{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_609130", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Voedselproductie in een circulaire economie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/voedselproductie-in-een-circulaire-economie.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 609130, "identifier": "mediaitem_609130", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/voedselproductie-in-een-circulaire-economie.htm", "title": "Voedselproductie in een circulaire economie", "lead": "Het doel van het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie is bedrijven in de agrofoodsector in staat te stellen te produceren met een minimale belasting van het milieu en een zo efficiƫnt mogelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dit gebeurt voornamelijk door het sluiten van kringlopen en het verduurzamen van productieprocessen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/4/7/606089_fullimage_232%20potato-1422580_1280.jpg", "width": 1280, "height": 951, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Aardappels - S. Hermann & F. Richter via Pixabay", "photographer": "S. Hermann & F. Richter", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pixel2013-2364555/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/aardappel-nieuwe-oogst-eten-1422580/", "keywords": [ "aardappel", "aardappels", "piepers", "opslag" ] }, "publication_date": "2021-10-07T15:57+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-25T09:51+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Rob Bakker", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/rob-bakker.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat wil oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan de circulariteit van zowel de voedselproductie als de voedselverwerking. Lector is Rob Bakker.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het lectoraat wil oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan de circulariteit van zowel de voedselproductie als de voedselverwerking. Doel is niet zozeer om zelf innovaties te ontwikkelen, maar in te zetten op tools waarmee het verduurzamingsproces gemeten kan worden. Met de bedrijven inventariseert het lectoraat praktisch realiseerbare mogelijkheden om de circulariteit van landbouw te verhogen. Het lectoraat vormt een herijking en uitbreiding van het lectoraat Duurzaam Produceren in de Agrifoodsector.<\/p>

Experimenteerruimtes<\/h2>

Het lectoraat richt zich vooral op actuele duurzaamheidsvraagstukken die opgepakt worden in door verschillende experimenteerruimtes in Zuid-Nederland en werkt daarvoor samen met andere kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Experimenteerruimtes zijn fysieke plaatsen waar verschillende partners elkaar ontmoeten, vraagstukken oppakken en proeven doen. Denk aan Agro Proeftuin de Peel<\/a>, Foodtech Brainport<\/a> en het Delta Agrifood Business<\/a> centrum.<\/p>

Onderzoekslijnen<\/h2>

Het lectoraatsprogramma kent als belangrijkste onderzoekslijnen: tot waarde brengen van circulariteit, het sluiten van kringlopen en verduurzaming van productieprocessen. Daarnaast zet het lectoraat in op het tegengaan van voedselverspilling in de keten. Enkele voorbeelden van lopende projecten zijn:<\/p>