{ "type": "page", "identifier": "page_19349031", "title": "Lectoraten van het groene onderwijs", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/lectoraten.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Lectoraten", "url": "/nl/groenkennisnet/lectoraten.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "Lectoren vervullen een brugfunctie tussen de praktijk en het onderwijs op hogescholen Ze geven leiding aan de uitvoering van praktijkgericht onderzoek door docenten en studenten met als doel innovaties in de beroepspraktijk te realiseren en het onderwijs te vernieuwen. Op deze pagina vind je een overzicht van alle 'groene' lectoraten, geordend van A-Z." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_19448594", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_592620", "title": "Agrarisch waterbeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/agrarisch-waterbeheer-1.htm" }, "lead": "Het lectoraat Agrarisch waterbeheer van Aeres Hogeschool richt zich op kwantitatief en kwalitatief waterbeheer in het landelijk gebied. Het lectoraat wil agrariërs inzicht geven en hen de mogelijkheid geven om het waterbeheer van hun eigen percelen te regelen zodat ze de productieomstandigheden in stand kunnen houden en verbeteren. Het lectoraat wil zo een bijdrage leveren aan een duurzame landbouw. Lector is Wolter van der Kooij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/6/cid592620_c1b2bfbb-903a-4049-bff5-6d6cd21cf807_shutterstock_71491495_water_windmolen_ea73937e_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-20T13:32+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-28T11:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Wolter van der Kooij", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/wolter-van-der-kooij-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Waterbeheer, Duurzame landbouw", "target_audience_abstract": "Agrariërs", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_609028", "title": "Animal Assisted Interventions", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/animal-assisted-interventions.htm" }, "lead": "Actuele ontwikkelingen, zoals de groei en de vraag naar Animal Assisted Interventions (AAI), onderstrepen het belang van een lectoraat, met als doel dat een One Health benadering (dierwelzijn en menswelzijn) een plaats krijgt in het Nederlands praktijkgericht onderzoek, onderwijs en zorgsysteem. Lector is Richard Griffioen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/8/9/cid609028_animal%20assited%20interventions.jpg", "width": 1280, "height": 850, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-10-07T09:47+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-22T08:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Richard Griffioen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/richard-griffioen.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Menswelzijn, Dierenwelzijn", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_603403", "title": "Bijengezondheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/bijengezondheid-3.htm" }, "lead": "Het lectoraat bijengezondheid zet zich in voor het welzijn van alle bijen; honingbijen, hommels, en solitaire bijen. In nationale en internationale samenwerkingsverbanden wordt onderzoek gedaan naar imkerpraktijk, de varroamijt en drachtplantaanbod. De verbindende rol tussen NGO’s, onderzoeksinstellingen, terreinbeherende instanties, imkerverenigingen en de agrarische sector staat hierbij centraal. Lector is Frens Pries.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/3/d/cid603403_bijengezondheid.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-03T13:43+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T14:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Frens Pries", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/frens-pries.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Bijen, Hommels,", "target_audience_abstract": "Terreinbeherende instanties, Imkerverenigingen, Agrariërs", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_603786", "title": "Biobased Proteins", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/biobased-proteins.htm" }, "lead": "Het lectoraat 'Biobased proteins' van Hogeschool Van Hall Larenstein wil nieuwe duurzame plantaardige productieketens ontwikkelen gericht op eiwit, geschikt voor dierlijke en menselijke consumptie. Het uiteindelijke doel is om lokale zelfvoorzienende eiwitketens te creëren. Lector is Eric de Bruin.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/4/2/cid603786_Biobased%20Proteins.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T08:46+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-22T07:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Eric de Bruin", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/eric-de-bruin.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Plantaardige eiwit, Voeding", "target_audience_abstract": "Voedingsexperts", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_687024", "title": "Circulair ondernemen in de Agri- en Food Business", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/circulair-ondernemen-in-de-agri-en-food-business.htm" }, "lead": "Het lectoraat Circulair ondernemen in de Agri- en Food Business onderzoekt nieuwe teeltsystemen voor verzilte bodems. Lector is Eric de Bruin", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/3/4/620067_fullimage_shutterstock_113407870_nl_akkers_landschap%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 734, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Boeren landschap", "photographer": "Gigra", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/gigra", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/farm-landscape-windmill-above-netherlands-113407870", "keywords": [ "gewas", "luchtfoto", "akker", "bodem", "akkerbouw", "landschap", "landbouwgrond", "omgeving", "weiland" ] }, "publication_date": "2022-12-09T15:51+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-09T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Eric de Bruin", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/eric-de-bruin-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Eric de Bruin", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/eric-de-bruin-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Zilte teelten", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Vollegrondstuinder", "region_abstract": "Laaggelegen Kustgebieden", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603792", "title": "Circular Economy and Water Resources Management", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/circular-economy-and-water-resources-management.htm" }, "lead": "Het lectoraat Circular Economy and Water Resources Management bij hogeschool Van Hall Larenstein houdt zich bezig met vraagstukken die te maken hebben met het duurzaam benutten van de delta en de daarbij horende ecosysteemdiensten. Lector is Toine Smits.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/9/e/cid603792_circular%20economy%20and%20water%20resources%20management.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T09:34+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-22T07:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Toine Smits", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/toine-smits-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Circulaire economy, Watermanagement", "target_audience_abstract": "Waterbeheerders", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_716756", "title": "Communicatie, Participatie & Sociaal-Ecologisch Leren (CoPSEL)", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/communicatie-participatie-sociaal-ecologisch-leren-copsel.htm" }, "lead": "De huidige transities in antwoord op klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en grondstoffenschaarste vereisen gezamenlijke visies voor een duurzame toekomst. De onderzoeksgroep Communicatie, Participatie & Sociaal-Ecologisch Leren (CoPSEL) draagt bij aan collectieve transitieprocessen voor een duurzame toekomst door onderzoek naar processen van communicatie, participatie en sociaal-ecologisch leren in regionale, nationale en internationale contexten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/f/e/cid716756_1675681561226_hvhl_desktopbanner.jpeg", "width": 624, "height": 416, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-02-06T11:59+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-09T10:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Dr. Loes Witteveen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/dr.-loes-witteveen.htm" }, "contactperson": { "title": "Dr. Loes Witteveen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/dr.-loes-witteveen.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Verduurzaming", "target_audience_abstract": "Groene sector", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_602950", "title": "De levende bodem werkt!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/de-levende-bodem-werkt.htm" }, "lead": "Een vitale bodem is de basis voor ecologische stabiliteit en daarmee voor duurzame gewasproductie. Daarnaast draagt een vitale en vruchtbare bodem ook bij in de strijd tegen het broeikaseffect en de uitdaging om de groeiende wereldbevolking van voldoende en gezond voedsel te blijven voorzien, met behoud van het milieu en balans in ecosystemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/c/cid602950_gezonde%20plant%20op%20een%20vitale%20en%20duurzame%20bodem.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-01T10:14+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-21T10:45+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Judith van de Mortel", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/judith-van-de-mortel-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dit lectoraat richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken. Lector is Judith van de Mortel.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_602554", "title": "Design Methoden in Food", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/design-methoden-in-food.htm" }, "lead": "Het lectoraat Design Methoden in Food richt zich op onderzoek naar design-methoden die ervoor zorgen dat meer food-innovaties met succes de markt halen, want percentage succesvolle innovaties is nu te laag. Het lectoraat maakt daarbij zo veel mogelijk gebruik van nieuwe technologieën en nieuwe ingrediënten, zoals bv 3D food-printing en plantaardige reststromen. Lector is Antien Zuidberg.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/6/b/cid602554_design%20methoden%20in%20food.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-30T10:35+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-22T08:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Antien Zuidberg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/antien-zuidberg-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Duurzame gezonde voeding", "target_audience_abstract": "Foodexperts", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_647466", "title": "Designing of Future Green Cities", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/designing-of-future-green-cities.htm" }, "lead": "De Groene Stad heeft de toekomst. Op dit moment woont meer dan de helft van de wereldbevolking in \nsteden, veelal in laaggelegen kustgebieden en delta’s. Dit aantal zal in de komende decennia verder \ntoenemen. Bovendien drukt de dreigende klimaatcatastrofe de mensheid met de neus op het feit dat we \nons anders zullen moeten verhouden tot de planeet. Steden staan immers voor grote uitdagingen om een \ngezonde en toekomstbestendige leefomgeving te bieden aan een groeiend aantal inwoners.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/1/609829_fullimage_groene%20stad.jpg", "width": 1280, "height": 852, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Stadspark - Djedj via Pixabay", "photographer": "Djedj", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/djedj-59194/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/stad-stadsgezicht-luchtfoto-gebouw-2655108/", "keywords": [ "bomen", "stad", "groen", "park" ] }, "publication_date": "2022-04-28T11:21+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-28T11:47+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_leefomgeving", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_terreinbeheer", "gkn_leefomgeving", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_groenvoorziening" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stedelijke planning", "target_audience_abstract": "Beleidsmakers", "region_abstract": "Arnhem", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_754832", "title": "Dier en Omgeving", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/dier-en-omgeving.htm" }, "lead": "Het lectoraat Dier en Omgeving komt voort uit de onderzoekslijnen van de lectoraten “Duurzame melkveehouderij” (2014-2023) en ‘Smart Animal Welfare Management’ (2022-2023). Het lectoraat wil de actuele maatschappelijke dynamiek benutten om zichtbaar verder te bouwen aan natuur- en klimaatinclusieve dierwaardige systemen met welzijn voor mens én dier. Uitgangspunt hierbij is het OneWelfare concept: een integrale interdisciplinaire aanpak waarmee we onze leefomgeving opnieuw vormgeven, waarbij mens, dier en natuur samen de ruimte delen en duurzaam interacteren. Hiermee creëert het lectoraat ook een nauwe verbinding met andere lectoraten waar duurzaamheid en natuurinclusiviteit centraal staan. Lector is Wiepk Voskamp, en de associate lectoren zijn Martijn Weterings en Marko Ruis.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/f/746377_fullimage_cow-3394868_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 819, "focuspoint-y": 334, "alternative_text": "Koe in veld met bloempjes - Couleur via Pixabay", "photographer": "Couleur", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/couleur-1195798/", "photo_license": "Pixabay license", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/cow-animal-brown-white-pasture-3394868/", "keywords": [ "liggen", "ligt", "slapen", "slaapt", "bloemen", "koeien", "weide", "weiland", "buiten" ] }, "publication_date": "2024-02-01T14:09+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-26T15:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Dr. Ir. Wiepk Voskamp-Harkema", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/dr.-ir.-wiepk-voskamp-harkema.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "dierenwelzijn", "target_audience_abstract": "veehouders, dierverzorgers, docenten en onderzoekers", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595470", "title": "Duurzaam Bodembeheer Aeres Hogeschool", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/duurzaam-bodembeheer-aeres-hogeschool.htm" }, "lead": "Het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van Aeres Hogeschool in Dronten richt zich op een integrale aanpak van de bodem waarbij rekening wordt gehouden met de waarde van de bodem voor natuur, milieu, waterhuishouding, klimaat en welzijn van de mens. Lector is Dr. Gera van Os.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/8/a/cid595470_Duurzaam%20Bodembeheer.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-24T15:11+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-21T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Gera van Os", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/gera-van-os-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Bodem, Bodemkwaliteit, Biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Ondernemers", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_603808", "title": "Duurzaam Bodembeheer Van Hall Larenstein", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/duurzaam-bodembeheer-van-hall-larenstein.htm" }, "lead": "Het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein wil een bijdrage leveren aan het anders kijken naar en beheren van de bodem. Versterking van bodemkennis en -kunde is belangrijk. Daarnaast houdt het lectoraat zich bezig met met onderzoeksamen met docenten en studenten enmet onderzoekers en mensen uit de praktijk, zoals de leden van het Kennisconsortium Bodem. Lector is Emiel Elferink.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/c/6/cid603808_Duurzaam%20bodembeheer%20hvhl.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T10:18+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-22T07:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Emiel Elferink", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/emiel-elferink.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Bodem, Ecosysteemdiensten, BIodiversiteit", "target_audience_abstract": "Agrariers, Beleidsmakers", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_716763", "title": "Duurzaam Bosbeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/duurzaam-bosbeheer-1.htm" }, "lead": "Het Nederlandse bos heeft een grote hoeveelheid aan maatschappelijke functies. Het heeft echter in toenemende mate te lijden onder de gevolgen van klimaatverandering, vermesting, verzuring, verdroging en versnippering. In 2030 moet er ook nog eens 30.000 hectare aan bos in Nederland bij volgens Europese richtlijnen. Lector is Ute Sass-Klaassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/a/657259_fullimage_forest-gad4283fe5_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 681, "focuspoint-y": 181, "alternative_text": "Nederlands bos- Michael Gaida via Pixabay", "photographer": "Michael Gaida", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/652234-652234/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/woud-bomen-natuur-landschap-pad-3565824/", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-02-06T13:32+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-09T10:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_terreinbeheer", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Ute Sass-Klaassen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/ute-sass-klaassen.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Bosbeheer", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerder", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603820", "title": "Duurzaam Landschapsbeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/duurzaam-landschapsbeheer.htm" }, "lead": "Lector en kenniskring van het lectoraat Duurzaam Landschapsbeheer werken samen met het werkveld aan toegepast onderzoek en onderwijsvernieuwing. Het thema hierbij is het versterken van de band tussen maatschappij en natuur, voornamelijk door het inzetten van natuurlijke oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Natuur is middel en doel tegelijk. Lector is Derk Jan Stobbelaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/4/b/cid603820_Duurzaam%20Landschapsbeheer.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T11:26+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-21T16:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Derk Jan Stobbelaar", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/derk-jan-stobbelaar-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Landschap, Natuur", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, Natuurbeheerders", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_603813", "title": "Duurzaam Water in de Omgevingswet", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/duurzaam-water-in-de-omgevingswet.htm" }, "lead": "Hogeschool Van Hall Larenstein werkt al vele jaren samen met het Waterschap Vallei en Veluwe. Door het lectoraat ‘Duurzaam water in de Omgevingswet’ van Paul van Eijk wordt deze samenwerking de komende jaren geïntensiveerd. Het bijzondere hierbij is dat lector Paul van Eijk bij Waterschap Vallei en Veluwe ook verantwoordelijk is voor het veranderprogramma Implementatie Omgevingswet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/1/e/cid603813_duurzaam%20water%20in%20de%20omgevingswet.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T10:30+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-22T07:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Paul van Eijk", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/paul-van-eijk-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Water, Waterbeheer", "target_audience_abstract": "Waterprofessionals, Beleidsmakers", "region_abstract": "Nederland, Veluwe", "Jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_603846", "title": "Duurzame Watersystemen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/duurzame-watersystemen.htm" }, "lead": "Voldoende en schoon zoetwater is van levensbelang. Toch is het niet vanzelfsprekend. Door intensivering landbouw, groei van bevolking en welvaart, neemt het gebruik van schoon zoetwater toe. Tegelijkertijd komen grond- en oppervlaktewater meer onder druk te staan van vervuiling, zoals nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen en andere microverontreinigingen. Bovendien leidt klimaatverandering tot een nieuwe dynamiek in verdamping en neerslag. Dit spanningsveld is het werkveld van het lectoraat Sustainable water systems. Lector is Peter van der Maas.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/f/7/cid603846_sustainable%20water%20systems.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T13:20+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-08T13:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Peter van der Maas", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/peter-van-der-maas-2.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Waterkwaliteit, Waterbeheer", "target_audience_abstract": "Waterprofessionals, Beleidsmakers", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_678520", "title": "Duurzame paardenhouderij en paardensport", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/duurzame-paardenhouderij-en-paardensport.htm" }, "lead": "Per 1 september 2022 geeft dr. Inga Wolframm invulling aan het lectoraat Duurzame paardenhouderij en paardensport. Met dit lectoraat wordt een brug geslagen tussen wetenschap en praktijk. Centraal staat de vraag hoe de paardensector duurzaam ingericht en toekomstbestendig gemaakt kan worden, met aandacht voor dier, mens en milieu.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/f/6/cid678520_1666610493873_hvhl_desktopbannertwocol%20cropped.jpeg", "width": 624, "height": 395, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-10-24T13:08+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-03T13:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_paardenhouderij", "gkn_lectoraat", "dww_paarden", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "dww_paarden", "gkn_paardenhouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "dr. Inga Wolframm", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/dr.-inga-wolframm.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Duurzaamheid", "target_audience_abstract": "Paardenhouderij", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599915", "title": "Duurzame pluimveehouderij in een circulaire bedrijfsvoering", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/duurzame-pluimveehouderij-in-een-circulaire-bedrijfsvoering.htm" }, "lead": "Het optimaliseren van pluimveevoeding, met aandacht voor zowel diergezondheid als milieu; daar richt het lectoraat Duurzame pluimveehouderij in een circulaire bedrijfsvoering zich op. Aeres Hogeschool Dronten en Schothorst Feed Research werken binnen dit lectoraat nauw met elkaar samen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/a/3/cid599915_precisievoeding%20en%20duurzame%20pluiveehouderij.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T14:13+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-09T14:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Laura Star", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/laura-star-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Precisievoeding en duurzame pluimveehouderij richt zich op het op maat voeren van pluimvee waarbij het streven is vraag en aanbod aan nutriënten met elkaar in balans te brengen. Lector is Laura Star.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_687019", "title": "Ecologie IJsselmeergebied", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/ecologie-ijsselmeergebied.htm" }, "lead": "Het lectoraat Ecologie IJsselmeergebied van Aeres hogeschool brengt de ecologische problemen en kansen in kaart in en rondom het IJsselmeer. Lector is Marcel van den Berg.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/7/2/674269_fullimage_istock-1318902924.jpg", "width": 1365, "height": 768, "focuspoint-x": 641, "focuspoint-y": 365, "alternative_text": "", "photographer": "EMFA16", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/EMFA16?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Waterweed Onderwater in een Vijver", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/canadese-elodea-waterweed-onderwater-in-een-vijver-provincie-wicklow-gm1318902924-405909544?phrase=Elodea_canadensis", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-12-09T15:04+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-09T15:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_terreinbeheer", "gkn_lectoraat", "gkn_groeneagenda", "Lectoraat", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit", "gkn_groeneagenda" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Marcel van den Berg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marcel-van-den-berg.htm" }, "contactperson": { "title": "Marcel van den Berg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marcel-van-den-berg.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Aquatische ecologie", "target_audience_abstract": "Beleidsmakers", "region_abstract": "IJsselmeergebied", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595667", "title": "Ecologisch Wijs: Insecten & Maatschappij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/ecologisch-wijs-insecten-maatschappij.htm" }, "lead": "Veranderd landgebruik en klimaatverandering zetten de natuur onder druk en leiden steeds vaker tot maatschappelijke vraagstukken die om duurzame oplossingen vragen. Het lectoraat Ecologisch Wijs: Insecten & Maatschappij van Aeres Hogeschool wil via onderzoek naar insecten de verbanden tussen organismen en hun omgeving, en tussen mens, omgeving en natuur inzichtelijk maken. Lector is Jetske de Boer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/2/cid595667_ecologisch%20wijs.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-24T15:49+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-22T08:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Jetske de Boer", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jetske-de-boer-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Insecten, Ecologie", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, Natuurbeheerders", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_677272", "title": "Eiwittransitie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/eiwittransitie-2.htm" }, "lead": "Het lectoraat eiwittransitie bij Hogeschool Van Hall Larenstein richt zich op de verduurzaming van de voedselketen door de ontwikkeling van plantaardig eiwitrijk voedsel. Lector is Martina Sura.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/3/e/631076_fullimage_shutterstock_145198912_vleesvervanger_soja%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 733, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Vleesvervanger soja", "photographer": "Madlen", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/madlen", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/raw-soy-meat-alternative-food-bamboo-145198912", "keywords": [ "bron", "zaad", "boon", "vegetarisch", "bonen", "plantaardige", "soja", "vleesvervanger", "veganistisch", "eiwit", "sojaboon" ] }, "publication_date": "2022-10-17T15:49+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-17T17:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_voeding", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_voeding", "gkn_eiwittransitie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Martina Sura", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/martina-sura-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Martina Sura", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/martina-sura-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Alternatieve eiwitten", "target_audience_abstract": "Food Professional", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_602572", "title": "Eiwittransitie in Voeding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/eiwittransitie-in-voeding.htm" }, "lead": "Het lectoraat richt zich enerzijds op het gebruik van plantaardige en nieuwe eiwitbronnen als ingrediënt voor de voedselindustrie. Anderzijds ligt er een focus op de vraag hoe je als consument minder dierlijk eiwit kunt eten en welke producten we kunnen ontwikkelen om dat te stimuleren. Lector is Ingeborg Haagsma-Boels.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/3/7/cid602572_eiwittransitie%20in%20voeding.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-30T14:20+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-21T15:25+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_voeding", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Ingeborg Haagsma-Boels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/ingeborg-haagsma-boels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Plantaardig eiwit, Voeding", "target_audience_abstract": "Foodprofessionals", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_602577", "title": "Future Food Systems", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/future-food-systems.htm" }, "lead": "Het lectoraat richt zich op de verduurzaming van voedselketens in internationaal perspectief. De pijlers zijn duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking in de food- en agrisector.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/8/a/cid602577_future%20food%20systems.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-30T14:43+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-22T16:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Frederike Praasterink", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/frederike-praasterink-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat richt zich op de verduurzaming van voedselketens in internationaal perspectief. De pijlers zijn duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking in de food- en agrisector. Lector is Frederike Praasterink.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603842", "title": "Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/gebiedsgerichte-transities-naar-kringlooplandbouw.htm" }, "lead": "Het lectoraat ‘Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw’ houdt zich bezig met de realisatie van kringlooplandbouw op bedrijfs- en gebiedsniveau. De landbouw staat voor belangrijke uitdagingen: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en stikstofverbindingen, herstel van de (bodem)biodiversiteit en waterkwaliteit en –beschikbaarheid. Randvoorwaarden daarbij zijn verdienvermogen, voedselzekerheid, volksgezondheid, landschappelijke kwaliteit en maatschappelijke waardering. Dit antwoord vereist nieuwe bedrijfs-en verdienmodellen, organisatievormen en regels, oftewel: systeemveranderingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/c/7/cid603842_kringlooplandbouw.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T13:07+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-01T16:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Rik Eweg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/rik-eweg-2.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat houdt zich bezig met de realisatie van kringlooplandbouw op bedrijfs- en gebiedsniveau. Lector is Rik Eweg.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598708", "title": "Grasland en Beweiding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/grasland-en-beweiding.htm" }, "lead": "Het lectoraat Beweiding van Aeres Hogeschool in Dronten heeft er aan bijgedragen dat beweiding weer veel meer in beeld is gekomen binnen de Nederlandse melkveehouderij, en in het bijzonder binnen het groene onderwijs in Nederland. Maar beweiding is slechts een van de aspecten van grasland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/4/cid598708_grasland%20en%20beweiding.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T09:24+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-22T16:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Agnes van den Pol", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/agnes-van-den-pol-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Grasland en Beweiding wil meer grip krijgen op beweiding en onderzoekt hoe je meer melk krijgt uit gras. Lector is Agnes van den Pol.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_672707", "title": "Green Biotechnology", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/green-biotechnology.htm" }, "lead": "Het lectoraat Green Biotechnology doet praktijkgericht onderzoek naar nieuwe moleculaire veredelingstechnieken en versterkt zo de duurzame concurrentiepositie van de zaadtechnologie- en de plantenverdelingssector.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/4/1/647451_fullimage_istock-1200468564.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Data science in het lab - monstArrr_ via Istock", "photographer": "monstArrr_", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/monstArrr_?mediatype=photography", "photo_license": "Istock License", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/help/licenses", "source_info": "Istock", "source_info_hyperlink": "istockphoto.com/nl/foto/wetenschappers-in-het-laboratorium-gm1200468564-343870524", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-09-22T10:03+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-22T10:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_bloembollen", "gkn_glastuinbouw", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_ggo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_biobased_economy", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_glastuinbouw", "gkn_ggo" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Nelleke Kreike", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/nelleke-kreike.htm" }, "contactperson": { "title": "Nelleke Kreike", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/nelleke-kreike.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "CRISPR-Cas", "target_audience_abstract": "Veredelaars", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598712", "title": "Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/grenspraktijken-van-opleiders-en-onderzoekers.htm" }, "lead": "Lector Niek van den Berg van Aeres Hogeschool doet onderzoek naar Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers. Het lectoraat richt zich op de vraag hoe opleiders en onderzoekers samenwerken aan praktijkvraagstukken rond leren en ontwikkelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/4/5/cid598712_grenspraktijken%20van%20opleiders%20en%20onderzoekers.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T09:41+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-22T16:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Niek van den Berg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/niek-van-den-berg-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat 'Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers' van Aeres Hogeschool richt zich op de vraag hoe opleiders en onderzoekers samenwerken aan praktijkvraagstukken rond leren en ontwikkelen.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_602583", "title": "Groene Gezondheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/groene-gezondheid.htm" }, "lead": "Het lectoraat werkt aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding rond het verhogen van groente- en fruitconsumptie en wil zo bijdragen aan de vitaliteit van de tuinbouwsector, de werkgelegenheid voor HAS-studenten, de gezondheid van Nederlandse consumenten en de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/7/cid602583_groene%20gezondheid.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-30T15:25+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-22T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Herman Peppelenbosch", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/herman-peppelenbosch.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Groene Gezondheid van HAS Hogeschool ontwikkelt en verspreidt kennis rond voedingswaarde en de consumptie van groente en fruit. Lector is Herman Peppelenbosch.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598715", "title": "Groene en Vitale Stad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/groene-en-vitale-stad.htm" }, "lead": "Steeds meer mensen leven in de steden, ze bewegen minder, eten minder gezond en hebben vaker te maken met chronische ziektes, al dan niet gerelateerd aan overgewicht of obesitas. De woondichtheid in de steden neemt toe en dit gaat nogal eens ten koste van het groen. Terwijl uit steeds meer studies blijkt dat natuur en groene stroken en veldjes in de stad een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Maar groen is ook belangrijk voor het opvangen van klimaatproblemen en minder natuur en groen in de stad schaadt de biodiversiteit. Dit lectoraat maakt zich sterk voor groene, gezonde en duurzame wijken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/a/3/cid598715_groene%20en%20vitale%20stad.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T10:05+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-22T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Dinand Ekkel", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/dinand-ekkel-2.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Groene en Vitale Stad maakt zich sterk voor groene, gezonde en duurzame wijken. Lector is Dinand Ekkel.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_609855", "title": "Health & Food", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/health-food.htm" }, "lead": "Binnen de onderzoekslijn Health & Food van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences zoomen we in op de vraag hoe we voeding en concepten rondom voeding zodanig kunnen veranderen dat ze bijdragen aan de gezondheid van consumenten en de duurzaamheid van de voedselketen zodat mensen op een gelukkige wijze oud kunnen worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/0/3/609853_fullimage_health%20and%20food.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Voedsel op houten snijplank - TeeFarm op Pixabay", "photographer": "TeeFarm", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/teefarm-199315/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/cook-healthy-food-meal-vegetables-2364221/", "keywords": [ "voedsel", "meditteraans", "groente", "snijplank" ] }, "publication_date": "2021-10-11T16:16+02:00", "lastmodified_date": "2024-03-06T14:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Feike van der Leij", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/feike-van-der-leij-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_602959", "title": "Healthy Farming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/healthy-farming.htm" }, "lead": "Het lectoraat Healthy Farming richt zich op het aanzwengelen van de dialoog tussen markt, onderzoeker en consument met als doel een nieuwe stap te zetten in de veehouderij van de toekomst.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/1/7/cid602959_Healthy%20farming.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-01T11:06+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-22T16:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Joost van den Borne", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/joost-van-den-borne-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Healthy Farming onderzoekt de knelpunten in de veehouderij in combinatie met de hoge bevolkingsdichtheid in Nederland en bedenkt oplossingen voor deze knelpunten door gebruik te maken van nieuwe technologieën en concepten. Lector is Joost van den Borne.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603825", "title": "Healthy Food & Nutrition", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/healthy-food-nutrition.htm" }, "lead": "Healthy Food & Nutrition komt niet met het nieuwste dieet of de nieuwe schijf van vijf, maar richt zich letterlijk op de fysieke kant van voeding: hoe maak je met gezonde ingrediënten lekkere voeding, die er ook nog eens goed uitziet en een fijne bite heeft. Actuele en interessante vragen die centraal staan binnen het lectoraat Healthy Food & Nutrition.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/3/4/cid603825_Food%20physics.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T11:54+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-06T13:45+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_voeding", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Lizette Oudhuis", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/lizette-oudhuis.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Gezonde en duurzame voeding", "target_audience_abstract": "Food professional", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598717", "title": "Human-Animal Interactions", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/human-animal-interactions.htm" }, "lead": "Het lectoraat Human-Animal Interactions wil een bijdrage leveren aan het waarborgen van dierenwelzijn van dieren die ingezet worden bij dierondersteunde activiteiten en therapieën, bij surveillance en opsporing, in de sport en recreatie en in de fokkerij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/3/d/cid598717_human-animal%20interactions.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T10:15+02:00", "lastmodified_date": "2024-05-23T08:46+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Kathalijne Visser", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kathalijne-visser-2.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Human-Animal Interactions richt zich op de dierkant van de mens-dier relatie in sectoren waarin dieren een belangrijke rol spelen voor de mens. Lector is Dr. ir. Kathalijne Visser.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_820969", "title": "Inclusief Natuurbeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/inclusief-natuurbeheer.htm" }, "lead": "Door klimaatverandering, vervuiling en overexploitatie staan tropische bossen en koraalriffen onder druk. Dat bedreigt de biodiversiteit en de bestaanszekerheid van Inheemse Volkeren en lokale gemeenschappen. Het lectoraat Inclusief Natuurbeheer doet daarom praktijkgericht onderzoek naar natuurbescherming, milieurechtvaardigheid en armoedebestrijding. Lector is Jan van der Ploeg.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/b/0/cid820969_1712324480900_thumbnail_vanderPloeg%202017%20%281223%29%20Chris%20Nasu%20BDM.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-04-05T15:10+02:00", "lastmodified_date": "2024-05-23T08:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_terreinbeheer", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_internationalisering" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_terreinbeheer", "gkn_internationalisering" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Jan van der Ploeg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jan-van-der-ploeg.htm" }, "contactperson": { "title": "Jan van der Ploeg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jan-van-der-ploeg.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "onderzoek natuurbeheer", "target_audience_abstract": "onderwijs en onderzoek", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598721", "title": "Innovatie & Groenstedelijke Ruimte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/innovatie-groenstedelijke-ruimte.htm" }, "lead": "De groenstedelijke ruimte is een onmisbare schakel om de stad toekomstbestendig te maken voor klimaatverandering en in te spelen op de veranderende behoefte van mensen. Het lectoraat speelt hier op in door een verkennende rol te spelen bij het ontwerpen en monitoren van experimentele gebiedsontwikkelingen en het innoveren van bijbehorende governance arrangementen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/4/cid598721_innovatie%20en%20groenstedelijke%20ruimte.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T10:35+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-29T17:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Gideon Spanjar", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/gideon-spanjar.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het Lectoraat Innovatie & Groenstedelijke Ruimte houdt zich bezig met het vormgeven van de groenstedelijke ruimte met drie aandachtsgebieden: klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit. Lector is Gideon Spanjar.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_602968", "title": "Innovatieve Biomonitoring", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/innovatieve-biomonitoring.htm" }, "lead": "Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring heeft tot doel om biodiversiteit in beeld te brengen en over de tijd te monitoren, gebruikmakend van innovatieve technieken die toepasbaar gemaakt worden voor vragen uit de praktijk. Op deze manier draagt het lectoraat bij aan het behoud en de bescherming van biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/7/d/cid602968_Innovatieve%20Biomonitoring.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-01T12:02+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-10T08:47+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Margje Voeten", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/margje-voeten-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring wil met innovatieve technieken voor biomonitoring de biodiversiteit in kaart te brengen, verliezen meten en effecten van ingrijpen monitoren. Lector is Margje Voeten.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603393", "title": "Integrale Voedsel- en Productieketens", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/integrale-voedsel-en-productieketens.htm" }, "lead": "Het lectoraat Integrale Voedsel- en Productieketens wil de vele ontwikkelingen binnen de agri- en foodbusiness rondom ketensamenwerking en ketenmanagement onderzoeken. Keteninterventiestrategieën centraal staan en helpt bedrijven in binnen- en buitenland hun ketens in te richten op een duurzame manier.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/2/0/cid603393_integrale%20voedsel%20en%20productieketens.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-03T12:47+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-22T17:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Woody Maijers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/woody-maijers-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Integrale Voedsel- en Productieketens helpt bedrijven in binnen- en buitenland hun ketens in te richten op een duurzame manier. Lector is Woody Maijers.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_633087", "title": "Klimaat­robuuste Landschappen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/klimaatshyrobuuste-landschappen.htm" }, "lead": "Het lectoraat ‘Klimaatrobuuste Landschappen: verbinden van landbouw en natuur’ met lector Dr. Ellen Weerman richt zich op de vraag op welke wijze we een klimaatrobuust landschap - een landschap dat is opgewassen tegen veranderende neerslagpatronen, meer piekbuien en droge periodes - kunnen realiseren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/2/2/624823_fullimage_img_3285%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 709, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "Foto: Eddy Teenstra", "photo_license": "© Eddy Teenstra", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Brandportal WUR", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/media/?mediaId=EC568AFE-4365-4BE4-A85A1444387B00FF", "keywords": [ "weide", "bomen", "kruidenrijk", "nederland", "schaap", "polder", "landschap", "veenweide", "extensief", "gras" ] }, "publication_date": "2022-02-08T11:08+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-04T11:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_leefomgeving", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Dr. Ellen Weerman", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/dr.-ellen-weerman.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat klimaatrobuuste landschappen beoogt de transitie naar klimaatrobuuste landbouw verder in gang te zetten.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603827", "title": "Management of Forested Landscapes", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/management-of-forested-landscapes.htm" }, "lead": "Het lectoraat Management of Forested Landscapes zet zich in voor het vergroenen van landschappen door het ontwikkelen van klimaat vriendelijk ecosysteembeheer in deltagebieden en hun toeleverende systemen. We werken toe naar een groen landschap waar het beheer en de verrijking van ecosysteemdiensten hand in hand kan gaan met de economische oogst voor mensen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/f/3/cid603827_management%20of%20forested%20landscapes.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T12:01+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-23T06:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Euridice Leyequién", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/euridice-leyequien.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat zet zich in voor het vergroenen van landschappen door het ontwikkelen van klimaat vriendelijk ecosysteembeheer in deltagebieden en hun toeleverende systemen. Lector is Euridice Leyequién.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598725", "title": "Management van Rundergezondheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/management-van-rundergezondheid.htm" }, "lead": "Gezonde koeien vormen de basis voor een duurzame veehouderij en werkbare kringlooplandbouw. Diergezondheid en dierwelzijn vormen niet voor niets een belangrijke schakel binnen de sector. Met het lectoraat Management van Rundergezondheid spelen Aeres Hogeschool Dronten en GD in op ontwikkelingen in de Nederlandse rundveehouderij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/5/0/cid598725_management%20van%20rundergezondheid.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T11:23+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-23T06:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Annet Velthuis", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/annet-velthuis-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Met het lectoraat Management van Rundergezondheid verwacht Aeres Hogeschool Dronten meer kennis te ontwikkelen op het gebied van bedrijfsgebonden aandoeningen in de Nederlandse rundveehouderij. Lector is Annet Velthuis.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603829", "title": "Marine Management and Conservation", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/marine-management-and-conservation.htm" }, "lead": "De onderzoeksgroep Marine Management and Conservation (MMC) verbindt de opleiding Kust- en Zeemanagement met praktijkvragen van het werkveld middels toekomst- en praktijkgerichte onderzoeksprojecten en opdrachten: studenten en onderzoekers werken mee aan het oplossen van vraagstukken in de praktijk voor en in samenwerking met stakeholders.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/f/cid603829_marine%20management%20and%20conservation.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T12:15+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-23T06:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "De onderzoeksgroep Marine Management and Conservation richt zich op het het menselijk gebruik van het mariene milieu.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598728", "title": "Meten is weten: gezond oppervlaktewater door innovaties in monitoring, modellering en maatregelen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/meten-is-weten-gezond-oppervlaktewater-door-innovaties-in-monitoring-modellering-en-maatregelen.htm" }, "lead": "Het lectoraat ‘Meten is weten’ van Aeres Hogeschool houdt zich bezig met waterkwaliteitsvraagstukken in en buiten de stad. Blijft er voldoende goed water beschikbaar? Hoe kun je blijven zorgen voor een goede waterkwaliteit? Het lectoraat wil handvatten aanreiken om antwoorden te geven op die vragen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/f/cid598728_Meten%20is%20weten.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T12:36+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-23T06:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Miguel Dionisio Pires", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/miguel-dionisio-pires.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Met het lectoraat 'Meten is weten' wil Aeres Hogeschool inspelen op het groeiende aantal vraagstukken rondom water, in en buiten de stad. en aquatisch onderzoek meer op de kaart zetten. Lector is Miguel Dionisio Pires.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603831", "title": "Milieu-impact van Circulaire Agro-Foodketens", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/milieu-impact-van-circulaire-agro-foodketens.htm" }, "lead": "Het lectoraat Milieu-Impact van Circulaire Agro-Foodketens is een associate lectoraat gelinkt aan het lectoraat Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden. Het doel van het associate lectoraat is om inzicht te geven in de milieu-impact van agro- en foodketens die op circulaire wijze willen gaan produceren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/8/9/cid603831_milieu-impact%20van%20circulaire%20agro-foodketens.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T12:36+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-23T07:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Jerke de Vries", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jerke-de-vries-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Milieu-impact van Circulaire Agro-Foodketens houdt zich bezig met de kwantificering van de milieu-impact van agro- en foodketens die op circulaire wijze willen gaan produceren. Lector is Jerke de Vries.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_666352", "title": "Nature-based River Management", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/nature-based-river-management.htm" }, "lead": "Het lectoraat Nature-based River Management onderzoekt het beheer van de rivieren in Nederland, en hoe de kracht van de natuur daarbij effectief benut kan worden. Lector is \nJantsje van Loon-Steensma.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/7/6/661806_fullimage_shutterstock_375444_nl_ooijpolder_landschap%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 734, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Ooipolder", "photographer": "Ton Haex", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/zjootsuite", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/ooipolder-375444", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-08-18T12:12+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-10T12:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_terreinbeheer", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Jantsje van Loon-Steensma", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jantsje-van-loon-steensma.htm" }, "contactperson": { "title": "Jantsje van Loon-Steensma", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jantsje-van-loon-steensma.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusief rivierbeheer", "target_audience_abstract": "Beleidsmakers, Terreinbeheerders", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603838", "title": "Oil Palm and Tropical Forests", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/oil-palm-and-tropical-forests.htm" }, "lead": "Het lectoraat Oil Palm en Tropical Forests richt zich op het duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten geleverd door gebieden in tropische regenwouden. Daarbij houdt zij zich enerzijds bezig met ecologische duurzaamheid van oliepalmplantages en anderzijds met duurzaam gebruik van tropische regenwoud gebieden, inclusief strategieën om ontbossing te controleren en te voorkomen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/3/9/cid603838_oil%20palm%20and%20tropical%20forest.png", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T12:50+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-25T08:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Peter van der Meer", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/peter-van-der-meer-4.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Oil Palm en Tropical Forests richt zich op het duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten geleverd door gebieden in tropische regenwouden. Lector is Peter van der Meer.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598730", "title": "Omgevingsinclusief ondernemen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/omgevingsinclusief-ondernemen.htm" }, "lead": "Landbouw is een integraal deel van onze samenleving. Het is zo integraal dat wij als samenleving die landbouw eigenlijk als vanzelfsprekend zien. Het lectoraat Omgevingsinclusief Ondernemen wil studenten bewust maken van de breedte aan mogelijkheden die de agrarische sector biedt en de persoonlijke keuzes ze daarbij moeten maken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/5/7/cid598730_Omgevingsinclusief%20ondernemen.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T12:55+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-25T08:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Ron Methorst", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/ron-methorst-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Hoe wil je boer zijn? Maar ook: hoe kun je boer zijn? Wat past bij jou, bij het bedrijf, bij de omgeving en bij de markt? Dat zijn vragen waar het lectoraat ' Omgevingsinclusief Ondenemen' zich mee bezig houdt. Lector is Ron Methorst.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_605205", "title": "Organic matter for soil fertility and functionality", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/organic-matter-for-soil-fertility-and-functionality.htm" }, "lead": "Het associate lectoraat Organic matter for soil fertility and functionality is gericht op een alternatieve klimaatbestendige landbeheerstrategie ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en verhoging van de functionaliteit en veerkracht van landbouwbodems, met speciale aandacht voor veengronden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/0/0/cid605205_Voorkomen%20bodemverdichting%20loont.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-14T17:36+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-25T08:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Valentina Sechi", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/valentina-sechi.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het associate lectoraat Organic matter for soil fertility and functionality is gericht op een alternatieve klimaatbestendige landbeheerstrategie ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en verhoging van de functionaliteit en veerkracht van landbouwbodems, met speciale aandacht voor veengronden.Lector is Valentina Sechi", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599314", "title": "Precisielandbouw & Smart Farming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/precisielandbouw-smart-farming-1.htm" }, "lead": "De snelle technologische vooruitgang biedt kansen voor precisielandbouw. Maar de ontwikkelingen gaan ook gepaard met een (groeiend) gebrek aan integratie tussen disciplines. En juist die integratie is nodig om de kansen te benutten en integraal in te passen in de bedrijfsvoering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/0/b/cid599314_precisielandbouw.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T13:58+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Corné Kempenaar", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/corne-kempenaar-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Precisielandbouw onderzoekt hoe we precisielandbouwmogelijkheden zo slim en duurzaam mogelijk kunnen integreren in de bedrijfsvoering van akkerbouw- en veehouderijbedrijven. Lectoren zijn Corné Kocks en Corné Kempenaar.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_602979", "title": "Precision Livestock Farming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/precision-livestock-farming-2.htm" }, "lead": "Het lectoraat Precision Livestock Farming heeft als doel efficiënter en slimmer te boeren (smart farming) en preciezer te kunnen sturen in de bedrijfsvoering met behulp van data.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/b/b/cid602979_Precision%20Livestock%20Farming.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-01T12:50+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-25T09:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Lenny van Erp", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/lenny-van-erp-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Precision Livestock Farming van HAS Hogeschool heeft als doel efficiënter en slimmer te boeren (smart farming) en preciezer te kunnen sturen in de bedrijfsvoering met behulp van data. Lector is Lenny van Erp.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599917", "title": "Professionele identiteit en organisatieontwikkeling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/professionele-identiteit-en-organisatieontwikkeling.htm" }, "lead": "Leren en ontwikkelen zijn kernprocessen in ons leven. In het lectoraat professionele identiteit en organisatieontwikkeling gaat het er om professionele identiteit en daarmee samenhangende thema’s te doorgronden om zo een handelingsrepertoire te ontwikkelen. Professionals en organisaties kunnen daarmee in de ontstane dynamiek die identiteit vormgeven en zo bijdragen aan veerkracht, wijsheid, zelfsturing en excellentie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/a/b/cid599917_professionele%20identiteit%20en%20organisatieontwikkeling.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T14:26+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-25T09:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Manon Ruijters", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/manon-ruijters.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten in, en het vormgeven aan professionele identiteit in het kader van goed werk. Lector is Manon Ruijters.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600042", "title": "Responsief Onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/responsief-onderwijs.htm" }, "lead": "Wat kan het onderwijs betekenen voor en bijdragen aan transities in het groene domein, gericht op het wereldvoedselvraagstuk en een duurzame economie? Oplossingen hiervoor vereisen andere productiemethoden en grondstoffengebruik. Ze vragen om anders organiseren en andere businessmodellen. En vooral om leren om te gaan met andersoortige oplossingen voor hedendaagse vraagstukken. Dat vraagt dus ook om ander onderwijs. Het lectoraat onderzoekt hoe het onderwijs de student moet uitrusten om toekomstige, vaak ill defined, complexe vraagstukken aan te kunnen. Over welk instrumentarium moet de toekomstige professional beschikken?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/f/a/cid600042_responsief%20onderwijs.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-25T09:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Frank de Jong", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/frank-de-jong.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Responsief Onderwijs onderzoekt hoe het onderwijs de student kan uitrusten om toekomstige complexe vraagstukken aan te kunnen. Wat hebben ondernemers en werknemers in het groene domein in de toekomst nodig? Lector is dr. Frank de Jong.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603400", "title": "Sociale innovaties in het groene domein", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/sociale-innovaties-in-het-groene-domein.htm" }, "lead": "Het lectoraat richt zich op transformatieve sociale innovaties (TSI) op het gebied van landbouw, natuur, water en voedsel. Het lectoraat richt zich op vijf thema’s: duurzame en natuurinclusieve landbouw, korte en duurzame voedselketen, eiwittransitie, circulaire economie en gesloten kringloop en op strategisch omgevingsmanagement.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/d/b/cid603400_sociale%20innovaties%20in%20het%20groene%20en%20blauwe%20domein.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-03T13:10+02:00", "lastmodified_date": "2024-03-06T16:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Patrick Huntjens", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/patrick-huntjens.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Sociale innovaties in het groene en blauwe domein richt zich op onderzoek naar transformatieve sociale innovaties (TSI) op het gebied van landbouw, natuur, water en voedsel. Lector is Patrick Huntjens.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608822", "title": "Stedelijke Voedselvraagstukken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/stedelijke-voedselvraagstukken.htm" }, "lead": "Door de jaren heen is ons voedselsysteem geïndustrialiseerd geraakt. Dit heeft zijn positieve kanten, maar ook negatieve effecten op het milieu, de leefomgeving en onze gezondheid. Bekende effecten op het milieu zijn ontbossing, uitputting van de bodem en waterschaarste. Het aantal mensen dat lijdt aan overgewicht en gerelateerde ziektes groeit, en ons voedsel komt vaak van ver. Maar voedsel kan ook verbinden: niet alleen met anderen - wanneer mensen gezamenlijk van een maaltijd genieten - maar ook met het land van herkomst of juist met de directe omgeving, het landschap, en degene die ons voedsel produceert.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/c/0/609020_fullimage_stede%3Bijke%20voedselvraagstukken%20beste.jpg", "width": 1280, "height": 856, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Sla in stadstuin - Mobi99 via Pixabay", "photographer": "mobi99", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mobi99-848088/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/sla-stadstuin-groente-672930/", "keywords": [ "groenteteelt", "stadstuin", "groente", "sla", "vollegrondsgroente" ] }, "publication_date": "2021-10-07T00:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-18T09:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Esther Veen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/esther-veen-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Stedelijke Voedselvraagstukken richt zich op het stimuleren van een inclusieve voedselomgeving. Lector is Esther Veen.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_605203", "title": "Veiligheid in de voedselketen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/veiligheid-in-de-voedselketen.htm" }, "lead": "Dit associate lectoraat richt zich op onderzoek naar de veiligheid, kwaliteit en integriteit van voedsel in de gehele keten, van teelt tot verwerking, distributie en consumptie. Het lot van de stoffen in de (circulaire) voedselketen wordt onderzocht en mogelijke gezondheidsrisico’s, en risicomitigatie strategieën worden vastgesteld. Daarnaast is er onderzoek naar de productintegriteit (voedselfraude) van voedsel. Lector is Marije Strikwold.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/7/f/cid605203_CGN.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-14T17:17+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-22T15:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_voeding", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Dr. Marije Strikwold", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/dr.-marije-strikwold.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Voedselveiligheid", "target_audience_abstract": "Food Professional", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_671721", "title": "Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/verdienvermogen-voor-natuurinclusieve-landbouw.htm" }, "lead": "Het lectoraat ‘Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw’ richt zich op de vraag hoe er in een ander samenspel tussen boeren, maatschappij en overheid nieuwe kansen kunnen ontstaan voor natuurinclusieve ondernemers. Lector is Daan Groot.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/2/8/660821_fullimage_shutterstock_2043026117_grutto_weidevogel%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 750, "focuspoint-x": 962, "focuspoint-y": 506, "alternative_text": "", "photographer": "Bouke Atema", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Bouke+Atema", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "A black-tailed godwit (Limosa limosa) perched on a pole protecting its territory", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/blacktailed-godwit-limosa-perched-on-pole-2043026117", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-09-16T13:42+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-24T13:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Daan Groot", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/daan-groot-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Daan Groot", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/daan-groot-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "Groen onderwijs", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_602981", "title": "Voeding en Gezondheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/voeding-en-gezondheid-5.htm" }, "lead": "Gezondheidsinnovatie in de voedingsmiddelensector staat centraal in het lectoraat Voeding en Gezondheid. Het lectoraat richt zich op vier verschillende thema's: gezonde productsamenstelling, voeding voor doelgroepen, gezondheidsgericht informatie en gezondheid in de voedingsmiddelensector.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/a/cid602981_Voeding%20en%20Gezondheid.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-01T12:57+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-01T15:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Annet Roodenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/annet-roodenburg-2.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Gezondheidsinnovatie in de voedingsmiddelensector staat centraal in het lectoraat Voeding en Gezondheid van HAS Hogeschool. Lector is Annet Roodenburg.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_609130", "title": "Voedselproductie in een circulaire economie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/voedselproductie-in-een-circulaire-economie.htm" }, "lead": "Het doel van het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie is bedrijven in de agrofoodsector in staat te stellen te produceren met een minimale belasting van het milieu en een zo efficiënt mogelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dit gebeurt voornamelijk door het sluiten van kringlopen en het verduurzamen van productieprocessen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/4/7/606089_fullimage_232%20potato-1422580_1280.jpg", "width": 1280, "height": 951, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Aardappels - S. Hermann & F. Richter via Pixabay", "photographer": "S. Hermann & F. Richter", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pixel2013-2364555/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/aardappel-nieuwe-oogst-eten-1422580/", "keywords": [ "aardappel", "aardappels", "piepers", "opslag" ] }, "publication_date": "2021-10-07T15:57+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-25T09:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Rob Bakker", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/rob-bakker.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat wil oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan de circulariteit van zowel de voedselproductie als de voedselverwerking. Lector is Rob Bakker.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603873", "title": "Watertechnologie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/watertechnologie.htm" }, "lead": "Het gezamelijke Van Hall Larenstein/NHL Stenden lectoraat Watertechnologie is een kenniscentrum dat particuliere initiatieven ondersteunt door het bieden van hoogwaardige onderzoeksmogelijkheden en -expertise binnen het hoger beroepsonderwijs. Denk hierbij aan waterbehandeling, afvalwaterzuivering, het opwekken van energie uit water en de detectie van kleine deeltjes.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/a/e/cid603873_watertechnologie.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T16:01+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-25T09:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Luewton Agostinho", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/luewton-agostinho.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Watertechnologie doet onderzoek naar zandfiltratie, monitoring , desinfectie, low budget-technologieën, en nieuwe technologieën voor ontwikkelingslanden. Lector is Luewton Lemos F Agostinho", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_609023", "title": "Weerbare Planten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/weerbare-planten.htm" }, "lead": "Het lectoraat houdt zich bezig met praktijkgericht onderzoek naar duurzame gewasbescherming en weerbaarheid van planten en ecosystemen. Om de planten te beschermen tegen plagen gebruiken we gewasbeschermingsmiddelen. Veel chemische middelen zijn echter schadelijk voor het milieu en zijn of worden door de EU verboden. Het is dus belangrijk om planten ook op een ecologisch duurzame manier te kunnen beschermen en weerbaar te kunnen maken tegen ziekten en insectenplagen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van mechanismen uit of gebaseerd op de natuur zelf, door bijvoorbeeld verhoging van de natuurlijke plantenafweer, het gebruik van biostimulanten of nieuwe bio inspired gewasbeschermingsmiddelen. Naast weerbaarheid tegen ziekten en plagen zal met de klimaatverandering ook weerbaarheid tegen factoren zoals droogte steeds belangrijker worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/6/c/609024_fullimage_weerbare%20planten.jpg", "width": 1280, "height": 860, "focuspoint-x": 608, "focuspoint-y": 485, "alternative_text": "Bladluizen op plant - francok35 via Pixabay", "photographer": "francok35", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/francok35-631285/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/bladluizen-bladluis-fabae-insecten-756838/", "keywords": [ "plant", "bladluizen", "bladluis" ] }, "publication_date": "2021-10-07T09:24+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-25T09:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Mirka Macel", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/mirka-macel.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat houdt zich bezig met praktijkgericht onderzoek naar duurzame gewasbescherming en weerbaarheid van planten en ecosystemen. Lector is Mirka Macel.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "Bekijk alle bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_603880", "title": "Zuivelprocestechnologie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/item/zuivelprocestechnologie.htm" }, "lead": "Het lectoraat Zuivelprocestechnologie wil de zuivelexpertise binnen onderwijs en onderzoek in Nederland versterken door toegepast onderzoek en de ontwikkeling van onderwijsmodules gericht op de versterking van de zuivelindustrie op de aspecten van kwaliteit, efficiency en duurzaamheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/e/0/cid603880_zuivelprocestechnologie.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T16:18+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-25T10:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Peter de Jong", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/peter-de-jong-2.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Binnen het lectoraat werken studenten, docenten, projectingenieurs en bedrijven samen aan de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën voor een duurzame productie in de zuivelketen. Lector is Peter de Jong.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } } ] } ] } ] }