{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_605203", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Veiligheid in de voedselketen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/veiligheid-in-de-voedselketen.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 605203, "identifier": "mediaitem_605203", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/veiligheid-in-de-voedselketen.htm", "title": "Veiligheid in de voedselketen", "lead": "Dit associate lectoraat richt zich op onderzoek naar de veiligheid, kwaliteit en integriteit van voedsel in de gehele keten, van teelt tot verwerking, distributie en consumptie. Het lot van de stoffen in de (circulaire) voedselketen wordt onderzocht en mogelijke gezondheidsrisico’s, en risicomitigatie strategieën worden vastgesteld. Daarnaast is er onderzoek naar de productintegriteit (voedselfraude) van voedsel. Lector is Marije Strikwold.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/7/f/cid605203_CGN.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-14T17:17+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-22T15:15+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_voeding", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Dr. Marije Strikwold", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/dr.-marije-strikwold.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Voedselveiligheid", "target_audience_abstract": "Food Professional", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Binnen de onderzoeken worden state-of-the-art technieken ingezet en verder ontwikkeld, waaronder analytisch chemische en chemometrische technieken, fysiologisch gebaseerde kinetische modellen (PBP) en in vitro technologieën (kinetiek- en toxiciteitstesten). Het onderzoek binnen dit associate lectoraat is multidisciplinair, en draagt bij aan een duurzame toekomst voor mens en milieu. In samenwerking met kennisinstituten en het bedrijfsleven (Multinationals en Midden- en Kleinbedrijf), en met behulp van studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), worden onderzoeksvragen door het associate lectoraat omgezet in toegepast wetenschappelijk onderzoek.<\/p>

Projecten<\/h2>