{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_671721", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/verdienvermogen-voor-natuurinclusieve-landbouw.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 671721, "identifier": "mediaitem_671721", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/verdienvermogen-voor-natuurinclusieve-landbouw.htm", "title": "Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw", "lead": "Het lectoraat ‘Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw’ richt zich op de vraag hoe er in een ander samenspel tussen boeren, maatschappij en overheid nieuwe kansen kunnen ontstaan voor natuurinclusieve ondernemers. Lector is Daan Groot.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/2/8/660821_fullimage_shutterstock_2043026117_grutto_weidevogel%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 750, "focuspoint-x": 962, "focuspoint-y": 506, "alternative_text": "", "photographer": "Bouke Atema", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Bouke+Atema", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "A black-tailed godwit (Limosa limosa) perched on a pole protecting its territory", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/blacktailed-godwit-limosa-perched-on-pole-2043026117", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-09-16T13:42+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-24T13:00+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Daan Groot", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/daan-groot-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Daan Groot", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/daan-groot-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "Groen onderwijs", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Ook kijkt het lectoraat naar hoe er voor boeren die aan de slag willen met natuurinclusieve landbouw een verdienmodel met voldoende verdienvermogen kan ontstaan.<\/p>

Doel<\/h2>

Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw heeft als doel het onderzoeken hoe een grotere groep boeren met natuurinclusieve landbouw aan de slag kan. Dit doet het lectoraat door niet alleen het ondernemerschap van individuele boeren centraal te zetten, maar ook het gebied en het systeem waarin boeren actief zijn te onderzoeken. <\/p>

Onderzoeksprogramma<\/h2>

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van landbouw waarbij gewerkt wordt binnen de grenzen van het natuurlijke systeem. Een manier van boeren die bijdraagt aan biodiversiteit, bodem, klimaat en het landschap. Deze vorm van landbouw kan tevens een antwoord zijn op tal van maatschappelijke opgaven waarmee de landbouwsector geconfronteerd wordt. Bijvoorbeeld op het gebied van waterkwaliteit, klimaatadaptatie, stikstof en biodiversiteitsverlies. <\/p>

Verdienmodel <\/h2>

Natuurinclusieve landbouw kan echter alleen op schaal worden toegepast wanneer het samengaat met een kloppend verdienmodel; vergroenen kan immers niet als je rood staat. Uit het eerste termijn van het lectoraat (onder de titel Innovatief Ondernemen met Natuur) is gebleken dat de mogelijkheden om als individuele ondernemer tot een goed verdienmodel te komen beperkt zijn en zwaar leunen op persoonlijke motivatie, ondernemerschap en bedrijfsspecifieke omstandigheden. <\/p>

Haalbaar en toepasbaar <\/h2>

Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw onderzoekt op welke manieren er voor een grotere groep boeren kansen kunnen ontstaan voor natuurinclusieve landbouw door niet alleen het ondernemerschap van individuele boeren centraal te zetten, maar ook het gebied en het systeem waarin boeren actief zijn te onderzoeken. Binnen het lectoraat staat het perspectief van de boeren voorop: het moet haalbaar en toepasbaar zijn. <\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie en publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_28179362", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Publicaties van dit lectoraat", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=edu/lectoraat&wq_val=Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw" } } , { "identifier": "element_28120055", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw (HAS)", "link_url": "https://www.has.nl/onderzoek/lectoraten/lectoraat-verdienvermogen-voor-natuurinclusieve-landbouw/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }