{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_608846", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_othermediaitem", "title": "Wageningen World", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-wageningen-world.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 608846, "identifier": "mediaitem_608846", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-wageningen-world.htm", "title": "Wageningen World", "lead": "Wageningen World is het kwartaalblad voor relaties en alumni van Wageningen University & Research. Het magazine informeert over de ontwikkelingen in het onderzoek van het Wageningse domein van gezonde voeding en leefomgeving. Wageningen World wordt in een Nederlands en een Engelstalige editie uitgegeven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/3/3/588780_fullimage_d97cd135-f76a-4391-81c8-748800d008fe_campus%20tour%20_%20wageningen%20university%20%26%20research%20-%20youtube.png", "width": 1269, "height": 710, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "" }, "publication_date": "2021-10-06T14:38+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T17:23+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_voeding", "gkn_tuinbouw", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "Vakblad" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_voeding", "gkn_tuinbouw", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Onderzoek", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, Food professionals, Melkveehouders, Vollegrondstuinders, Terreinbeheerders", "region_abstract": "Nederland, Wereld", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wageningen World<\/h2>

Wageningen World werkt samen met Groen Kennisnet. De artikelen worden een na publicatie in het vakblad open aangeboden in de Kennisbank van Groen Kennisnet. In de Kennisbank vind je de Nederlandstalige en de Engelstalige artikelen uit Wageningen World.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie over dit vakblad<\/h2>" } , { "identifier": "element_19418426", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar de website van Wageningen World", "link_url": "https://www.wur.nl/nl/Waardecreatie-Samenwerking/Waarde-voor-de-wereld/Impact-in-de-praktijk/Wageningen-World.htm" } } , { "identifier": "element_19418226", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle Nederlandstalige artikelen van Wageningen World in de Kennisbank van Groen Kennisnet", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven\"&wq_flt=documenttype&wq_val=Artikel&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } , { "identifier": "element_19418243", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle Engelstalige artikelen van Wageningen World in de Kennisbank van Groen Kennisnet", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"Wageningen world : magazine of Wageningen and KLV about contributing to the quality of life\"&wq_flt=documenttype&wq_val=Artikel&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }