{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_608842", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_othermediaitem", "title": "Visionair", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-visionair.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 608842, "identifier": "mediaitem_608842", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-visionair.htm", "title": "Visionair", "lead": "Visionair is het vakblad van Sportvisserij Nederland. Niet zomaar een vakblad, maar een glossy magazine over de biologie en het beheer van vissen. Een belangrijk deel van de artikelen wordt geschreven door visdeskundigen werkzaam bij universiteiten en onderzoeksinstellingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/9/e/610537_fullimage_nsoek.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Snoek onderwater - by Marcel Einig via Pixabay", "photographer": "Marcel Einig", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/pike-night-underwater-dive-fish-2276178/" }, "publication_date": "2021-10-06T14:27+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T17:22+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "Vakblad" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Sportvisserij, Visbeheer", "target_audience_abstract": "Sportvissers, Terreinbeheerders, Waterbeheerders", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Sportvisserij Nederland<\/h2>

Sportvisserij Nederland werkt samen met Groen Kennisnet en de Hydrotheek (STOWA). De artikelen worden 3 maanden na publicatie in het vakblad open aangeboden in de Kennisbank van Groen Kennisnet.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie over dit vakblad<\/h2>" } , { "identifier": "element_19417536", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar de website van Sportvisserij Nederland", "link_url": "https://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/visionair/" } } , { "identifier": "element_19417538", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle artikelen van Visionair in de Kennisbank van Groen Kennisnet", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland\"&wq_flt=documenttype&wq_val=Artikel&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }