{ "type": "page", "identifier": "page_18336372", "title": "Vakinformatie voor de multifunctionele boer", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/multifunctionele-landbouw.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Multifunctionele landbouw", "url": "/nl/groenkennisnet/multifunctionele-landbouw.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/0/1/588760_fullimage_geit.jpg", "width": 1920, "height": 1279, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Geit boerderij - Chris Franklin via Pixabay", "photographer": "Chris Franklin", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/caenhillcc-5633893/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/geit-kind-boerderij-cute-baby-2403566/", "keywords": [] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Multi­functionele landbouw", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_MULTIFUNCTIONELE_LANDBOUW", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueelindemultifunctionelelandbouw", "title": "Actueel in de multifunctionele landbouw", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19692909", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_746476", "title": "Zonneparken op landbouwgrond in de ban", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/zonneparken-op-landbouwgrond-in-de-ban.htm" }, "lead": "Het demissionaire kabinet zet een rem op de aanleg van zonneparken op landbouwgrond. Een van de uitzonderingen op het nieuwe beleid is de combinatie van opwekken van zonne-energie met het telen van voedsel op één stuk grond. Het pionieren met nieuwe systemen verloopt veelbelovend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/8/7/688700_fullimage_istock-1391399117.jpg", "width": 1238, "height": 816, "focuspoint-x": 669, "focuspoint-y": 298, "alternative_text": "", "photographer": "franswillemblok", "photographer_hyperlink": "https://www.3develop.nl/blog/language/nl/", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "windmolen", "bomenrij", "zonneveld", "zonnepark", "energietransitie" ] }, "publication_date": "2023-11-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-23T10:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_loonwerk" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_loonwerk", "gkn_melkveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [{ "title": "Duurzame energie­landschappen", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/duurzame-energielandschappen-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "zonne-energie, agri-PV, Sunbiose", "target_audience_abstract": "akkerbouwers, tuinders, melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19535028", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_745695", "title": "Belangrijke groene verkiezingsthema’s 2023", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/belangrijke-groene-verkiezingsthemas-2023.htm" }, "lead": "De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op 22 november 2023. In de debatten voorafgaand, komen belangrijke thema’s voorbij zoals klimaat, water, stikstof of landbouw en de toekomst ervan. Groen Kennisnet volgt onderzoek over deze thema’s op de voet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/b/f/745720_fullimage_istock-1033205790.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kiezers stemmen op voering treinstation - Tas3 via iStock", "photographer": "Tas3", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Tas3?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/kiezers-stemmen-op-voering-treinstation-gm1033205790-276701921?phrase=verkiezingen+nederland", "keywords": [ "stemmen", "tweede kamerverkiezingen", "groep mensen", "verkiezingen" ] }, "publication_date": "2023-11-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-20T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_dierverzorging", "gkn_paardenhouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_dierverzorging", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_loonwerk", "gkn_melkveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_paardenhouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [ { "title": "Stikstof", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/stikstof-dossier.htm" }, { "title": "Droogte", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/droogte-dossier.htm" }, { "title": "Boeren met toekomst in de regio", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/boeren-met-toekomst-in-de-regio-dossier.htm" }, { "title": "De wolf in Nederland", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/de-wolf-in-nederland-dossier.htm" }, { "title": "De groene stad", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/de-groene-stad-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "verkiezingen", "target_audience_abstract": "de groene sector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_745508", "title": "Zorglandbouw biedt kansen en uitdagingen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/zorglandbouw-biedt-kansen-en-uitdagingen.htm" }, "lead": "De zorglandbouw groeit, zowel in aantal als qua omzet. Het is ook een van de transitiepaden naar een duurzame landbouw. Wel zijn er uitdagingen voor boeren, zoals de complexe wet- en regelgeving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/f/a/745507_fullimage_istock-494565844.jpg", "width": 1256, "height": 835, "focuspoint-x": 376, "focuspoint-y": 477, "alternative_text": "Kind in rolstoel met begeleider op zorgboerderij - Martinbowra via iStock", "photographer": "Martinbowra", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Martinbowra?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/help/licenses", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/disability-gm494565844-77514953?phrase=landbouw+nederland+rolstoel", "keywords": [ "kind", "rolstoel", "begeleider", "zorgboerderij", "schapen" ] }, "publication_date": "2023-11-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-01T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "multifunctionele landbouw, landbouw, zorglandbouw", "target_audience_abstract": "agrariers, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_745220", "title": "Boeren missen het verdienmodel bij natuurinclusieve bedrijfsvoering", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/boeren-missen-het-verdienmodel-bij-natuurinclusieve-bedrijfsvoering.htm" }, "lead": "Landbouw en natuur spelen allebei een hoofdrol in het Drentsche Aa-gebied. Samen met het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) onderzoeken akkerbouwers en veehouders waar en hoe biodiversiteit en voedselproductie beter op elkaar aan kunnen sluiten. Een goede inkomstenbron blijkt een struikelblok.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/2/9/745221_fullimage_istock-1266765048.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Natuurinclusieve landbouw in Nederland - Hilda Weges via iStock", "photographer": "Hilda Weges", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/HildaWeges?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/natuurinclusieve-landbouw-in-nederland-gm1266765048-371447426?phrase=natuurinclusieve+landbouw", "keywords": [ "natuurinclusief", "landbouw", "kruidenrijk", "grasland", "agrariers" ] }, "publication_date": "2023-10-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-24T11:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "related_dossier": [{ "title": "Business case voor natuurinclusieve landbouw", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/business-case-voor-natuurinclusieve-landbouw-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "natuurinclusieve landbouw, natuurinclusief, kruidenrijk grasland, grasland, verdienmodel", "target_audience_abstract": "beleidsmakers, agrariërs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_32985361", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1192859", "1188845", "1184611" ] } } , { "identifier": "element_36970051", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer nieuws over de multifunctionele landbouw", "link_url": "/nieuws?filter=gkn_multifunctionele_landbouw" } } ] }, { "area": "uitgelicht:zorgboerderijen", "title": "Uitgelicht: Zorgboerderijen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_40925422", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_600746", "title": "Drijfveren van zorgboeren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/drijfveren-van-zorgboeren-1.htm" }, "lead": "Er zijn verschillende drijfveren waarom zorgboeren hun bedrijf openstellen voor kwetsbare groepen in de samenleving. Soms heeft het te maken met een levensstijl of soms zien boeren er een uitdaging in. Maar het kan ook te maken met hebben een gevoel van verantwoordelijkheid voor de medemens, levensbeschouwing of geloof.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/c/7/cid600746_167211238.jpg", "width": 1024, "height": 659, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_40925423", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1228258", "1208033", "1205869" ] } } , { "identifier": "element_41086790", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over zorgboerderijen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=zorgboerderij*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_MULTIFUNCTIONELE_LANDBOUW&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "praktischetipsvoorondernemers", "title": "Praktische tips voor ondernemers", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Het Kennis op Maat project 'Naar een robuuste Multifunctionele landbouw : van kennis naar actie' richt zich op het updaten van een aantal succesvolle publicaties over kansen en mogelijkheden in de multifunctionele landbouw (MFL) en het ontwikkelen van nieuw materiaal op basis van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Doelgroep zijn bestaande en nieuwe multifunctionele ondernemers en ondernemers van de toekomst via het groene onderwijs (HBO en MBO).", "elements": [ { "identifier": "element_36989616", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_678925", "title": "Samenwerking agrariërs: wat mag wel en wat niet?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/samenwerking-agrariers-wat-wel-en-niet.htm" }, "lead": "Samenwerking tussen ondernemers komt in allerlei economische sectoren voor, ook in de landbouw. Maar er gelden wel regels, want wanneer houdt samenwerken op en begint oneerlijke concurrentie? Door al die regels is het soms onduidelijk wat wel en niet mag, zeker in de agrarische sector, die een aantal unieke vormen van samenwerken kent.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/c/7/685022_fullimage_oogsten_kuilvoer.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kuilvoer oogsten", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Shutterstock, vrij gebruik", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-11-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-29T10:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Wettelijk mogelijkheden voor samenwerking in agrarische sector", "target_audience_abstract": "Iedereen in de agrarische sector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_39565817", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1221921", "1035158", "1043917" ] } } , { "identifier": "element_41581930", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen voor de multifunctionele landbouwer", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_MULTIFUNCTIONELE_LANDBOUW&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "landbouwtoerisme", "title": "Landbouwtoerisme", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_36989364", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_671103", "title": "5 vragen aan Ilse Boersen, ijs- en zuivelboerderij De Wieringer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/5-vragen-aan-ilse-boersen-ijs-en-zuivelboerderij-de-wieringer.htm" }, "lead": "Het Greenport NHN congres staat dit jaar in het teken van de ‘toekomst van de agri business’. In de aanloop naar het event vragen ze jonge agrarisch ondernemers naar hun toekomstplannen, ambities en twijfels. In dit nieuwsbericht: Ilse Boersen van ijs- en zuivelboerderij De Wieringer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/4/f/671104_fullimage_shutterstock_137446895_ijsje_meisje%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 739, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "ijs eten", "photographer": "Dina Uretski", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/uretski", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/cute-toddler-girl-eating-icecream-137446895", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-09-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-14T13:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Greenport Noord-Holland Noord", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-greenport-noord-holland-noord.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "IJs- en zuivelboer", "target_audience_abstract": "Multifunctionele boer en melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_39565557", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1223843", "1202801", "1202619" ] } } , { "identifier": "element_36989424", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over kamperen bij de boer", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=camping+OR+kamperen&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_MULTIFUNCTIONELE_LANDBOUW&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "lesmoduleseninspiratievoordocenten", "title": "Lesmodules en inspiratie voor docenten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19505962", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "436149", "467668", "457393" ] } } , { "identifier": "element_36989684", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_626752", "title": "Lesmateriaal omtrent de circulaire economie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/lesmateriaal-omtrent-de-circulaire-economie.htm" }, "lead": "Op Groen Kennisnet besteden we regelmatig aandacht aan lesmateriaal over de groene sector. Hieronder zetten we een aantal interessante leermiddelen omtrent de circulaire economie op een rij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/a/f/626753_fullimage_biologische%20paddestoelen%20excursie%202011%20crop.jpeg", "width": 4682, "height": 2696, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Wageningen University & Research", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "paddenstoelen", "biologische", "leermiddelen", "lessen", "leren", "lesmateriaal", "onderwijs", "excursie" ] }, "publication_date": "2022-01-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-10T16:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_onderwijs" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Leermateriaal duurzaamheid", "target_audience_abstract": "Onderwijs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19505971", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer leermiddelen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_MULTIFUNCTIONELE_LANDBOUW&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen" } } ] }, { "area": "kinderopvangbijdeboer", "title": "Kinderopvang bij de boer", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_36989546", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_651906", "title": "Wat mag in de multifunctionele landbouw?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/wat-mag-wel-of-niet-in-de-multifunctionele-landbouw.htm" }, "lead": "Boeren en tuinders die een nevenactiviteit ontplooien, komen in aanraking met nieuwe wet- en regelgeving. Of het nu gaat om huisverkoop, zorg, boerderij-educatie, agrarische kinderopvang of het ontwikkelen van een recreatietak. Met de handreiking ‘Wat mag ik?’ staan de belangrijkste regels voor ondernemers in de multifunctionele landbouw op een rij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/9/1/649632_fullimage_shutterstock_144112861_biodiversiteit_akker_veldbloemen%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 750, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biodiversiteit akker", "photographer": "Marijs", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/jmarijs", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/wild-flowers-field-summer-144112861", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-26T11:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Regels voor multifunctionele landbouw", "target_audience_abstract": "Ondernemers in de multifunctionele landbouw", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_33458761", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1194328", "424683", "1166250" ] } } , { "identifier": "element_41581997", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over kinderopvang voor de multifunctionele landbouwer", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=kinderopvang&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_MULTIFUNCTIONELE_LANDBOUW&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_39353459", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Inspiratie MFL - De Buytenhof", "source": "LTO Nederland", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=eFRm_xg7eLQ", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_39353456", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Inspiratie MFL - Boer Spierings", "source": "LTO Nederland", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=TgOPBzPqwxg", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_39353458", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Inspiratie MFL - Landgoed de Barendonk", "source": "LTO Nederland", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=z4aKbRMduQA&list=PL8EC6lG7og74dvErqr6-WzHajQykM6BPm", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_39353457", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Inspiratie MFL - Bijzonder Brabants", "source": "LTO Nederland", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=s0AS5R1aRuk&list=PL8EC6lG7og74dvErqr6-WzHajQykM6BPm&index=2", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_34455487", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_MULTIFUNCTIONELE_LANDBOUW&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "bekijkookdezerelevantedossiers", "title": "Bekijk ook deze relevante dossiers", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_30653443", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_605353", "title": "Consumenten in de hoofdrol bij korte ketens", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/consumenten-in-de-hoofdrol-bij-korte-ketens-dossier.htm" }, "lead": "Er is een toenemende behoefte bij ondernemers om in korte ketens te willen stappen. In de praktijk is het voor korteketenondernemers zeer lastig gebleken om een gezond verdienmodel te ontwikkelen. Daarbij blijkt het interpreteren van het consumentengedrag zeer lastig en een cruciaal onderdeel voor succes. In dit dossier wordt uitgelegd hoe je consumentengedrag kunt begrijpen en beïnvloeden. De gevolgen voor het businessmodel lichten we toe.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/e/9/609112_fullimage_markt.jpg", "width": 1280, "height": 808, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Marktkar - 6277974 via Pixabay", "photographer": "6277974", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/6277974-6277974/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/fruit-kraam-groenten-markt-eten-2703463/", "keywords": [ "kopen", "voedsel", "consument", "eten", "markt", "kar", "kraam" ] }, "publication_date": "2021-09-15T14:05+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_retail", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_retail", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Harry Kortstee", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/harry-kortstee.htm" }, { "title": "Gerry Kouwenhoven", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/gerry-kouwenhoven.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_30653454", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_598719", "title": "Voedselbossen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/voedselbossen-dossier.htm" }, "lead": "In voedselbossen wordt landbouw met natuur gecombineerd voor een duurzame voedselproductie. Het is een biodivers systeem dat ook nog eens voor voedselproductie zorgt.\n\nEen voedselbos is een door mensen gecreëerde plantengemeenschap (planten, bomen en struiken) met een extreem hoog aantal eetbare soorten. De biodiversiteit, (ecologische) veerkracht en productiviteit (van biomassa) van een voedselbos zijn hoog. Een voedselbos is volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/a/609097_fullimage_voedselbos.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 748, "focuspoint-y": 494, "alternative_text": "Frambozen - Ieva_K via Pixabay", "photographer": "Ieva_K", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/ieva_k-1410028/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/vers-natuur-eten-bes-heerlijk-1652341/", "keywords": [ "kleinfruit", "fruit", "bessen", "frambozen", "voedselbos" ] }, "publication_date": "2021-08-25T10:23+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-26T21:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_economie", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/M5B3f5gxHkA", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_19506014", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer dossiers", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Dossiers", "url": "/nl/groenkennisnet/dossiers.htm" } } } ] }, { "area": "nieuwsbriefgroenkennisnet", "title": "Nieuwsbrief Groen Kennisnet", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van Groen Kennisnet? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.", "elements": [ { "identifier": "element_34455489", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "11187c24-8b2d-477d-b328-967969f8a94e", "placeholder": "E-mailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] } ] }