{ "type": "page", "identifier": "page_18500125", "title": "Kennis op Maat projecten", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/kennis-op-maat-projecten.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Kennis op Maat projecten", "url": "/nl/groenkennisnet/kennis-op-maat-projecten.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/9e655fc0-3e4c-415f-a3dd-7060d635fa8a_213.jpg", "width": 1626, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": { "id": "theme", "name": "Thema" }, "startpage_title": "Kennis op Maat", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "nieuws", "title": "Nieuws", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": false,"contentarea_leadtext": "Actuele wetenschappelijke kennis uit Kennis op Maat (KOM) projecten wordt door Groen Kennisnet ontsloten in dossiers (overzicht van alle resultaten van een project) en wiki’s (lesmateriaal, online handboeken) met praktijkinformatie voor bedrijfsleven en onderwijs. Er kunnen ook andere diensten van Groen Kennisnet worden geleverd zoals het opzetten van een community, een cursus, een zoekbox of een portaal.", "elements": [ { "identifier": "element_19535441", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Laatste nieuws", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_608414", "title": "Lespakket Biodiversiteit en Kringlooplandbouw op Melkveebedrijven is klaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lespakket-Biodiversiteit-en-Kringlooplandbouw-op-Melkveebedrijven-is-klaar-2.htm" }, "lead": "Een nieuw lespakket voor het mbo over de toepassing van biodiversiteit en kringlooplandbouw op melkveebedrijven is klaar voor gebruik in het nieuwe schooljaar. Het is gemaakt in samenwerking tussen alle Nederlandse groene mbo-scholen en Wageningen University & Research. De belangrijkste doelen van het pakket zijn studenten actief betrekken bij deze thema’s en leren om doelgericht te werken aan een meer natuurinclusieve melkveehouderij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/9/7/cid608414_lespakket%2520biodiversiteit%2520en%2520kringlooplandbouw.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-15T13:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Lespakket Biodiversiteit En Kringlooplandbouw", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19535443", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Meer nieuws over resultaten van KOM projecten", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_608417", "title": "Leerreis Nutriëntenkringloop een stap verder", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Leerreis-Nutrientenkringloop-een-stap-verder-1.htm" }, "lead": "Tijdens de Leerreis Nutriëntenkringloop zijn drie thema’s (mestverwaarding, sluiten van nutriëntenkringlopen op regionaal niveau en gebruik van organische reststromen) benoemd die dit jaar verder uitgediept worden binnen deze drie thematische communities. Elke community heeft zijn eerste bijeenkomst gehad. De kernvragen zijn geformuleerd en hiervoor wordt bestaande kennis opgezocht, samengevoegd en uitgewisseld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/9/5/cid608417_Office%2520use%2520150%2520DPI-shutterstock_6144718_mestvork_mesthoop.jpg", "width": 1000, "height": 673, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-13T16:07+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-04T12:07+02:00", "expiration_date": "2026-09-13T00:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "kennisonline", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT", "kringlooplandbouw_circularagriculture", "mest_manure" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19434130", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1043917", "1041361", "1035158" ]} } ] }, { "area": "dossiers", "title": "Dossiers", "contentarea_template": "contenttemplate_b","background": true,"contentarea_leadtext": "De resultaten van een Kennis op Maat project kan Groen Kennisnet vastleggen in een dossier. In dit blok een aantal voorbeelden van dossiers die wij voor de KOM-projecten hebben gemaakt.", "elements": [ { "identifier": "element_19535444", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Dossier KANO", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601405", "title": "Nieuw dossier klimaatadaptatie in de open teelten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuw-dossier-klimaatadaptatie-in-de-open-teelten-1.htm" }, "lead": "We krijgen vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Boeren en tuinders hebben hier direct mee te maken. Met name de open teelten zijn kwetsbaar, omdat ze letterlijk bloot staan aan weersinvloeden. Een nieuw dossier zet informatie over klimaatadaptatie in de open teelten op een rij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/c/cid601405_Tekening%2520klimaat.jpg", "width": 1536, "height": 1024, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-07T14:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-15T13:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Akkerbouw, Tuinbouw, Klimaatadaptatie", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, Vollegrondstuinders", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19535486", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Meer KOM dossiers i.o.", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_595438", "title": "Vogelmijt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/vogelmijt-2.htm" }, "lead": "Vogelmijt (Dermanyssus gallinae), een parasiet die in de volksmond ook wel bloedluis wordt genoemd, is de belangrijkste plaag in de legpluimveesector.\n\nIedere parasiet heeft een gastheer nodig om te leven. De vogelmijt kiest daarvoor de hen en diverse soorten wilde vogels. Zo vind je ze ook regelmatig in vogelnesten. Incidenteel kan de vogelmijt ook zoogdieren en zelfs mensen belagen.\n\nDe vogelmijt bezoekt de hen vooral 's nachts. Vogelmijten komen op alle bedrijfstypen voor, zowel in de biologische houderij als op bedrijven met verrijkte kooien of koloniehuisvesting.\n\nEen vogelmijtenplaag richt aanzienlijke schade aan op bedrijven en tast de gezondheid en het welzijn van mens en dier aan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/b/610472_fullimage_kippenstal.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kippenstal - twinquinn84 via Pixabay", "photographer": "twinquinn84", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/twinquinn84-2145334/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kip-boerderij-gevogelte-vee-haan-4689310/" }, "publication_date": "2021-08-24T10:54+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-13T09:10+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/iydEgdkvZ80", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Thea van Niekerk", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Thea-van-Niekerk-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } ] }, { "area": "groenkennisnetwiki", "title": "Groen Kennisnet wiki", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": false,"contentarea_leadtext": "De Wiki van Groen Kennisnet is een samenwerkingsomgeving waarin je op een laagdrempelige manier kennis, informatie en lesmateriaal kunt maken en met elkaar delen. Voor een aantal Kennis op Maat projecten hebben we inmiddels een wiki gemaakt.", "elements": [ { "identifier": "element_19535514", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Triple Dairy (KOM2005 en KOM2009)", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601433", "title": "Triple Dairy cursussen voor de melkveehouder", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Triple-Dairy-cursussen-voor-de-melkveehouder-3.htm" }, "lead": "Triple Dairy heeft in samenwerking met Groen Kennisnet een nieuwe cursusomgeving voor de melkveehouder ontwikkeld. In de online omgeving vind je verschillende kennisdossiers en kun je deelnemen aan een van de cursussen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/c/b/cid601433_Bles_2020_07_Triple_Dairy_flyer%2520Variant%25202.png", "width": 595, "height": 420, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } ] }, { "area": "zoekboxmeteenthemacollectievooreenwebsite", "title": "Zoekbox met een themacollectie voor een website", "contentarea_template": "contenttemplate_b","background": true,"contentarea_leadtext": "Voor een aantal Kennis op Maat projecten bouwen we een collectie op over een bepaald thema: invasieve exoten (KOM20032), mestverwaarding (KOM20011), groene agenda (KOM20010) en BioKennisbank (KOM20039) en Multifunctionele landbouw (KOM20049).", "elements": [ { "identifier": "element_19535582", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Nieuws uit de collectie Invasieve exoten)", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_588805", "title": "Havenbedrijf Rotterdam zoekt effectieve aanpak Aziatische duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Havenbedrijf-Rotterdam-zoekt-effectieve-aanpak-Aziatische-duizendknoop-2.htm" }, "lead": "Aziatische duizendknopen vormen een groot probleem in het havengebied van Rotterdam. Door de snelle en krachtige groei kan deze invasieve exoot schade veroorzaken aan de infrastructuur en andere eigendommen van het havenbedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/b/f/cid588805_cid578980_aziatische%20duizendknoop.jpg", "width": 1820, "height": 1024, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-17T17:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groenkennisnet", "url": "https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Groenkennisnet-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19535615", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601753", "title": "Terugblik online inspiratiesessie Groen Kennisnet: Nutriëntenkringloop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Terugblik-online-inspiratiesessie-Groen-Kennisnet-Nutrientenkringloop-1.htm" }, "lead": "Donderdag 24 juni organiseerde Groen Kennisnet een online inspiratiesessie over de nutriëntenkringloop. Een overzicht van de belangrijkste punten van de experts en ambassadeurs op het gebied van mestverwaarding.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/e/cid601753_inspiratiesessie%2520groen%2520kennisnet.jpg", "width": 1024, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-30T09:53+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T15:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Terugblik Inspiratiesessie Nutriëntenkringloop", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Vollegrondstuinder, Beleidsmaker, Melkveehouder, Varkenshouder, Pluimveehouder, Geitenhouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601848", "title": "Herziene editie brochure Multifunctionele Landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Herziene-editie-brochure-Multifunctionele-Landbouw-1.htm" }, "lead": "In deze herziene brochure krijg je als multifunctionele agrarisch ondernemer een actueel overzicht van hoofdlijnen over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de multifunctionele landbouw. Deze herziene editie is mogelijk gemaakt door het KOM-project ‘Naar een robuuste Multifunctionele landbouw’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/6/a/cid601848_multifunctionele%2520landbouw.jpg", "width": 800, "height": 535, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-30T17:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Multifunctionele Landbouw Brochure", "target_audience_abstract": "Multifunctionele Landbouwer", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601084", "title": "Toename gebruik collectie Groen, Welbevinden en Klimaatadaptatie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Toename-gebruik-collectie-Groen-Welbevinden-en-Klimaatadaptatie-1.htm" }, "lead": "De collectie van het portaal Groen, Welbevinden en Klimaatadaptatie van Groen Kennisnet wordt veel gebruikt. In 2020 is er een toename van het aantal downloads van de factsheets van De Groene Agenda te zien.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/8/cid601084_Web%252072%2520DPI-shutterstock_302474765_groen_dak_%255Bred%255D.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-16T17:27+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "eenpartnersitevangroenkennisnet", "title": "Een partnersite van Groen Kennisnet", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": false,"contentarea_leadtext": "Voor een aantal Kennis op Maat projecten maakt Groen Kennisnet een eigen partnersite waarmee ze kunnen communiceren over hun thema: Groene agenda (KOM20010) is als partnersite online, Biokennis (KOM20039) wordt voorbereid.", "elements": [ { "identifier": "element_19535648", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Nieuws van het portaal Groen, welbevinden en klimaatadaptatie", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601825", "title": "Wetenschappelijke basis voor stadsvergroening", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wetenschappelijke-basis-voor-stadsvergroening-1.htm" }, "lead": "Wageningen Universiteit & Research is samenwerkingspartner van stichting De Groene Stad. Hun gezamenlijke doel is steden verder vergroenen. Dat heeft voordelen voor bijvoorbeeld waterberging en gezondheid. Wageningse onderzoekers zorgen voor een wetenschappelijke onderbouwing van stadsvergroening.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/e/d/cid601825_shutterstock_1886899_park.jpg", "width": 917, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-28T14:38+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19449488", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "650570", "632678" ]} } ] }, { "area": "communicatieoverkom-projectenviagroenkennisnet", "title": "Communicatie over KOM-projecten via Groen Kennisnet", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": true,"contentarea_leadtext": "Als er nieuwe resultaten zijn van een KOM-project kan Groen Kennisnet er een nieuwsbericht over maken. Dit nieuwsbericht wordt geplaatst op relevante Startpagina's of Partnerpagina's van Groen Kennisnet en wordt ook meegenomen in de nieuwsbrieven van Groen Kennisnet. In de agenda van Groen Kennisnet kunnen bijeenkomsten worden opgenomen die de KOM-projecten organiseren. Daarnaast worden presentaties van rapportagedagen over KOM-projecten opgenomen in de Kennisbank van Groen Kennisnet", "elements": [ { "identifier": "element_19535651", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601848", "title": "Herziene editie brochure Multifunctionele Landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Herziene-editie-brochure-Multifunctionele-Landbouw-1.htm" }, "lead": "In deze herziene brochure krijg je als multifunctionele agrarisch ondernemer een actueel overzicht van hoofdlijnen over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de multifunctionele landbouw. Deze herziene editie is mogelijk gemaakt door het KOM-project ‘Naar een robuuste Multifunctionele landbouw’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/6/a/cid601848_multifunctionele%2520landbouw.jpg", "width": 800, "height": 535, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-30T17:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Multifunctionele Landbouw Brochure", "target_audience_abstract": "Multifunctionele Landbouwer", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19535652", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Meer nieuwsberichten over resultaten KOM-projecten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601766", "title": "Nieuw dossier Vogelmijt bij Groen Kennisnet", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuw-dossier-Vogelmijt-bij-Groen-Kennisnet-1.htm" }, "lead": "In het nieuwe dossier Vogelmijt van Groen Kennisnet lees je over de vogelmijt en de gevolgen die de parasiet heeft op pluimvee en onderneming. Ook biedt het dossier handvatten om vogelmijt te beheersen en te bestrijden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/8/6/cid601766_260.jpg", "width": 571, "height": 799, "focuspoint-x": 447, "focuspoint-y": 599, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-25T11:34+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-06T12:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "Dierenwelzijn", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Vogelmijt, Pluimveehouderij", "target_audience_abstract": "Pluimveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Lees meer over vogelmijt" } }, { "identifier": "mediaitem_601405", "title": "Nieuw dossier klimaatadaptatie in de open teelten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuw-dossier-klimaatadaptatie-in-de-open-teelten-1.htm" }, "lead": "We krijgen vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Boeren en tuinders hebben hier direct mee te maken. Met name de open teelten zijn kwetsbaar, omdat ze letterlijk bloot staan aan weersinvloeden. Een nieuw dossier zet informatie over klimaatadaptatie in de open teelten op een rij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/c/cid601405_Tekening%2520klimaat.jpg", "width": 1536, "height": 1024, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-07T14:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-15T13:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Akkerbouw, Tuinbouw, Klimaatadaptatie", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, Vollegrondstuinders", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19475850", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": ["1022825"]} } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": "contenttemplate_video","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19524762", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Ecosysteemdiensten van schelpdieren", "source": "Kennis op Maat project 'Schelpdieren, duurzaam en gezond' (KOM20006)", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=sKPrcTnB04k", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19524763", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Interview met Jan Roefs over mestverwaarding", "source": "Groen Kennisnet inspiratiesessie met KOM project Nutriëntenkringloop (KOM20011)", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=GtbQFAAtLjM", "image": {"error": "no image selected"} } } ] } ] }