{ "type": "page", "identifier": "page_18500125", "title": "Kennis op Maat projecten", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/kennis-op-maat-projecten.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Kennis op Maat projecten", "url": "/nl/groenkennisnet/kennis-op-maat-projecten.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/9e655fc0-3e4c-415f-a3dd-7060d635fa8a_213.jpg", "width": 1626, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": { "id": "research", "name": "Onderzoek" }, "startpage_title": "Kennis op Maat", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "nieuws", "title": "Nieuws", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Actuele wetenschappelijke kennis uit Kennis op Maat (KOM) projecten wordt door Groen Kennisnet ontsloten in dossiers (overzicht van alle resultaten van een project) en wiki’s (lesmateriaal, online handboeken) met praktijkinformatie voor bedrijfsleven en onderwijs. Er kunnen ook andere diensten van Groen Kennisnet worden geleverd zoals het opzetten van een community, een cursus, een zoekbox of een portaal.", "elements": [ { "identifier": "element_22301684", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_747248", "title": "Lancering Wiki Circulaire Glastuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/lancering-wiki-circulaire-glastuinbouw.htm" }, "lead": "Iedereen die meer wil weten over wat circulaire glastuinbouw inhoudt, kan voortaan terecht op een speciale Wiki (een verzameling webpagina’s). De Wiki is ontwikkeld door de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research, met inhoudelijke bijdragen van SIGN, Greenport West-Holland en Hogeschool Inholland, en is te vinden op Groen Kennisnet. De informatie op de Wiki is bestemd voor onder meer docenten, studenten, tuinders en toeleveranciers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/1/0/747254_fullimage_istock-1415959149.jpg", "width": 1322, "height": 793, "focuspoint-x": 905, "focuspoint-y": 310, "alternative_text": "Visualisatie circulaire economie - Parradee Kietsirikul via iStock", "photographer": "Parradee Kietsirikul", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/3rdtimeluckystudio?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/green-business-and-sustainable-development-save-of-earth-saving-environment-save-gm1415959149-464122307?phrase=circulaire+economie", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-12-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-01T11:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_glastuinbouw", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "circulaire economie, glastuinbouw", "target_audience_abstract": "docenten, studenten, glastuinders, toeleveranciers, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_22295988", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_746494", "title": "Cursusmateriaal over verduurzaming van diervoeders", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/cursusmateriaal-over-verduurzaming-van-diervoeders.htm" }, "lead": "Het Kennis-op-Maat (KoM) project “Veiligheid van circulaire diervoeders” ontwikkelde informatiemateriaal over verdere verduurzaming van de diervoedersector. Deze informatie is nu beschikbaar voor het bedrijfsleven en het groene onderwijs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/5/e/746521_fullimage_istock-914759392.jpg", "width": 1281, "height": 722, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "brokken diervoeding - DewaldKirsten via Istock", "photographer": "DewaldKirsten", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/DewaldKirsten?mediatype=photography", "photo_license": "Istock licentieovereenkomst voor content", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Istock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/close-up-beeld-van-handen-met-diervoeders-op-een-voorraad-werf-gm914759392-251759619?phrase=diervoeders", "keywords": [ "diervoeding", "brokken", "voer" ] }, "publication_date": "2023-11-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-23T10:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_etalage_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_paardenhouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_kom_project", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_paardenhouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [ { "title": "Kringloop­landbouw", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kringlooplandbouw-dossier.htm" }, { "title": "Melkvee­houderij en duurzaamheid", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/melkveehouderij-en-duurzaamheid-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "diervoeders, cursusmateriaal, klimaatverandering", "target_audience_abstract": "diervoedersector, veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_745729", "title": "Nieuwe wiki vezelhennepteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuwe-wiki-vezelhennepteelt.htm" }, "lead": "Vezelhennep is een van de veelbelovende gewassen die als grondstof voor de bio-economie kan dienen. Er is echter weinig publiek toegankelijke kennis over vezelhennep. Met de wiki vezelhennepteelt bieden de makers kennisondersteuning voor agrariërs, ondernemers en studenten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/f/9/688711_fullimage_istock-458476055.jpg", "width": 1214, "height": 817, "focuspoint-x": 577, "focuspoint-y": 496, "alternative_text": "", "photographer": "Nikoncharly", "photographer_hyperlink": "http://karlheinzwanker.photography/", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "hennep", "biodiversiteit", "oogsten", "biobased economy", "akkerbouw", "machine" ] }, "publication_date": "2023-11-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-07T14:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_onderwijs", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [ { "title": "Biobased economy", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/biobased-economy-dossier.htm" }, { "title": "Circulaire & Biobased Economy", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/circulaire-en-biobased-economy-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "vezelhennepteelt", "target_audience_abstract": "biobased professional, akkerbouwer", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_746204", "title": "Terugkijken: Preventie van bodemverdichting in de akkerbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/terugkijken-preventie-van-bodemverdichting-in-de-akkerbouw.htm" }, "lead": "Tijdens het webinar ‘Preventie van bodemverdichting in de akkerbouw’ ging Groen Kennisnet in gesprek met Derk van Balen, onderzoeker bedrijfssystemen en bodem bij Wageningen Plant Research. Van Balen deelde resultaten uit het Kennis op Maat (KoM) project “Preventie van bodemverdichting in de akkerbouw”. Het webinar en de resultaten van het project zijn nu te vinden op Groen Kennisnet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/3/7/743189_fullimage_afbeelding%20blok%20kop%202.png", "width": 605, "height": 337, "focuspoint-x": 344, "focuspoint-y": 273, "alternative_text": "", "photographer": "Guido Bakema", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Wageningen Environmental Research, 2022", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "akker", "bouwland", "bodemverdichting" ] }, "publication_date": "2023-11-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-14T21:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_loonwerk", "gkn_tuinbouw", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [ { "title": "Bodem­verdich­ting", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodemverdichting-dossier.htm" }, { "title": "Bodem", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodem-dossier.htm" }, { "title": "Bodem­gezond­heid", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodemgezondheid-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=cXwepByngTs", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "webinar, bodemverdichting, preventie", "target_audience_abstract": "akkerbouwers, melkveehouders, adviseurs, beleidsmakers, docenten, loonwerkers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_39724566", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1221879", "1178184", "1224576" ] } } , { "identifier": "element_34784491", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer Groen Kennisnet nieuwsberichten over Kennis op Maat projecten", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/KOM2*?collectie=groenkennisnet.nl" } } ] }, { "area": "dossiers", "title": "Dossiers", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De resultaten van een Kennis op Maat project kan Groen Kennisnet vastleggen in een dossier. In dit blok een aantal voorbeelden van dossiers die Groen Kennisnet voor de KOM-projecten heeft gemaakt.", "elements": [ { "identifier": "element_41135729", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_742990", "title": "Bodem­verdich­ting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodemverdichting-dossier.htm" }, "lead": "Als de bodem dichter wordt en vervormt door mechanische spanning spreken we van bodemverdichting. Deze spanning wordt meestal veroorzaakt door landbouwmachines. Door intensivering van de landbouw worden deze machines groter en zwaarder. Gewassen kunnen minder goed wortelen in een verdichte bodem en er is minder ruimte voor transport van regenwater en lucht. Bodemverdichting is maar deels weg te nemen en dat duurt lang. Daarom is het belangrijk om verdere bodemverdichting te voorkomen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/0/1/743201_fullimage_bodemverdichting%20profielkuil.jpg", "width": 945, "height": 569, "focuspoint-x": 486, "focuspoint-y": 214, "alternative_text": "", "photographer": "Everhard van Essen", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Aequator, 2023", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Hoe zie je bodemverdichting in een profielkuil?", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-09-07T16:15+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-29T08:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_loonwerk" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=SKjqvXQP4LM", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Guido Bakema", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/guido-bakema.htm" }, { "title": "Derk van Balen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/derk-van-balen-1.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_20770497", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [] } , { "identifier": "element_41135831", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_728147", "title": "Q-organismen in de boomkwekerij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/q-organismen-boomkwekerij-dossier.htm" }, "lead": "Quarantainewaardige organismen zijn organismen die beperkt of (nog) niet in Nederland aanwezig zijn en een bedreiging vormen voor teelten en de groene ruimte. In dit overkoepelende dossier, worden 4 informatiesheets aangeboden over Q-organismen in de boomkwekerij: de japanse kever, de aziatische boktor, de oost-aziatische boktor en de essenprachtkever.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/b/1/682343_fullimage_aziatische-boktor.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Anoplophora chinensis - KKPCW - Wikimedia Commons", "photographer": "KKPCW", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Creative Commons Licence", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Wikimedia Commons", "source_info_hyperlink": "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anoplophora_chinensis_on_the_leaf_-_2.jpg", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-03-29T10:07+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-22T13:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "2023-11-22T00:00+02:00" } }, { "identifier": "mediaitem_628111", "title": "Kennistransfer plant­gezondheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kennistransfer-plantgezondheid-dossier.htm" }, "lead": "De Nederlandse land- en tuinbouw is wereldwijd toonaangevend. Tegelijkertijd staat de sector voor een aantal grote uitdagingen: behoud van natuurlijke hulpbronnen, herstel van de biodiversiteit, het tegengaan van (de gevolgen van) klimaatverandering, en een steeds smaller wordend middelenpakket. Plantgezondheid vervult in deze uitdagingen een sleutelrol.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/b/0/628112_fullimage_zaailing.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 585, "focuspoint-y": 395, "alternative_text": "Zaailing - shameersrk via Pixabay", "photographer": "shameersrk", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/shameersrk-9381176/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/hands-soil-plant-environment-5618240/", "keywords": [ "overdracht", "zaailing", "planten", "hand" ] }, "publication_date": "2022-01-13T15:33+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-29T16:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_plantgezondheid", "gkn_akkerbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Marleen Riemens", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marleen-riemens-1.htm" }, { "title": "Caroline van der Salm", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/caroline-van-der-salm.htm" }, { "title": "Marianne Groot", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marianne-groot-1.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "2023-11-29T00:00+02:00" } }, { "identifier": "mediaitem_732737", "title": "Hittestress", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/hittestress-dossier.htm" }, "lead": "Hittestress bij melkvee kan in Nederland al optreden vanaf 20 °C. Dit betekent voor Nederland dat een kwart van het jaar de kans op hittestress bij melkkoeien bestaat. Door de klimaatveranderingen zal hittestress bij melkvee steeds vaker optreden. Wat is hittestress, hoe kun je het herkennen in melkvee, en wat kun je er aan doen om de negatieve effecten te verminderen? Op deze pagina worden deze vragen beantwoord.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/9/2/733099_fullimage_koetjes.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": 416, "focuspoint-y": 295, "alternative_text": "Nieuwsgierige koeien in de wei - uzuri via Shutterstock", "photographer": "uzuri", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/uzuri", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/herd-curious-cows-5388955", "keywords": [ "koeien", "koe", "melkvee", "weiland", "grasland", "zonnig", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2023-06-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-13T14:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "Dossier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_melkveehouderij", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "2023-06-06T00:00+02:00" } } ] } , { "identifier": "element_40901218", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer dossiers van KOM-projecten in Groen Kennisnet", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/KOM2*?contentsubtype=dossier" } } ] }, { "area": "groenkennisnetwiki", "title": "Groen Kennisnet wiki", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De Wiki van Groen Kennisnet is een samenwerkingsomgeving waarin je op een laagdrempelige manier kennis, informatie en lesmateriaal kunt maken en met elkaar delen. Voor een aantal Kennis op Maat projecten hebben we inmiddels een wiki gemaakt: Hennep uit de kast (KOM21007), Hokverrijking varkens (KOM20046), Precisiefruitteelt (KOM20025), De nieuwe hovenier (KOM20002),Voer voor adviseurs (KOM21001), Digitale gids natuurinclusieve akkerbouw (KOM20004), Koplopercursus melkveehouderij (KOM20005), Hernieuwbare brandstoffen (KOM20021), Biobased Materials for Future Proof Design (KOM21017), Circulaire glastuinbouw (KOM20018) en Kruiden voor Landbouwhuisdieren (KOM20047).", "elements": [ { "identifier": "element_41046640", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_745729", "title": "Nieuwe wiki vezelhennepteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuwe-wiki-vezelhennepteelt.htm" }, "lead": "Vezelhennep is een van de veelbelovende gewassen die als grondstof voor de bio-economie kan dienen. Er is echter weinig publiek toegankelijke kennis over vezelhennep. Met de wiki vezelhennepteelt bieden de makers kennisondersteuning voor agrariërs, ondernemers en studenten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/f/9/688711_fullimage_istock-458476055.jpg", "width": 1214, "height": 817, "focuspoint-x": 577, "focuspoint-y": 496, "alternative_text": "", "photographer": "Nikoncharly", "photographer_hyperlink": "http://karlheinzwanker.photography/", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "hennep", "biodiversiteit", "oogsten", "biobased economy", "akkerbouw", "machine" ] }, "publication_date": "2023-11-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-07T14:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_onderwijs", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [ { "title": "Biobased economy", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/biobased-economy-dossier.htm" }, { "title": "Circulaire & Biobased Economy", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/circulaire-en-biobased-economy-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "vezelhennepteelt", "target_audience_abstract": "biobased professional, akkerbouwer", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_41660823", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_747248", "title": "Lancering Wiki Circulaire Glastuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/lancering-wiki-circulaire-glastuinbouw.htm" }, "lead": "Iedereen die meer wil weten over wat circulaire glastuinbouw inhoudt, kan voortaan terecht op een speciale Wiki (een verzameling webpagina’s). De Wiki is ontwikkeld door de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research, met inhoudelijke bijdragen van SIGN, Greenport West-Holland en Hogeschool Inholland, en is te vinden op Groen Kennisnet. De informatie op de Wiki is bestemd voor onder meer docenten, studenten, tuinders en toeleveranciers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/1/0/747254_fullimage_istock-1415959149.jpg", "width": 1322, "height": 793, "focuspoint-x": 905, "focuspoint-y": 310, "alternative_text": "Visualisatie circulaire economie - Parradee Kietsirikul via iStock", "photographer": "Parradee Kietsirikul", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/3rdtimeluckystudio?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/green-business-and-sustainable-development-save-of-earth-saving-environment-save-gm1415959149-464122307?phrase=circulaire+economie", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-12-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-01T11:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_glastuinbouw", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "circulaire economie, glastuinbouw", "target_audience_abstract": "docenten, studenten, glastuinders, toeleveranciers, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_745917", "title": "Lancering wiki Toekomstbestendig textiel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/lancering-wiki-toekomstbestendig-textiel.htm" }, "lead": "Groen Kennisnet lanceert de wiki “Bio-based Materials for Futureproof Textiles”. Deze Engelstalige wiki laat je de wereld van het biobased textiel ontdekken. Hij geeft je een beeld van de beschikbare materialen en hun eigenschappen. Ook leer je hoe je een kledingstuk kan ontwerpen volgens duurzame ontwerpprincipes.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/5/b/745924_fullimage_towel-1838210_1280%20%282%29.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Stapel opgerolde textiele handdoeken in verschillende kleuren - Engin Akyurt via Pixabay", "photographer": "Engin Akyurt", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/engin_akyurt-3656355/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/terms/", "source_info": "pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/handdoek-textiel-kleding-stof-1838210/", "keywords": [ "textiel", "kleurrijk", "handdoeken" ] }, "publication_date": "2023-11-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-06T17:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_onderwijs", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biobased_economy", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "biobased, textiel, KoM resultaten, wiki", "target_audience_abstract": "ontwerpers, product ontwikkelaars, inkopers en duurzaamheidsmanagers in de textielindustrie", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_728207", "title": "Nieuw: Digitaal kennisdossier over precisiefruitteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuw-digitaal-kennisdossier-over-precisiefruitteelt.htm" }, "lead": "Wageningen University & Research (WUR) ontwikkelde samen met consortiumpartners het digitaal kennisdossier “Fruit 4.0: Precisiefruitteelt van onderzoek naar praktijk”. Dit dossier is nu beschikbaar als wiki in Groen Kennisnet. Wil je meer weten over precisietoepassingen in de fruitteelt, dan is deze wiki een aanrader.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/b/6/728474_fullimage_chlorofyl-sensor.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Voorbeeld van de chlorofyl-sensor van Rometron, zoals gebruikt op het sensorplatform van WUR en op H.S.S.-ISA-boomgaardspuit.", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "©WUR", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Chlorofyl-sensor", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-04-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-04-04T13:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_onderwijs", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_fruitteelt", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_tuinbouw", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Precisiefruitteelt", "target_audience_abstract": "Fruittelers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_22311093", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Alle wiki's van Groen Kennisnet", "link_url": "https://wiki.groenkennisnet.nl" } } ] }, { "area": "meerleermateriaal", "title": "Meer leermateriaal", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Sommige Kennis op Maat projecten kiezen er voor om lesmateriaal te laten ontwikkelen door een derde partij. Het kan daarna worden opgenomen in Groen Kennisnet als link naar de website van dit lesmateriaal (Biodiversiteitsmonitoring voor melkveehouderijbedrijven, KOM20019, Biodiversiteitsmonitor Open Teelten, KOM21005, Faunabeheer in de praktijk, KOM21003). Of het lesmateriaal kan worden gehost op een server van Groen Kennisnet (Fruit 4.0, KOM20025). Groen Kennisnet maakt vervolgens een nieuwsbericht om het lesmateriaal beter vindbaar te maken en onder de aandacht te brengen.", "elements": [ { "identifier": "element_38805036", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_730628", "title": "Nieuw lespakket: Biodiversiteit en kringlooplandbouw voor open teelten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuw-lespakket-biodiversiteit-en-kringlooplandbouw-voor-open-teelten.htm" }, "lead": "Wageningen University & Research open teelten ontwikkelde samen met Yuverta LLO het lespakket ‘Biodiversiteit en kringlooplandbouw voor open teelten’. Dit lespakket is nu digitaal beschikbaar en te vinden op Groen Kennisnet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/9/1/649632_fullimage_shutterstock_144112861_biodiversiteit_akker_veldbloemen%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 750, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biodiversiteit akker", "photographer": "Marijs", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/jmarijs", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/wild-flowers-field-summer-144112861", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-05-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-28T15:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_onderwijs" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [ { "title": "Functionele agro­biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/functionele-agrobiodiversiteit-dossier.htm" }, { "title": "Kringloop­landbouw", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kringlooplandbouw-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "lespakket biodiversiteit in openteelten", "target_audience_abstract": "docenten, akkerbouwers, fruittelers, groentetelers, boomkwekers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_38805830", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_644535", "title": "Digitale cursus ‘Bloesem- en vruchtdunning op taakkaart’ ontwikkeld", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/digitale-cursus-bloesem-en-vruchtdunning-op-taakkaart-ontwikkeld.htm" }, "lead": "Nu de bloesemperiode weer in aantocht is, is ook de juiste bloesem- en vruchtdunning weer actueel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/0/2/644531_fullimage_plum-blossoms-g3739f1800_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Bloesem pruimenboom - Mrdidg via Pixabay", "photographer": "Mrdidg", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/mrdidg-11821588/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/plum-blossoms-plum-tree-mirabellier-7094936/", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-04-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-14T11:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_fruitteelt", "gkn_onderwijs", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_fruitteelt", "gkn_home", "gkn_kom_project", "gkn_plantgezondheid", "gkn_tuinbouw", "gkn_onderwijs" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "E-learning bloesem- en vruchtdunning", "target_audience_abstract": "Fruittelers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_730396", "title": "Gewasdivers telen voor het mbo", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/gewasdivers-telen-voor-het-mbo.htm" }, "lead": "Het praktijkcluster AGRO komt met nieuw lesmateriaal over gewasdivers telen voor het mbo. Dit lesmateriaal laat studenten kennismaken met alle relevante aspecten van strokenteelt, mengteelt, pixelteelt en agroforesty en is nu toegankelijk via Groen Kennisnet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/a/4/729015_fullimage_beter.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": 851, "focuspoint-y": 464, "alternative_text": "Akker met spinazie - via Bionext", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Bionext", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "spinazie", "groente", "akker", "veld", "vitalis" ] }, "publication_date": "2023-05-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-26T08:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_akkerbouw", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [ { "title": "Agroforestry", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/agroforestry-dossier.htm" }, { "title": "Strokenteelt", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/strokenteelt-dossier.htm" }, { "title": "Functionele agro­biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/functionele-agrobiodiversiteit-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "lespakket gewasdivers telen", "target_audience_abstract": "docenten mbo", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_718292", "title": "Leer meer over faunabeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/leer-meer-over-faunabeheer.htm" }, "lead": "Wil jij wetenschappelijke kennis over biodiversiteitsbehoud en faunabeheer toepassen in de praktijk? Dan is nu je kans! Het lespakket Faunabeheer in de praktijk biedt studenten van het mbo en doeners in het veld de mogelijkheid om hun kennis op het gebied van faunabiodiversiteit uit te bereiden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/c/608893_fullimage_214.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 700, "focuspoint-y": 152, "alternative_text": "Vos in het veld - nathalieburblis via Pixabay", "photographer": "nathalieburblis", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/nathalieburblis-3857394/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/rode-vos-natuur-vos-wild-roofdier-6194015/", "keywords": [ "veld", "roofdier", "vos", "wild" ] }, "publication_date": "2023-02-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-21T11:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "lespakket faunabeheer", "target_audience_abstract": "docenten, doeners in de praktijk", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_34784200", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer leermateriaal uit de Kennis op Maat projecten", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=KOM2*&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen" } } ] }, { "area": "zoekboxmeteenthemacollectievooreenwebsite", "title": "Zoekbox met een themacollectie voor een website", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Voor een aantal Kennis op Maat projecten bouwen we een collectie op over een bepaald thema: invasieve exoten (KOM20032), mestverwaarding (KOM20011), groene agenda (KOM20010) en BioKennisbank (KOM20039) en Multifunctionele landbouw (KOM20049).", "elements": [ { "identifier": "element_19694860", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Nieuws uit de collectie Invasieve exoten", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_588805", "title": "Havenbedrijf Rotterdam zoekt effectieve aanpak Aziatische duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/havenbedrijf-rotterdam-zoekt-effectieve-aanpak-aziatische-duizendknoop-2.htm" }, "lead": "Aziatische duizendknopen vormen een groot probleem in het havengebied van Rotterdam. Door de snelle en krachtige groei kan deze invasieve exoot schade veroorzaken aan de infrastructuur en andere eigendommen van het havenbedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/b/f/cid588805_cid578980_aziatische%20duizendknoop.jpg", "width": 1820, "height": 1024, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-17T17:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groenkennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groenkennisnet-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19535615", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601753", "title": "Terugblik online inspiratiesessie Groen Kennisnet: Nutriëntenkringloop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/terugblik-online-inspiratiesessie-groen-kennisnet-nutrientenkringloop-1.htm" }, "lead": "Donderdag 24 juni organiseerde Groen Kennisnet een online inspiratiesessie over de nutriëntenkringloop. Een overzicht van de belangrijkste punten van de experts en ambassadeurs op het gebied van mestverwaarding.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/e/cid601753_inspiratiesessie%2520groen%2520kennisnet.jpg", "width": 1024, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-30T09:53+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T15:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Terugblik Inspiratiesessie Nutriëntenkringloop", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Vollegrondstuinder, Beleidsmaker, Melkveehouder, Varkenshouder, Pluimveehouder, Geitenhouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601848", "title": "Herziene editie brochure Multifunctionele Landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/herziene-editie-brochure-multifunctionele-landbouw-1.htm" }, "lead": "In deze herziene brochure krijg je als multifunctionele agrarisch ondernemer een actueel overzicht van hoofdlijnen over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de multifunctionele landbouw. Deze herziene editie is mogelijk gemaakt door het KOM-project ‘Naar een robuuste Multifunctionele landbouw’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/6/a/cid601848_multifunctionele%2520landbouw.jpg", "width": 800, "height": 535, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-30T17:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Multifunctionele Landbouw Brochure", "target_audience_abstract": "Multifunctionele Landbouwer", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601084", "title": "Toename gebruik collectie Groen, Welbevinden en Klimaatadaptatie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toename-gebruik-collectie-groen-welbevinden-en-klimaatadaptatie-1.htm" }, "lead": "De collectie van het portaal Groen, Welbevinden en Klimaatadaptatie van Groen Kennisnet wordt veel gebruikt. In 2020 is er een toename van het aantal downloads van de factsheets van De Groene Agenda te zien.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/8/cid601084_Web%252072%2520DPI-shutterstock_302474765_groen_dak_%255Bred%255D.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-16T17:27+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "eenpartnersitevangroenkennisnet", "title": "Een partnersite van Groen Kennisnet", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Voor een aantal Kennis op Maat projecten maakt en beheert Groen Kennisnet een eigen partnersite waarmee ze kunnen communiceren over hun thema: Groene agenda (KOM20010) is als partnersite online en Biokennis (KOM20039).", "elements": [ { "identifier": "element_33003580", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Nieuws van het portaal Groen, welbevinden en klimaatadaptatie", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_708032", "title": "Nieuwe website biokennis.nl nu live!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuwe-website-biokennis.nl-nu-live.htm" }, "lead": "De nieuwe BioKennissite is gelanceerd. BioKennis is van oudsher de plek waar je kennis kunt vinden over biologische landbouw en voeding. De site is nu volledig vernieuwd en onderdeel van Groen Kennisnet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/c/588742_fullimage_student-849821_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1338, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Digitaal leren alt text", "photographer": "StartupStockPhotos", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/startupstockphotos-690514/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/student-vrouw-opstarten-business-849821/", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-01-17T13:30+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-19T12:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biokennis", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_home", "gkn_kom_project", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Nieuwe biokennissite", "target_audience_abstract": "Biologische ondernemers, studenten", "region_abstract": "Nederland en Vlaanderen", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_33003716", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601825", "title": "Wetenschappelijke basis voor stadsvergroening", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/wetenschappelijke-basis-voor-stadsvergroening-1.htm" }, "lead": "Wageningen Universiteit & Research is samenwerkingspartner van stichting De Groene Stad. Hun gezamenlijke doel is steden verder vergroenen. Dat heeft voordelen voor bijvoorbeeld waterberging en gezondheid. Wageningse onderzoekers zorgen voor een wetenschappelijke onderbouwing van stadsvergroening.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/e/d/cid601825_shutterstock_1886899_park.jpg", "width": 917, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-28T14:38+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-03T10:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_33007489", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "632678", "368142" ] } } , { "identifier": "element_33009016", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer partnersites van Groen Kennisnet", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/#onzepartners" } } ] }, { "area": "communicatieoverkom-projectenviagroenkennisnet", "title": "Communicatie over KOM-projecten via Groen Kennisnet", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Als er nieuwe resultaten zijn van een KOM-project kan Groen Kennisnet er een nieuwsbericht over maken. Dit nieuwsbericht wordt geplaatst op relevante Startpagina's of Partnerpagina's van Groen Kennisnet en wordt ook meegenomen in de nieuwsbrieven van Groen Kennisnet. In de agenda van Groen Kennisnet kunnen bijeenkomsten worden opgenomen die de KOM-projecten organiseren. Daarnaast worden presentaties van rapportagedagen over KOM-projecten opgenomen in de Kennisbank van Groen Kennisnet", "elements": [ { "identifier": "element_41236453", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_746494", "title": "Cursusmateriaal over verduurzaming van diervoeders", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/cursusmateriaal-over-verduurzaming-van-diervoeders.htm" }, "lead": "Het Kennis-op-Maat (KoM) project “Veiligheid van circulaire diervoeders” ontwikkelde informatiemateriaal over verdere verduurzaming van de diervoedersector. Deze informatie is nu beschikbaar voor het bedrijfsleven en het groene onderwijs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/5/e/746521_fullimage_istock-914759392.jpg", "width": 1281, "height": 722, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "brokken diervoeding - DewaldKirsten via Istock", "photographer": "DewaldKirsten", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/DewaldKirsten?mediatype=photography", "photo_license": "Istock licentieovereenkomst voor content", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Istock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/close-up-beeld-van-handen-met-diervoeders-op-een-voorraad-werf-gm914759392-251759619?phrase=diervoeders", "keywords": [ "diervoeding", "brokken", "voer" ] }, "publication_date": "2023-11-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-23T10:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_etalage_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_paardenhouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_kom_project", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_paardenhouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [ { "title": "Kringloop­landbouw", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kringlooplandbouw-dossier.htm" }, { "title": "Melkvee­houderij en duurzaamheid", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/melkveehouderij-en-duurzaamheid-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "diervoeders, cursusmateriaal, klimaatverandering", "target_audience_abstract": "diervoedersector, veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_41236534", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Meer nieuwsberichten over resultaten KOM-projecten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_726677", "title": "Geen verhoging stikstofgebruiksnormen op lössgronden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/geen-verhoging-stikstofgebruiksnormen-op-lossgronden.htm" }, "lead": "Recent gepubliceerde onderzoeken van Crkls vind je voortaan ook op Groen Kennisnet. In begrijpelijke taal – gecombineerd met een betrouwbaarheidsscore – kom je snel te weten welk onderzoek welke impact heeft op jouw bedrijf. Wij voegen achtergrond- informatie toe: hiermee wordt het onderzoek nóg relevanter voor jouw bedrijfsvoering!", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/d/e/688705_fullimage_istock-1315850227.jpg", "width": 1233, "height": 811, "focuspoint-x": 631, "focuspoint-y": 283, "alternative_text": "", "photographer": "Kim Willems", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/kimwillems?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": ["Limburg"] }, "publication_date": "2023-03-09T12:01+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-10T10:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Logo Crkls", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-crkls.htm" }, "link_extra_image": "https://www.crkls.nl/", "subject_abstract": "Akkerbouw, nitraatrichtlijn", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, melkveehouders", "region_abstract": "Limburg", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_678971", "title": "Kennis uit project \"Eiwit Eigen Land\" beschikbaar voor Groen Onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennis-eiwit-eigen-land.htm" }, "lead": "Binnen het Kennis-op-Maat-project “Eiwit van Eigen Land” is onderwijsmateriaal gemaakt, getest en ontsloten voor het groene onderwijs. Het gaat om achtergrondkennis, een filmpje, een presentatie en een eenvoudige tool om zelf mee te oefenen. En natuurlijk een lijst met maatregelen om de eiwitproductie en eiwitbenutting van eigen land te optimaliseren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/2/0/681660_fullimage_koeien-gras-stal.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 640, "focuspoint-y": 360, "alternative_text": "Koeien eten versgemaaid gras", "photographer": "Bert Philipsen", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-11-10T13:29+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-15T15:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Materialen voor het groene onderwijs uit KoM-project Eiwit van Eigen Land", "target_audience_abstract": "Melkveehouders, Studenten groen onderwijs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Lesmateriaal" } }, { "identifier": "mediaitem_643932", "title": "Schelpdierenkweek: boost voor biodiversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/schelpdierenkweek-boost-voor-biodiversiteit.htm" }, "lead": "Zowel de natuurlijke als kunstmatige kweek van schelpdieren zoals oesters en mosselen zorgen in de Nederlandse wateren voor een grotere biodiversiteit. In de kwetsbare natuurgebieden de Waddenzee en de Oosterschelde wordt steeds minder gevist naar mosselzaad, maar zijn nu zaadinvanginstallaties. Hiermee wordt de natuurgebieden steeds beter beschermd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/d/c/643935_fullimage_mussels-g2217fedeb_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Mosselen - stux via Pixabay", "photographer": "stux", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/stux-12364/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/mussels-shells-seafood-bivalve-419052/", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-04-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-13T15:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_kom_project", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_biodiversiteit", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Schelpdieren in Nederlandse wateren", "target_audience_abstract": "Bedrijven in schelpdiersector, onderwijs en natuurorganisaties", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_34129193", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1204578", "1193078", "1022825" ] } } , { "identifier": "element_40779138", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer nieuws over Kennis op Maat projecten", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/%2522Kennis+op+maat+project%2522+OR+kom-project?collectie=groenkennisnet.nl" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Video's gemaakt in Kennis op Maat projecten", "elements": [ { "identifier": "element_38763142", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Inspiratie Multifunctionele landbouw - Wenum Hoeve", "source": "Kennis op Maat project 'Naar een robuuste MFL: van kennis naar actie' (KOM20049)", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=EnTazcRQu18", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_38763327", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Energy for transport systems : renewable fuels for heavy transport", "source": "Kennis op Maat project 'Online learning resource and community biobrandstoffen' (KOM20021)", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=l-M_MUphGZE", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_38763326", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's van Kennis op Maat projecten", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=KOM2*&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "outputperkom-projectgestartin2020", "title": "Output per KOM-project gestart in 2020", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Overzicht van de resultaten per Kennis op Maat project dat is gestart in 2020 via een zoekvraag in de Kennisbank van Groen Kennisnet", "elements": [ { "identifier": "element_31606039", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Uitgelicht resultaat", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_684177", "title": "Crkls: alle onderzoek met impact op één plek voor ondernemers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/crkls-alle-onderzoek-met-impact-op-een-plek-voor-ondernemers.htm" }, "lead": "Akkerbouwers kunnen voortaan op één plek de resultaten van praktijkgerichte onderzoeken vinden: www.crkls.nl. De website is openbaar toegankelijk en geeft de informatie helder en relevant voor de praktijk weer. Initiatiefnemers zijn Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR), Groen Kennisnet en Aeres Hogeschool. Crkls wordt stap voor stap uitgerold naar andere agrarische sectoren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/a/c/cid684177_1669623594387_Robot%20veldproef%20NPPL.jpg", "width": 5256, "height": 3504, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-11-29T09:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-06T10:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Logo Crkls", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-crkls.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Crkls kennisplatform", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, adviseurs", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_33321250", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "2020", "linktext1": "Kennistransfer Plantgezondheid (KOM20001)", "link_url1": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20001", "linktext2": "De nieuwe hovenier (KOM20002)", "link_url2": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20002", "linktext3": "KlimaatAdaptatie Netwerk Open teelten (KOM20003)", "link_url3": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20003", "linktext4": "Digitale gids natuurinclusieve akkerbouw (KOM20004)", "link_url4": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20004", "linktext5": "Schelpdieren , duurzaam en gezond (KOM20006)", "link_url5": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20006", "linktext6": "Verbreding praktijktoepassing IPM-vogelmijt (KOM20008)", "link_url6": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20008", "linktext7": "De Groene agenda 2020-2023 (KOM20010)", "link_url7": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20010", "linktext8": "Leerreis Nutriëntenkringloop (KOM20011)", "link_url8": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20011", "linktext9": "Selectieve visserij en duurzaam beheer (KOM20016)", "link_url9": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20016", "linktext10": "Biodiversiteitsmonitoring voor melkveehouderi bedrijven (KOM20019)", "link_url10": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20019", "linktext11": "CRKLS - digitaal platform voor praktijkonderzoek (KOM20020)", "link_url11": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20020", "linktext12": "Online learning resource and community biobrandstoffen (KOM20021)", "link_url12": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20021" } } , { "identifier": "element_33321600", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "", "linktext1": "Veerkracht - Lang leve de gezonde melkkoe (KOM20022)", "link_url1": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20022", "linktext2": "Fruit 4.0 : Precisiefruitteelt van onderzoek naar praktijk (KOM20025)", "link_url2": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20025", "linktext3": "Sowing the seeds of knowledge (KOM20027)", "link_url3": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20027", "linktext4": "Kennisnetwerk invasieve exoten (KOM20032)", "link_url4": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20032", "linktext5": "Ontsluiting landbouwkennis bodemvochtmanagement (KOM20033)", "link_url5": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20033", "linktext6": "Studieclub Zoete Toekomst Texel (KOM20036)", "link_url6": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20036", "linktext7": "Veiligheid van circulaire diervoeders (KOM20038)", "link_url7": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20038", "linktext8": "Biologisch: inspiratiebron voor Kringlooplandbouw (KOM20039)", "link_url8": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20039", "linktext9": "Hokverrijking voor varkens gewikt en gewogen (KOM20046)", "link_url9": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20046", "linktext10": "Kennisverspreiding natuurlijke middelen t.b.v. duurzame veehouderij (KOM20047)", "link_url10": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20047", "linktext11": "Naar een robuuste Multifunctionele landbouw: van kennis naar actie (KOM20049)", "link_url11": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM20049", "linktext12": "", "link_url12": "" } } ] }, { "area": "outputperkom-projectgestartin2021", "title": "Output per KOM-project gestart in 2021", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Overzicht van de resultaten per Kennis op Maat project dat is gestart in 2021 via een zoekvraag in de Kennisbank van Groen Kennisnet", "elements": [ { "identifier": "element_31597102", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Uitgelicht resultaat", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_682859", "title": "WIKI Natuurinclusieve landbouw “Voer voor adviseurs”", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/voer-voor-adviseurs-2.htm" }, "lead": "Natuurinclusieve landbouw betekent best een grote stap voor veel boeren, die velen pas maken als ze zien wat de gevolgen zijn voor bedrijfsvoering, kosten en opbrengsten. Voor een goed advies over natuurinclusieve bedrijfsplannen moeten adviseurs en coaches daarom beschikken over integrale kennis en goede leermaterialen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/5/5/631924_fullimage_shutterstock_14996902_grutto_vogel%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 693, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Grutto", "photographer": "Gertjan Hooijer", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/gertjanhooijer", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/bartailed-godwit-limosa-lapponica-14996902", "keywords": [ "weidevogel", "grutto", "vogel" ] }, "publication_date": "2022-12-18T14:41+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-03T09:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_kom_project", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_akkerbouw" ], "related_dossier": [{ "title": "TEST met Stikstof", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/test-stikstof-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "Bedrijfsadviseurs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_40148876", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "2021", "linktext1": "Voer voor adviseurs (KOM21001)", "link_url1": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM21001", "linktext2": "Op naar meer gewasdiversiteit in de landbouw (KOM21002)", "link_url2": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM21002", "linktext3": "Faunabeheer in de praktijk (KOM21003)", "link_url3": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM21003", "linktext4": "Eiwit van eigen land (KOM21004)", "link_url4": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM21004", "linktext5": "Biodiversiteitsmonitor Open Teelten (KOM21005)", "link_url5": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM21005", "linktext6": "Hennep uit de kast (KOM21007)", "link_url6": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM21007", "linktext7": "Productie-efficiëntie verbetering in de insectenteelt in Nederland (KOM21008)", "link_url7": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM21008", "linktext8": "Masterclass ondernemerschap blauwe economie (KOM21009)", "link_url8": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM21009", "linktext9": "Gebiedsgerichte kansen (KOM21011)", "link_url9": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM21011", "linktext10": "Preventie van bodemverdichting in de akkerbouw (KOM21015)", "link_url10": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM21015", "linktext11": "Biobased Materials for Future Proof Design (KOM21017)", "link_url11": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM21017", "linktext12": "Bewustwording en preventie van Q-organismen in de boomkwekerijsector (KOM21019)", "link_url12": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM21019" } } ] }, { "area": "outputperkom-projectgestartin2022", "title": "Output per KOM-project gestart in 2022", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Overzicht van de resultaten per Kennis op Maat project dat is gestart in 2022 via een zoekvraag in de Kennisbank van Groen Kennisnet.", "elements": [ { "identifier": "element_38434932", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_734304", "title": "Nieuw dossier: Hittestress", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuw-dossier-hittestress.htm" }, "lead": "Hittestress bij melkvee kan in Nederland al optreden vanaf 20 °C. Dit betekent voor Nederland dat een kwart van het jaar de kans op hittestress bij melkkoeien bestaat. Door de klimaatveranderingen zal hittestress bij melkvee steeds vaker optreden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/9/2/733099_fullimage_koetjes.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": 416, "focuspoint-y": 295, "alternative_text": "Nieuwsgierige koeien in de wei - uzuri via Shutterstock", "photographer": "uzuri", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/uzuri", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/herd-curious-cows-5388955", "keywords": [ "koeien", "koe", "melkvee", "weiland", "grasland", "zonnig", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2023-07-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-07T14:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [{ "title": "Hittestress", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/hittestress-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "hittestress, koeien, koe, dierziekten", "target_audience_abstract": "melkveehouders, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_41661836", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "2022", "linktext1": "Fokkerijkennis (KOM22002)", "link_url1": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM22002", "linktext2": "Beter bodembeheer bij de hand (KOM22006)", "link_url2": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM22006", "linktext3": "Kennisverspreiding natuurlijke middelen tbv duurzame veehouderij (KOM22010)", "link_url3": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM22010", "linktext4": "Stalkaart hittestress melkvee (KOM22016)", "link_url4": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM22016", "linktext5": "", "link_url5": "", "linktext6": "", "link_url6": "", "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } ] }, { "area": "outputperkom-projectgestartin2023", "title": "Output per KOM-project gestart in 2023", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Overzicht van de resultaten per Kennis op Maat project dat is gestart in 2023 via een zoekvraag in de Kennisbank van Groen Kennisnet", "elements": [ { "identifier": "element_39761037", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_743365", "title": "Geslaagde studiedag Fokkerij en Genetica voor HBO- en MBO docenten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/geslaagde-studiedag-fokkerij-en-genetica-voor-hbo-en-mbo-docenten.htm" }, "lead": "In de afgelopen 8 jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest in de maatschappij die leiden tot meer aandacht voor klimaat en dierenwelzijn. Tegelijkertijd is in het onderzoek de selectie op DNA-samenstelling, genomic selection, ontwikkeld. Door deze ontwikkelingen zijn selectieprogramma’s en fokprogramma’s sterk veranderd. Een studiedag voor docenten is georganiseerd om nieuwe kennis samen te brengen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/c/6/743140_fullimage_horse-2063672_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 796, "focuspoint-y": 632, "alternative_text": "Paard in gallop", "photographer": "rihaij", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/rihaij-2145/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/paard-galop-paddock-galopperen-2063672/", "keywords": [ "galopperen", "paddock", "rennen", "zand", "buiten", "bak" ] }, "publication_date": "2023-09-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-19T08:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_paardenhouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_paardenhouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "veehouderij, fokkerij, genetica", "target_audience_abstract": "docenten", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_39762601", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "2023", "linktext1": "Uireka – kennis voor een duurzame uienteelt (KOM23001)", "link_url1": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM23001", "linktext2": "Kennisverspreiding Agroforestry (KOM23010)", "link_url2": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM23010", "linktext3": "Beheer invasieve exoten in de praktijk (KOM23012)", "link_url3": "https://groenkennisnet.nl/zoeken/*?projectcode=KOM23012", "linktext4": "", "link_url4": "", "linktext5": "", "link_url5": "", "linktext6": "", "link_url6": "", "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } ] }, { "area": "video", "title": "Video", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Video's gemaakt in Kennis op Maat projecten", "elements": [ { "identifier": "element_38763184", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Video met Jan Roefs over mestverwaarding", "source": "Groen Kennisnet inspiratiesessie met KOM project Nutriëntenkringloop (KOM20011)", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=GtbQFAAtLjM", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_38763189", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Ecosysteemdiensten van schelpdieren", "source": "Kennis op Maat project 'Schelpdieren, duurzaam en gezond' (KOM20006)", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=sKPrcTnB04k", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_38763191", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's van Kennis op Maat projecten", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=KOM2*&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] } ] }