{ "type": "page", "identifier": "page_18335616", "title": "Leermiddelen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/leermiddelen.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Leermiddelen", "url": "/nl/groenkennisnet/leermiddelen.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/e/5/588790_fullimage_leermiddelen.jpg", "width": 1920, "height": 1281, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Leermiddelen - Wokandapix via Pixabay", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "" }, "startpaginalabel": { "id": "education", "name": "Onderwijs" }, "startpage_title": "Leer­middelen", "shownavigation": false, "searchidentifier": "LESSEN", "placeholderzoekbox": "Zoek hier naar leermiddelen" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": false,"contentarea_leadtext": "Groen Kennisnet geeft op deze pagina een overzicht van het aanbod van open leermiddelen. Daarnaast verwijzen we door naar de aanbieders van betaalde leermiddelen.", "elements": [ { "identifier": "element_19110923", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601792", "title": "Databank Natuur- en Milieueducatie online met 600 bronnen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Databank-Natuur-en-Milieueducatie-online-met-600-bronnen-1.htm" }, "lead": "Er is in Nederland veel geschreven over Natuur en Milieueducatie (NME) in de afgelopen decennia. De meest waardevolle publicaties en documenten zijn nu verzameld in een nieuwe online databank.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/1/3/cid601792_Databank%2520Natuur-%2520en%2520Milieueducatie%2520online%2520met%2520600%2520bronnen%25202.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "gkn_practoraat", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19111001", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601580", "title": "Zes studentenrapporten genomineerd voor de Rachel Carson afstudeerprijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zes-studentenrapporten-genomineerd-voor-de-Rachel-Carson-afstudeerprijs-1.htm" }, "lead": "Jaarlijks organiseert VVM de Rachel Carson afstudeerprijs voor studenten hbo- of wo. Het onderwerp van studie moet een directe relatie hebben tot milieu of duurzame ontwikkeling. Dit jaar zijn zes studentenrapporten genomineerd voor deze prijsvraag.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/b/0/cid601580_earth-3289810_1280.jpg", "width": 1020, "height": 680, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601563", "title": "Test lespakket Biodiversiteit en Kringlooplandbouw Melkveebedrijven", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Test-lespakket-Biodiversiteit-en-Kringlooplandbouw-Melkveebedrijven-1.htm" }, "lead": "Een lespakket voor het mbo over de toepassing van biodiversiteit en kringlooplandbouw op melkveebedrijven is in samenwerking tussen Wageningen University & Research en bijna alle Nederlandse groene mbo-scholen ontwikkeld. Studenten actief betrekken bij deze thema’s en leren om doelgericht te werken aan een meer natuurinclusieve melkveehouderij zijn de belangrijkste doelen van het pakket.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/f/a/cid601563_startscherm%2520lespakket.JPG", "width": 1585, "height": 892, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-23T11:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_practoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601652", "title": "Meerjarige samenwerking tussen onderwijs en kringlooplandbouwbedrijf Ecolana", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meerjarige-samenwerking-tussen-onderwijs-en-kringlooplandbouwbedrijf-Ecolana-1.htm" }, "lead": "Hogeschool van Hall Larenstein en Nordwin College gaan samenwerken met het agrarisch samenwerkingsverband Ecolana, een kringlooplandbouwbedrijf in het noorden van Friesland. Studenten leren zo hoe je de principes van kringlooplandbouw kunt toepassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/4/0/cid601652_fs2DSC_1316.jpg", "width": 1800, "height": 1200, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-19T16:26+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19154327", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelement": { "gkz_content_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?id=1035000 OR 1023441 OR 1025050", "maximum": 3 } } , { "identifier": "element_19111055", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer lesmateriaal", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=LESSEN" } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } ] }, { "area": "uitgelicht", "title": "Uitgelicht", "contentarea_template": "contenttemplate_b","background": true,"contentarea_leadtext": "In projecten wordt onderzoekskennis vertaald naar leermiddelen. Door het Kennis op Maat project 'Biodiversiteitsmonitoring voor melkveehouderijbedrijven' is een open lespakket gemaakt dat meteen gebruikt kan worden in het onderwijs. Er is ook een docentenhandleiding en een reader beschikbaar bij dit lespakket.", "elements": [ { "identifier": "element_19111085", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Nieuw lespakket", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601563", "title": "Test lespakket Biodiversiteit en Kringlooplandbouw Melkveebedrijven", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Test-lespakket-Biodiversiteit-en-Kringlooplandbouw-Melkveebedrijven-1.htm" }, "lead": "Een lespakket voor het mbo over de toepassing van biodiversiteit en kringlooplandbouw op melkveebedrijven is in samenwerking tussen Wageningen University & Research en bijna alle Nederlandse groene mbo-scholen ontwikkeld. Studenten actief betrekken bij deze thema’s en leren om doelgericht te werken aan een meer natuurinclusieve melkveehouderij zijn de belangrijkste doelen van het pakket.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/f/a/cid601563_startscherm%2520lespakket.JPG", "width": 1585, "height": 892, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-23T11:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_practoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19111092", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1029932", "1029931", "1029927" ]} } , { "identifier": "element_19111095", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer lesmateriaal over biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=kringlooplandbouw+OR+biodiversiteit+OR+NIL+OR+KLL&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=LESSEN" } } ] }, { "area": "groenkennisnetwiki", "title": "Groen Kennisnet Wiki", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": true,"contentarea_leadtext": "De Wiki van Groen Kennisnet is een samenwerkingsomgeving waarin je op een laagdrempelige manier kennis, informatie en lesmateriaal kunt maken en met elkaar delen. Groen Kennisnet zet de omgeving voor je klaar. Op deze pagina staan voorbeelden van open Leerboeken en modules die al worden gebruikt in het groen onderwijs.", "elements": [ { "identifier": "element_19141306", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601494", "title": "Wiki Precisielandbouw geüpdatet", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wiki-Precisielandbouw-geupdatet-1.htm" }, "lead": "De wiki Precisielandbouw die door Groen Kennisnet ontsloten wordt, is geüpdatet en verplaatst. Actuele informatie over precisielandbouw in de open teelten, technieken, toepassingen en praktijkervaringen vind je nu dus via een nieuwe URL.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/8/4/cid601494_220.jpg", "width": 1280, "height": 671, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-01T13:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19141307", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601748", "title": "200 nieuwe foto's in beeldenbank gewasbescherming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/200-nieuwe-fotos-in-beeldenbank-gewasbescherming-1.htm" }, "lead": "De beeldenbank gewasbescherming is aangevuld met ruim 200 nieuwe foto’s van onkruiden en aantastingsbeelden. De foto’s zijn afkomstig uit een diaverzameling van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/e/a/cid601748_NVWA108-04%2520bentazonschade%2520in%2520boon.jpg", "width": 1600, "height": 1084, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-14T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601738", "title": "Webinar Groene Biotechnologie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Webinar-Groene-Biotechnologie-1.htm" }, "lead": "Op 8 december organiseerde InHolland een webinar groene biotechnologie. Onderzoeker Rene Smulders en lector Nelleke Kreike gingen in op technieken en onderwerpen die een belangrijke rol spelen bij de moleculaire veredeling van planten, met specifiek aandacht voor groene biotechnologie in het hoger onderwijs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/c/d/cid601738_shutterstock_6198181_arabidopsis_plantengenetica.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-05T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601640", "title": "Webinar Teeltmaatregelen en voedingswaarde van planten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Webinar-Teeltmaatregelen-en-voedingswaarde-van-planten-1.htm" }, "lead": "Op 8 december organiseerde InHolland een webinar over teeltmaatregelen en voedingswaarde van planten. Wageningse onderzoekers Sander van Delden en Julian Verdonk gaan in het webinar in op het onderwerp aan de hand van de wiki over dit onderwerp.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/1/e/cid601640_shutterstock_58384555_maaltijd_groenten.jpg", "width": 718, "height": 478, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-11T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19142394", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "De wiki's van Groen Kennisnet", "linktext1": "Informatievaardigheden mbo-groen", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Wiki en workshop informatievaardigheden", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wiki-en-workshop-informatievaardigheden-1.htm" }, "linktext2": "Biologische bedrijfsvoering", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Nieuwe wiki Biologische bedrijfsvoering", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-wiki-Biologische-bedrijfsvoering-1.htm" }, "linktext3": "Leerboek Natuurinclusieve landbouw", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "E-zine over natuurinclusieve landbouw in groen onderwijs", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/E-zine-over-natuurinclusieve-landbouw-in-groen-onderwijs-1.htm" }, "linktext4": "Alle ruim 30 wiki's van Groen Kennisnet", "link_url4": "https://wiki.groenkennisnet.nl/", "linktext5": "", "link_url5": "", "linktext6": "", "link_url6": "", "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": "contenttemplate_video","background": false,"contentarea_leadtext": "Recente video's die gemaakt zijn voor het onderwijs.", "elements": [ { "identifier": "element_19139389", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Biologische varkenshouderij : zeugen", "source": "CIV Dier", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=7_d2SiGOk9U", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19139414", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Fosfor en Fosfaatkringloop : les voor melkveehouderij mbo 4 en 4+", "source": "Wellantcollege MBO Houten", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=jJ_zgHNaMLw", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19141229", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's voor gebruik in het onderwijs", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=LESSEN&wq_flt=link%2Fomschrijving&wq_val=Video" } } ] }, { "area": "uitgeversgroeneleermiddelen", "title": "Uitgevers groene leermiddelen", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": false,"contentarea_leadtext": "Overzicht van het aanbod van de groene uitgevers waar je meestal tegen betaling toegang toe kunt krijgen.", "elements": [ { "identifier": "element_19140684", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Uitgelicht", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601799", "title": "Nieuw cursusmateriaal over de melkveehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuw-cursusmateriaal-over-de-melkveehouderij-1.htm" }, "lead": "Op de Groen Kennisnet wiki-pagina is nu vernieuwd lesmateriaal te vinden over de melkveehouderij. De e-learning over de gezondheid van de koe is verbeterd en het segment over melkwinning is geheel vernieuwd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/4/cid601799_Nieuw%2520cursusmateriaal%2520over%2520de%2520melkveehouderij.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Cursusmateriaal Melkveehouderij", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19142291", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Uitgelicht", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_598892", "title": "Plantenkennistrainer gelanceerd", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Plantenkennistrainer-gelanceerd-1.htm" }, "lead": "Een hovenier moet zijn planten kennen. Om het leren van planten makkelijker te maken, heeft brancheorganisatie VHG met het Ontwikkelcentrum een plantenkennistrainer ontwikkeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/a/cid598892_liatris-831944_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1440, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-01-14T11:28+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boomkwekerij", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_onderwijs", "gkn_plant", "gkn_boomkwekerij", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599156", "title": "E-learning veilig rijden landbouwverkeer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/E-learning-veilig-rijden-landbouwverkeer-1.htm" }, "lead": "Met het nieuwe e-learning programma landbouwverkeer kun je veiliger leren werken met landbouwvoertuigen. Cumela, brancheorganisatie voor groen, grond en infra, lanceerde dit programma op woensdag 30 maart.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/7/4/cid599156_163087319.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-04-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_greenport", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19142393", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Leermiddelenoverzicht per uitgever", "linktext1": "Roodbont", "link_url1": "https://www.roodbont.nl/", "linktext2": "Ontwikkelcentrum", "link_url2": "https://ontwikkelcentrum.nl/", "linktext3": "Agriholland", "link_url3": "https://agrihollandacademy.nl/", "linktext4": "Citaverde bedrijfsopleidingen", "link_url4": "https://onlineleren.citaverde.nl/blocks/webshop/index.php/catalog/index", "linktext5": "", "link_url5": "", "linktext6": "", "link_url6": "", "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } ] } ] }