{ "type": "page", "identifier": "page_18336673", "title": "Vakinformatie voor de melkveehouder", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Melkveehouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/4/610586_fullimage_melkveehouderij.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Melkkoeien in de wei - ahavelaar via iStock", "photographer": "ahavelaar", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/ahavelaar", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/zwart-witte-koeien-in-groen-grazige-weide-onder-blauwe-lucht-in-de-buurt-van-gm956944426-261293683", "keywords": [ "koe", "weide", "koeien", "vee", "melkvee", "wei", "gras" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Melkvee­houderij", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_MELKVEEHOUDERIJ", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19691807", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_746473", "title": "Budget beëindigingsregeling varkenshouderij te krap", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/budget-beeindigingsregeling-varkenshouderij-te-krap.htm" }, "lead": "Meer varkenshouders hebben zich aangemeld voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) dan dat er geld beschikbaar is. Tegelijkertijd blijft geld liggen bij de pluimveehouderij en rundveehouderij sectoren, doordat er minder aanmeldingen zijn dan het beschikbare budget. DLV Advies pleit voor overhevelen van het ene potje naar het andere.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/5/7/746474_fullimage_istock-1160802516.jpg", "width": 1257, "height": 835, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biggen in stal, Jevtic via iStock", "photographer": "Jevtic", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Jevtic?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Groep van biggen in de moderne stal", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/groep-van-biggen-in-de-moderne-stal-gm1160802516-317858679?phrase=stal+varken", "keywords": ["pig"] }, "publication_date": "2023-12-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-28T12:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [ { "title": "Stikstof", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/stikstof-dossier.htm" }, { "title": "Boeren met toekomst in de regio", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/boeren-met-toekomst-in-de-regio-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "opkoopregeling, toekomst veehouderij", "target_audience_abstract": "varkenshouders, pluimveehouders, melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19534294", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_746839", "title": "Ondersteuning nodig bij regeneratieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/ondersteuning-nodig-bij-regeneratieve-landbouw.htm" }, "lead": "De omschakeling naar regeneratieve landbouw is voor veel boeren en tuinders groot. Dat blijkt uit een jarenlange samenwerking van boeren, belangenorganisaties en Wageningen Economic Research. Al kiezen agrarische ondernemers wel vaker bewust voor maatregelen die goed zijn voor de omgeving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/1/615461_fullimage_definitief%20beeld%20biodiverseakkerbouw_hk_rs.jpg", "width": 1280, "height": 880, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Impressie biodiverse akkerbouw - WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw", "source_info_hyperlink": "https://wiki.groenkennisnet.nl/site/natuurinclusieve-akkerbouw", "keywords": [ "vogelvlucht", "impressie", "landbouw", "akkerbouw", "landschap", "precisielandbouw", "toekomst", "strokenteelt", "tuinbouw" ] }, "publication_date": "2023-11-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-27T12:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "regeneratieve landbouw", "target_audience_abstract": "akkerbouwers, tuinders, melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_746946", "title": "Videoclips film ‘Bodemwinst’ beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/videoclips-film-bodemwinst-beschikbaar.htm" }, "lead": "Vóór het agrarisch onderwijs en voor ieder die meer aandacht aan bodem wil besteden in het bedrijfsplan.\nBodemwinst is een diepgravende waaier van kennis direct uit de praktijk en met commentaar van deskundigen. De film belicht alle aspecten van het onderwerp: van hoe verzorg ik mijn bodem tot wat betekent dat voor mijn bedrijfsvoering. Studenten krijgen het verhaal van de bodem in mooie beelden met respect en een glimlach verteld. De film heeft zoveel kwaliteit dat deze ook voor andere doelgroepen leerzaam is en men er veel genoegen aan zal beleven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/8/618435_fullimage_grain-g9e3988ab0_1280.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": 668, "focuspoint-y": 454, "alternative_text": "Akker met graan en korenbloemen - congerdesign via Pixabay", "photographer": "congerdesign", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/congerdesign-509903/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/grain-cornflowers-grain-field-field-5377267/", "keywords": [ "korenbloem", "graan", "natuurinclusieve landbouw", "akker", "akkerranden", "agrarisch natuurbeheer", "biodiversiteit" ] }, "publication_date": "2023-11-24T13:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-24T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [ { "title": "Bodem", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodem-dossier.htm" }, { "title": "Bodem­gezond­heid", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodemgezondheid-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "film, bodemgezondheid, natuurinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "docenten, akkerbouwers, melkveehouders, tuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_746842", "title": "Kennisdeling en verbinding staan centraal bij dag voor agrarische docenten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisdeling-en-verbinding-staan-centraal-bij-dag-voor-agrarische-docenten.htm" }, "lead": "Op de Landelijke Onderwijsdag Veehouderij kwamen op 14 november 120 veehouderijdocenten bij elkaar. Dit jaar vond deze dag plaats bij onderzoekscentrum Drieveld in Uddel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/b/a/746857_fullimage_20231114_110008%20%28002%29.jpg", "width": 1000, "height": 750, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Onderwijsdag veehouderij 2023, Cor Duim", "photographer": "Cor Duim", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": ["LOVe-dag"] }, "publication_date": "2023-11-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-24T08:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_etalage_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_onderwijs" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [{ "title": "Onderwijs­dagen veehouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/onderwijsdagen-veehouderij-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "onderwijsdagen veehouderij, inspirerende dag", "target_audience_abstract": "docenten", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19534297", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Agenda", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_747359", "title": "NCM-symposium", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/ncm-symposium.htm" }, "lead": "Op donderdag 18 januari 2024 organiseert NCM een symposium/netwerkbijeenkomst in Zwolle. Dit doen ze in samenwerking met de ‘Versnellingsagenda mest, stallen en emissies zandprovincies’. De ochtend wordt door NCM verzorgd en de middag door de zandprovincies (met het Innovatie Netwerk Landbouw). Tijdens de dag wordt u bijgepraat door deskundigen vanuit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap. Bovendien is er ruim de gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten!\nU kunt aan één of aan beide programma’s deelnemen. De locatie is theater Buitensoos in Zwolle, dit is op loopafstand van het station maar ook met de auto goed te bereiken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/d/b/734282_fullimage_cowshed-3414557_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": 547, "focuspoint-y": 355, "alternative_text": "Koeien in stal - stux via Pixabay", "photographer": "stux", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/stux-12364/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/stal-open-avondzon-voeden-hooi-3414557/", "keywords": [ "koe", "koeien", "stal", "zon", "hooi", "eten" ] }, "publication_date": "2023-12-03T20:33+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-03T20:46+02:00", "expiration_date": "2024-01-18T12:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "Symposium", "gkn_mestverwaarding" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Symposium", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mestverwaarding", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "18-01-2024", "starttime": "09:00", "startdatetime": "2024-01-18T09:00+01:00", "enddate": "", "endtime": "", "enddatetime": "" }], "location": "Theater Buitensoos, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle", "organiser": [ "NCM", "i.s.m. de ‘Versnellingsagenda mest, stallen en emissies zandprovincies’" ], "price": "", "jumplinktext": "Aanmelden", "link_url": "http://www.mestverwaarding.nl/bijeenkomst", "linktext_externalinfo": "Aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_747294", "title": "Het belang van kruidenrijk grasland voor gemeenten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/het-belang-van-kruidenrijk-grasland-voor-gemeenten.htm" }, "lead": "Hoe kan kruidenrijk grasland op de percelen van de boer bijdragen aan de doelstellingen van gemeenten? Hoe helpt Gemeente Hardenberg haar boeren in de omschakeling naar meer kruidenrijk grasland? Sjoerd Roelofs (DLV Advies) en Teun Wolbink (raadslid Gemeente Hardenberg) vertellen er meer over.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/0/745158_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_1968740797_biodiversiteit_weide.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": 810, "focuspoint-y": 415, "alternative_text": "", "photographer": "Edda Dupree", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/terms", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/l/6df4b00751f9e34f/", "keywords": [ "akkerrand", "biodiversiteit", "wilde bloemen" ] }, "publication_date": "2023-12-01T13:49+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-01T14:13+02:00", "expiration_date": "2023-12-07T17:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "Webinar", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_biokennis", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "07-12-2023", "starttime": "15:00", "startdatetime": "2023-12-07T15:00+01:00", "enddate": "07-12-2023", "endtime": "16:00", "enddatetime": "2023-12-07T16:00+01:00" }], "location": "Online", "organiser": ["LTO Noord"], "price": "", "jumplinktext": "Meer informatie en aanmelden", "link_url": "https://www.ltonoord.nl/programmas/biodiversiteit/actueel/webinar-het-belang-van-kruidenrijk-grasland-voor-gemeenten", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_747288", "title": "Aan de slag met bodem en water", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/aan-de-slag-met-bodem-en-water.htm" }, "lead": "Hoe ga jij als melkveehouder om met alle opgaves rond bodem en water? Na stikstof is dit dé opdracht voor de sector. Rabobank en Nieuwe Oogst stellen deze vraag centraal tijdens een webinar op dinsdag 19 december.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/3/4/620067_fullimage_shutterstock_113407870_nl_akkers_landschap%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 734, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Boeren landschap", "photographer": "Gigra", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/gigra", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/farm-landscape-windmill-above-netherlands-113407870", "keywords": [ "gewas", "luchtfoto", "akker", "bodem", "akkerbouw", "landschap", "landbouwgrond", "omgeving", "weiland" ] }, "publication_date": "2023-12-01T12:03+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-01T12:18+02:00", "expiration_date": "2023-12-19T21:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "Webinar", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "19-12-2023", "starttime": "20:00", "startdatetime": "2023-12-19T20:00+01:00", "enddate": "19-12-2023", "endtime": "21:00", "enddatetime": "2023-12-19T21:00+01:00" }], "location": "Online", "organiser": [ "Rabobank", "Nieuwe Oogst" ], "price": "", "jumplinktext": "Meer informatie & Aanmelden", "link_url": "https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/11/28/webinar-aan-de-slag-met-bodem-en-water", "linktext_externalinfo": "Meer informatie & Aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } } ] } , { "identifier": "element_36969726", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer nieuws over de melkveehouderij", "link_url": "/nieuws?filter=gkn_melkveehouderij" } } ] }, { "area": "uitgelicht:agroforestry", "title": "Uitgelicht: Agroforestry", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_41674479", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "859276", "642349", "538786" ] } } , { "identifier": "element_41674481", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_641637", "title": "Bomen op je melkvee­bedrijf: ontdek wat bij jouw bedrijf past", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/bomen-op-je-melkveeshybedrijf-ontdek-wat-bij-jouw-bedrijf-past.htm" }, "lead": "Bomen op een melkveebedrijf hebben gunstige effecten op de koeien zelf, de bodem en het klimaat. Zo zorgen ze voor schaduw in het weiland en dienen ze als natuurlijke apotheek voor koeien. Bovendien kunnen bomen ingezet worden voor houtsnippers in de stal, betere compost en dragen ze bij aan de biodiversiteit rond het bedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/5/f/641667_fullimage_webimage-d815818e-7f40-4752-a191b3814172e197.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Melkveehouderij, koeien, bomen", "photographer": "Edsger Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Wageningen University & Research", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "bomen", "koe", "koeien", "grasland", "bos", "vee", "agroforestry", "runderen", "veehouder", "rund", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2022-03-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-31T09:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biodiversiteit" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Bomen op een melkveebedrijf", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_41674482", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over agroforestry in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=agroforestry&wq_flt=uitvoercode/id&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "dossiers", "title": "Dossiers", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Groen Kennisnet maakt dossiers over verschillende thema's in de melkveehouderij. Hieronder vind je een selectie van deze dossiers.", "elements": [ { "identifier": "element_41674486", "type": "contentitemslist", "subtype": "carrousel", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_609760", "title": "Blauwtong", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/blauwtong-dossier.htm" }, "lead": "Blauwtong is een door insecten overdraagbare virusziekte. Knutten (kleine bijtende vliegjes) brengen blauwtong over op schapen, geiten en runderen. Dankzij vaccinaties was Nederland sinds 2012 officieel vrij van blauwtong. September 2023 is er weer blauwtong aangetroffen in Nederland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/b/d/615035_fullimage_schapen.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 819, "focuspoint-y": 568, "alternative_text": "Schapen - herbert2512 via Pixabay", "photographer": "herbert2512", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/herbert2512-2929941/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/schaap-lam-dieren-weiland-wol-1547720/", "keywords": [ "lammeren", "veld", "schapen", "veehouderij", "vee" ] }, "publication_date": "2021-10-11T12:36+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-24T10:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierverzorging", "gkn_geitenhouderij", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kalverhouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=s4ZqjBzsxpI", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603667", "title": "Stikstof", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/stikstof-dossier.htm" }, "lead": "Nederland stoot te veel stikstof uit. Dit vormt een flinke belemmering voor diverse projecten in woningbouw en infrastructuur. Het probleem bestaat al veel langer, maar is in 2022 tot een landelijke crisis uitgegroeid. Plannen van kabinet Rutte-4 om de stikstofuitstoot in Nederland nu eens goed aan te pakken, stuitten op fel verzet van de Nederlandse boeren. Uitspraken van de Raad van State dwingen de overheid echter om tot minder populaire maatregelen over te gaan en de bescherming van de natuur serieuzer te nemen. Wat is stikstof, en waarom hebben er zo'n last van? Wie stoot stikstof uit? Welke maatregelen kun je nemen? Lees er alles over in dit dossier over stikstof.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/0/2/672137_fullimage_istock-1318154575.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": 683, "focuspoint-y": 368, "alternative_text": "", "photographer": "Tofotografie", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Tofotografie?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Het injecteren van een vers gemaaid gazon met een rode injecteur", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/het-injecteren-van-een-vers-gemaaid-gazon-met-een-rode-injecteur-gm1318154575-405374445", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-09-05T13:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-24T12:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_mestverwaarding" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_plant", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/UcDM80wf7-Q", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_707298", "title": "Boeren met toekomst in de regio", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/boeren-met-toekomst-in-de-regio-dossier.htm" }, "lead": "GLB, NSP, aanpak stikstof, kaderrichtlijn water, natuur en klimaat in het NPLG. Is er nog perspectief voor de Nederlandse boer? Welke mogelijkheden bieden de nieuwe gebiedsgerichte regelingen? Dit dossier geeft uitleg, toegang tot de belangrijkste achtergrondinformatie en geeft de mogelijkheden aan. Dit dossier is gemaakt voor het webinar van Groen Kennisnet over het nieuwe GLB op 7 maart 2023.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/b/637522_fullimage_shutterstock_236622397_nl_landschap%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 707, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Nederlands landschap", "photographer": "Ruud Morijn Photographer", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/rmorijn", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/dutch-polder-landscape-fall-season-mirror-236622397", "keywords": [ "grasland", "nederland", "iep", "molen", "polder", "landschap", "sloot", "water", "gras", "greppel" ] }, "publication_date": "2023-01-10T14:36+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-29T11:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=47TmRn2Nwwo", "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "2023-09-08T00:00+02:00" } }, { "identifier": "mediaitem_615530", "title": "Bodem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodem-dossier.htm" }, "lead": "Onze voedselproductie, ons drinkwater, wonen en recreëren.\nZonder de bodem is het niet voor te stellen. Maar ook bij de\nkringlopen van organische stof en voedingselementen speelt de\nbodem een cruciale rol. Het jaar 2015 is uitgeroepen tot het Jaar\nvan de Bodem. Extra aandacht voor de bodem is hard nodig.\nWant de bodem wordt bedreigd doordat ze te vaak op een niet-\nduurzame manier wordt gebruikt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/8/615536_fullimage_fields-gd59e27470_1280.jpg", "width": 1280, "height": 770, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "geploegde bodem [Fritz_the_Cat] via [pixabay]", "photographer": "Fritz_the_Cat", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/fritz_the_cat-2101387/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/velden-veld-landschap-landbouw-3442666/", "keywords": [ "bomen", "kleinschalig", "limburg", "bodem", "akker", "heuvels", "klei", "akkerbouw", "groen" ] }, "publication_date": "2021-11-12T10:15+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "Dossier", "Akkerbouwers", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_loonwerk", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_groenteteelt", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_loonwerk" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Harm Geert Moesker", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/harm-geert-moesker.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_606076", "title": "Welzijn melkvee", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-melkvee-dossier.htm" }, "lead": "De koe en Nederland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Nederland zijn ongeveer 1,5 miljoen melkkoeien.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/4/4/610548_fullimage_melkkoe3.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Melkkoe - JACLOU-DL via Pixabay", "photographer": "JACLOU-DL", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jaclou-dl-5602247/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/koe-holstein-koe-4269568/", "keywords": [ "koe", "holstein", "melkvee", "melkkoe" ] }, "publication_date": "2021-09-20T13:15+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-05T13:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_melkvee", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_melkvee", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/KktIv7gciYg", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_607373", "title": "Kringloop­landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kringlooplandbouw-dossier.htm" }, "lead": "In de visie van de rijksoverheid moet Nederland in 2030 voedsel duurzaam produceren. De landbouw moet dan werken volgens de principes van kringlooplandbouw waarbij niets verspild wordt en waar reststromen maximaal worden ingezet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/9/5/609320_fullimage_pinwheel-4550711_1280.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Graanveld met windmolens- van Al3xanderD op pixabay", "photographer": "Al3xanderD- Alexander Droegen", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/al3xanderd-1476718/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/windmolen-veld-korrel-hemel-4550711/", "keywords": [ "veld", "korrel", "windmolen", "windmolens" ] }, "publication_date": "2021-09-28T12:50+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-12T13:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_bloembollen", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_precisielandbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_mestverwaarding", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_biodiversiteit", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_geitenhouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groenteteelt", "gkn_kalverhouderij", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_melkveehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_precisielandbouw", "gkn_schapenhouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Dirk van Apeldoorn", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/dirk-van-apeldoorn-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_606068", "title": "Beweiding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/beweiding-dossier.htm" }, "lead": "Het dossier Beweiding bevat een overzicht van actuele kennis over het onderwerp Beweiding. Een belangrijk onderdeel is de Basisbundel Beweiding, een set van powerpointpresentaties met actuele kennis over beweiding. Daarnaast is er informatie bij de thema’s ‘Feedwedge bij omweiden’ en ‘Nieuw Nederlands Weiden’ te downloaden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/c/6/607969_fullimage_228.jpg", "width": 1920, "height": 1268, "focuspoint-x": 864, "focuspoint-y": 672, "alternative_text": "Koeien grazend in de wei - Eveline de Bruin via Pixabay", "photographer": "Eveline de Bruin", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mrsbrown-692504/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/landschap-koe-zoogdier-fauna-vee-4332908/", "keywords": [ "koe", "koeien", "weidegang", "vee", "wei", "grazen", "melkvee", "gras" ] }, "publication_date": "2021-09-20T11:49+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "Dossier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_607174", "title": "Agroforestry", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/agroforestry-dossier.htm" }, "lead": "Agroforestry wordt ook wel boslandbouw of agrobosbouw genoemd. Er worden namelijk bomen en struiken gecombineerd met de teelt van gewassen of dierlijke productiesystemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/e/609328_fullimage_hen-5824077_1280.jpg", "width": 1280, "height": 850, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "kip onder fruitbomen, oohajo, pixabay", "photographer": "Diana /oohajo", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/oohajo-6450309/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kip-tuin-vogel-dier-gevogelte-5824077/", "keywords": [ "hen", "bomen", "kip", "fruitbomen" ] }, "publication_date": "2021-09-27T11:14+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-10T12:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groenteteelt", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_fruitteelt", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=mu6tjlLfJoA", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Maria-Franca Dekkers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/maria-franca-dekkers.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } } ] } ] }, { "area": "grasklaver", "title": "Grasklaver", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_41221664", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_674845", "title": "Door beweiding, minder ruw eiwit in voer en mest­verdunning veel minder stikstofuitstoot", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/door-beweiding-minder-ruw-eiwit-in-voer-en-mestverdunning-veel-minder-stikstofuitstoot.htm" }, "lead": "De afgelopen jaren heeft melkveehouder André de Groot (48) de stikstofuitstoot op zijn boerderij flink teruggebracht. Lang voor de stikstofplannen van het kabinet en lang voordat Johan Remkes zijn rapport presenteerde, bracht hij het al in de praktijk: Wat wél kan. En hij creëert zelf zijn perspectief: samen met de boeren in de omgeving gaat hij nu mest vergisten en biogas leveren aan bedrijven in de buurt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/b/3/592460_fullimage_andre-de-groot-laren.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "André de Groot in kruidenrijk weiland", "photographer": "Michiel Elands", "photographer_hyperlink": "http://michielelands.nl/fotografie/", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-10-05T10:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-10T12:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "integraal_aanpakken_melkvee" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "integraal_aanpakken_melkvee", "gkn_akkerbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Hoe gaat André de Groot, melkvee­houder in Laren (Gld), de stikstofuitstoot te lijf?", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }] } , { "identifier": "element_41221923", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1201540", "1200994" ] } } , { "identifier": "element_41221595", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_746591", "title": "100 Boeren Bodemgezondheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_banner", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_banner", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/banner-1/100-boeren-bodemgezondheid.htm" }, "lead": "Provincie Drenthe is op zoek naar honderd melkveehouders die mee willen doen aan een onderzoek om inzicht te krijgen in het effect van klaverrijk grasland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/9/9/735660_fullimage_istock-477703619.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 249, "focuspoint-y": 390, "alternative_text": "Koe in weide met klaver - DrPAS via Istock", "photographer": "DrPAS", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/DrPAS?mediatype=photography", "photo_license": "iStock licence", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Istock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/cow-on-pink-clover-flowers-meadow-gm477703619-35793230?phrase=weide+met+koe", "keywords": [ "weide", "koe", "klaver", "grasland", "kruidenrijk", "kruidenrijk grasland", "grazen" ] }, "publication_date": "2023-11-16T13:14+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-16T15:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_melkveehouderij" ], "item_metadata": { "linktext": "Doe mee", "link_url": "https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/11/15/provincie-drenthe-met-boeren-op-zoek-naar-effect-inzaaien-grasklaver?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-15-11-2023&utm_term=862DACDC-99E6-49BC-BCCC-1DEFD2E155F1" } }] } , { "identifier": "element_41221589", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over grasklaver in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=grasklaver&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_MELKVEEHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_40607754", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Boeren #010 | De Molswaerd", "source": "Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=sHIyUgYRMrc", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19504119", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Kringlooplandbouw - Watermanagement melkveehouderij", "source": "Wageningen University & Research", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=qnxjOVpe1FE", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_40704624", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Hoe maakt 50.000 volt de landbouw duurzamer?", "source": "Universiteit van Nederland", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=oIZmPl2yXlo", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_40704709", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Demobedrijf Melkveebedrijf Erve Mentink (Deurningen)", "source": "Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=J2KZsYGJt7k&t=2s", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19505919", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_MELKVEEHOUDERIJ&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "projectenindemelkveehouderij", "title": "Projecten in de melkveehouderij", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_39403990", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_668547", "title": "Duurzaam rantsoen voor de gezonde koe", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/duurzaam-rantsoen-voor-de-gezonde-koe.htm" }, "lead": "In samenwerking met agrarisch adviesbureau Boerenverstand is Kernpraktijken Rundvee in april 2022 gestart met het cursusaanbod ‘Gezonde productieve koeien met weinig eiwit!’. Met behulp van subsidie van het ministerie van LNV is het mogelijk om deze cursus over duurzame landbouw en gezonde koeien voor een grote groep veehouders over heel Nederland aan te bieden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/e/1/cid668547_1661848515420_duurzaam%20rantsoen%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-08-30T10:29+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-30T10:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_sabe", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Daan Heurkens", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/daan-heurkens.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02406812", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-03-2023", "enddatetime": "2023-03-31T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Landelijk", "theme_abstract": "Kringlooplandbouw", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }] } , { "identifier": "element_39403991", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_667469", "title": "Betere stal voor Koe en Klimaat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/betere-stal-voor-koe-en-klimaat.htm" }, "lead": "Het project Betere stal voor Koe en Klimaat gaat over het optimaliseren van de stal, waarbij aandacht is voor dierenwelzijn/diergezondheid, arbeidsefficiëntie, milieu en de rentabiliteit. \n\nHet project is tot stand gekomen door de zoektocht van melkveehouders naar de juiste oplossing om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Ze moeten voldoen aan de wet- en regelgeving vanuit de overheid, die het steeds lastiger maakt om op een eigen manier het bedrijf te runnen. Ze willen graag de stal integraal aanpakken om ook andere aspecten als dierenwelzijn, diergezondheid, koecomfort en de reductie van broeikasgassen te verbeteren om een beter verdienmodel te creëren. Hiervoor is inzicht in de stal nodig en inzicht in de relatie/interactie tussen stalinrichting, dierenwelzijn, rentabiliteit en milieu.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/5/b/cid667469_1661436293002_koe%20in%20stal%201cropped%20%281%29.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-08-25T15:58+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-30T16:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Anne van Heesbeen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anne-van-heesbeen.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02375884", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Noord-Brabant /Utrecht/ Zuid-Holland", "theme_abstract": "Staloptimalisatie Koecomfort", "project_program_abstract": "SABE Regeling", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_668551", "title": "Natuur werkt: regeneratieve veehouderij als bronaanpak van landbouwemissies", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/natuur-werkt-regeneratieve-veehouderij-als-bronaanpak-van-landbouwemissies.htm" }, "lead": "Stichting Wij.land heeft in de afgelopen 5 jaar een boerennetwerk, van veehouders, opgebouwd in het westelijk veenweidegebied. Door middel van de Wij.land aanpak wordt er samen met de boer gekeken naar oplossingen om het boerenbedrijf meer natuurinclusief te maken. \nDoor middel van een bodemcursus en verdiepende praktijkgroepen op rantsoen, mest en ecosysteemdiensten ervaren deelnemende boeren welke mogelijkheden er zijn om in de kringloop op het bedrijf aanpassingen te maken. Gezondere bodems – gezondere gewassen – gezondere koe – gezondere producten – gezondere mest – gezondere bodems.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/c/f/cid668551_1661850406875_bodemcursus%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-08-30T10:48+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-31T15:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_sabe", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Frederik Hengeveld", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/frederik-hengeveld-1.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02396960", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "02-05-2022", "startdatetime": "2022-05-02T00:00+02:00", "enddate": "01-05-2025", "enddatetime": "2025-05-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Westelijke Veenweide Gebied", "theme_abstract": "Bodemgezondheid", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_670921", "title": "Hooi – een goede basis", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/hooi-een-goede-basis.htm" }, "lead": "Een groep van 14 melkveehouders uit alle delen van het land zijn overgeschakeld – of willen op korte termijn overschakelen naar – de productie van ‘hooimelk’. Dit is melk van koeien die met een rantsoen van alleen hooi en vers gras zijn gevoerd (dus geen gefermenteerde voedingsmiddelen als snijmais en kuilvoer, en geen of minimaal krachtvoer). Daarbij wordt in een Oostenrijk ontwikkelde droogtechniek van het vers gemaaide gras gebruikt waarmee met een extreem korte veldperiode (0 tot 1 dag) volstaan kan worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/2/8/cid670921_1662989050419_hooimelk.jpg", "width": 268, "height": 171, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-09-12T15:19+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-12T15:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Harry Roetert", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/harry-roetert-1.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02435519", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "31-03-2022", "startdatetime": "2022-03-31T00:00+02:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Heel Nederland", "theme_abstract": "Hooimelk", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } } ] } , { "identifier": "element_27537709", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bekijk het projectenoverzicht", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Projecten", "url": "/nl/groenkennisnet/projecten.htm" } } } ] }, { "area": "demobedrijven", "title": "Demobedrijven", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Veehouders hebben perspectief nodig om vooruit te kunnen. Deze demobedrijven laten aan de hand van de 'Groeien naar morgen' verhalen zien hoe zij werken naar de toekomst.", "elements": [ { "identifier": "element_39404121", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_727361", "title": "Melkveebedrijf & Agroforestry Woudstra’s Pleats, Boeren met Bomen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/melkveebedrijf-agroforestry-woudstras-pleats-boeren-met-bomen.htm" }, "lead": "Jan en Johanneke staan aan het roer van melkveebedrijf Woudstra’s Pleats in Menaam (FR). Hier melken zij ongeveer 120 Holstein koeien op 80 hectare kleigrond. “Met ‘Boeren met bomen’ willen we, samen met nog twee collega melkveehouders, onze eigen ervaringen met agroforestry delen en andere melkveehouders enthousiasmeren tot het aanplanten van voederhagen. Daarnaast bieden we praktisch advies en begeleiding. Je kunt namelijk heel geïnspireerd zijn, maar waar begin je in de praktijk?”", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/5/f/641667_fullimage_webimage-d815818e-7f40-4752-a191b3814172e197.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Melkveehouderij, koeien, bomen", "photographer": "Edsger Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Wageningen University & Research", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "bomen", "koe", "koeien", "grasland", "bos", "vee", "agroforestry", "runderen", "veehouder", "rund", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2023-03-17T12:44+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-20T10:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "Demobedrijf" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Demobedrijf", "theme": [ "gkn_melkveehouderij", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Menaam, Friesland", "theme_abstract": "Melkveehouderij, holstein, agroforestry, voederhagen", "project_program_abstract": "Groeien Naar Morgen", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_39404122", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_727387", "title": "Melkveehouderij Sprangers, Sjaak en Suzanne", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/melkveehouderij-sprangers-sjaak-en-suzanne.htm" }, "lead": "Sjaak en Suzanne Sprangers melken 62 jerseykoeien op biologische wijze aan de rand van het Noord-Brabantse park Loonse en Drunense duinen. “Wij willen laten zien dat natuur en melkveehouderij heel goed samen gaan.\"", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/9/3/614459_fullimage_koeien%20in%20wei.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Dutch Cows - Erik de Graaf via Shutterstock", "photographer": "Erik de Graaf", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/erikdegraaf", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/dutch-cows-78663463", "keywords": [ "koe", "koeien", "polder", "melkvee", "gras", "weiland" ] }, "publication_date": "2023-03-17T18:50+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-20T10:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "Demobedrijf" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Demobedrijf", "theme": [ "gkn_melkveehouderij", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Kaatsheuvel, Noord-Brabant", "theme_abstract": "Melkveehouderij, biologisch, jerseykoeien", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } ] }, { "area": "leren", "title": "Leren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_39404050", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1182931", "1183363", "1193603" ] } } , { "identifier": "element_35498305", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Cursusmateriaal Melkveehouderij", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_723109", "title": "Groen Kennisnet tipt de docent: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-tipt-de-docent-gemeenschappelijk-landbouwbeleid-.htm" }, "lead": "Wil jij gebruik maken van actuele informatie tijdens je les? Maar vind je moeilijk je weg in de grote hoeveelheid bestaande bronnen? Groen kennisnet heeft de oplossing. In onze rubriek “Groen Kennisnet tipt de docent” lichten we actuele bronnen uit zodat jij ze meteen kunt inzetten in de klas.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/9/b/654476_fullimage_kievit%20img_4311%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 736, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kievit", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "WUR", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-02-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-24T11:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_onderwijs" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_onderwijs" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "tips voor docenten, het GLB", "target_audience_abstract": "docenten", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_25982860", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer leermiddelen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_MELKVEEHOUDERIJ&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen" } } ] }, { "area": "nieuwsbriefgroenkennisnet", "title": "Nieuwsbrief Groen Kennisnet", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van Groen Kennisnet? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.", "elements": [ { "identifier": "element_36141394", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "11187c24-8b2d-477d-b328-967969f8a94e", "placeholder": "E-mailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] } ] }