{ "type": "page", "identifier": "page_22821012", "title": "Meerjarige Missie­gedreven Innovatie­programma's (LNV-MMIPs)", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/meerjarige-missiegedreven-innovatieprogrammas.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma's (LNV-MMIPs)", "url": "/nl/groenkennisnet/meerjarige-missiegedreven-innovatieprogrammas.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/c/638778_fullimage_shutterstock_160596878_sneeuwganzen%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 754, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Opstijgende ganzen - Feng Yu via Shutterstock", "photographer": "Feng Yu", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/devonyu", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Vliegende ganzen", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/snow-goose-migratory-bird-blue-sky-160596878", "keywords": [ "dieren", "ganzen", "natuur", "vogels", "vogel", "opstijgen", "take off", "dier", "vliegen" ] }, "startpaginalabel": { "id": "research", "name": "Onderzoek" }, "startpage_title": "Meerjarige Missie­gedreven Innovatie­programma's", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "overdelnv-mmips", "title": "Over de LNV-MMIPs", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Grote opgaven als klimaat, voedsel en biodiversiteit bepalen de kennis- en innovatieagenda van het Ministerie van LNV. Voor vier thema’s, waarin publieke waarden leidend zijn, werkt het ministerie, naast de topsectoren missies, met speciale LNV-missiegedreven innovatie programma’s (MMIPs): Landnatuur, Landelijk Gebied, Internationale Voedselzekerheid, en Welzijn Gezelschapsdieren. Innovatieve ideeën, onderzoeksprojecten en resultaten van deze MMIPs worden hier op Groen Kennisnet gedeeld. ", "elements": [ { "identifier": "element_25168726", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_647738", "title": "Bijna alles kan wilder: eerste Nederlandse rewilding boek verschenen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/bijna-alles-kan-wilder-eerste-nederlandse-rewilding-boek-verschenen-1.htm" }, "lead": "Klimaatverandering en wereldwijd soortenverlies vragen om offensieve strategieën voor natuur- en milieubescherming. Een veelbelovend voorbeeld is rewilding: het geven van meer ruimte aan natuurlijke processen, zoals het beschreven wordt in het eerste Nederlandse rewilding boek. Het boek is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/6/a/647743_fullimage_shutterstock_105546020_konik_paarden.jpg%20crop%20%281%29.jpeg", "width": 1279, "height": 793, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Menno Schaefer", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/schaef67", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Semi-wild Polish Konik horses on a meadow", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/semiwild-polish-konik-horses-on-meadow-105546020", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-04-29T13:58+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-29T14:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_leefomgeving", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurontwikkeling", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_24179843", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "Publicaties", "gkz_content_id": [ "1154152", "1012063", "915670" ] } } , { "identifier": "element_23332187", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "Laatste publicaties", "gkz_content_id": ["1151495"] } } , { "identifier": "element_24179875", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer publicaties uit LNV-MMIP projecten", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=MMIP&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } , { "identifier": "element_41154411", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_746523", "title": "Kennis en Innovatie voor Klimaatadaptatie in de landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_banner", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_banner", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/banner-1/kennis-en-innovatie-voor-klimaatadaptatie-in-de-landbouw.htm" }, "lead": "In deze brochure vind je een overzicht van de inzet en geboekte resultaten op kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovatie voor een klimaatrobuuste agro-sector. Ook worden belangrijke kennisvragen en -projecten voor de komende jaren toegelicht. We hopen dat deze inzichten jou helpen om klimaatadaptieve maatregelen in de land- en tuinbouw te kunnen nemen of hieraan bij te dragen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/2/c/742113_fullimage_sweetcorn-6501760_1280.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 640, "focuspoint-y": 360, "alternative_text": "Akker - adnkale via Pixabay", "photographer": "adnkale", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/adnkale-20281278/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/zoete-ma%c3%afs-veld-groente-blad-bodem-6501760/", "keywords": [ "mais", "akker", "bodem", "zoete", "akkerbouw" ] }, "publication_date": "2023-11-15T12:07+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-15T13:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "linktext": "Bekijk de LNV brochure", "link_url": "https://edepot.wur.nl/641908" } }] } ] }, { "area": "mmiplandnatuur", "title": "MMIP Landnatuur", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Het in 2019 verschenen rapport van het VN biodiversiteitspanel IPBES laat zien dat wereldwijd de kwaliteit van ecosystemen sterk achteruit gaat. Dit tast uiteindelijk de basis van ons leven aan en brengt het zelfs in gevaar. Dat gebeurt ook in Nederland, blijkt uit de zes-jaarlijkse rapportages van de Vogel- en Habitatrichtlijn over de stand van soorten in Nederland, en andere publicaties zoals de Balans van de Leefomgeving. Niet alleen zijn er gaten geslagen in ons ecosysteem en is de biodiversiteit in Nederland achteruit gehold, ook is onze ecologische voetafdruk veel te groot: de belasting van onze productie en consumptie op natuur en milieu.", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_22833540", "id": 22833540, "alignment": "", "alternative_text": "Opstijgende ganzen - Feng Yu via Shutterstock", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/c/638778_fullimage_shutterstock_160596878_sneeuwganzen%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 754, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Opstijgende ganzen - Feng Yu via Shutterstock", "photographer": "Feng Yu", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/devonyu", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Vliegende ganzen", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/snow-goose-migratory-bird-blue-sky-160596878", "keywords": [ "dieren", "ganzen", "natuur", "vogels", "vogel", "opstijgen", "take off", "dier", "vliegen" ] }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

De MMIP Landnatuur richt zich op het ontwikkelen en verspreiden van kennis en het bevorderen van innovatie om oplossingen aan te dragen voor deze vraagstukken. De missie van het programma luidt dan ook: 100% doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland en een halvering van de Nederlandse voetafdruk naar 3,4 global ha per persoon in 2050. MMIPs werken met een Theory of Change. Dit is een model dat schematisch aangeeft welk soort kennis, onderzoek en innovatie er nodig is om uiteindelijk de missie zoals hierboven gesteld, te behalen. Het model dient als leidraad om de kennisprogrammering van de MMIP Landnatuur vorm te geven, en om van de output van projecten naar gewenste impact te komen. De Theory of Change voor de MMIP Landnatuur met een nadere omschrijving van de doelen en de missie vindt u hier. Om de missie de behalen, is kennis en innovatie op drie deelthema’s nodig:<\/p>

  1. Kennis over ecologisch herstel, verbetering en versterking van natuur in beschermde gebieden (NNN en N2000-gebieden);<\/li>
  2. Kennis over het integreren van biodiversiteit in andere maatschappelijke domeinen;<\/li>
  3. Kennis over het verkleinen van de omvang en/of impact van de ecologische voetafdruk. <\/li><\/ol>" } , { "identifier": "element_23352570", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "MMIP Landnatuur (versie januari 2022)", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/resultaat/mmip-landnatuur-(versie-januari-2022)?id=1154915" } } , { "identifier": "element_23352569", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Theory of Change MMIP Natuur", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/resultaat/theory-of-change-mmip-natuur?id=1154922" } } , { "identifier": "element_25235583", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Gerelateerde projecten: Natuurinclusieve transities (KB-36)", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/resultaat/natuurinclusieve-transities-(kb-36)?id=1166272" } } , { "identifier": "element_25235584", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Gerelateerde projecten: WOT Natuur & Milieu", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/resultaat/wot-natuur-&-milieu?id=1166273" } } ] }, { "area": "projectenmmip-lnvlandnatuurindespotlight", "title": "Projecten MMIP-LNV Landnatuur in de spotlight", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De projecten van het MMIP-LNV programma Landnatuur worden uitgelicht in dit blok. Er zijn ook gerelateerde projecten in het KB-programma Natuurinclusieve transities en bij de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.", "elements": [ { "identifier": "element_25169013", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Lopende projecten", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_652130", "title": "Biodiversiteit buiten natuurgebieden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biodiversiteit-buiten-natuurgebieden-2.htm" }, "lead": "Onderzoek aan insecten is een zinvolle bijdrage aan wetenschappelijk onderbouwde nieuwe vormen van natuurinclusief landschapsbeheer en in dit project worden een aantal belangrijke kennishiaten gevuld om tot goed onderbouwde nieuwe vormen van natuurinclusief landschapsbeheer te kunnen komen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/c/cid652130_1657018296514_amsterdam-g9121107b7_1280.jpg", "width": 1280, "height": 847, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-25T16:19+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-05T12:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2018", "startdatetime": "2018-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2022", "enddatetime": "2022-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Biodiversiteit, insecten", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_25169014", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_652126", "title": "Natuurinclusieve landbouw: van verdienmodellen in niches naar opschaling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/natuurinclusieve-landbouw-van-verdienmodellen-in-niches-naar-opschaling-1.htm" }, "lead": "In dit project worden de voorwaarden onderzocht waaronder natuurinclusieve verdienmodellen in de landbouw op middellange termijn op grotere schaal kunnen worden gerealiseerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/5/612415_fullimage_grutto%20in%20weiland.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Grutto in weiland - door Psubraty via Pixabay", "photographer": "Psubraty", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/psubraty-4765334/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4198002", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/black-tailed-godwit-limosa-limosa-4198002/", "keywords": [ "boerenlandvogel", "weidevogel", "grutto", "natuurinclusieve landbouw", "agrarisch natuurbeheer" ] }, "publication_date": "2022-05-25T15:22+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-21T22:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2019", "startdatetime": "2019-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2022", "enddatetime": "2022-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Veenweidegebied, grondwaterpeil, biodiversiteit", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_652125", "title": "Biodiversiteit vergroten in het veenweidegebied", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biodiversiteit-vergroten-in-het-veenweidegebied-1.htm" }, "lead": "Dit project verkent mogelijkheden in veenweidegebieden bij radicale verhoging van grondwaterpeil (omwille van het beperken van broeikasgasemissies en bodemdaling) voor landgebruik, biodiversiteit, productie van biomassa en economische perspectieven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/e/657067_fullimage_meadow-g76f680660_1280.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": 368, "focuspoint-y": 386, "alternative_text": "Veenweide gebied - MabelAmber via Pixabay", "photographer": "Mabel Amber", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mabelamber-1377835/", "photo_license": "Pixabay", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/weide-gras-waterweg-sloot-polder-3807461/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-25T15:18+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-22T13:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2019", "startdatetime": "2019-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2022", "enddatetime": "2022-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Veenweidegebied, grondwaterpeil, biodiversiteit", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_652124", "title": "Functionele biodiversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/functionele-biodiversiteit-3.htm" }, "lead": "Dit project verkent de toepassingsmogelijkheden van het concept functionele biodiversiteit voor beleidsanalyses, dat wil zeggen een functionele benadering van biodiversiteit in plaats van een op soorten gerichte benadering. De centrale vragen zijn: wat is functionele biodiversiteit, waarom is het belangrijk voor het functioneren van ecosystemen, wat kan het beleid er in potentie mee en wat is daarvoor nodig?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/0/3/657071_fullimage_busy-lizzie-g3d76e116a_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "zweefvlieg bij bloem - jggrz via Pixabay", "photographer": "Jggrz", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jggrz-7998824/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/drukke-lizzie-zweefvlieg-bloesem-7245829/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "Pixabay", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-25T15:15+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-22T14:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2020", "startdatetime": "2020-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2022", "enddatetime": "2022-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Functionele biodiversiteit, ecosystemen", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_23354205", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar het projectenoverzicht", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Projecten", "url": "/nl/groenkennisnet/projecten.htm" } } } ] } ] }