{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600686", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "10.000 boeren naar Den Haag", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/10.000-boeren-naar-Den-Haag-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600686, "identifier": "mediaitem_600686", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/10.000-boeren-naar-Den-Haag-1.htm", "title": "10.000 boeren naar Den Haag", "lead": "Zo'n 10.000 mensen uit de agrarische sector gingen dinsdag 1 oktober met meer dan 2000 voertuigen naar het Malieveld in Den Haag. Ze protesteerden tegen het feit dat ze te vaak als hoofdschuldige van milieuproblemen worden aangewezen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/3/3/cid600686_1554506_457751c2.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-30T10:46+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

'Wij zijn geen dierenmishandelaars en milieuvervuilers; we hebben hart voor ons bedrijf. De onbetrouwbaarheid van de overheid en instanties is voor ons aanleiding om een tegengeluid te geven', schrijft Agractie<\/a>, de organisatie achter het boerenprotest op dinsdag 1 oktober. De boeren zijn gegriefd doordat ze vaak negatief beeld over het wordt geschetst, door de overheid die beleidsmaatregelen te vaak baseert op aannames in plaats van feiten. En ze stellen vraagtekens bij wetenschappelijk beleidsonderzoek.<\/p>

Inkrimping veestapel<\/h2>

Directe aanleiding voor het protest was de uitspraak op 6 september van D66 Kamerlid Tjeerd de Groot die het idee opperde de veehouderij te halveren om de stikstofuitstoot te beperken zodat er meer ruimte komt voor woningbouw. Het was voor veel boeren de druppel die de emmer deed overlopen. Een van hun actiepunten is dan ook dat ze geen gedwongen verdere inkrimping van de veestapel willen. Farmers Defence Force<\/a> - een groep die in mei is ontstaan na de bezetting van een varkensstal door dierenactivisten - nam het initiatief voor het boerenprotest.<\/p>

Wetenschappelijke feiten<\/h2>

Naast de grieven over de plannen om de veehouderij in te krimpen, hebben de initiatiefnemers meer actiepunten<\/a>. Zo willen ze dat de toelating van gewasbeschermingsmiddelen gebaseerd wordt op wetenschappelijke feiten en niet op aannames en emoties. Je kunt denken aan de discussie over de toelating van glyfosaat (Roundup)<\/a>. Daarnaast willen ze dat er onafhankelijke metingen komen over de uitstoot van stikstof en CO₂. Zo stelt het Mesdag Zuivelfonds vraagtekens bij de de rekenregels die het RIVM hanteert bij de ammoniakmetingen en was er kritiek op ammoniakonderzoek door het Rathenau-instituut<\/a>. De stichting AgriFacts<\/a> toetst publicaties of onderzoeksrapportages over land- en tuinbouw en publiceert daar regelmatig over.<\/p>

Beleid<\/h2>

Andere punten zijn gericht op het beleid. De boeren willen dat onwerkbare regels afgeschaft worden in afstemming met de sector. En dat er een duidelijk beleid komt op de lange termijn. Daarnaast hopen de initiatiefnemers dat ze de boer-burgerkloof kunnen verkleinen, dat er meer balans komt in het maatschappelijk debat en dat ze Nederlandse boeren weer trots maken. <\/p>

(Foto Trekkerprotest in Ierland Bron: cc-by-sa/2.0<\/a> - © Eirian Evans<\/a> - geograph.org.uk/p/1554506<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18895648, "identifier": "element_18895648", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Ammoniakdialoog : Rathenau poetst kritiekweg<\/a>, artikel V-focus 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ammoniak in Nederland : een noordoostelijke spelbreker : de impact van een foutief geplaatst meetstation op het Nederlandse ammoniakbeleid<\/a>, Stichting Mesdag Zuivelfonds 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het ammoniakdossier: op weg naar herstel van een geschonden relatie<\/a>, rapport Rathenau instituut, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "PBL-voorlichting over trend pesticiden deugt niet<\/a>, artikel V-focus 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd : tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst<\/a>, PBL 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18895655, "identifier": "element_18895655", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Agractie<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Farmers Defence Force<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stichting Agrifacts<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Reactie RIVM op kritiek Mesdag Zuivelfonds<\/a>, RIVM september 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18895661", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599945", "title": "Dialoog over ammoniakdossier hard nodig", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dialoog-over-ammoniakdossier-hard-nodig-1.htm" }, "lead": "Ondanks verschillende maatregelen zit er nog te veel ammoniak in de lucht. Kritische wetenschappers en maatschappelijke organisaties twijfelen aan de onderbouwing van de maatregelen, terwijl anderen overtuigd zijn van de effectiviteit. De discussie over ammoniak lijkt op een controverse. Alleen dialoog kan die impasse doorbreken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/3/f/cid599945_shutterstock_304885865_mest_injecteren.jpg", "width": 899, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-02T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600422", "title": "Documentaire over de kloof tussen boer en burgers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Documentaire-over-de-kloof-tussen-boer-en-burgers-1.htm" }, "lead": "Er lijkt een kloof te bestaan tussen boeren en burgers. Marieke de Man, zelf boerendochter, snapt niet waarom de agrarische sector steeds in zo'n kwaad daglicht wordt gesteld. Samen met Maarten van Blokland maakte ze een documentaire.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/2/5/cid600422_95874279.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599700", "title": "Nuance in discussie rond Roundup ontbreekt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nuance-in-discussie-rond-Roundup-ontbreekt-1.htm" }, "lead": "Onkruidbestrijdingsmiddel Roundup ligt onder vuur. De weerstand tegen het middel is afgelopen jaren flink gegroeid, maar hoe terecht is dat? Stijn van Gils constateert dat de discussie verhard is. De nuance is ver te zoeken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/c/2/cid599700_15412945324_3af93f5cb4_z.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-12-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599673", "title": "Meer oorzaken voor fosfaatbelasting van water", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-oorzaken-voor-fosfaatbelasting-van-water-1.htm" }, "lead": "De fosfaat en stikstofuitstoot naar het oppervlaktewater kun je niet alleen toeschrijven aan de landbouw. Er zijn meer oorzaken voor deze vervuiling, aldus een vorig jaar verschenen onderzoeksrapport. Er blijven veel vragen. Wat is de rol van watervogels bijvoorbeeld? Of van riooloverstorten?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/c/f/cid599673_shutterstock_50468113_NL_koeien_weiland.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-08-28T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600935", "title": "Herbezinning mestbeleid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Herbezinning-mestbeleid-1.htm" }, "lead": "De rijksoverheid wil naar een ander, beter en eenvoudiger mestbeleid. Dat herziene beleid moet minder regeldruk opleveren voor ondernemers, maar ook leiden tot een betere waterkwaliteit, een betere bodemgezondheid en de mogelijkheid om kringlooplandbouw te realiseren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/0/d/cid600935_shutterstock_264467135_tracktor_zaaien.jpg", "width": 1000, "height": 587, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600989", "title": "Studenten: 'Halvering veehouderij geen oplossing'", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Studenten-Halvering-veehouderij-geen-oplossing-1.htm" }, "lead": "Nadat de Raad van State eind mei 2019 het programma stikstof ongeldig heeft verklaard, zijn vergunningen voor woningbouw, bouw van stallen of aanleg van wegen ook ongeldig verklaard. De oplossing lijkt simpel: Halveer de veestapel. Maar dat voorstel leidt tot veel verontwaardiging.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/6/f/cid600989_shutterstock_55226125_varkens_big.jpg", "width": 800, "height": 531, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "dww_pluimvee", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "dww_pluimvee", "gkn_varkenshouderij", "gkn_dier", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }