{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_608864", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Stad + Groen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-stad-en-groen.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 608864, "identifier": "mediaitem_608864", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-stad-en-groen.htm", "title": "Stad + Groen", "lead": "Stad+Groen houdt zich bezig met de onderwerpen onkruidbestrijding, landschapsarchitectuur, maaien, succesvol aanbesteden, beleid, burgerparticipatie, klein Infra. Kortom alle onderwerpen die tot de dagelijkse werkzaamheden behoren van de gemeentelijke groenbeheerders, landschapsarchitecten, groene aannemers, beleidsambtenaren en adviseurs. Stad + Groen wordt uitgegeven door NWST.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/0/1/610553_fullimage_wandelaars%20en%20fietsers%20in%20park.jpg", "width": 1280, "height": 727, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Wandelaars en fietsers in park - S. Hermann & F. Richter via Pixabay", "photographer": "pixel2013", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pixel2013-2364555/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/autumn-park-outdoors-nature-trees-3731094/", "keywords": [ "stedelijk groen", "wandelaars", "fietters", "park", "leefomgeving" ] }, "publication_date": "2021-10-06T16:55+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-09T14:32+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "Vakblad" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stedelijk groenbeheer", "target_audience_abstract": "Groenvoorzieners, Beleidsambtenaren gemeenten", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

NWST<\/h2>

NWST werkt samen met Groen Kennisnet. De artikelen worden na publicatie in het vakblad open aangeboden in de Kennisbank van Groen Kennisnet waarbij wordt doorgelinkt naar het artikel op de website van Stad + Groen.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie over dit vakblad<\/h2>" } , { "identifier": "element_19419771", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar de website van Stad + Groen", "link_url": "https://www.stad-en-groen.nl/" } } , { "identifier": "element_23641808", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle artikelen van Stad + Groen in de Kennisbank van Groen Kennisnet", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte\"&wq_flt=documenttype&wq_val=Artikel&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }