{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601331", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "14 methoden om eikenprocessierups te bestrijden", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/14-methoden-om-eikenprocessierups-te-bestrijden-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601331, "identifier": "mediaitem_601331", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/14-methoden-om-eikenprocessierups-te-bestrijden-1.htm", "title": "14 methoden om eikenprocessierups te bestrijden", "lead": "Eikenprocessierups kun je bestrijden met biologische methoden, maar nadeel is dat je dan ook andere vlindersoorten doodt. Om die rupsen te beschermen heeft de Vlinderstichting beheerkaarten ontwikkeld. Er zijn ook andere methoden om eikenprocessierups te bestrijden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/6/7/cid601331_DSCN0002.JPG", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Er zijn veel methoden om de overlastgevende eikenprocessierups te bestrijden. Je kunt gebruik maken biologische methoden zoals een suspensie van de bacterie Bacillus thuringiensis of de inzet van insectenparasitaire aaltjes Steinernema feltiae. Beide methodes werken, maar doden ook andere, vaak beschermde vlindersoorten. Toepassing die methoden. op plaatsen waar beschermde soorten vlinders voorkomen, is zelfs strafbaar in het kader van de Flora - en Faunawet.<\/p>

Beheerkaarten<\/h2>

Om wegbeheerders of gemeenten te helpen heeft de Vlinderstichting, op verzoek van de provincie Gelderland een beheerkaart gemaakt voor alle gemeenten in die provincie, meldt NatureToday<\/a>. Zo kunnen de beheerders beter rekening houden met beschermde soorten.<\/p>" } , { "id": 18914045, "identifier": "element_18914045", "type": "text", "title": "Artikel NatureToday", "url": "https://edepot.wur.nl/520449", "html": "" } , { "type": "text", "html": "Waar beschermde soorten aanwezig zijn, zul je andere methoden moeten inzetten. De Vlinderstichting schrijft zelf voorstander te zijn van het stimuleren van de natuurlijk vijanden van de eikenprocessierups op allerlei manieren. Dat doe je door een natuurvriendelijker bermbeheer of het ophangen van nestkasten voor mezen of vleermuizen.<\/p>

Informatiebladen<\/h2>

Het is bekend dat eikenprocessierupsen een voorkeur hebben voor losstaande bomen zonder veel ondergroei. Door te zorgen voor een wat hogere vegetatie, door minder vaak te maaien, zijn de bomen minder aantrekkelijk voor de soort om zich voort te planten.

Er zijn veel meer methoden om de overlast van de eikenprocessierups tegen te gaan. Je kunt nesten wegzuigen, nesten fixeren of werken met feromoonvallen bijvoorbeeld. Voor de keuze van de juiste bestrijding is er een Leidraad beheersing Eikenprocessierups beschikbaar, die vorig jaar geactualiseerd is. En het Kenniscentrum Eikenprocessierups heeft onlangs informatiebladen beschikbaar gesteld waarin 14 verschillende methoden worden beschreven. Elk informatieblad vermeldt bronnen een geeft aanvullende informatie. <\/p>" } , { "id": 18914047, "identifier": "element_18914047", "type": "text", "title": "Informatiebladen Beheersing Eikenprocessierups", "url": "https://edepot.wur.nl/524926", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Jan Nijman<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18914051, "identifier": "element_18914051", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Beheerkaarten redden beschermde vlinders bij bestrijding eikenprocessierups,<\/a> artikel Nature Today", "indentlevel": 0 }, { "item": "Leidraad beheersing Eikenprocessierups (update 2019)<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Algemeen Informatiebladen Bestrijding Eikenprocessierups<\/a>, Kennisplatform EikenProcessierups", "indentlevel": 0 }, { "item": "Informatieblad Nematoden<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Informatieblad Bacteriepreparaat<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Informatieblad Wegzuigen en afvoeren of verassen<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Informatieblad Gaasvlieglarven <\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Informatieblad Lieveheersbeestjes uitzetten <\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Informatieblad Vegetatie <\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Informatieblad vogel- en vleermuiskasten<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Informatieblad folie om stam<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Informatieblad feromoonvallen<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Informatieblad eitjes desinfecteren <\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Informatieblad stoom<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Informatieblad Heet water<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Informatieblad Spoorferomoon<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Informatieblad isoleren, fixeren en verwijderen nesten<\/a>", "indentlevel": 1 } ] } , { "id": 18914072, "identifier": "element_18914072", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Eikenprocessierups: overlast of niet?<\/a> Vlinderstichting", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18914076, "identifier": "element_18914076", "type": "text", "title": "Dossier eikenprocessierups", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18914078", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601273", "title": "Bestrijding eikenprocessierups met nematoden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bestrijding-eikenprocessierups-met-nematoden-1.htm" }, "lead": "In de zomers van 2018 en 2019 zorgde de eikenprocessierups voor veel klachten. Met insectenparasitaire aaltjes kun je die rupsen bestrijden. Een doding van 95% is mogelijk, mits je de bestrijding goed uitvoert.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/5/9/cid601273_IMG_1884.JPG", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601418", "title": "Eerste processierups uit het ei", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Eerste-processierups-uit-het-ei-1.htm" }, "lead": "De eikenprocessierups zorgde in de zomer van 2019 voor veel overlast. Ook in 2020 zal de rups voor overlast zorgen. Op maandagmorgen 6 april kwamen de eerste rupsen uit het ei, meldt het kenniscentrum Processierups.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/0/7/cid601418_974px-Thaumetopoea_processionea_DSC08424rc_G.Hagedorn.jpg", "width": 974, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601496", "title": "Doordachte aanpak van eikenprocessierups", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Doordachte-aanpak-van-eikenprocessierups-1.htm" }, "lead": "De beheersing van overlast van de eikenprocessierups vraagt een systematische, doordachte aanpak. Het begint met risico-inventarisatie en preventie. Bij bestrijding is communicatie een belangrijk aandachtspunt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/8/0/cid601496_613px-Thaumetopoea_processionea_03_sel.jpg", "width": 613, "height": 442, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }