succesvol<\/a>, artikel Nieuwe Oogst 19 maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zuid-Limburg werkt aan wateroverlast<\/a>, artikel Nieuwe oogst 16 juli 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18916401, "identifier": "element_18916401", "type": "text", "title": "Dossier Droogte Groen Kennisnet", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18916403", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600781", "title": "Bodemverrijking met houtsnippers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bodemverrijking-met-houtsnippers-1.htm" }, "lead": "Door snippers van snoeihout onder te werken, kun je het in koolstofgehalte in de bodem verhogen, zo blijkt uit een Vlaams onderzoek. De bodemstructuur verbetert, maar je moet dan wel aanvullend bemesten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/b/5/cid600781_mulch-3942876_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599939", "title": "Bufferstroken tegen erosie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bufferstroken-tegen-erosie-1.htm" }, "lead": "Erosie en stikstofemissie is een bedreiging voor de acht Natura-2000 gebieden in het Limburgse heuvelland. Bufferzones kunnen de bedreigingen beperken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/d/1/cid599939_17165300908_9e143b9197_z.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-18T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }