{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601244", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "10 % minder ammoniakuitstoot in landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/10-minder-ammoniakuitstoot-in-landbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601244, "identifier": "mediaitem_601244", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/10-minder-ammoniakuitstoot-in-landbouw-1.htm", "title": "10 % minder ammoniakuitstoot in landbouw", "lead": "Bij het uitrijden van mest op grasland is de uitstoot van ammoniak 10% lager dan gedacht. Dat blijkt uit nieuwe analyse van 160 ammoniakproeven met een verbeterde rekenmethode door Wageningse onderzoekers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/1/b/cid601244_mestinjecteren.JPG", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dat de stikstofuitstoot lager uitvalt dan verwacht, was vorig jaar al bekend voordat de Raad van State het PAS-beleid afschoot, schrijft Wagenings Universiteitsblad Resource. Maar voordat de onderzoekers de resultaten konden publiceren in het tijdschrift Soil Use and Management<\/em>, moest het onderzoek eerst door vakgenoten onder de loep genomen. Resource gaat in een artikel<\/a> in op dit onderzoek en legt uit hoe ammoniakemissie berekend wordt.<\/p>

Metingen<\/h2>

Om de ammoniakemissie te berekenen wordt veldonderzoek uitgevoerd volgens de Integral Horizontal Flux-methode<\/em> die ook in andere landen wordt toegepast. De mest wordt daarbij uitgereden in een cirkel met een diameter van 50 meter. Midden in de cirkel staat een mast die ammoniakconcentraties meet op verschillende hoogtes. En ver buiten de cirkel staat nog een mast die de achtergrondconcentratie van de ammoniak in de lucht meet.<\/p>

Omdat er de afgelopen jaren kritiek geuit werd op de betrouwbaarheid van de berekening van de ammoniakemissies, hebben de onderzoekers de onderzoeksresultaten opnieuw onder de loep genomen. De conclusie was dat de methode wel deugde. Maar nadat ze cijfers opnieuw onder de loep namen, zagen ze dat de berekening beter kon. 160 ammoniakproeven werden opnieuw geanalyseerd met als resultaat dat ze op een 10% lagere ammoniakemissie in het veld uitkwamen.<\/p>

Emissiearm bemesten<\/h2>

Als melkveehouders mest op het land brengt met een zodenbemester, is de emissiefactor niet 19% maar circa 17%, zegt onderzoeker Jan Huijsmans in het artikel. En bij bovengronds mest uitrijden is de emissiefactor 63% in plaats van 70%. Die cijfers kloppen alleen als boeren zich bij het emissiearm bemesten aan de regels houden. <\/p>" } , { "id": 18911477, "identifier": "element_18911477", "type": "text", "title": "Download artikel uit Resource", "url": "https://edepot.wur.nl/513758 ", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Jan Nijman<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18911481, "identifier": "element_18911481", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Nieuw model voor emissieberekening: Landbouw stoot 10 procent minder ammoniak uit op weiland<\/a> artikel Resource januari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stikstof uit de stal strippen : de technische middelen om uitstoot te verminderen zijn er <\/a>NEMO kennislink", "indentlevel": 0 }, { "item": " \tStikstofverlies uit opgeslagen mest : stikstofverlies berekend uit het verschil in verhouding tussen stikstof en fosfaat bij excretie en bij mestafvoer<\/a> CBS 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18911486, "identifier": "element_18911486", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Stikstof, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18911490", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600596", "title": "Gasvormige stikstofverliezen soms groter dan gedacht", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gasvormige-stikstofverliezen-soms-groter-dan-gedacht-1.htm" }, "lead": "De emissie van gasvormig stikstof uit dierlijke mest is soms groter dan gedacht. Het verschil tussen de berekende emissie en de feitenlijke emissie is bij vaste mestsoorten en bij emissiearme huisvesting het grootst. Bij de reguliere huisvesting van rundvee, varkens en pluimvee blijken de stikstofverliezen redelijk te kloppen met berekende verliezen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/f/cid600596_dv1635028.jpg", "width": 766, "height": 554, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-07T15:20+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600826", "title": "Melkveehouders in Proeftuin Veenweiden realiseren 22% ammoniakreductie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Melkveehouders-in-Proeftuin-Veenweiden-realiseren-22-ammoniakreductie-1.htm" }, "lead": "Tien pilotboeren in het Groene Hart hebben sinds 2016 binnen de Proeftuin Veenweiden laten zien dat je de ammoniakemissie tot 25% kunt verminderen. Vooral maatregelen gericht op het beperken van de emissie in het veld waren effectief.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/5/0/cid600826_shutterstock_16417519_NL_boerenbedrijf_koeien.jpg", "width": 800, "height": 531, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600054", "title": "Mogelijkheden om ammoniakuitstoot te beperken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mogelijkheden-om-ammoniakuitstoot-te-beperken-1.htm" }, "lead": "Om de ammoniakuitstoot in de veehouderij te beperken, kunnen veehouderijbedrijven maatregelen nemen. Naast de erkende maatregelen zijn er meer mogelijkheden, zo blijkt uit Vlaams onderzoek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/e/4/cid600054_147045566.jpg", "width": 512, "height": 378, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }