{ "type": "page", "identifier": "page_18336673", "title": "Vakinformatie voor de melkveehouder", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Melkveehouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/f/a/588807_fullimage_melkvee.jpg", "width": 1920, "height": 1282, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Koeien in de wei - Elsemargriet via Pixabay", "photographer": "Elsemargriet", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/elsemargriet-1614842/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/koe-wei-gras-koeien-natuur-3405317/" }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Melkvee­houderij", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_MELKVEEHOUDERIJ", "placeholderzoekbox": "Zoek hier naar bronnen over melkveehouderij" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "


<\/p>" } , { "identifier": "element_19078687", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Agenda", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_606748", "title": "Veldwerkplaats - Stimulering verlanding petgaten tot trilveen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/Veldwerkplaats-Stimulering-verlanding-petgaten-tot-trilveen.htm" }, "lead": "Veldwerkplaatsen zijn bijeenkomsten waarbij nieuwe en specifieke kennis over een bepaald beheergerelateerd onderwerp wordt gedeeld en\nbediscussieerd. Deskundigen vertellen over inzichten uit recent onderzoek, beheerders delen hun eigen ervaringen in het veld en met elkaar wordt er gediscussieerd over de toepasbaarheid van deze kennis en kunde in de praktijk. De veldwerkplaats van 9 november gaat over de stimulering van de verlanding van petgaten tot trilveen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/d/7/606433_fullimage_logo_vbne.jpg", "width": 128, "height": 84, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "VBNE logo", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "vbne.nl" }, "publication_date": "2021-09-24T08:22+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-24T08:34+02:00", "expiration_date": "2021-11-09T06:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "Excursie", "gkn_terreinbeheer", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Excursie", "theme": [ "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "09-11-2021", "starttime": "09:30", "enddate": "09-11-2021", "endtime": "16:00" }], "location": "Westbroek/Westbroekse Zodden", "organiser": ["VBNE"], "price": "v.a. € 125,- euro (excl. BTW)", "jumplinktext": "", "linktext_externalinfo": "Aanmelden", "link": "https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/verlanding-petgaten", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_19088291", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Dossiers", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_606057", "title": "Strokenteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/strokenteelt-1.htm" }, "lead": "Strokenteelt is een teeltsysteem waarbij elke strook in principe apart wordt gemanaged, en op één perceel meerdere gewassen in stroken naast elkaar worden geteeld. Over het algemeen hebben de gewassen geteeld in stroken een vergelijkbare of hogere opbrengsten dan monoculturen. Een van de voordelen van strokenteelt is dat de biodiversiteit op het perceel weer toeneemt en gewasziektes afnemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/9/d/cid606057_strokenteelt.jpg", "width": 1890, "height": 1272, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-20T10:58+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-24T09:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }, { "title": "Dirk van Apeldoorn", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Dirk-van-Apeldoorn-1.htm" } ], "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595430", "title": "Plantaardige eiwitbronnen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Plantaardige-eiwitbronnen-1.htm" }, "lead": "Om de groeiende wereldbevolking op onze beperkte landbouwgrond van eten te kunnen voorzien, zal een eiwittransitie moeten plaatsvinden. Eiwittransitie is het minder consumeren van dierlijke eiwitten en het meer consumeren van plantaardige eiwitten. In dit dossier staat uitleg over de soorten plantaardig eiwit, de productie en de toepassingen.\n\nDe plantaardige eiwitten die geschikt zijn voor humane consumptie, kun je onder verdelen in drie groepen: established, emerging en upcoming. Deze groepen geven de mate waarin de eiwitbron is ontwikkeld voor toepassing in voeding. Daarnaast kun je eiwitten indelen in een eiwitpyramide. Onderaan de pyramide staan de eiwitten en reststromen voor gebruik in huisdieren voedsel. Hoe hoger de functionaliteit van het eiwit, hoe hoger het eiwit in de pyramide komt en uiteindelijk geschikt is voor humane consumptie. De top van de pyramide wordt gevormd door eiwitten die toegepast worden in baby- of sportvoeding. Fred van de Velde legt in zijn artikel in Voedingsindustrie van april 2018 ook het belang van plantaardige eiwitten voor een toekomstbestendige voedselvoorziening uit.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-08-24T09:37+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-22T17:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }, { "title": "Fred van de Velde", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Fred-van-de-Velde.htm" }, { "title": "Evert Visser", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Evert-Visser.htm" } ], "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593799", "title": "Bijen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Bijen-3.htm" }, "lead": "Bijen (waaronder hommels) zijn de bekendste bestuivers van groente en fruit. Zij gaan van bloem tot bloem en kunnen zo een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit.\nDoor de versnippering van het landschap moeten bijen veel moeite doen om aan voedsel te komen. Ook de steeds verder gespecialiseerde teelt van landbouwgewassen, het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en het ontbreken van goede nestplaatsen maken het de bij moeilijk. Hoe kunnen wij de bijen helpen te overleven?", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-08-23T14:05+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-22T17:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_tuinbouw", "Dossier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_tuinbouw"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }], "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_606050", "title": "Voedsel­veiligheid en voedsel­kwaliteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/voedselveiligheid-en-voedselkwaliteit.htm" }, "lead": "In dit dossier vind je bronnen over kwaliteitszorg en voedselveiligheid. Het kan ook over milieumaatregelen gaan, als deze ingrijpen op de kwaliteitszorg en voedselveiligheid.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-09-20T09:46+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-22T16:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }, { "title": "Esther Wouters", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Esther-Wouters.htm" } ], "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598704", "title": "De wolf in Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/de-wolf-in-nederland.htm" }, "lead": "In heel Europa is de wolf aan een opmars bezig. Na eeuwen van vervolging keert het dier terug, mede dankzij een Europese afspraak om wolven te beschermen.\n\nDe wolf (Canis lupus) is een zoogdier dat behoort tot de roofdieren (Carnivora) en de familie hondachtigen (Canidae). De wolf leeft vaak in een groep (roedel) met een sociale hiërarchie. De Europese wolf (Canis lupus lupus) komt voor van Spanje, Duitsland en Scandinavië tot de Chinese steppen. De totale populatie wordt geschat op zo’n honderdduizend dieren.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-08-25T09:05+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-22T16:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "Dossier", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }, { "title": "Hugh Jansman", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Hugh-Jansman.htm" }, { "title": "Edgar van der Grift", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Edgar-van-der-Grift-1.htm" }, { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij/Dennis-Lammertsma.htm" } ], "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_591107", "title": "Japanse duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Japanse-duizendknoop-3.htm" }, "lead": "De Japanse duizendknoop is zeer invasief en verspreidt zich gemakkelijk in stedelijk groen, bermen, tuinen en natuurgebieden. De plant is schadelijk omdat hij door zijn grote groeikracht een negatief effect heeft op de biodiversiteit. En de plant is lastig te bestrijden.\n\nDe soort groeit onder bijna alle omstandigheden goed. Langs wegen kan hij voor onveilige situaties zorgen. De wortels kunnen zorgen voor schade aan verhardingen, rioleringen, funderingen, dijken en taluds van watergangen. In natuurgebieden verdringt de plant, omdat hij zo sterk is, de in het land zelf voorkomende planten. Daarbij komt dat de soort lastig te bestrijden is. De aanpak kost veel geld, de plant zorgt zo voor economische schade.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-08-12T11:22+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-22T16:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_exoten", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/exqSKCnHBdI", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }], "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_605362", "title": "Verwaarden van reststromen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Verwaarden-van-reststromen-1.htm" }, "lead": "Een derde deel van al het geproduceerde voedsel wordt niet gegeten. Wereldwijd gaat het jaarlijks om 1,3 miljard ton verspild voedsel. Dat is ongelofelijk zonde. In dit dossier zetten we praktische oplossingen op een rij om deze reststromen tóch te kunnen gebruiken.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-09-15T15:28+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-22T15:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [], "keywords": [], "video_header": "https://vimeo.com/315899548", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }], "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_605010", "title": "Essentaksterfte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Essentaksterfte.htm" }, "lead": "Sinds 2010 is essentaksterfte, ook wel essensterfte, in Nederland waargenomen. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de uit Azië afkomstige schimmel Hymenoscyphus fraxineus (oude naam: Chalara fraxinea). Essentaksterfte is nu door heel Nederland en Noord-West Europa verspreid. Op dit moment is er nog geen adequate oplossing om de ziekte te bestrijden.\nHet is belangrijk om de es te behouden omdat de inheemse es, die erg gevoelig is voor de ziekte, van grote waarde is voor de biodiversiteit en een belangrijke gebruiksboom is.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-09-13T10:48+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-22T13:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "webi_invasieveexoten" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=pze4V8Sjlrs", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }, { "title": "Jelle Hiemstra", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Jelle-Hiemstra-1.htm" } ], "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_606073", "title": "Technologie per branche", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Technologie-per-branche-1.htm" }, "lead": "De voedingsmiddelenindustrie is divers en bestaat uit allerlei voedselproducenten. De ontwikkelingen in de voedingsmiddelenindustrie gaan snel. Duurzaamheid is ook in deze industrie steeds belangrijker, en dit heeft invloed op hoe het product gemaakt wordt en waar ingrediënten vandaan komen. In dit dossier vind je per branche informatie over hoe verschillende eindproducten gemaakt worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/4/7/606089_fullimage_232%20potato-1422580_1280.jpg", "width": 1280, "height": 951, "focuspoint-x": 726, "focuspoint-y": 496, "alternative_text": "Aardappels - S. Hermann & F. Richter via Pixabay", "photographer": "S. Hermann & F. Richter", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pixel2013-2364555/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/aardappel-nieuwe-oogst-eten-1422580/" }, "publication_date": "2021-09-20T12:32+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-22T12:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }, { "title": "Esther Wouters", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Esther-Wouters.htm" } ], "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_605003", "title": "Eiken­processierups", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/eikenprocessierups-1.htm" }, "lead": "Sinds 1990 heeft Nederland te maken met rupsen van de eikenprocessievlinder (Thaumetopoea processionea L.). Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de specifieke nesten: dichte spinsels van vervellingshuidjes, uitwerpselen en brandharen.\n\n's Nachts gaan de eikenprocessierupsen in optocht (in processie) op zoek naar voedsel (eikenbladeren). De eikenprocessierups kan in sommige gebieden leiden tot een plaag.\n\nDe eikenprocessierups is één van de diersoorten die geprofiteerd heeft van de geleidelijke verandering van ons klimaat. De eikenprocessierups is zijn opmars begonnen in het zuiden van Nederland, maar is inmiddels in alle provincies aanwezig.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-09-13T09:33+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-22T12:25+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=_1dz8ZevktA", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }, { "title": "Joop Spijker", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Joop-Spijker-1.htm" } ], "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18979077", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Meer Lectoraat", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_605203", "title": "Lectoraat Food Health and Safety", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/Lectoraat-Food-Health-and-Safety-1.htm" }, "lead": "Het onderzoeken van veiligheid en gezondheidseffecten voor jong en oud van voedingsmiddelen, voedingsbestanddelen en productieprocessen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/7/f/cid605203_CGN.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-14T17:17+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-14T17:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Dr. Marije Strikwold", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Dr.-Marije-Strikwold.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het onderzoeken van veiligheid en gezondheidseffecten voor jong en oud van voedingsmiddelen, voedingsbestanddelen en productieprocessen. Lector is Marije Strikwold", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603880", "title": "Lectoraat Zuivelprocestechnologie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/Lectoraat-Zuivelprocestechnologie-1.htm" }, "lead": "Het lectoraat Zuivelprocestechnologie wil de zuivelexpertise binnen onderwijs en onderzoek in Nederland versterken door toegepast onderzoek en de ontwikkeling van onderwijsmodules gericht op de versterking van de zuivelindustrie op de aspecten van kwaliteit, efficiency en duurzaamheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/e/0/cid603880_zuivelprocestechnologie.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T16:18+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-06T16:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Peter de Jong", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Peter-de-Jong-2.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Binnen het lectoraat werken studenten, docenten, projectingenieurs en bedrijven samen aan de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën voor een duurzame productie in de zuivelketen. Lector is Peter de Jong.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603877", "title": "Lectoraat Weidevogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/Lectoraat-Weidevogels-1.htm" }, "lead": "Educatie en voorlichting, het opzetten van praktisch toepasbare monitoringssystemen en verdien- en bedrijfsmodellen in weidevogelgebieden zijn belangrijke onderwerpen van het lectoraat Weidevogelbeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein, waarbij de belangrijkste ambitie aansluiting bij de praktijk is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/6/3/cid603877_weidevogels.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T16:12+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-06T16:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Astrid Manhoudt", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Astrid-Manhoudt-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Weidevogels zet zich in om beheer, inrichting en monitoring voor de bescherming van weidevogels duurzaam en effectief te verankeren in de melkveehouderij, de agrarisch collectieven en het onderwijs door middel van het samen werken en leren in praktijk, onderwijs en onderzoek. Lector is Astrid Manhoudt.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603873", "title": "Lectoraat Watertechnologie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/Lectoraat-Watertechnologie-1.htm" }, "lead": "Het gezamelijke Van Hall Larenstein/NHL Stenden lectoraat Watertechnologie is een kenniscentrum dat particuliere initiatieven ondersteunt door het bieden van hoogwaardige onderzoeksmogelijkheden en -expertise binnen het hoger beroepsonderwijs. Denk hierbij aan waterbehandeling, afvalwaterzuivering, het opwekken van energie uit water en de detectie van kleine deeltjes.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/a/e/cid603873_watertechnologie.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T16:01+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-06T16:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Luewton Agostinho", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Luewton-Agostinho.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Watertechnologie doet onderzoek naar zandfiltratie, monitoring , desinfectie, low budget-technologieën, en nieuwe technologieën voor ontwikkelingslanden. Lector is Luewton Lemos F Agostinho", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603846", "title": "Lectoraat Duurzame Watersystemen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/Lectoraat-Duurzame-Watersystemen.htm" }, "lead": "Voldoende en schoon zoetwater is van levensbelang. Toch is het niet vanzelfsprekend. Door intensivering landbouw, groei van bevolking en welvaart, neemt het gebruik van schoon zoetwater toe. Tegelijkertijd komen grond- en oppervlaktewater meer onder druk te staan van vervuiling, zoals nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen en andere microverontreinigingen. Bovendien leidt klimaatverandering tot een nieuwe dynamiek in verdamping en neerslag. Dit spanningsveld is het werkveld van het lectoraat Sustainable water systems.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/f/7/cid603846_sustainable%20water%20systems.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T13:20+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-06T13:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Peter van der Maas", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Peter-van-der-Maas-2.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat wil via toegepast onderzoek bijdragen aan het veiligstellen van voldoende schoon zoetwater voor drinkwater, natuur, landbouw, recreatie en industrie. Lector is Peter van der Maas", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603842", "title": "Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/Gebiedsgerichte-transities-naar-kringlooplandbouw.htm" }, "lead": "Het lectoraat ‘Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw’ houdt zich bezig met de realisatie van kringlooplandbouw op bedrijfs- en gebiedsniveau. De landbouw staat voor belangrijke uitdagingen: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en stikstofverbindingen, herstel van de (bodem)biodiversiteit en waterkwaliteit en –beschikbaarheid. Randvoorwaarden daarbij zijn verdienvermogen, voedselzekerheid, volksgezondheid, landschappelijke kwaliteit en maatschappelijke waardering. Dit antwoord vereist nieuwe bedrijfs-en verdienmodellen, organisatievormen en regels, oftewel: systeemveranderingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/c/7/cid603842_kringlooplandbouw.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T13:07+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-06T13:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Rik Eweg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Rik-Eweg-2.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat houdt zich bezig met de realisatie van kringlooplandbouw op bedrijfs- en gebiedsniveau. Lector is Rik Eweg.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603838", "title": "Lectoraat Oil Palm and Tropical Forests", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/Lectoraat-Oil-Palm-and-Tropical-Forests-1.htm" }, "lead": "Het lectoraat Oil Palm en Tropical Forests richt zich op het duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten geleverd door gebieden in tropische regenwouden. Daarbij houdt zij zich enerzijds bezig met ecologische duurzaamheid van oliepalmplantages en anderzijds met duurzaam gebruik van tropische regenwoud gebieden, inclusief strategieën om ontbossing te controleren en te voorkomen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/3/9/cid603838_oil%20palm%20and%20tropical%20forest.png", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T12:50+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-06T12:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Peter van der Meer", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Peter-van-der-Meer-4.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Oil Palm en Tropical Forests richt zich op het duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten geleverd door gebieden in tropische regenwouden. Lector is Peter van der Meer.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603831", "title": "Lectoraat Milieu-impact van Circulaire Agro-Foodketens", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/Lectoraat-Milieu-impact-van-Circulaire-Agro-Foodketens-1.htm" }, "lead": "Het lectoraat Milieu-Impact van Circulaire Agro-Foodketens is een associate lectoraat gelinkt aan het lectoraat Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden. Het doel van het associate lectoraat is om inzicht te geven in de milieu-impact van agro- en foodketens die op circulaire wijze willen gaan produceren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/8/9/cid603831_milieu-impact%20van%20circulaire%20agro-foodketens.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T12:36+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-06T12:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Jerke de Vries", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Jerke-de-Vries-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Milieu-impact van Circulaire Agro-Foodketens houdt zich bezig met de kwantificering van de milieu-impact van agro- en foodketens die op circulaire wijze willen gaan produceren. Lector is Jerke de Vries.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603829", "title": "Lectoraat Marine Management and Conservation", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/Lectoraat-Marine-Management-and-Conservation-1.htm" }, "lead": "De onderzoeksgroep Marine Management and Conservation (MMC) verbindt de opleiding Kust- en Zeemanagement met praktijkvragen van het werkveld middels toekomst- en praktijkgerichte onderzoeksprojecten en opdrachten: studenten en onderzoekers werken mee aan het oplossen van vraagstukken in de praktijk voor en in samenwerking met stakeholders.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/f/cid603829_marine%20management%20and%20conservation.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T12:15+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-06T12:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "De onderzoeksgroep Marine Management and Conservation richt zich op het het menselijk gebruik van het mariene milieu.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18989876", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Test Zoekvraag op Lectoraat", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=edu/lectoraat&wq_val=Sustainable+Dairy+Farming" } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "meeroverqueriestest", "title": "Meer over queries test", "contentarea_template": "contenttemplate_b","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19230788", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Dossier", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_593743", "title": "Aardappelbewaring", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Aardappelbewaring.htm" }, "lead": "De kwaliteit van de aardappel wordt tijdens het bewaarproces door meerdere factoren beïnvloed. Het ras, de groeiomstandigheden op het veld, de teelttechniek, de gewasbescherming, rijpheid bij de oogst en de omstandigheden bij het rooien zijn medebepalend. Eenmaal ingeschuurd, moet het meest optimale klimaat worden nagestreefd.\n\nAardappelbewaring vraagt kennis van zaken. Wie bij de oogst kiest voor schuren en bewaren moet weten waar hij aan begint. Bewaring vormt een cruciale schakel in de aardappelketen, want het is sterk bepalend voor de kwaliteit van het eindproduct.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/4/7/606089_fullimage_232%20potato-1422580_1280.jpg", "width": 1280, "height": 951, "focuspoint-x": 726, "focuspoint-y": 496, "alternative_text": "Aardappels - S. Hermann & F. Richter via Pixabay", "photographer": "S. Hermann & F. Richter", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pixel2013-2364555/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/aardappel-nieuwe-oogst-eten-1422580/" }, "publication_date": "2021-08-23T10:05+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-20T15:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "Dossier", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }, { "title": "Joop Esselink", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Joop-Esselink-.htm" }, { "title": "Peter Balk", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Peter-Balk-.htm" }, { "title": "Sicko de Vries", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Sicko-de-Vries.htm" } ], "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/melkveehouderij.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_19185155", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Boerenlandvogels gkn link intern-extern - extern https://boerenlandvogels.groenkennisnet.nl", "link_url": "https://boerenlandvogels.groenkennisnet.nl" } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>" } , { "identifier": "element_18989878", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Test Zoekvraag op Lectoraat", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=edu/lectoraat&wq_val=Sustainable+Dairy+Farming" } } , { "identifier": "element_18990006", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Test Zoekvraag op Lectoraat (zonder +)", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=edu/lectoraat&wq_val=Sustainable Dairy Farming" } } , { "identifier": "element_19010046", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Test Zoekvraag op 2 waarden in eerste filter 'Over' (OF)", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=Paarden&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_AKKERBOUW||GKN_TERREINBEHEER" } } , { "identifier": "element_19010635", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Test Zoekvraag op 2 waarden in filter Bestandsformaat (OF)", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=Paarden&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Internetpagina||Video" } } , { "identifier": "element_18992123", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Test Zoekvraag op complexe q met 2 filters", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=bodemwater OR ((water+OR+zeewater)+AND+bodem)&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_PLANTGEZONDHEID&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=LESSEN" } } , { "identifier": "element_18992127", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Test Zoekvraag op Erfvogels binnen de Boerenlandvogels", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GUOKE&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GUOK&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } , { "identifier": "element_18992140", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Test Zoekvraag op bodemverdichting binnen de Kringlooplandbouw", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=KLL&wq_flt=trefwoord/dut&wq_val=bodemverdichting&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "kop2", "title": "Kop 2", "background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ ] }, { "area": "kop3", "title": "Kop 3", "background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ ] }, { "area": "kop4", "title": "Kop 4", "background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ ] } ] }