{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_608612", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_othermediaitem", "title": "VeeteeltVlees", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-veeteeltvlees.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 608612, "identifier": "mediaitem_608612", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-veeteeltvlees.htm", "title": "VeeteeltVlees", "lead": "Het blad VeeteeltVlees informeert vleesveehouders in Nederland en Vlaanderen op praktisch en vaktechnisch terrein, waardoor zij het rendement van hun bedrijf kunnen verhogen. VeeteeltVlees is een uitgave van rundveeverbeteringsorganisatie CRV, het is niet onafhankelijk, maar wel objectief.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/4/e/610540_fullimage_blonde%20d%27aquitaine.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Vlees koe - by papaalino from Pixabay", "photographer": "papaalino", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/cow-prairie-blonde-d-aquitaine-800320/" }, "publication_date": "2021-10-05T10:24+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T17:21+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Vakblad" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Vleesveehouderij", "target_audience_abstract": "Vleesveehouderij", "region_abstract": "Vlaanderen, Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

VeeteeltVlees<\/h2>

VeeteeltVlees werkt samen met Groen Kennisnet. De artikelen uit VeeteeltVlees worden vanaf 2004 digitaal open aangeboden in de Kennisbank van Groen Kennisnet.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie over dit vakblad<\/h2>" } , { "identifier": "element_19399570", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Link naar VeeteeltVlees", "link_url": "https://www.veeteeltvlees.nl" } } , { "identifier": "element_19399571", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle artikelen van VeeteeltVlees in de Kennisbank van Groen Kennisnet", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie\"%22&wq_flt=documenttype&wq_val=Artikel&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }