{ "type": "page", "identifier": "page_18500125", "title": "Kennis op Maat projecten", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/kennis-op-maat-projecten.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Kennis op Maat projecten", "url": "/nl/groenkennisnet/kennis-op-maat-projecten.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/9e655fc0-3e4c-415f-a3dd-7060d635fa8a_213.jpg", "width": 1626, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": { "id": "research", "name": "Onderzoek" }, "startpage_title": "Kennis op Maat", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "nieuws", "title": "Nieuws", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Actuele wetenschappelijke kennis uit Kennis op Maat (KOM) projecten wordt door Groen Kennisnet ontsloten in dossiers (overzicht van alle resultaten van een project) en wiki’s (lesmateriaal, online handboeken) met praktijkinformatie voor bedrijfsleven en onderwijs. Er kunnen ook andere diensten van Groen Kennisnet worden geleverd zoals het opzetten van een community, een cursus, een zoekbox of een portaal.", "elements": [ { "identifier": "element_22301684", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_708032", "title": "Nieuwe website biokennis.nl nu live!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuwe-website-biokennis.nl-nu-live.htm" }, "lead": "De nieuwe BioKennissite is gelanceerd. BioKennis is van oudsher de plek waar je kennis kunt vinden over biologische landbouw en voeding. De site is nu volledig vernieuwd en onderdeel van Groen Kennisnet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/c/588742_fullimage_student-849821_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1338, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Digitaal leren alt text", "photographer": "StartupStockPhotos", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/startupstockphotos-690514/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/student-vrouw-opstarten-business-849821/", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-01-17T13:30+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-19T12:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biokennis", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_home", "gkn_kom_project", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Nieuwe biokennissite", "target_audience_abstract": "Biologische ondernemers, studenten", "region_abstract": "Nederland en Vlaanderen", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_22295988", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_682859", "title": "WIKI Natuurinclusieve landbouw “Voer voor adviseurs”", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/voer-voor-adviseurs-2.htm" }, "lead": "Natuurinclusieve landbouw betekent best een grote stap voor veel boeren, die velen pas maken als ze zien wat de gevolgen zijn voor bedrijfsvoering, kosten en opbrengsten. Voor een goed advies over natuurinclusieve bedrijfsplannen moeten adviseurs en coaches daarom beschikken over integrale kennis en goede leermaterialen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/5/5/631924_fullimage_shutterstock_14996902_grutto_vogel%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 693, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Grutto", "photographer": "Gertjan Hooijer", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/gertjanhooijer", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/bartailed-godwit-limosa-lapponica-14996902", "keywords": [ "weidevogel", "grutto", "vogel" ] }, "publication_date": "2022-12-18T14:41+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-03T09:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_kom_project", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_akkerbouw" ], "related_dossier": [{ "title": "TEST met Stikstof", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/test-stikstof-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "Bedrijfsadviseurs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_687008", "title": "Kansen voor de nieuwe hovenier", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kansen-voor-de-nieuwe-hovenier.htm" }, "lead": "Overal in Nederland ontstaan nieuwe groene initiatieven op buurtniveau. Hoe speel je daar als hovenier of groenvoorziener op in? Op de Groen Kennisnet wikipagina “De Nieuwe Hovenier” vind je alle informatie om de sociale kant van je vak verder te ontwikkelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/3/665357_fullimage_aangepast_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_180699272_nl_groenbeheer-stad_heusden.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 937, "focuspoint-y": 259, "alternative_text": "Groenbeheer in de stad Heusden - Donatas Dabravolskas via Shutterstock", "photographer": "Donatas Dabravolskas", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/dabldy", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/historic-dutch-town-heusden-180699272", "keywords": [ "stad", "plein", "landschapsarchitectuur", "nederland", "groenbeheer", "landschap", "groen", "park" ] }, "publication_date": "2022-12-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-21T08:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_kom_project", "gkn_groene_agenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Kennis op Maat project 'de nieuwe hovenier'", "target_audience_abstract": "Hoveniers, groenvoorzieners, docenten groen onderwijs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_685210", "title": "2e Praktijkdag Leve(n)de Bodem Brabant", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/2e-praktijkdag-levende-bodem-brabant.htm" }, "lead": "Op 20 september 2022 organiseerden WUR Open Teelten en Delphy een Praktijkdag op proefbedrijf Vredepeel, met als centraal thema ‘Bodem en Nutriënten Kringlopen’. Tijdens deze dag werden resultaten besproken van praktijkdemo’s uit het project Leve(n)de Bodem Brabant. Daarnaast was er ruimte voor de workshops en presentaties van andere praktijkgericht onderzoeksprojecten. De oogst van deze praktijkdag is nu digitaal beschikbaar", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/0/d/685213_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_63805981_grond_handen.jpg", "width": 1279, "height": 727, "focuspoint-x": 645, "focuspoint-y": 404, "alternative_text": "Handen met Grond - Julija Sapic via Shutterstock", "photographer": "Julija Sapic", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/yulia", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/black-soil-man-hand-closeup-outdoor-63805981", "keywords": [ "bodem", "grond", "handen", "organische stof" ] }, "publication_date": "2022-12-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-01T10:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "praktijkdag leve(n)de bodem", "target_audience_abstract": "akkerbouwers, tuinders", "region_abstract": "Noord-Brabant", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_21227753", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1060571", "1059359", "1046426" ] } } , { "identifier": "element_22304779", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer resultaten uit Kennis op Maat projecten", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=KOM&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "dossiers", "title": "Dossiers", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De resultaten van een Kennis op Maat project kan Groen Kennisnet vastleggen in een dossier. In dit blok een aantal voorbeelden van dossiers die wij voor de KOM-projecten hebben gemaakt.", "elements": [ { "identifier": "element_20770498", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Dossier KANO", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_595427", "title": "Klimaat­adaptatie in de open teelten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/klimaatadaptatie-in-de-open-teelten-dossier.htm" }, "lead": "Door de droge en hete zomers van de laatste jaren komt klimaatverandering prominenter in beeld bij overheden, waterschappen, ketenpartijen en boerenbedrijven. Voor agrarisch ondernemers zijn lagere opbrengsten en hogere kosten voor bijvoorbeeld beregening een direct gevolg van die klimaatverandering.\n\nDoor deze veranderingen en daaraan gerelateerde financiële risico’s voor boerenbedrijven in kaart te brengen, wordt duidelijk waar de knelpunten gaan ontstaan en waar adaptatiemaatregelen toegepast kunnen worden om deze risico’s beheersbaar te houden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/0/9/cid595427_cid601405_Tekening%2520klimaat.jpg", "width": 1536, "height": 1024, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-24T08:59+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-05T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_groenvoorziening", "gkn_basis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_basis", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_groenvoorziening" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Saskia Houben", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/saskia-houben-.htm" }, { "title": "Arwen van der Gugten", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/arwen-van-der-gugten-1.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_20770497", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [] } , { "identifier": "element_21226915", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_595438", "title": "Vogelmijt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/vogelmijt-dossier.htm" }, "lead": "Vogelmijt (Dermanyssus gallinae), een parasiet die in de volksmond ook wel bloedluis wordt genoemd, is de belangrijkste plaag in de legpluimveesector.\n\nIedere parasiet heeft een gastheer nodig om te leven. De vogelmijt kiest daarvoor de hen en diverse soorten wilde vogels. Zo vind je ze ook regelmatig in vogelnesten. Incidenteel kan de vogelmijt ook zoogdieren en zelfs mensen belagen.\n\nDe vogelmijt bezoekt de hen vooral 's nachts. Vogelmijten komen op alle bedrijfstypen voor, zowel in de biologische houderij als op bedrijven met verrijkte kooien of koloniehuisvesting.\n\nEen vogelmijtenplaag richt aanzienlijke schade aan op bedrijven en tast de gezondheid en het welzijn van mens en dier aan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/b/610472_fullimage_kippenstal.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kippenstal - twinquinn84 via Pixabay", "photographer": "twinquinn84", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/twinquinn84-2145334/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kip-boerderij-gevogelte-vee-haan-4689310/", "keywords": [ "veehouderij", "kippen", "vleeskuikens", "stal" ] }, "publication_date": "2021-08-24T10:54+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-07T13:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/iydEgdkvZ80", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Thea van Niekerk", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/thea-van-niekerk-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_604212", "title": "Beregening op maat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/beregening-op-maat-dossier.htm" }, "lead": "Dit dossier gaat over het optimaal inzetten van beregeningscapaciteit met behulp van sensortechnologie en adviesmodellen voor beregening. Boeren in Nederland voeren beregening van hun gewassen voornamelijk uit op basis van intuïtie, gevoel en boerenverstand. Het is de verwachting dat bodemvochtmetingen met een sensor in combinatie met beregeningsadvies water bespaart en effectiever benut.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/6/6/610565_fullimage_irrigatie.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Irrigatie van gewas - Joseph Fulgham via Pixabay", "photographer": "JCFUL", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jcful-4449097/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/farm-agriculture-irrigation-water-4421270/", "keywords": [ "irrigatie", "sproeien", "mais" ] }, "publication_date": "2021-09-08T09:19+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-19T09:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_precisielandbouw", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=y_IMXmu-HbA", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Idse Hoving", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/idse-hoving-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_628111", "title": "Kennistransfer plant­gezondheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kennistransfer-plantgezondheid-dossier.htm" }, "lead": "De Nederlandse land- en tuinbouw is wereldwijd toonaangevend. Tegelijkertijd staat de sector voor een aantal grote uitdagingen: behoud van natuurlijke hulpbronnen, herstel van de biodiversiteit, het tegengaan van (de gevolgen van) klimaatverandering, en een steeds smaller wordend middelenpakket. Plantgezondheid vervult in deze uitdagingen een sleutelrol.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/b/0/628112_fullimage_zaailing.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 585, "focuspoint-y": 395, "alternative_text": "Zaailing - shameersrk via Pixabay", "photographer": "shameersrk", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/shameersrk-9381176/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/hands-soil-plant-environment-5618240/", "keywords": [ "overdracht", "zaailing", "planten", "hand" ] }, "publication_date": "2022-01-13T15:33+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-05T09:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_plantgezondheid", "gkn_akkerbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Marleen Riemens", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marleen-riemens-1.htm" }, { "title": "Caroline van der Salm", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/caroline-van-der-salm.htm" }, { "title": "Marianne Groot", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marianne-groot-1.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } } ] } , { "identifier": "element_22309532", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer dossiers in Groen Kennisnet", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Dossiers", "url": "/nl/groenkennisnet/dossiers.htm" } } } ] }, { "area": "groenkennisnetwiki", "title": "Groen Kennisnet wiki", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De Wiki van Groen Kennisnet is een samenwerkingsomgeving waarin je op een laagdrempelige manier kennis, informatie en lesmateriaal kunt maken en met elkaar delen. Voor een aantal Kennis op Maat projecten hebben we inmiddels een wiki gemaakt: Digitale gids natuurinclusieve akkerbouw (KOM20004), Koplopercursus melkveehouderij (KOM20005), Hernieuwbare brandstoffen (KOM20021) en Kruiden voor Landbouwhuisdieren (KOM20047).", "elements": [ { "identifier": "element_33005816", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_682859", "title": "WIKI Natuurinclusieve landbouw “Voer voor adviseurs”", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/voer-voor-adviseurs-2.htm" }, "lead": "Natuurinclusieve landbouw betekent best een grote stap voor veel boeren, die velen pas maken als ze zien wat de gevolgen zijn voor bedrijfsvoering, kosten en opbrengsten. Voor een goed advies over natuurinclusieve bedrijfsplannen moeten adviseurs en coaches daarom beschikken over integrale kennis en goede leermaterialen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/5/5/631924_fullimage_shutterstock_14996902_grutto_vogel%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 693, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Grutto", "photographer": "Gertjan Hooijer", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/gertjanhooijer", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/bartailed-godwit-limosa-lapponica-14996902", "keywords": [ "weidevogel", "grutto", "vogel" ] }, "publication_date": "2022-12-18T14:41+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-03T09:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_kom_project", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_akkerbouw" ], "related_dossier": [{ "title": "TEST met Stikstof", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/test-stikstof-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "Bedrijfsadviseurs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_31576435", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_687008", "title": "Kansen voor de nieuwe hovenier", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kansen-voor-de-nieuwe-hovenier.htm" }, "lead": "Overal in Nederland ontstaan nieuwe groene initiatieven op buurtniveau. Hoe speel je daar als hovenier of groenvoorziener op in? Op de Groen Kennisnet wikipagina “De Nieuwe Hovenier” vind je alle informatie om de sociale kant van je vak verder te ontwikkelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/3/665357_fullimage_aangepast_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_180699272_nl_groenbeheer-stad_heusden.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 937, "focuspoint-y": 259, "alternative_text": "Groenbeheer in de stad Heusden - Donatas Dabravolskas via Shutterstock", "photographer": "Donatas Dabravolskas", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/dabldy", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/historic-dutch-town-heusden-180699272", "keywords": [ "stad", "plein", "landschapsarchitectuur", "nederland", "groenbeheer", "landschap", "groen", "park" ] }, "publication_date": "2022-12-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-21T08:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_kom_project", "gkn_groene_agenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Kennis op Maat project 'de nieuwe hovenier'", "target_audience_abstract": "Hoveniers, groenvoorzieners, docenten groen onderwijs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_642082", "title": "Beschikbare kennis over hernieuwbare brandstoffen gebundeld in korte en aantrekkelijke kennisclips", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/beschikbare-kennis-over-hernieuwbare-brandstoffen-gebundeld-in-korte-en-aantrekkelijke-kennisclips.htm" }, "lead": "Om in 2050 een klimaat neutrale en circulaire economie te realiseren is een omschakeling nodig naar groene grondstoffen voor chemie, materialen en brandstoffen. In al deze ketens moeten de huidige gebruikte fossiele grondstoffen worden vervangen. Om de mogelijkheden en kansen van hernieuwbare brandstoffen te laten zien aan ondernemers en studenten zijn korte kennisclips ontwikkeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/e/642080_fullimage_biobased%20logo.png", "width": 578, "height": 538, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Logo biobased fuels", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-04-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-06T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_glastuinbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_home", "gkn_kom_project", "gkn_loonwerk", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Hernieuwbare brandstoffen", "target_audience_abstract": "Onderwijs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_615455", "title": "Digitale gids natuurinclusieve akkerbouw beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/digitale-gids-natuurinclusieve-akkerbouw-beschikbaar.htm" }, "lead": "Met financiële bijdragen van het ministerie van LNV, de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw en Stichting Natuurinclusieve landbouw zijn acht natuurinclusieve landbouwmaatregelen uitgewerkt in een digitale gids. Deze gids is een toegankelijke en onafhankelijke informatiebron die een integraal overzicht van de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw biedt. Hiermee wordt houvast geboden aan oriënterende agrariërs, adviseurs en erfbetreders in het versnipperde aanbod van kennis over natuurinclusieve landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/1/615461_fullimage_definitief%20beeld%20biodiverseakkerbouw_hk_rs.jpg", "width": 1280, "height": 880, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Impressie biodiverse akkerbouw - WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw", "source_info_hyperlink": "https://wiki.groenkennisnet.nl/site/natuurinclusieve-akkerbouw", "keywords": [ "vogelvlucht", "impressie", "landbouw", "akkerbouw", "landschap", "precisielandbouw", "toekomst", "strokenteelt", "tuinbouw" ] }, "publication_date": "2021-11-12T10:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-05T09:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_kom_project", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_home", "gkn_loonwerk", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Wiki Natuurinclusieve Landbouw", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Vollegrondstuinder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_22311093", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Alle wiki's van Groen Kennisnet", "link_url": "https://wiki.groenkennisnet.nl" } } ] }, { "area": "meerleermateriaal", "title": "Meer leermateriaal", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Sommige Kennis op Maat projecten kiezen er voor om lesmateriaal te laten ontwikkelen door een derde partij. Het kan daarna worden opgenomen in Groen Kennisnet als link naar de website van dit lesmateriaal (Biodiversiteitsmonitoring voor melkveehouderijbedrijven, KOM20019). Of het lesmateriaal kan worden gehost op een server van Groen Kennisnet (Fruit 4.0, KOM20025). Groen Kennisnet maakt vervolgens een nieuwsbericht om het lesmateriaal beter vindbaar te maken en onder de aandacht te brengen.", "elements": [ { "identifier": "element_24278570", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_644535", "title": "Digitale cursus ‘Bloesem- en vruchtdunning op taakkaart’ ontwikkeld", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/digitale-cursus-bloesem-en-vruchtdunning-op-taakkaart-ontwikkeld.htm" }, "lead": "Nu de bloesemperiode weer in aantocht is, is ook de juiste bloesem- en vruchtdunning weer actueel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/0/2/644531_fullimage_plum-blossoms-g3739f1800_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Bloesem pruimenboom - Mrdidg via Pixabay", "photographer": "Mrdidg", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/mrdidg-11821588/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/plum-blossoms-plum-tree-mirabellier-7094936/", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-04-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-14T11:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_fruitteelt", "gkn_onderwijs", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_fruitteelt", "gkn_home", "gkn_kom_project", "gkn_plantgezondheid", "gkn_tuinbouw", "gkn_onderwijs" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "E-learning bloesem- en vruchtdunning", "target_audience_abstract": "Fruittelers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_24278656", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_608414", "title": "Lespakket Biodiversiteit en Kringlooplandbouw op Melkveebedrijven is klaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/lespakket-biodiversiteit-en-kringlooplandbouw-op-melkveebedrijven-is-klaar-2.htm" }, "lead": "Een nieuw lespakket voor het mbo over de toepassing van biodiversiteit en kringlooplandbouw op melkveebedrijven is klaar voor gebruik in het nieuwe schooljaar. Het is gemaakt in samenwerking tussen alle Nederlandse groene mbo-scholen en Wageningen University & Research. De belangrijkste doelen van het pakket zijn studenten actief betrekken bij deze thema’s en leren om doelgericht te werken aan een meer natuurinclusieve melkveehouderij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/9/7/cid608414_lespakket%2520biodiversiteit%2520en%2520kringlooplandbouw.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-05T09:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kom_project", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biodiversiteit", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Lespakket Biodiversiteit En Kringlooplandbouw", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_24280245", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer leermateriaal uit de Kennis op Maat projecten", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=KOM&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen" } } ] }, { "area": "zoekboxmeteenthemacollectievooreenwebsite", "title": "Zoekbox met een themacollectie voor een website", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Voor een aantal Kennis op Maat projecten bouwen we een collectie op over een bepaald thema: invasieve exoten (KOM20032), mestverwaarding (KOM20011), groene agenda (KOM20010) en BioKennisbank (KOM20039) en Multifunctionele landbouw (KOM20049).", "elements": [ { "identifier": "element_19694860", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Nieuws uit de collectie Invasieve exoten", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_588805", "title": "Havenbedrijf Rotterdam zoekt effectieve aanpak Aziatische duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/havenbedrijf-rotterdam-zoekt-effectieve-aanpak-aziatische-duizendknoop-2.htm" }, "lead": "Aziatische duizendknopen vormen een groot probleem in het havengebied van Rotterdam. Door de snelle en krachtige groei kan deze invasieve exoot schade veroorzaken aan de infrastructuur en andere eigendommen van het havenbedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/b/f/cid588805_cid578980_aziatische%20duizendknoop.jpg", "width": 1820, "height": 1024, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-17T17:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19535615", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601753", "title": "Terugblik online inspiratiesessie Groen Kennisnet: Nutriëntenkringloop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/terugblik-online-inspiratiesessie-groen-kennisnet-nutrientenkringloop-1.htm" }, "lead": "Donderdag 24 juni organiseerde Groen Kennisnet een online inspiratiesessie over de nutriëntenkringloop. Een overzicht van de belangrijkste punten van de experts en ambassadeurs op het gebied van mestverwaarding.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/e/cid601753_inspiratiesessie%2520groen%2520kennisnet.jpg", "width": 1024, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-30T09:53+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T15:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Terugblik Inspiratiesessie Nutriëntenkringloop", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Vollegrondstuinder, Beleidsmaker, Melkveehouder, Varkenshouder, Pluimveehouder, Geitenhouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601848", "title": "Herziene editie brochure Multifunctionele Landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/herziene-editie-brochure-multifunctionele-landbouw-1.htm" }, "lead": "In deze herziene brochure krijg je als multifunctionele agrarisch ondernemer een actueel overzicht van hoofdlijnen over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de multifunctionele landbouw. Deze herziene editie is mogelijk gemaakt door het KOM-project ‘Naar een robuuste Multifunctionele landbouw’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/6/a/cid601848_multifunctionele%2520landbouw.jpg", "width": 800, "height": 535, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-30T17:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Multifunctionele Landbouw Brochure", "target_audience_abstract": "Multifunctionele Landbouwer", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601084", "title": "Toename gebruik collectie Groen, Welbevinden en Klimaatadaptatie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toename-gebruik-collectie-groen-welbevinden-en-klimaatadaptatie-1.htm" }, "lead": "De collectie van het portaal Groen, Welbevinden en Klimaatadaptatie van Groen Kennisnet wordt veel gebruikt. In 2020 is er een toename van het aantal downloads van de factsheets van De Groene Agenda te zien.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/8/cid601084_Web%252072%2520DPI-shutterstock_302474765_groen_dak_%255Bred%255D.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-16T17:27+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "eenpartnersitevangroenkennisnet", "title": "Een partnersite van Groen Kennisnet", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Voor een aantal Kennis op Maat projecten maakt en beheert Groen Kennisnet een eigen partnersite waarmee ze kunnen communiceren over hun thema: Groene agenda (KOM20010) is als partnersite online en Biokennis (KOM20039).", "elements": [ { "identifier": "element_33003580", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Nieuws van het portaal Groen, welbevinden en klimaatadaptatie", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_708032", "title": "Nieuwe website biokennis.nl nu live!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuwe-website-biokennis.nl-nu-live.htm" }, "lead": "De nieuwe BioKennissite is gelanceerd. BioKennis is van oudsher de plek waar je kennis kunt vinden over biologische landbouw en voeding. De site is nu volledig vernieuwd en onderdeel van Groen Kennisnet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/c/588742_fullimage_student-849821_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1338, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Digitaal leren alt text", "photographer": "StartupStockPhotos", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/startupstockphotos-690514/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/student-vrouw-opstarten-business-849821/", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-01-17T13:30+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-19T12:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biokennis", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_home", "gkn_kom_project", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Nieuwe biokennissite", "target_audience_abstract": "Biologische ondernemers, studenten", "region_abstract": "Nederland en Vlaanderen", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_33003716", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601825", "title": "Wetenschappelijke basis voor stadsvergroening", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/wetenschappelijke-basis-voor-stadsvergroening-1.htm" }, "lead": "Wageningen Universiteit & Research is samenwerkingspartner van stichting De Groene Stad. Hun gezamenlijke doel is steden verder vergroenen. Dat heeft voordelen voor bijvoorbeeld waterberging en gezondheid. Wageningse onderzoekers zorgen voor een wetenschappelijke onderbouwing van stadsvergroening.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/e/d/cid601825_shutterstock_1886899_park.jpg", "width": 917, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-28T14:38+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-03T10:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_33007489", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "632678", "368142" ] } } , { "identifier": "element_33009016", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer partnersites van Groen Kennisnet", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/#onzepartners" } } ] }, { "area": "communicatieoverkom-projectenviagroenkennisnet", "title": "Communicatie over KOM-projecten via Groen Kennisnet", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Als er nieuwe resultaten zijn van een KOM-project kan Groen Kennisnet er een nieuwsbericht over maken. Dit nieuwsbericht wordt geplaatst op relevante Startpagina's of Partnerpagina's van Groen Kennisnet en wordt ook meegenomen in de nieuwsbrieven van Groen Kennisnet. In de agenda van Groen Kennisnet kunnen bijeenkomsten worden opgenomen die de KOM-projecten organiseren. Daarnaast worden presentaties van rapportagedagen over KOM-projecten opgenomen in de Kennisbank van Groen Kennisnet", "elements": [ { "identifier": "element_30256217", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_678971", "title": "Kennis uit project \"Eiwit Eigen Land\" beschikbaar voor Groen Onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennis-eiwit-eigen-land.htm" }, "lead": "Binnen het Kennis-op-Maat-project “Eiwit van Eigen Land” is onderwijsmateriaal gemaakt, getest en ontsloten voor het groene onderwijs. Het gaat om achtergrondkennis, een filmpje, een presentatie en een eenvoudige tool om zelf mee te oefenen. En natuurlijk een lijst met maatregelen om de eiwitproductie en eiwitbenutting van eigen land te optimaliseren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/2/0/681660_fullimage_koeien-gras-stal.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 640, "focuspoint-y": 360, "alternative_text": "Koeien eten versgemaaid gras", "photographer": "Bert Philipsen", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-11-10T13:29+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-15T15:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Materialen voor het groene onderwijs uit KoM-project Eiwit van Eigen Land", "target_audience_abstract": "Melkveehouders, Studenten groen onderwijs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Lesmateriaal" } }] } , { "identifier": "element_30256209", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Meer nieuwsberichten over resultaten KOM-projecten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_643932", "title": "Schelpdierenkweek: boost voor biodiversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/schelpdierenkweek-boost-voor-biodiversiteit.htm" }, "lead": "Zowel de natuurlijke als kunstmatige kweek van schelpdieren zoals oesters en mosselen zorgen in de Nederlandse wateren voor een grotere biodiversiteit. In de kwetsbare natuurgebieden de Waddenzee en de Oosterschelde wordt steeds minder gevist naar mosselzaad, maar zijn nu zaadinvanginstallaties. Hiermee wordt de natuurgebieden steeds beter beschermd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/d/c/643935_fullimage_mussels-g2217fedeb_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Mosselen - stux via Pixabay", "photographer": "stux", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/stux-12364/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/mussels-shells-seafood-bivalve-419052/", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-04-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-13T15:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_kom_project", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_biodiversiteit", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Schelpdieren in Nederlandse wateren", "target_audience_abstract": "Bedrijven in schelpdiersector, onderwijs en natuurorganisaties", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_637969", "title": "Consortium start project preventie van bodemverdichting in de akkerbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/consortium-start-project-preventie-van-bodemverdichting-in-de-akkerbouw.htm" }, "lead": "Donderdag 3 maart 2022 is een consortium bestaande uit Cosun beet company, Cumela, LTO Noord, Fedecom, IRS, de onderwijsinstellingen Aeres en CIV Groen en Wageningen University & Research (WUR) gestart met een tweejarig project om bodemverdichting in de akkerbouw te voorkomen. Het project wordt ondersteund door de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmateriaal in het kader van het programma Kennis op Maat (KOM). Het ministerie van L&V is nauw betrokken o.a. via het project PPS Beterbodem Beheer", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/6/8/637968_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_1634101366_tractor_mest_verspreiden_%5Bred%5D.jpg", "width": 1919, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Bodem", "photographer": "Veltman34", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Veltman34", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/vroomshoop-netherlands-april-17-2019-arable-1634101366", "keywords": [ "veld", "arbeid", "machine", "bodem", "akker", "aarde", "tractor", "akkerbouw", "grond" ] }, "publication_date": "2022-03-09T17:15+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-05T09:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_loonwerk", "gkn_lectoraat", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_loonwerk", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Preventie bodemverdichting", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, loonwerkers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601848", "title": "Herziene editie brochure Multifunctionele Landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/herziene-editie-brochure-multifunctionele-landbouw-1.htm" }, "lead": "In deze herziene brochure krijg je als multifunctionele agrarisch ondernemer een actueel overzicht van hoofdlijnen over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de multifunctionele landbouw. Deze herziene editie is mogelijk gemaakt door het KOM-project ‘Naar een robuuste Multifunctionele landbouw’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/6/a/cid601848_multifunctionele%2520landbouw.jpg", "width": 800, "height": 535, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-30T17:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Multifunctionele Landbouw Brochure", "target_audience_abstract": "Multifunctionele Landbouwer", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19475850", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1022825"] } } , { "identifier": "element_30824742", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer nieuws over Kennis op Maat projecten", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/Kennis+op+maat+OR+kom-project?collectie=groenkennisnet.nl" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19524762", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Ecosysteemdiensten van schelpdieren", "source": "Kennis op Maat project 'Schelpdieren, duurzaam en gezond' (KOM20006)", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=sKPrcTnB04k", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19524763", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Interview met Jan Roefs over mestverwaarding", "source": "Groen Kennisnet inspiratiesessie met KOM project Nutriëntenkringloop (KOM20011)", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=GtbQFAAtLjM", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_21235080", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=KOM2*&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "outputperkom-projectgestartin2020", "title": "Output per KOM-project gestart in 2020", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Overzicht van de resultaten per Kennis op Maat project dat is gestart in 2020 via een zoekvraag in de Kennisbank van Groen Kennisnet", "elements": [ { "identifier": "element_31606039", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Uitgelicht resultaat", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_684177", "title": "Crkls: alle onderzoek met impact op één plek voor ondernemers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/crkls-alle-onderzoek-met-impact-op-een-plek-voor-ondernemers.htm" }, "lead": "Akkerbouwers kunnen voortaan op één plek de resultaten van praktijkgerichte onderzoeken vinden: www.crkls.nl. De website is openbaar toegankelijk en geeft de informatie helder en relevant voor de praktijk weer. Initiatiefnemers zijn Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR), Groen Kennisnet en Aeres Hogeschool. Crkls wordt stap voor stap uitgerold naar andere agrarische sectoren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/a/c/cid684177_1669623594387_Robot%20veldproef%20NPPL.jpg", "width": 5256, "height": 3504, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-11-29T09:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-06T10:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "extra_image": { "title": "Logo Crkls", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-crkls.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Crkls kennisplatform", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, adviseurs", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_31611414", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "2020", "linktext1": "Kennistransfer Plantgezondheid (KOM20001)", "link_url1": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20001", "linktext2": "De nieuwe hovenier (KOM20002)", "link_url2": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20002", "linktext3": "KlimaatAdaptatie Netwerk Open teelten (KOM20003)", "link_url3": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20003", "linktext4": "Digitale gids natuurinclusieve akkerbouw (KOM20004)", "link_url4": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20004", "linktext5": "Schelpdieren , duurzaam en gezond (KOM20006)", "link_url5": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20006", "linktext6": "Verbreding praktijktoepassing IPM-vogelmijt (KOM20008)", "link_url6": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20008", "linktext7": "De Groene agenda 2020-2023 (KOM20010)", "link_url7": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20010", "linktext8": "Leerreis Nutriëntenkringloop (KOM20011)", "link_url8": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20011", "linktext9": "Selectieve visserij en duurzaam beheer (KOM20016)", "link_url9": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20016", "linktext10": "Biodiversiteitsmonitoring voor melkveehouderi bedrijven (KOM20019)", "link_url10": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20019", "linktext11": "CRKLS - digitaal platform voor praktijkonderzoek (KOM20020)", "link_url11": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20020", "linktext12": "", "link_url12": "" } } , { "identifier": "element_31596017", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "", "linktext1": "Online learning resource and community biobrandstoffen (KOM20021)", "link_url1": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20021", "linktext2": "Veerkracht - Lang leve de gezonde melkkoe (KOM20022)", "link_url2": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20022", "linktext3": "Fruit 4.0 : Precisiefruitteelt van onderzoek naar praktijk (KOM20025)", "link_url3": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20025", "linktext4": "Sowing the seeds of knowledge (KOM20027)", "link_url4": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20027", "linktext5": "Kennisnetwerk invasieve exoten (KOM20032)", "link_url5": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20032", "linktext6": "Ontsluiting landbouwkennis bodemvochtmanagement (KOM20033)", "link_url6": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20033", "linktext7": "Studieclub Zoete Toekomst Texel (KOM20036)", "link_url7": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20036", "linktext8": "Veiligheid van circulaire diervoeders (KOM20038)", "link_url8": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20038", "linktext9": "Biologisch: inspiratiebron voor Kringlooplandbouw (KOM20039)", "link_url9": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20039", "linktext10": "Kennisverspreiding natuurlijke middelen t.b.v. duurzame veehouderij (KOM20047)", "link_url10": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20047", "linktext11": "Naar een robuuste Multifunctionele landbouw: van kennis naar actie (KOM20049)", "link_url11": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20049", "linktext12": "", "link_url12": "" } } ] }, { "area": "outputperkom-projectgestartin2021", "title": "Output per KOM-project gestart in 2021", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Overzicht van de resultaten per Kennis op Maat project dat is gestart in 2021 via een zoekvraag in de Kennisbank van Groen Kennisnet", "elements": [ { "identifier": "element_31597102", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Uitgelicht resultaat", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_682859", "title": "WIKI Natuurinclusieve landbouw “Voer voor adviseurs”", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/voer-voor-adviseurs-2.htm" }, "lead": "Natuurinclusieve landbouw betekent best een grote stap voor veel boeren, die velen pas maken als ze zien wat de gevolgen zijn voor bedrijfsvoering, kosten en opbrengsten. Voor een goed advies over natuurinclusieve bedrijfsplannen moeten adviseurs en coaches daarom beschikken over integrale kennis en goede leermaterialen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/5/5/631924_fullimage_shutterstock_14996902_grutto_vogel%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 693, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Grutto", "photographer": "Gertjan Hooijer", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/gertjanhooijer", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/bartailed-godwit-limosa-lapponica-14996902", "keywords": [ "weidevogel", "grutto", "vogel" ] }, "publication_date": "2022-12-18T14:41+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-03T09:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_kom_project", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_akkerbouw" ], "related_dossier": [{ "title": "TEST met Stikstof", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/test-stikstof-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "Bedrijfsadviseurs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_31837469", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "2021", "linktext1": "Voer voor adviseurs (KOM21001)", "link_url1": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM21001", "linktext2": "Faunabeheer in de praktijk (KOM21003)", "link_url2": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM21003", "linktext3": "Eiwit van eigen land (KOM21004)", "link_url3": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM21004", "linktext4": "Productie-efficiëntie verbetering in de insectenteelt in Nederland (KOM21008)", "link_url4": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM21008", "linktext5": "Masterclass ondernemerschap blauwe economie (KOM21009)", "link_url5": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM21009", "linktext6": "Preventie van bodemverdichting in de akkerbouw (KOM21015)", "link_url6": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM21015", "linktext7": "Bewustwording en preventie van Q-organismen in de boomkwekerijsector (KOM21019)", "link_url7": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM21019", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } ] } ] }