{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_603880", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Zuivelprocestechnologie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/zuivelprocestechnologie.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 603880, "identifier": "mediaitem_603880", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/zuivelprocestechnologie.htm", "title": "Zuivelprocestechnologie", "lead": "Het lectoraat Zuivelprocestechnologie wil de zuivelexpertise binnen onderwijs en onderzoek in Nederland versterken door toegepast onderzoek en de ontwikkeling van onderwijsmodules gericht op de versterking van de zuivelindustrie op de aspecten van kwaliteit, efficiency en duurzaamheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/e/0/cid603880_zuivelprocestechnologie.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T16:18+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-25T10:02+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_digitech" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Peter de Jong", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/peter-de-jong-2.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Binnen het lectoraat werken studenten, docenten, projectingenieurs en bedrijven samen aan de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën voor een duurzame productie in de zuivelketen. Lector is Peter de Jong.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Samen met studenten, docenten, projectingenieurs en bedrijven richt het lectoraat zich op de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën voor een duurzame productie in de zuivelketen. Voorbeelden hiervan zijn scheidingstechnologie, voor een maximaal gebruik van grondstoffen, en 'milde' processen, waarmee men de maximale voedingswaarde uit producten probeert te halen. Technologieën als deze zijn belangrijk voor zuivelbedrijven op weg naar een eco-efficiënte procesvoering, met een optimale productkwaliteit en zo laag mogelijke productiekosten en milieulasten.<\/p>

Over de lector<\/h2>

Peter de Jong begon zijn loopbaan in 1986 bij Campina Melkunie in Woerden. Al snel stapte hij over naar NIZO food research in Ede. In de jaren 1990 promoveerde De Jong aan de TU Delft op het onderwerp 'interactie tussen de verandering van eiwitstructuren in melk en de vervuiling van apparatuur'. Onder zijn verantwoording zijn wereldwijd bij talloze zuivelbedrijven de productieprocessen verbeterd. Denk hierbij aan het vergroten van de capaciteit, borgen van de kwaliteit en houdbaarheid van zuivelproducten, en de ontwikkeling van duurzame nieuwe technologieën. Het gebruik van voorspellende computersimulaties loopt als een rode draad door deze verbeteringen.<\/p>

Sinds 2012 is De Jong vanuit NIZO food research anderhalve dag per week directeur van het onderzoeksprogramma 'Mild Separation for Food Applications' bij het Institute for Sustainable Process Technology in Amersfoort. Daar geeft hij leiding aan het industrieel onderzoeksprogramma dat zich bezighoudt met valorisatie van afvalstromen. De Jong publiceerde meer dan 150 artikelen in wetenschappelijke en technologische tijdschriften.<\/p>

Missie<\/h2>

Het versterken van de zuivelexpertise binnen onderwijs en onderzoek in Nederland door het uitvoeren van toegepast onderzoek en ontwikkelen van onderwijsmodules gericht op de versterking van de zuivelindustrie op aspecten van kwaliteit, efficiency en duurzaamheid.<\/p>

Doel<\/h2>

Met studenten en docenten wordt toegepast (wetenschappelijk) onderzoek uitgevoerd ten behoeve van hoofdzakelijk in Nederland gevestigde zuivelindustrie. Hierbij wordt internationaal samengewerkt met universiteiten en andere kennisinstellingen, maar vooral ook met andere lectoraten. Op basis van het onderzoek wordt het onderwijs continu gevoed met nieuwe kennis en worden de zuivelmodules geüpdate. De zuivelopleiding wil hierdoor internationaal de toponderwijsinstelling voor toegepast zuivelonderzoek en -onderwijs worden.<\/p>

Projecten<\/h2>
 1. Preservering van rauwe melk <\/li>
 2. Effect van boerderijmanagement op smaak en samenstelling melk <\/li>
 3. Optimalisatie bedrijfsvoering zuivelboerderijen <\/li>
 4. Evaluatie duurzaamheid zuivelprocessen en ingrediënten <\/li>
 5. Voorspellende computermodellen glycatie melkpoeder<\/li>
 6. Data-analyse in zuivelfabrieken <\/li>
 7. Integrale proces- en productoptimalisatie met computermodellen (gProms) <\/li>
 8. Nieuwe toepassingen van membraanscheiding <\/li>
 9. Optimalisatie van indampers en drogers <\/li>
 10. Optimalisatie van zuivelfabrieken en -ketens in de Balkan <\/li>
 11. Valorisatie van (zure)wei <\/li>
 12. Efficiëntie CIP/reiniging <\/li>
 13. Realisatie pilot plant met in-line modelsimulatie (DigiCooker – FACT)<\/li><\/ol>

  Kenniskring<\/h2>

  De kenniskring bestaat uit een groep van experts die projecten initiëren en samen (met studenten) uitvoeren op het gebied van zuivelprocestechnologie. Tegelijkertijd wordt de link gelegd met het onderwijs doordat verschillende experts/docenten deelnemen. Het lectoraat Zuivelprocestechnologie werkt nauw samen met onderstaande lectoraten:<\/p>

  • Food, Health & Safety: effect van procesvoering op de voedingswaarde van zuivelproducten; <\/li>
  • Duurzame melkveehouderij en Smart Dairy Farming: integratie van de primaire keten bij de productie van duurzame zuivelproducten; <\/li>
  • Watertechnologie: toepassen van watertechnologie in de zuivel (bijv. scheidingstechnologie, atomisatie) in onderzoeksprojecten.<\/li><\/ul>

   Samenstelling van de kenniskring:<\/p>

   • Dr. Peter de Jong <\/li>
   • Dr.ir. Maykel Verschueren (NIZO food research) <\/li>
   • Ir. Jan Heijenga (researcher) <\/li>
   • Jan Brouwer (engineer) <\/li>
   • Ir. Erwin Dijk (expert chemistry) <\/li>
   • Ir. Piet Grin (expert processing) <\/li>
   • Ir. Jappie de Jong (expert fermentation) <\/li>
   • Ir. Fons Michielsen (expert dairy technology)<\/li>
   • Ing. Wieneke Rietman (expert computer modelling) <\/li>
   • Ir. Koos de Vries (expert safety)<\/li><\/ul>

    (Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

    Meer informatie en publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_19056343", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Publicaties van dit lectoraat", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=edu/lectoraat&wq_val=Zuivelprocestechnologie" } } , { "identifier": "element_19056344", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lectoraat Zuivelprocestechnologie - Van Hall Larenstein", "link_url": "hvhl.nl/onderzoek/lectoraten-content/gezond-voedsel-en-gezonde-voeding-content/zuivelprocestechnologie.html" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }